Toate cursurile din domeniul Finante

 • Indici Bursieri

  Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare, fiecare bursă calculînd propriul indice. -Creşterea unui indice bursier reflectă faptul că cererea de valori mobiliare este superioară ofertei, indicînd, în anumite limite, o activitate economico-financiară pozitivă a societăţilor cotate la bursă. Principii de construcţie a indicilor bursieri -simplitatea metodelor de calcul al indicilor bursieri, disponi-bilitatea și...

 • Politica Bugetar-Fiscala a Republicii Moldova

  Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial economico-financiar şi dezvoltarea durabilă a ţării. O contribuţie importantă, la crearea acestor premise, revine sistemului financiar public, care, prin intermediul politicii bugetare şi al mecanismului de redistribuire a resurselor financiare publice, are implicaţii directe asupra creşterii economice, asigurând realizarea obiectivelor de stimulare a...

 • Fiscalitate

  STUDII DE CAZ IFRS IAS 12 – IMPOZIT AMANAT (Contabilitatea de angajamente) Profit contabil (p.c.) Profit impozabil (p.i.) Baza fiscala (b.f.) este valoarea atribuita in scopuri in scopuri fiscale activului sau datoriei. Intre profitul contabil sic el impozabil, intre valoarea contabila si baza fiscala pot aparea diferente temporare. Acestea sunt: a) – deductibile = sunt acele diferente ce fac ca in viitor societatea sa plateasca un impozit pe profit mai mic. b) - Impozabile =...

 • Piata Financiara Internationala

  Piaţa financiară internaţională este locul în care se întâlnesc deţinătorii de fonduri cu cei care au nevoie de resurse financiare pentru realizarea de proiecte de investiţii. Principalii investitori pe piaţa financiară sunt: investitorii individuali (persoane fizice şi juridice), investitorii instituţionali (fonduri de investiţii), guvernul şi nerezidenţii. O piaţa financiară eficientă este o condiţie importantă în procesul de creştere economică durabilă, în timp ce o funcţionare defectuasă...

 • Realizarea Situatiilor Financiare Anuale

  Situatia financiara anuala Este alcatuita din documente oficiale de prezentare a situatiilor economice financiare care reflecta o imagine fidela privind: - performanta si pozitia financiara - alte informatii referitoare la activitatea desfasurata Fluxul operatiilor de prelucrare a informatiei contabile este urmatorul OPERATII ECONOMICE => DOCUMENTE JUSTIFICATIVE => REGISTRU JURNAL => REGISTRU CARTE MARE => BALANTA DE VERIFICARE => SIT. FINANCIARE ANUALE La sfarsitul...

 • Finantele Intreprinderii

  Tema 1:Continutul finantelor intreprinderii 1.1esenta si rolul finantelor intreprinderii.Obiectivele financiare ale intreprinderii 1.2 functiile finantelor intreprinderii 1.3 principiile si particularitatile de organizare a activitatii financiare 1.4 factorii care influienteaza organizarea activitatii financiare a intreprinderii 1.1 Prima etapa in formarea intreprinderii este necesara si reprezinta formarea capitalului financiar. Piata asigurarii Bugetul de stat Intreprinderea...

 • Management Financiar

  Scopul managementului - Scopul mai multor companii pe pieţele Anglo- Americane este maximizarea averii acţionarilor – managementul companiei caută sa maximizeze profiturile acţionarilor, influientind majorarea preturilor si majorarea continua a dividendelor. - Scopul mai multor intreprinderi japoneze si europene este maximizarea valorii –luind in considerare sanatatea financiara si sociala a tuturor actorilor. Managementul financiar - îşi asumă în cea mai mare parte răspunderea...

 • Relatiile Institutionale si Sistemele Economice

  Rolul, esenţa, tipurile instituţiilor. Proprietatea şi pluralismul formelor sale. Forme de organizare a activităţii economice. Economia naturală și economia de schimb. Banii: esența și funcțiile banilor. Sisteme economice. Tipologia sistemelor economice. În orice societate creşterea economică se sprijină pe 4 stîlpi de rezistenţă: preferinţele umane; accesul la resursele naturale şi umane; investiţiile tehnologice; instituţiile dezvoltării. Dacă 2 agenţi economici găsesc...

 • Metode si Tehnici de Planificare Finanicara in Administratia Publica

  Scopul bugetului Scopul bugetului este de a elabora un plan clar şi logic pentru alocarea resurselor autorităţii locale pentru programele esenţiale ale serviciilor publice aşa cum sunt parcurile şi locurile de recreere, siguranţa publică, întreţinerea şi construcţia străzilor şi podurilor şi alte funcţii care asigură un mediu sigur, sănătos şi plăcut în comunitate. Dacă este elaborat în mod corect, bugetul este un mijloc de documentare oficială asupra politicilor financiare şi a programelor...

 • Fiscalitate

  Impozitul pe clădiri Impozitul pe teren Taxa asupra mijloacelor de transport Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate Impozitul pe spectacole Taxa hotelieră Taxe speciale Alte taxe locale Pentru București – HCGMB 340/2010 și HCGMB 220/2011 Impozitul pe clădiri – este datorat de orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România Taxa pe clădiri – este datorată pentru clădirile...

 • Piata de Capital

  Tema 1 : Piața de Capital Piața financiară - reprezintă ansamblul mecanismelor și relațiilor prin care capitalurile disponibile în economie sunt atrase și orientate către acei agenți economici care au nevoie de resurse financiare pentru inițierea sau dezvoltarea unor afaceri. În literatura de specialitate există 2 concepte privind piața financiară: Potrivit conceptului Anglo-saxon, piața financiară are 3 componente: Piața Bancară Piața Asigurărilor Piața de Capital, unde se...

 • Relatii Monetar Financiare Internationale

  ACTIVITATEA MONETAR FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ CONCEPT Relațiile monetar-financiare internaționale reprezintă ansamblul de operațiuni și procese de natură monetară și financiară prin care se realizează mișcarea mijloacelor bănești și a activelor financiare pe plan internațional. Activitatea monetar-financiară s-a intensificat într-un mod alert după cel de-al II-lea Război Mondial. FACTORI DETERMINANȚI Principalii factori determinanti care au contribuit la intensificarea activității...

 • Finante

  TEMA 1. CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE FINANŢELOR 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura 2. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă 3. Mecanism financiar, structura şi funcţionalitatea acestuia 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura Din punct de vedere etimologic cuvîntul “finanţe” îşi are originea din limba latină şi însemna “plata în bani”. Conceptul de finanţe s-a conturat pe fundalul practicării formelor de exprimare bănească a proceselor economice, şi în...

 • Origini si Obiective Specifice Politicii de Concurenta Europene

  ORIGINI SI OBIECTIVE SPECIFICE POLITICII DE CONCURENŢĂ EUROPENE Origini şi influenţe ale politicii de concurenţă europene Motivele pentru introducerea regulilor privind concurenţa au variat, atât între jurisdicţii, cât şi de-a lungul timpului. Deşi este posibil de întocmit un arbore genealogic pentru legislaţia de concurenţă plecând de la legea romană, primul set de reguli privind concurenţa, care este înrudit cu cel european, este conţinut în Sherman Act (1890). Acesta a fost adoptat ca...

 • Cota Unica de Impozitare in Bulgaria si Implicatii ale Acesteia

  Capitolul 1. Aspecte generale privind economia Bulgariei 1.1. Contextul economic actual Bulgaria, o ţară din fostul bloc comunist care a intrat în UE la 1 ianuarie 2007, a înregistrat o creştere economică mai mare de 6% din 2004 până în 2008, datorată numeroaselor investiţii străine directe şi a consumului. Bulgaria are o economie de piață industrializată, aflată în zona de venituri medii spre mari și în care sectorul privat produce peste 80% din PIB. După 2000, Bulgaria a trecut printr-o...

Pagina 4 din 63