Toate cursurile din domeniul Finante

 • Analiza Economico Financiara

  1.3. CONTINUTUL PROCESULUI DE AEF AEF presupune utilizarea unui anumit ansamblu de metode, tehnici, în sensul caracterizarii activitatii unei întreprinderi. Termenii utilizati în procesul de AEF sunt: FENOMEN: cuprinde un rezultat, un indicator care constituie obiectul analizei financiare. ELEMENT COMPONENT: este parte identificata în structura fenomenului. FACTOR DE INFLUENTA: este forta motrica care prin modalitatea de actiune influenteaza evolutia fenomenului. CAUZA:...

 • Contabilitatea Institutiilor Publice

  CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate proprie conform legii contabilitatii. Contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica , prelucrarea , publicarea si pastarea informatilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie atat pentru cerintele interne ale acestora cat si pentru utilizatorii externi (guvernul, parlamentul, creditorii,...

 • Cursuri Tehnica Platilor Internationale

  Finantele Alocarea fondurilor - de catre firme si indivizi - pe coordonate temporale si pe oportunitati de investitii Teoria financiara Evaluarea activelor financiare: titluri cu venit fix (obligatiuni), titluri cu venit variabil (actiuni), titluri derivate (forwards, futures, optiuni, swaps) Evaluarea si finantarea investiilor firmei: structura capitalului, indicatorii financiari, proiectiile financiare, metode de evaluare MITURI PE PIETELE IMATURE Totul se plateste ("no...

 • Sistemul Cheltuielilor Publice

  Continutul cheltuielilor publice Prin cheltuiele publice statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare în fiecare perioada. Cheltuielile publice exprima relatii economico - sociale în forma baneasca care se manifesta între stat, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de alta parte, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii functiilor acestuia. Continutul econ al cheltuielilor publice se afla...

 • Metodele de Calculatie Bazate pe Conceptul Costului Complet (Full-Costing)

  Costul de achizitie este costul care regrupeaza totalitatea cheltuielilor generate de activitatea de aprovizionare si stocare a valorilor materiale destinate consumului productiv – materii prime, materiale si furnituri consumabile. Modul de identificare si localizare pe elementele materiale stocabile care genereaza aceste cheltuieli ofera posibilitatea delimitarii lor, astfel încât sa formeze: - costuri directe de achizitie – reprezentând pretul de cumparare al elementelor stocabile,...

 • Politici Monetare si de Credit

  Politica monetara promovata de BNR în perioada de dupa 1990 si implicatiile sale Procesul de tranzitie la economia de piata a presupus, în mod firesc, si mutatii semnificative în politica monetara promovata de BNR. Ca urmare a inflatiei ridicate, agravate în contextul liberalizarii în etape a preturilor din economia româneasca, politica monetara promovata de BNR a avut un pronuntat caracter restrictiv (mai ales în perioada 1993-1997). Desi BNR a majorat semnificativ ratele de dobânda la...

 • Moneda si Credit - Semestrul 2

  Conceptul de moneda Moneda are la origine banii si in cea mai mare parte se confunda si astazi cu ei. Banii sunt bunuri ca oricare altele dar exista urmatoarele diferente: 1. nu sunt destinati consumului 2. schimba celelalte bunuri 3. circula permanent si continuu 4. ajuta la dezvoltarea economica 5. inseamna avutie, avere, bogatie[s1] Moneda reprezinta banii care au capatat forma lor proprie si precisa. Moneda are urmatoarele valori: 1. Intrinseca – valoarea metalului pretios...

 • Integrarea Pietelor de Capital

  Formarea bursei EURONEXT Pentru a întelege pasul important în activitatea bursiera mondiala determinat de formarea EURONEXT, este necesar sa formam o privire de ansamblu a pietelor de capital. În ultimii ani, s-au înregistrat schimbari semnificative în domeniu. Câteva tendinte majore s-au conturat începând cu anii 1990: Globalizarea pietelor financiare si a operatiunilor bursiere, Introducerea a noi tehnologii eficiente si rapide, Acces sporit la pietele de capital. Sistemele...

 • Teoria si Practica Financiara

  Disciplina financiara a devenit de sine statatoare în anii ’60. Punctul de interes al acesteia s-a deplasat de la studiul activelor firmei catre pasiv în cadrul caruia cel mai important aspect este cel al structurii capitalurilor. Sunt vizate trei moduri de manifestare a stiintei financiare: - ca practica - ca politica - ca teorie Pentru cele trei moduri de manifestare a continutului finantelor, obiectivul primordial este maximizarea valorilor întreprinderii (cresterea averii...

 • Analiza Economico-Financiara

  Studiul relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii economici poate fi extins prin efectuarea unor analize comparative menite sa furnizeze informatii cu caracter sintetic asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de un agent economic, cum ar fi: - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului. Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) depaseste ca marime indicele de dinamica al numarului...

 • Finante si Moneda

  2. Functiile Finantelor A) Functia De Mobilizare, Repartizare Si Utilizare A Resurselor Financiare ( De Repartitie ) Consta In Mobilizarea, Repartizare Si Utilizare A Resurselor Banesti Ale Agentilor Economici, Repartizarea Acestora La Fondurile Statului Si Utilizarea Acestora De Catre Colectivitati. In Cadrul Functiei De Repartitie Are Loc Repartizarea Pib Prin Distribuirea Primara Si Redistribuirea Acestuia. Etapele De Distribuire Si Redistribuire A Pib Au Loc Concomitent....

 • Fiscalitate

  Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem de percepere a impozitelor , ansamblul de legi care se refera la acesta si mijloacele care conduc la el.Sistemul fiscal reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica fiscala. Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente: 1.Legislatia fiscala care reglementeaza si instituie impozite si taxe...

 • Structura Impozitelor Directe

  Forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) si fara contraprestatie directa din partea statului. Rolul impozitelor: 1) Rolul pe plan financiar: principalul mijloc de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice 2) Rolul pe plan economic: utilizarea impozitelor ca...

 • Moneda si Creditul

  Definitie: Moneda este orice bun care poate fi utilizat pentru achizitia de bunuri sau servicii, asu pentru plata datoriilor. Moneda este o creanta a celui ce o detine, asupra celui care a emis-o. Este o marfa care are calitatea de a masura si de a evolua orice volum economic, pentru a indplini rolul de moneda, un bun trebuie sa indeplineasca simultan mai multe conditii: 1. sa aiba putere liberatorie; 2. Sa fie usor de cunoscut de cei care o utilizeaza; 3. Sa aiba divizibilitate; 4. Sa...

 • Mecanismul Financiar Bancar

  Instrumentele financiar bancare si rolul lor in buna functionare aacestui mecanism Instrumentel financiar bancare sunt componente ale mecanismului financiar bancar. Fara aceste parghii mecanismul financiar bancar nu poate functiona. Instrumentele financiare si cele bancare reprezinta expresia valorica generalizata a unor relatii economice cu ajutorul carora are loc repartizarea PNB, fie ca titlu definitive, fie temporar, in vederea formatiunilor fondurilor mecanismului dezvoltat economic...

Pagina 62 din 63