Toate cursurile din domeniul Finante

 • Circulatie Monetara

  CIRCULAȚIA MONETARA 1. Conceptul de circulație monetara și sfera sa de cuprindere Complexitatea fenomenului monetar, precum şi efectele pe care le induce acesa în viaţă economice şi socială a ţărilor lumii a constituit şi constituie şi în present subiectul multor controverse şi dispute. Caracterul complex al monedei a făcut necesară instituirea, încă de la apariţia acesteia, a unor organisme abilitate cu atribuţii în domeniul reglementării emisiunii monedelor naţionale şi al circulaţiei lor...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  Introducere Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat de Facultatea de Finante, Asigurãri, Bãnci si Burse de Valori si face parte din planul de învãtãmânt aferent anului II, semestrul II. Obiectivele principale ale cursului, concretizate în competentele pe care studentul le va dobândi dupã parcurgerea si asimilarea acestuia: .. familiarizarea cu situatiile financiare de raportare, cu aspectele...

 • Continutul Economic si Functiile Finantelor Publice

  Pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale şi pentru satisfacerea altor nevoi generale ale societăţii, statul are nevoie de importante fonduri băneşti. Mobilizarea resurselor băneşti la dispoziţia statului are loc pe seama produsului intern brut prin transfer de resurse şi, implicit de putere de cumpărare, de la persoane fizice şi/sau juridice. Fluxurile de resurse băneşti care iau astfel naştere se derulează, aşadar, în dublu sens, de la persoanele fizice şi juridice, către fondurile...

 • Cursuri Finante

  Funcţiile şi structura finanţelor Finanţe: - finanţe publice - finanţe personale Conceptul de finanţe • Fonduri băneşti la dispoziţia statului • Bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea instituţiilor publice • Totalitatea resurselor şi sarcinilor care se referă la activitatea instituţiilor publice • Mijloace de intervenţie a statului în economie - Liberalism - Intervenţionism Bunuri private şi bunuri publice • Bunurile private? - Satisfac nevoile individuale – prin mecanismul...

 • Finante

  CURS 1: ARHITECTURA PIETEI FINANCIAREINTERNATIONALE Sistemul Monetar International actualdefinit prin: piete: structuri care au nevoie de comunicare libera intre persoane pentru a putea fi administrate cei imputerniciti cu administratia pietelor financiare nu sunt neaparat altruisti, scopul prezentei lor in mijlocul pietei reprezentandu-l banii in mecanismele de functionare a unei economii moderne, piata ocupa un rolesential, determinand intr-o mare proportie deciziile si comportamentele...

 • Finantele Publice – Concept, Continut, Functii

  CAPITOLUL 1 FINANŢELE PUBLICE – CONCEPT, CONŢINUT, FUNCŢII 1.1. CONCEPTUL DE FINANŢE; EVOLUŢIA FINANŢELOR PUBLICE Apărute pe o anumită treaptă de dezvoltare a asocietăţii şi anume în perioada de trecere de la orânduirea gentilică la orânduirea sclavagistă, finanţele strâns legate de istoria statului şi dreptului, însoţesc pe scena istoriei atât institiţia statului cât şi instituţia dreptului, utilizând banii şi formele valorice în procesul repartiţiei produsului social. Finantele...

 • Finante Publice si Fiscalitatea

  Finante - categorie economica cu caracter istoric Comuna primitiva, dupa cum se stie, nu a cunoscut statul. In aceasta oranduire, diferite functii publice – organizarea muncii in comun, aplanarea conflictelor intre ginti si triburi, supravegherea respectarii obiceiurilor, a ritualurilor religioase, apararea membrlor unui trib impotriva atacurilor altui trib – erau indeplinite de oameni alesi de catre intreaga populatie. Organele autoritatii publice nu dispuneau de mijloace de constrangere...

 • Efectuarea Platilor prin Efectuarea Viramentului

  Tema 5: Efectuarea plăţilor prin intermediul viramentului. I. Concept şi procedeul bancar al viramentului. II. Esenţa transferului prin intermediul de credit a dispoziţiei de plată. III. Transferul prin virament de debit (incaso) . IV. Operaţiunile prin virament în Republica Moldova. * Regulament privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova Nr.150 din 26.06.2003. (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/196 din 11.07.2003)...

 • Management Financiar

  Definirea managementului financiar: Apartenenta: este un subsistem al managementului general al firmei; Scop: asigura resurselor financiare necesare activitatii firmei, alocarea si utilizarea lor cât mai eficienta; asigurarea sigurantei patrimoniale si cresterea valorii firmei; Rol: consta in formularea si urmarirea strategiei si tacticii firmei în vederea derularii corespunzatoare a acestora, influentând firma prin procesul de control si evaluare. Managementul financiar este...

 • Guvernanta Corporativa

  Componentele esentiale ale g.c. sunt: - strategia - managementul executiv - responsabilitatea - supravegherea Banca Mondiala definaste g.c. ca un set de legi, norme, regulamente si coduri de conduita care permit entitatii sa atraga resursele necesare activitatii sale. OECD defineste g.c. ca fiind sistemul prin care companiile sunt conduse si controlate, se refera la modul in care sunt impartite responsabilitatile si drepturile intre actorii principali ai entitatii. O buna guvernare...

 • Sinteza Curs Audit Financiar

  Evaluarea riscului de audit Aceasta activitate va fi efectuata în primele faze ale procesului de planificare a auditului, dupa colectarea tuturor informatiilor relevante, referitoare la activitatile entitatii si sistemul de control intern ale acesteia. Scopul auditului financiar consta în exprimarea de catre auditor a unei opinii de audit, daca situatiile financiare contin sau nu erori materiale si daca sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale privind raportarea financiara....

 • Audit

  Auditul financiar reprezinta o activitate desfasurata de un specialist (persoana fizica / societate comerciala) prin care in urma analizarii activitatii desfasurate este exprimata o opinie privind realitatea tranzactiilor effectuate, precum si modul de inregistrare in contabilitate a informatiilor contabile. Auditul financiar consta in corectarea si evaluarea unor probe privind informatiile contabile in scopul determinarii si raportarii gradului de conformitate a informatiilor respective,...

 • Preturi si Tarife

  1)Abordarea esenţei preţului în ştiinţa economică. Aristotel susţinea că “preţul exprimă echivalenta a două bunuri diferite calitativ”. Preţul ca expresie banească a valorii mărfii a apărut odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri şi anume atunci când au apărut banii, moneda măsurând acel “ceva” existent în toate bunurile supuse schimbului. A. Smith, care a arătat că masura reală a valorii de schimb ale marfurilor este munca. D. Ricardo consolidează acest punct de vedere şi susţine că...

 • Managementul Riscului Bancar

  Punctul final al activităţii oricărei bănci îl constituie obţinerea de performanţe corespunzătoare, respectiv a unui profit care să-i permită o funcţionare normală şi chiar dezvoltarea. In aceste condiţii, managementul performanţei banca¬re considerăm că este de cea mai mare importanţă, una din caracteristicile sale fiind o puternică intersectare cu toate celelalte categorii de management, acestea contri¬buind şi reflectându-se în performanţe. Managementul performanţelor bancare este legat...

 • Tipologia si Functiile Bancilor

  Analiza tipologiei bancilor trebuie pornita de la structura aparatului bancar.In toate sistemele bancare moderne,acesta se constituie pe doua niveluri.Primul nivel este reprezentat de banca centrala, “aflata in frunte aparatului bancar,cu rol de supraveghere si organizare a relatiilor monetare-financiare ale unui sistem,pe plan intern si in relatiile sale cu alte sisteme monetare.Conform altor autori,banca centrala este “acea institutie financiar-bancara aflata in fruntea intregului sistem...

Pagina 6 din 63