Cursurile din domeniul Finanțe - pagina 4 din 54

Finante Publice

Introducere si premize conceptuale Etimologic, notiunea de finante isi are originea in practicile Imp. Roman, atunci cand prin expresia “ Financia Pecuniarie” se desemnau sume de bani care aveau o anumita scadenta la plata. Si expresia de fiscalitate provine tot din aceleasi timpuri, “ Fiscus Caesari” fiind... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Analiza economico-financiară

CURS 1 Necesitatea studierii si Metodologia analizei economico-financiare 1. Necesitatea si obiectul analizei economico-financiare Analiza este o metodã generalã de studiere a fenomenelor si proceselor din naturã si societate. Notiunea de analizã provine din grecescul “analysis” si înseamnã descompunerea unui... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Indici Bursieri

Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare, fiecare bursă calculînd propriul indice. -Creşterea unui indice bursier reflectă faptul că cererea de valori mobiliare este superioară ofertei, indicînd, în anumite limite, o activitate economico-financiară... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Politica Bugetar-Fiscala a Republicii Moldova

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial economico-financiar şi dezvoltarea durabilă a ţării. O contribuţie importantă, la crearea acestor premise, revine sistemului financiar public, care, prin intermediul politicii... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Fiscalitate

STUDII DE CAZ IFRS IAS 12 – IMPOZIT AMANAT (Contabilitatea de angajamente) Profit contabil (p.c.) Profit impozabil (p.i.) Baza fiscala (b.f.) este valoarea atribuita in scopuri in scopuri fiscale activului sau datoriei. Intre profitul contabil sic el impozabil, intre valoarea contabila si baza fiscala pot... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Piața Financiară Internațională

Piaţa financiară internaţională este locul în care se întâlnesc deţinătorii de fonduri cu cei care au nevoie de resurse financiare pentru realizarea de proiecte de investiţii. Principalii investitori pe piaţa financiară sunt: investitorii individuali (persoane fizice şi juridice), investitorii instituţionali... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Realizarea Situatiilor Financiare Anuale

Situatia financiara anuala Este alcatuita din documente oficiale de prezentare a situatiilor economice financiare care reflecta o imagine fidela privind: - performanta si pozitia financiara - alte informatii referitoare la activitatea desfasurata Fluxul operatiilor de prelucrare a informatiei contabile este... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Finantele Intreprinderii

Tema 1:Continutul finantelor intreprinderii 1.1esenta si rolul finantelor intreprinderii.Obiectivele financiare ale intreprinderii 1.2 functiile finantelor intreprinderii 1.3 principiile si particularitatile de organizare a activitatii financiare 1.4 factorii care influienteaza organizarea activitatii financiare... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Management Financiar

Scopul managementului - Scopul mai multor companii pe pieţele Anglo- Americane este maximizarea averii acţionarilor – managementul companiei caută sa maximizeze profiturile acţionarilor, influientind majorarea preturilor si majorarea continua a dividendelor. - Scopul mai multor intreprinderi japoneze si... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Relatiile Institutionale si Sistemele Economice

Rolul, esenţa, tipurile instituţiilor. Proprietatea şi pluralismul formelor sale. Forme de organizare a activităţii economice. Economia naturală și economia de schimb. Banii: esența și funcțiile banilor. Sisteme economice. Tipologia sistemelor economice. În orice societate creşterea economică se sprijină pe 4... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras

Metode si Tehnici de Planificare Finanicara in Administratia Publica

Scopul bugetului Scopul bugetului este de a elabora un plan clar şi logic pentru alocarea resurselor autorităţii locale pentru programele esenţiale ale serviciilor publice aşa cum sunt parcurile şi locurile de recreere, siguranţa publică, întreţinerea şi construcţia străzilor şi podurilor şi alte funcţii care... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Fiscalitate

Impozitul pe clădiri Impozitul pe teren Taxa asupra mijloacelor de transport Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate Impozitul pe spectacole Taxa hotelieră Taxe speciale Alte taxe locale Pentru București – HCGMB 340/2010... citește mai departe

212 pagini Gratis Extras

Finanțe

TEMA 1. CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE FINANŢELOR 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura 2. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă 3. Mecanism financiar, structura şi funcţionalitatea acestuia 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura Din punct de vedere etimologic cuvîntul “finanţe” îşi... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Origini și Obiective Specifice Politicii de Concurență Europene

ORIGINI SI OBIECTIVE SPECIFICE POLITICII DE CONCURENŢĂ EUROPENE Origini şi influenţe ale politicii de concurenţă europene Motivele pentru introducerea regulilor privind concurenţa au variat, atât între jurisdicţii, cât şi de-a lungul timpului. Deşi este posibil de întocmit un arbore genealogic pentru legislaţia... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Cota Unica de Impozitare in Bulgaria si Implicatii ale Acesteia

Capitolul 1. Aspecte generale privind economia Bulgariei 1.1. Contextul economic actual Bulgaria, o ţară din fostul bloc comunist care a intrat în UE la 1 ianuarie 2007, a înregistrat o creştere economică mai mare de 6% din 2004 până în 2008, datorată numeroaselor investiţii străine directe şi a consumului.... citește mai departe

42 pagini Gratis Cuprins Extras Preview