Toate cursurile din domeniul Finante

 • Relatii Monetar Financiare Internationale

  ACTIVITATEA MONETAR FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ CONCEPT Relațiile monetar-financiare internaționale reprezintă ansamblul de operațiuni și procese de natură monetară și financiară prin care se realizează mișcarea mijloacelor bănești și a activelor financiare pe plan internațional. Activitatea monetar-financiară s-a intensificat într-un mod alert după cel de-al II-lea Război Mondial. FACTORI DETERMINANȚI Principalii factori determinanti care au contribuit la intensificarea activității...

 • Finante

  TEMA 1. CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE FINANŢELOR 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura 2. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă 3. Mecanism financiar, structura şi funcţionalitatea acestuia 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura Din punct de vedere etimologic cuvîntul “finanţe” îşi are originea din limba latină şi însemna “plata în bani”. Conceptul de finanţe s-a conturat pe fundalul practicării formelor de exprimare bănească a proceselor economice, şi în...

 • Origini si Obiective Specifice Politicii de Concurenta Europene

  ORIGINI SI OBIECTIVE SPECIFICE POLITICII DE CONCURENŢĂ EUROPENE Origini şi influenţe ale politicii de concurenţă europene Motivele pentru introducerea regulilor privind concurenţa au variat, atât între jurisdicţii, cât şi de-a lungul timpului. Deşi este posibil de întocmit un arbore genealogic pentru legislaţia de concurenţă plecând de la legea romană, primul set de reguli privind concurenţa, care este înrudit cu cel european, este conţinut în Sherman Act (1890). Acesta a fost adoptat ca...

 • Cota Unica de Impozitare in Bulgaria si Implicatii ale Acesteia

  Capitolul 1. Aspecte generale privind economia Bulgariei 1.1. Contextul economic actual Bulgaria, o ţară din fostul bloc comunist care a intrat în UE la 1 ianuarie 2007, a înregistrat o creştere economică mai mare de 6% din 2004 până în 2008, datorată numeroaselor investiţii străine directe şi a consumului. Bulgaria are o economie de piață industrializată, aflată în zona de venituri medii spre mari și în care sectorul privat produce peste 80% din PIB. După 2000, Bulgaria a trecut printr-o...

 • Piata Monetara Internationala

  Procesul comunicării economice prin bani pe piaţa monetară internaţională. Semnele băneşti ale pieţei monetare internaţionale. Mecanismele de emisiune şi utilizare ale semnelor băneşti pe piaţa monetară internaţională. În cadrul Economiei mondiale, la fel ca şi pe plan naţional, are loc un amplu proces de comunicare în legătură cu dimensiunea valorică a activităţii economice. Mijlocirea acestei comunicări, aspect firesc în cazul comunităţii umane, se realizează cu ajutorul monedei, a...

 • Piata de Capital – Component al Pietei Financiare

  Tema 1 Piaţa de capital – component al pieţei financiare Prelegerea 1. Abordări teoretice privind piaţa financiară şi piaţa de capital. 1. Conceptul şi structura pieţii financiare. 2. Conceptul şi structura pieţii de capital 3. Cererea şi oferta pe piaţa de capital. 4. Funcţiile pieţii de capital. 5. Tipologia pieţelor de capital (Segmentarea pieţei de capital). Noţiuni de bază Piaţa financiară, piaţa de capital, conceptul anglo-saxon, conceptul continental-european, cererea şi...

 • Valori Mobiliare

  Tema 2. Instrumentele pieţei de capital Prelegerea 1: Esenţa economică a valorilor mobiliare (2 ore). 1. Valorile mobiliare – elemente ale pieţei financiare. 2. Criterii de clasificare a valorilor mobiliare. 3. Importanţa apariţiei valorilor mobiliare.(individual) 1. Valorile mobiliare – elemente ale pieţei financiare. Capitalul unei societăţi comerciale poate deveni insuficient pentru a face faţă unor nevoi neprevăzute sau pentru dezvoltarea societăţii. Principalele căi de obţinere a...

 • Audit Financiar

  1. Definirea planificării auditului, componentele de bază a planificării unui audit. 2. Preplanificarea 3. Cunoașterea business-ului clientului. 4. Întelegerea sistemului contabil și de control intern. 5. Evaluarea riscului și caracterul semnificativ. 6. Evaluarea planului general de audit și a progresului de audit. 7. Documentele de lucru pentru audit. 1. Definirea planificării auditului, componentele de bază a planificării unui audit. Exercitarea auditului presupune următoarele...

 • Audit Financiar

  Ce este auditul? Termenul de audit este folosit pentru a desemna verificarea profesională a unei informaţii/situaţii în vederea exprimării unei opinii competente, argumentate şi independente pe baza raportării la un criteriu (standard) de calitate. Care sunt obiectivele auditului? Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este obţinerea unei opinii bine fundamentate, referitoare la întocmirea situaţiilor financiare, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu normele de...

 • Piete Financiare

  CURS nr.1. PIAŢA FINANCIARĂ ŞI PIAŢA DE CAPITAL 1. Conceptul de piaţă financiară Piaţa financiară internaţională reprezintă sursa de alimentare cu capitaluri pentru satisfacerea nevoilor diverse ale lumi, în special de ordin economic. Un aspect dezbătut în literatura de specialitate este cel al diferenţierii sau identităţii conceptelor de „piaţă financiară” şi „piaţă de capital”. Chiar dacă teoretic nu există o unitate de interpretare, sub aspect practic interesul se îndreaptă spre...

 • Taxa pe Valoare Adaugata

  Obiectul Taxei pe valoare adaugată îl reprezintă livrările de mărfuri către terţi si pentru consumul propriu, achizitiile de bunuri,prestatiile de servicii,bunurile importate.Totodata, sunt impozabile si unele operatiuni care pot fi asimilate vanzarii sau cumpararii, ca de exemplu: creditul pentru consum, cesiunea de marfuri si, pe un plan mai general,orice tranzactie privind transferul proprietatii unui bun material. Taxa pe valoare adaugata se poate calcula prin aplicarea cotei de impozit:...

 • Finante Publice

  Conceptul de finante publice Termenul de finante publice cunoaste mai multe definitii. Conform dictionarului explicative al limbii romane,finantele reprezinta totalitatea mijloacelor banesti care se gasesc la dispozitia unui stat si care sunt necesare pt indeplinirea functiilor si sarcinilor sale. Enciclopedia Americana a actiunilor bancare si finantelor defines finantele folosind doua acceptiuni: in sens restrains,finantele publice se refera la veniturile publice,obiectivele publice si...

 • Impozite si Taxe Locale

  Pentru asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii unităţilor administrativ-teritoriale sunt instituite o serie de impozite şi taxe locale. Acestea sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 670 din 10 septembrie 2002. Impozitele şi taxele locale reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/ sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia...

 • Fiscalitate

  Delimitări și structuri privind fiscalitatea Impozitele și rolul lor în economia de piață Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile sale statul trebuie să mobilizeze resurse și să facă cheltuieli bănești procedând la repartizarea sarcinilor publice între membrii societății persoane fizice și juridice. Instrumentul financiar și juridic prin care se înfăptuiește această repartiție îl constituie obligația fiscală sub forma impozitelor, taxelor și altor sarcini fiscale specifice fiecărei țări...

 • Continutul Finantelor Intreprinderii

  Planul lecţiei: 1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii 2. Funcţiile finanţelor întreprinderii 3. Principii și particularități de organizare a activităţii financiare 4. Factorii care influenţează procesul de organizare a activităţii financiare la întreprindere Finanţele întreprinderii reprezintă veriga principală, primară a sistemului financiar, deoarece majoritatea fondurilor băneşti care se formează la diferite niveluri (bugetul de stat,...

Pagina 5 din 64