Toate cursurile din domeniul Finante

 • Finante Publice

  FINANTE PUBLICE 10.10.2011 , Curs 1 Finantele : concept, stiinta si disciplina de studiu Termenul finante isi are originea in limba latina, iar in vorbirea curenta notiunea se identifica cu aceea de venituri, plata in bani, resurse banesti indiferent de subiectul acestora. Finantele publice ca stiinta exprima (are ca obiect de studiu) : a. Relatiile economice care apar in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de resurse financiare publice b. Metode de gestiune utilizate in...

 • Finante Publice

  Tema 1: CONCEPTUL DESPRE FINANŢELE PUBLICE 1. Necesitatea existenţei şi evoluţia istorică a finanţelor. 2. Conţinutul economic şi conceptul despre finanţele publice. 3. Obiectul de studiu şi metode de cercetare. 4. Legătura finanţelor cu alte ştiinţe. 1. NECESITATEA EXISTENŢEI ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ A FINANŢELOR Cuvântul „finanţe" îşi are originea în limba latină. În sec.XIII-XIV se utilizau următoarele expresii: «finantio», «financias», «financia peuniaria » în sensul de plată în...

 • Continutul Social-Economic al Finantelor

  Comuna primitivă nu a cunoscut statul. În această orînduire, diferite funcţii publice – organizarea muncii în comun, aplanarea conflictelor dintre ginţi şi triburi – erau îndeplinite de oameni aleşi de către întreaga populaţie. Cu timpul, diviziunea socială a muncii a condus la creşterea productivităţii muncii, şi-a făcut apariţia proprietatea privată, a crescut inegalitatea de avere, iar societatea s-a scindat în clase. Totodată a apărut necesitatea unei instituţii care să protejeze...

 • Finante Publice

  1. FINANTE PUBLICE – CONCEPT, CONTINUT, FUNCTII 1.1. Conceptul de finante publice 1.2. Evolutia finantelor publice 1.3. Continutul economic al finantelor publice 1.4. Functiile finantelor publice 1.4.1. Functia de repartitie 1.4.2. Functia de control 1.5. Rolul finantelor publice in economia de piata 1.1. Conceptul de finante publice Finantele publice constituie o componenta importanta a vietii social-economice a fiecărei tari, iar impactul lor asupra economiei nationale are...

 • Finante Generale

  Conceptul de finante. Politica financiara si aparatul financiar. Unitatea 1. Continutul finantelor. Funcþiile finantelor publice Unitatea 2. Aparatul financiar. Politica financiara Unitatea 3. Parghiile financiare Obiective propuse: - Inþelegerea notiunii de finante, si a conceptului de finante publice - Identificarea pârghiilor financiare aferente politicilor financiare - Fundamentarea notiunii de aparat financiar si institutiile aferente acestuia Concepte de bazã: finante publice,...

 • Abordari Teoretice Privind Finantele Publice

  Aparitia si functionarea finantelor sunt rezultatul diviziunii sociale a muncii si isi are originea legata de aparitia si functionarea statului. Stratificarea societatii pe clase sociale cu interese diferite a determinat odata cu aparitia statutului si aparitia unor institutii sunb coordonarea acestora cum ar fi : armata, politia, Parlamentul, institutiile sociale. Intre resursele banesti prelevate de stat, modalitatile de procesare si distribuire a acestora, instrumentele de interventie a...

 • Determinarea si Finantarea Nevoii de Fond de Rulment

  CAPITOLUL 3 DETERMINAREA ŞI FINANŢAREA NEVOII DE FOND DE RULMENT 3.1. Determinarea nevoii de fond rulment Dimensionarea prin metoda analitică sau sintetică a stocurilor de valori de exploatare necesare desfăşurării continue a activităţii curente a întreprinderii, în condiţii de utilizare judicioasă a capitalurilor băneşti constituite din surse interne sau din afară, este o etapă hotărâtoare în aprecierea necesarului de capitaluri pentru ciclul de exploatare (NFRE). Însă, nevoia de fond de...

 • Cursuri Finante

  Continutul economic al asigurărilor sociale • Securitatea socială Dreptul securităţii sociale este format din ansamblul normelor de drept care reglementează raporturile juridice de asigurare socială şi pe cele de asistenţă socială • asigurările sociale • asistenţa socială • Asigurările sociale, ca formă a securităţii sociale, cuprind: – asigurarea de sănătate – prestaţiile de maternitate – ajutorul de deces – indemnizaţia de şomaj – dreptul la pensie – asigurările pentru...

 • Control Financiar

  Control = activitatea careia ii suntem tot timpul subordonati 3 ipostaze: controlori, controlati si auto-verificati. Controlul financiar impreuna cu Auditul financiar, constituie principalele parghii de sustinere a managementului, prin dublul rol pe care il realizeaza: atat de prevenire a unor situatii perturbatorii cat si de semnalare si remediere a abaterilor de la normele legale. Definitia activitatii de Control Financiar Expresia latina “contra rolus” – verificarea unei stari dupa...

 • Analiza Economico-Financiara

  Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză economico-financiare - Metoda diviziunii şi descompunerii fenomenelor economico-financiare - Metoda comparaţiei - Metode de stabilire şi măsurare a influenţei factorilor Scopul urmărit: Formarea abilităţilor cognitive şi a capacităţii de utilizare a metodelor de analiză în abordarea fenomenelor economico-financiare Competenţe dobândite prin parcurgerea...

 • Circulatie Monetara

  CIRCULAȚIA MONETARA 1. Conceptul de circulație monetara și sfera sa de cuprindere Complexitatea fenomenului monetar, precum şi efectele pe care le induce acesa în viaţă economice şi socială a ţărilor lumii a constituit şi constituie şi în present subiectul multor controverse şi dispute. Caracterul complex al monedei a făcut necesară instituirea, încă de la apariţia acesteia, a unor organisme abilitate cu atribuţii în domeniul reglementării emisiunii monedelor naţionale şi al circulaţiei lor...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  Introducere Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat de Facultatea de Finante, Asigurãri, Bãnci si Burse de Valori si face parte din planul de învãtãmânt aferent anului II, semestrul II. Obiectivele principale ale cursului, concretizate în competentele pe care studentul le va dobândi dupã parcurgerea si asimilarea acestuia: .. familiarizarea cu situatiile financiare de raportare, cu aspectele...

 • Continutul Economic si Functiile Finantelor Publice

  Pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale şi pentru satisfacerea altor nevoi generale ale societăţii, statul are nevoie de importante fonduri băneşti. Mobilizarea resurselor băneşti la dispoziţia statului are loc pe seama produsului intern brut prin transfer de resurse şi, implicit de putere de cumpărare, de la persoane fizice şi/sau juridice. Fluxurile de resurse băneşti care iau astfel naştere se derulează, aşadar, în dublu sens, de la persoanele fizice şi juridice, către fondurile...

 • Cursuri Finante

  Funcţiile şi structura finanţelor Finanţe: - finanţe publice - finanţe personale Conceptul de finanţe • Fonduri băneşti la dispoziţia statului • Bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea instituţiilor publice • Totalitatea resurselor şi sarcinilor care se referă la activitatea instituţiilor publice • Mijloace de intervenţie a statului în economie - Liberalism - Intervenţionism Bunuri private şi bunuri publice • Bunurile private? - Satisfac nevoile individuale – prin mecanismul...

 • Finante

  CURS 1: ARHITECTURA PIETEI FINANCIAREINTERNATIONALE Sistemul Monetar International actualdefinit prin: piete: structuri care au nevoie de comunicare libera intre persoane pentru a putea fi administrate cei imputerniciti cu administratia pietelor financiare nu sunt neaparat altruisti, scopul prezentei lor in mijlocul pietei reprezentandu-l banii in mecanismele de functionare a unei economii moderne, piata ocupa un rolesential, determinand intr-o mare proportie deciziile si comportamentele...

Pagina 6 din 64