Cursurile din domeniul Finanțe - pagina 6 din 54

Abordari Teoretice Privind Finantele Publice

Aparitia si functionarea finantelor sunt rezultatul diviziunii sociale a muncii si isi are originea legata de aparitia si functionarea statului. Stratificarea societatii pe clase sociale cu interese diferite a determinat odata cu aparitia statutului si aparitia unor institutii sunb coordonarea acestora cum ar fi :... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea și Finanțarea Nevoii de Fond de Rulment

CAPITOLUL 3 DETERMINAREA ŞI FINANŢAREA NEVOII DE FOND DE RULMENT 3.1. Determinarea nevoii de fond rulment Dimensionarea prin metoda analitică sau sintetică a stocurilor de valori de exploatare necesare desfăşurării continue a activităţii curente a întreprinderii, în condiţii de utilizare judicioasă a... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri Finante

Continutul economic al asigurărilor sociale • Securitatea socială Dreptul securităţii sociale este format din ansamblul normelor de drept care reglementează raporturile juridice de asigurare socială şi pe cele de asistenţă socială • asigurările sociale • asistenţa socială • Asigurările sociale, ca formă a... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Analiza economico-financiară

Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză economico-financiare - Metoda diviziunii şi descompunerii fenomenelor economico-financiare - Metoda comparaţiei - Metode de stabilire şi măsurare a influenţei factorilor Scopul... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Introducere Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat de Facultatea de Finante, Asigurãri, Bãnci si Burse de Valori si face parte din planul de învãtãmânt aferent anului II, semestrul II. Obiectivele principale ale... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri Finante

Funcţiile şi structura finanţelor Finanţe: - finanţe publice - finanţe personale Conceptul de finanţe • Fonduri băneşti la dispoziţia statului • Bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea instituţiilor publice • Totalitatea resurselor şi sarcinilor care se referă la activitatea instituţiilor publice •... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Finante

CURS 1: ARHITECTURA PIETEI FINANCIAREINTERNATIONALE Sistemul Monetar International actualdefinit prin: piete: structuri care au nevoie de comunicare libera intre persoane pentru a putea fi administrate cei imputerniciti cu administratia pietelor financiare nu sunt neaparat altruisti, scopul prezentei lor in... citește mai departe

248 pagini Gratis Extras Preview

Finantele Publice – Concept, Continut, Functii

CAPITOLUL 1 FINANŢELE PUBLICE – CONCEPT, CONŢINUT, FUNCŢII 1.1. CONCEPTUL DE FINANŢE; EVOLUŢIA FINANŢELOR PUBLICE Apărute pe o anumită treaptă de dezvoltare a asocietăţii şi anume în perioada de trecere de la orânduirea gentilică la orânduirea sclavagistă, finanţele strâns legate de istoria statului şi dreptului,... citește mai departe

83 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Finante Publice si Fiscalitatea

Finante - categorie economica cu caracter istoric Comuna primitiva, dupa cum se stie, nu a cunoscut statul. In aceasta oranduire, diferite functii publice – organizarea muncii in comun, aplanarea conflictelor intre ginti si triburi, supravegherea respectarii obiceiurilor, a ritualurilor religioase, apararea... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras Preview

Efectuarea Platilor prin Efectuarea Viramentului

Tema 5: Efectuarea plăţilor prin intermediul viramentului. I. Concept şi procedeul bancar al viramentului. II. Esenţa transferului prin intermediul de credit a dispoziţiei de plată. III. Transferul prin virament de debit (incaso) . IV. Operaţiunile prin virament în Republica Moldova. * Regulament privind... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Management Financiar

Definirea managementului financiar: Apartenenta: este un subsistem al managementului general al firmei; Scop: asigura resurselor financiare necesare activitatii firmei, alocarea si utilizarea lor cât mai eficienta; asigurarea sigurantei patrimoniale si cresterea valorii firmei; Rol: consta in formularea si... citește mai departe

81 pagini Gratis Extras Preview

Guvernanta Corporativa

Componentele esentiale ale g.c. sunt: - strategia - managementul executiv - responsabilitatea - supravegherea Banca Mondiala definaste g.c. ca un set de legi, norme, regulamente si coduri de conduita care permit entitatii sa atraga resursele necesare activitatii sale. OECD defineste g.c. ca fiind sistemul... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Sinteza Curs Audit Financiar

Evaluarea riscului de audit Aceasta activitate va fi efectuata în primele faze ale procesului de planificare a auditului, dupa colectarea tuturor informatiilor relevante, referitoare la activitatile entitatii si sistemul de control intern ale acesteia. Scopul auditului financiar consta în exprimarea de catre... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Preturi si Tarife

1)Abordarea esenţei preţului în ştiinţa economică. Aristotel susţinea că “preţul exprimă echivalenta a două bunuri diferite calitativ”. Preţul ca expresie banească a valorii mărfii a apărut odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri şi anume atunci când au apărut banii, moneda măsurând acel “ceva” existent în toate... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Managementul Riscului Bancar

Punctul final al activităţii oricărei bănci îl constituie obţinerea de performanţe corespunzătoare, respectiv a unui profit care să-i permită o funcţionare normală şi chiar dezvoltarea. In aceste condiţii, managementul performanţei banca¬re considerăm că este de cea mai mare importanţă, una din caracteristicile... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview