Toate cursurile din domeniul Finante

 • Finante Publice

  Conceptul de finante publice Termenul de finante publice cunoaste mai multe definitii. Conform dictionarului explicative al limbii romane,finantele reprezinta totalitatea mijloacelor banesti care se gasesc la dispozitia unui stat si care sunt necesare pt indeplinirea functiilor si sarcinilor sale. Enciclopedia Americana a actiunilor bancare si finantelor defines finantele folosind doua acceptiuni: in sens restrains,finantele publice se refera la veniturile publice,obiectivele publice si...

 • Impozite si Taxe Locale

  Pentru asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii unităţilor administrativ-teritoriale sunt instituite o serie de impozite şi taxe locale. Acestea sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 670 din 10 septembrie 2002. Impozitele şi taxele locale reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/ sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia...

 • Fiscalitate

  Delimitări și structuri privind fiscalitatea Impozitele și rolul lor în economia de piață Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile sale statul trebuie să mobilizeze resurse și să facă cheltuieli bănești procedând la repartizarea sarcinilor publice între membrii societății persoane fizice și juridice. Instrumentul financiar și juridic prin care se înfăptuiește această repartiție îl constituie obligația fiscală sub forma impozitelor, taxelor și altor sarcini fiscale specifice fiecărei țări...

 • Continutul Finantelor Intreprinderii

  Planul lecţiei: 1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii 2. Funcţiile finanţelor întreprinderii 3. Principii și particularități de organizare a activităţii financiare 4. Factorii care influenţează procesul de organizare a activităţii financiare la întreprindere Finanţele întreprinderii reprezintă veriga principală, primară a sistemului financiar, deoarece majoritatea fondurilor băneşti care se formează la diferite niveluri (bugetul de stat,...

 • Control si Audit Financiar

  Definirea controlului Tipologia controlului Etapele controlului Obiectivele controlului 3/14/2012 2 Controlul (intern) este un proces implementat de catre Consiliul de Administratie, conducere si personalul unei organizatii destinat sa ofere o asigurare rezonabila în ceea ce priveste realizarea obiectivelor: -eficacitatea si eficienta tranzactiilor/operatiilor; -fiabilitatea raportarilor financiare; -respectarea legilor si regulamentelor) (Coso –Commitee of Sponsoring...

 • Finante Publice

  FINANTE PUBLICE 10.10.2011 , Curs 1 Finantele : concept, stiinta si disciplina de studiu Termenul finante isi are originea in limba latina, iar in vorbirea curenta notiunea se identifica cu aceea de venituri, plata in bani, resurse banesti indiferent de subiectul acestora. Finantele publice ca stiinta exprima (are ca obiect de studiu) : a. Relatiile economice care apar in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de resurse financiare publice b. Metode de gestiune utilizate in...

 • Finante Publice

  Tema 1: CONCEPTUL DESPRE FINANŢELE PUBLICE 1. Necesitatea existenţei şi evoluţia istorică a finanţelor. 2. Conţinutul economic şi conceptul despre finanţele publice. 3. Obiectul de studiu şi metode de cercetare. 4. Legătura finanţelor cu alte ştiinţe. 1. NECESITATEA EXISTENŢEI ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ A FINANŢELOR Cuvântul „finanţe" îşi are originea în limba latină. În sec.XIII-XIV se utilizau următoarele expresii: «finantio», «financias», «financia peuniaria » în sensul de plată în...

 • Continutul Social-Economic al Finantelor

  Comuna primitivă nu a cunoscut statul. În această orînduire, diferite funcţii publice – organizarea muncii în comun, aplanarea conflictelor dintre ginţi şi triburi – erau îndeplinite de oameni aleşi de către întreaga populaţie. Cu timpul, diviziunea socială a muncii a condus la creşterea productivităţii muncii, şi-a făcut apariţia proprietatea privată, a crescut inegalitatea de avere, iar societatea s-a scindat în clase. Totodată a apărut necesitatea unei instituţii care să protejeze...

 • Finante Publice

  1. FINANTE PUBLICE – CONCEPT, CONTINUT, FUNCTII 1.1. Conceptul de finante publice 1.2. Evolutia finantelor publice 1.3. Continutul economic al finantelor publice 1.4. Functiile finantelor publice 1.4.1. Functia de repartitie 1.4.2. Functia de control 1.5. Rolul finantelor publice in economia de piata 1.1. Conceptul de finante publice Finantele publice constituie o componenta importanta a vietii social-economice a fiecărei tari, iar impactul lor asupra economiei nationale are...

 • Finante Generale

  Conceptul de finante. Politica financiara si aparatul financiar. Unitatea 1. Continutul finantelor. Funcþiile finantelor publice Unitatea 2. Aparatul financiar. Politica financiara Unitatea 3. Parghiile financiare Obiective propuse: - Inþelegerea notiunii de finante, si a conceptului de finante publice - Identificarea pârghiilor financiare aferente politicilor financiare - Fundamentarea notiunii de aparat financiar si institutiile aferente acestuia Concepte de bazã: finante publice,...

 • Abordari Teoretice Privind Finantele Publice

  Aparitia si functionarea finantelor sunt rezultatul diviziunii sociale a muncii si isi are originea legata de aparitia si functionarea statului. Stratificarea societatii pe clase sociale cu interese diferite a determinat odata cu aparitia statutului si aparitia unor institutii sunb coordonarea acestora cum ar fi : armata, politia, Parlamentul, institutiile sociale. Intre resursele banesti prelevate de stat, modalitatile de procesare si distribuire a acestora, instrumentele de interventie a...

 • Determinarea si Finantarea Nevoii de Fond de Rulment

  CAPITOLUL 3 DETERMINAREA ŞI FINANŢAREA NEVOII DE FOND DE RULMENT 3.1. Determinarea nevoii de fond rulment Dimensionarea prin metoda analitică sau sintetică a stocurilor de valori de exploatare necesare desfăşurării continue a activităţii curente a întreprinderii, în condiţii de utilizare judicioasă a capitalurilor băneşti constituite din surse interne sau din afară, este o etapă hotărâtoare în aprecierea necesarului de capitaluri pentru ciclul de exploatare (NFRE). Însă, nevoia de fond de...

 • Cursuri Finante

  Continutul economic al asigurărilor sociale • Securitatea socială Dreptul securităţii sociale este format din ansamblul normelor de drept care reglementează raporturile juridice de asigurare socială şi pe cele de asistenţă socială • asigurările sociale • asistenţa socială • Asigurările sociale, ca formă a securităţii sociale, cuprind: – asigurarea de sănătate – prestaţiile de maternitate – ajutorul de deces – indemnizaţia de şomaj – dreptul la pensie – asigurările pentru...

 • Control Financiar

  Control = activitatea careia ii suntem tot timpul subordonati 3 ipostaze: controlori, controlati si auto-verificati. Controlul financiar impreuna cu Auditul financiar, constituie principalele parghii de sustinere a managementului, prin dublul rol pe care il realizeaza: atat de prevenire a unor situatii perturbatorii cat si de semnalare si remediere a abaterilor de la normele legale. Definitia activitatii de Control Financiar Expresia latina “contra rolus” – verificarea unei stari dupa...

 • Analiza Economico-Financiara

  Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză economico-financiare - Metoda diviziunii şi descompunerii fenomenelor economico-financiare - Metoda comparaţiei - Metode de stabilire şi măsurare a influenţei factorilor Scopul urmărit: Formarea abilităţilor cognitive şi a capacităţii de utilizare a metodelor de analiză în abordarea fenomenelor economico-financiare Competenţe dobândite prin parcurgerea...

Pagina 5 din 63