Toate cursurile din domeniul Finante

 • Abordari Teoretice Privind Finantele Publice

  Aparitia si functionarea finantelor sunt rezultatul diviziunii sociale a muncii si isi are originea legata de aparitia si functionarea statului. Stratificarea societatii pe clase sociale cu interese diferite a determinat odata cu aparitia statutului si aparitia unor institutii sunb coordonarea acestora cum ar fi : armata, politia, Parlamentul, institutiile sociale. Intre resursele banesti prelevate de stat, modalitatile de procesare si distribuire a acestora, instrumentele de interventie a...

 • Determinarea si Finantarea Nevoii de Fond de Rulment

  CAPITOLUL 3 DETERMINAREA ŞI FINANŢAREA NEVOII DE FOND DE RULMENT 3.1. Determinarea nevoii de fond rulment Dimensionarea prin metoda analitică sau sintetică a stocurilor de valori de exploatare necesare desfăşurării continue a activităţii curente a întreprinderii, în condiţii de utilizare judicioasă a capitalurilor băneşti constituite din surse interne sau din afară, este o etapă hotărâtoare în aprecierea necesarului de capitaluri pentru ciclul de exploatare (NFRE). Însă, nevoia de fond de...

 • Cursuri Finante

  Continutul economic al asigurărilor sociale • Securitatea socială Dreptul securităţii sociale este format din ansamblul normelor de drept care reglementează raporturile juridice de asigurare socială şi pe cele de asistenţă socială • asigurările sociale • asistenţa socială • Asigurările sociale, ca formă a securităţii sociale, cuprind: – asigurarea de sănătate – prestaţiile de maternitate – ajutorul de deces – indemnizaţia de şomaj – dreptul la pensie – asigurările pentru...

 • Control Financiar

  Control = activitatea careia ii suntem tot timpul subordonati 3 ipostaze: controlori, controlati si auto-verificati. Controlul financiar impreuna cu Auditul financiar, constituie principalele parghii de sustinere a managementului, prin dublul rol pe care il realizeaza: atat de prevenire a unor situatii perturbatorii cat si de semnalare si remediere a abaterilor de la normele legale. Definitia activitatii de Control Financiar Expresia latina “contra rolus” – verificarea unei stari dupa...

 • Analiza Economico-Financiara

  Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză economico-financiare - Metoda diviziunii şi descompunerii fenomenelor economico-financiare - Metoda comparaţiei - Metode de stabilire şi măsurare a influenţei factorilor Scopul urmărit: Formarea abilităţilor cognitive şi a capacităţii de utilizare a metodelor de analiză în abordarea fenomenelor economico-financiare Competenţe dobândite prin parcurgerea...

 • Circulatie Monetara

  CIRCULAȚIA MONETARA 1. Conceptul de circulație monetara și sfera sa de cuprindere Complexitatea fenomenului monetar, precum şi efectele pe care le induce acesa în viaţă economice şi socială a ţărilor lumii a constituit şi constituie şi în present subiectul multor controverse şi dispute. Caracterul complex al monedei a făcut necesară instituirea, încă de la apariţia acesteia, a unor organisme abilitate cu atribuţii în domeniul reglementării emisiunii monedelor naţionale şi al circulaţiei lor...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  Introducere Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat de Facultatea de Finante, Asigurãri, Bãnci si Burse de Valori si face parte din planul de învãtãmânt aferent anului II, semestrul II. Obiectivele principale ale cursului, concretizate în competentele pe care studentul le va dobândi dupã parcurgerea si asimilarea acestuia: .. familiarizarea cu situatiile financiare de raportare, cu aspectele...

 • Continutul Economic si Functiile Finantelor Publice

  Pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale şi pentru satisfacerea altor nevoi generale ale societăţii, statul are nevoie de importante fonduri băneşti. Mobilizarea resurselor băneşti la dispoziţia statului are loc pe seama produsului intern brut prin transfer de resurse şi, implicit de putere de cumpărare, de la persoane fizice şi/sau juridice. Fluxurile de resurse băneşti care iau astfel naştere se derulează, aşadar, în dublu sens, de la persoanele fizice şi juridice, către fondurile...

 • Cursuri Finante

  Funcţiile şi structura finanţelor Finanţe: - finanţe publice - finanţe personale Conceptul de finanţe • Fonduri băneşti la dispoziţia statului • Bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea instituţiilor publice • Totalitatea resurselor şi sarcinilor care se referă la activitatea instituţiilor publice • Mijloace de intervenţie a statului în economie - Liberalism - Intervenţionism Bunuri private şi bunuri publice • Bunurile private? - Satisfac nevoile individuale – prin mecanismul...

 • Finante

  CURS 1: ARHITECTURA PIETEI FINANCIAREINTERNATIONALE Sistemul Monetar International actualdefinit prin: piete: structuri care au nevoie de comunicare libera intre persoane pentru a putea fi administrate cei imputerniciti cu administratia pietelor financiare nu sunt neaparat altruisti, scopul prezentei lor in mijlocul pietei reprezentandu-l banii in mecanismele de functionare a unei economii moderne, piata ocupa un rolesential, determinand intr-o mare proportie deciziile si comportamentele...

 • Finantele Publice – Concept, Continut, Functii

  CAPITOLUL 1 FINANŢELE PUBLICE – CONCEPT, CONŢINUT, FUNCŢII 1.1. CONCEPTUL DE FINANŢE; EVOLUŢIA FINANŢELOR PUBLICE Apărute pe o anumită treaptă de dezvoltare a asocietăţii şi anume în perioada de trecere de la orânduirea gentilică la orânduirea sclavagistă, finanţele strâns legate de istoria statului şi dreptului, însoţesc pe scena istoriei atât institiţia statului cât şi instituţia dreptului, utilizând banii şi formele valorice în procesul repartiţiei produsului social. Finantele...

 • Finante Publice si Fiscalitatea

  Finante - categorie economica cu caracter istoric Comuna primitiva, dupa cum se stie, nu a cunoscut statul. In aceasta oranduire, diferite functii publice – organizarea muncii in comun, aplanarea conflictelor intre ginti si triburi, supravegherea respectarii obiceiurilor, a ritualurilor religioase, apararea membrlor unui trib impotriva atacurilor altui trib – erau indeplinite de oameni alesi de catre intreaga populatie. Organele autoritatii publice nu dispuneau de mijloace de constrangere...

 • Efectuarea Platilor prin Efectuarea Viramentului

  Tema 5: Efectuarea plăţilor prin intermediul viramentului. I. Concept şi procedeul bancar al viramentului. II. Esenţa transferului prin intermediul de credit a dispoziţiei de plată. III. Transferul prin virament de debit (incaso) . IV. Operaţiunile prin virament în Republica Moldova. * Regulament privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova Nr.150 din 26.06.2003. (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/196 din 11.07.2003)...

 • Management Financiar

  Definirea managementului financiar: Apartenenta: este un subsistem al managementului general al firmei; Scop: asigura resurselor financiare necesare activitatii firmei, alocarea si utilizarea lor cât mai eficienta; asigurarea sigurantei patrimoniale si cresterea valorii firmei; Rol: consta in formularea si urmarirea strategiei si tacticii firmei în vederea derularii corespunzatoare a acestora, influentând firma prin procesul de control si evaluare. Managementul financiar este...

 • Guvernanta Corporativa

  Componentele esentiale ale g.c. sunt: - strategia - managementul executiv - responsabilitatea - supravegherea Banca Mondiala definaste g.c. ca un set de legi, norme, regulamente si coduri de conduita care permit entitatii sa atraga resursele necesare activitatii sale. OECD defineste g.c. ca fiind sistemul prin care companiile sunt conduse si controlate, se refera la modul in care sunt impartite responsabilitatile si drepturile intre actorii principali ai entitatii. O buna guvernare...

Pagina 6 din 63