Cursurile din domeniul Finanțe - pagina 5 din 54

Piața de Capital - Component al Pieței Financiare

Tema 1 Piaţa de capital – component al pieţei financiare Prelegerea 1. Abordări teoretice privind piaţa financiară şi piaţa de capital. 1. Conceptul şi structura pieţii financiare. 2. Conceptul şi structura pieţii de capital 3. Cererea şi oferta pe piaţa de capital. 4. Funcţiile pieţii de capital. 5.... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Valori Mobiliare

Tema 2. Instrumentele pieţei de capital Prelegerea 1: Esenţa economică a valorilor mobiliare (2 ore). 1. Valorile mobiliare – elemente ale pieţei financiare. 2. Criterii de clasificare a valorilor mobiliare. 3. Importanţa apariţiei valorilor mobiliare.(individual) 1. Valorile mobiliare – elemente ale pieţei... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Audit Financiar

1. Definirea planificării auditului, componentele de bază a planificării unui audit. 2. Preplanificarea 3. Cunoașterea business-ului clientului. 4. Întelegerea sistemului contabil și de control intern. 5. Evaluarea riscului și caracterul semnificativ. 6. Evaluarea planului general de audit și a progresului de... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Audit Financiar

Ce este auditul? Termenul de audit este folosit pentru a desemna verificarea profesională a unei informaţii/situaţii în vederea exprimării unei opinii competente, argumentate şi independente pe baza raportării la un criteriu (standard) de calitate. Care sunt obiectivele auditului? Obiectivul unui audit al... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Piete Financiare

CURS nr.1. PIAŢA FINANCIARĂ ŞI PIAŢA DE CAPITAL 1. Conceptul de piaţă financiară Piaţa financiară internaţională reprezintă sursa de alimentare cu capitaluri pentru satisfacerea nevoilor diverse ale lumi, în special de ordin economic. Un aspect dezbătut în literatura de specialitate este cel al diferenţierii sau... citește mai departe

73 pagini Gratis Extras Preview

Taxa pe Valoare Adaugata

Obiectul Taxei pe valoare adaugată îl reprezintă livrările de mărfuri către terţi si pentru consumul propriu, achizitiile de bunuri,prestatiile de servicii,bunurile importate.Totodata, sunt impozabile si unele operatiuni care pot fi asimilate vanzarii sau cumpararii, ca de exemplu: creditul pentru consum, cesiunea... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Finante Publice

Conceptul de finante publice Termenul de finante publice cunoaste mai multe definitii. Conform dictionarului explicative al limbii romane,finantele reprezinta totalitatea mijloacelor banesti care se gasesc la dispozitia unui stat si care sunt necesare pt indeplinirea functiilor si sarcinilor sale. Enciclopedia... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Impozite și Taxe Locale

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii unităţilor administrativ-teritoriale sunt instituite o serie de impozite şi taxe locale. Acestea sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 670 din 10... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Fiscalitate

Delimitări și structuri privind fiscalitatea Impozitele și rolul lor în economia de piață Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile sale statul trebuie să mobilizeze resurse și să facă cheltuieli bănești procedând la repartizarea sarcinilor publice între membrii societății persoane fizice și juridice.... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Control și Audit Financiar

Definirea controlului Tipologia controlului Etapele controlului Obiectivele controlului 3/14/2012 2 Controlul (intern) este un proces implementat de catre Consiliul de Administratie, conducere si personalul unei organizatii destinat sa ofere o asigurare rezonabila în ceea ce priveste realizarea... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Finante Publice

FINANTE PUBLICE 10.10.2011 , Curs 1 Finantele : concept, stiinta si disciplina de studiu Termenul finante isi are originea in limba latina, iar in vorbirea curenta notiunea se identifica cu aceea de venituri, plata in bani, resurse banesti indiferent de subiectul acestora. Finantele publice ca stiinta exprima... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe Publice

Tema 1: CONCEPTUL DESPRE FINANŢELE PUBLICE 1. Necesitatea existenţei şi evoluţia istorică a finanţelor. 2. Conţinutul economic şi conceptul despre finanţele publice. 3. Obiectul de studiu şi metode de cercetare. 4. Legătura finanţelor cu alte ştiinţe. 1. NECESITATEA EXISTENŢEI ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ A FINANŢELOR... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Conținutul social-economic al Finanțelor

Comuna primitivă nu a cunoscut statul. În această orînduire, diferite funcţii publice – organizarea muncii în comun, aplanarea conflictelor dintre ginţi şi triburi – erau îndeplinite de oameni aleşi de către întreaga populaţie. Cu timpul, diviziunea socială a muncii a condus la creşterea productivităţii muncii, şi-a... citește mai departe

122 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe Publice

1. FINANTE PUBLICE – CONCEPT, CONTINUT, FUNCTII 1.1. Conceptul de finante publice 1.2. Evolutia finantelor publice 1.3. Continutul economic al finantelor publice 1.4. Functiile finantelor publice 1.4.1. Functia de repartitie 1.4.2. Functia de control 1.5. Rolul finantelor publice in economia de piata... citește mai departe

148 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Finante Generale

Conceptul de finante. Politica financiara si aparatul financiar. Unitatea 1. Continutul finantelor. Funcþiile finantelor publice Unitatea 2. Aparatul financiar. Politica financiara Unitatea 3. Parghiile financiare Obiective propuse: - Inþelegerea notiunii de finante, si a conceptului de finante publice -... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview