Toate cursurile din domeniul Finante

 • Finante Publice si Fiscalitatea

  Finante - categorie economica cu caracter istoric Comuna primitiva, dupa cum se stie, nu a cunoscut statul. In aceasta oranduire, diferite functii publice – organizarea muncii in comun, aplanarea conflictelor intre ginti si triburi, supravegherea respectarii obiceiurilor, a ritualurilor religioase, apararea membrlor unui trib impotriva atacurilor altui trib – erau indeplinite de oameni alesi de catre intreaga populatie. Organele autoritatii publice nu dispuneau de mijloace de constrangere...

 • Efectuarea Platilor prin Efectuarea Viramentului

  Tema 5: Efectuarea plăţilor prin intermediul viramentului. I. Concept şi procedeul bancar al viramentului. II. Esenţa transferului prin intermediul de credit a dispoziţiei de plată. III. Transferul prin virament de debit (incaso) . IV. Operaţiunile prin virament în Republica Moldova. * Regulament privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova Nr.150 din 26.06.2003. (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/196 din 11.07.2003)...

 • Management Financiar

  Definirea managementului financiar: Apartenenta: este un subsistem al managementului general al firmei; Scop: asigura resurselor financiare necesare activitatii firmei, alocarea si utilizarea lor cât mai eficienta; asigurarea sigurantei patrimoniale si cresterea valorii firmei; Rol: consta in formularea si urmarirea strategiei si tacticii firmei în vederea derularii corespunzatoare a acestora, influentând firma prin procesul de control si evaluare. Managementul financiar este...

 • Guvernanta Corporativa

  Componentele esentiale ale g.c. sunt: - strategia - managementul executiv - responsabilitatea - supravegherea Banca Mondiala definaste g.c. ca un set de legi, norme, regulamente si coduri de conduita care permit entitatii sa atraga resursele necesare activitatii sale. OECD defineste g.c. ca fiind sistemul prin care companiile sunt conduse si controlate, se refera la modul in care sunt impartite responsabilitatile si drepturile intre actorii principali ai entitatii. O buna guvernare...

 • Sinteza Curs Audit Financiar

  Evaluarea riscului de audit Aceasta activitate va fi efectuata în primele faze ale procesului de planificare a auditului, dupa colectarea tuturor informatiilor relevante, referitoare la activitatile entitatii si sistemul de control intern ale acesteia. Scopul auditului financiar consta în exprimarea de catre auditor a unei opinii de audit, daca situatiile financiare contin sau nu erori materiale si daca sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale privind raportarea financiara....

 • Audit

  Auditul financiar reprezinta o activitate desfasurata de un specialist (persoana fizica / societate comerciala) prin care in urma analizarii activitatii desfasurate este exprimata o opinie privind realitatea tranzactiilor effectuate, precum si modul de inregistrare in contabilitate a informatiilor contabile. Auditul financiar consta in corectarea si evaluarea unor probe privind informatiile contabile in scopul determinarii si raportarii gradului de conformitate a informatiilor respective,...

 • Preturi si Tarife

  1)Abordarea esenţei preţului în ştiinţa economică. Aristotel susţinea că “preţul exprimă echivalenta a două bunuri diferite calitativ”. Preţul ca expresie banească a valorii mărfii a apărut odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri şi anume atunci când au apărut banii, moneda măsurând acel “ceva” existent în toate bunurile supuse schimbului. A. Smith, care a arătat că masura reală a valorii de schimb ale marfurilor este munca. D. Ricardo consolidează acest punct de vedere şi susţine că...

 • Managementul Riscului Bancar

  Punctul final al activităţii oricărei bănci îl constituie obţinerea de performanţe corespunzătoare, respectiv a unui profit care să-i permită o funcţionare normală şi chiar dezvoltarea. In aceste condiţii, managementul performanţei banca¬re considerăm că este de cea mai mare importanţă, una din caracteristicile sale fiind o puternică intersectare cu toate celelalte categorii de management, acestea contri¬buind şi reflectându-se în performanţe. Managementul performanţelor bancare este legat...

 • Tipologia si Functiile Bancilor

  Analiza tipologiei bancilor trebuie pornita de la structura aparatului bancar.In toate sistemele bancare moderne,acesta se constituie pe doua niveluri.Primul nivel este reprezentat de banca centrala, “aflata in frunte aparatului bancar,cu rol de supraveghere si organizare a relatiilor monetare-financiare ale unui sistem,pe plan intern si in relatiile sale cu alte sisteme monetare.Conform altor autori,banca centrala este “acea institutie financiar-bancara aflata in fruntea intregului sistem...

 • Finante

  В общей совокупности учебных дисциплин, формирующих мировоззрение будущих экономистов и закладывающих основу профессионализма, важное значение занимает дисциплина «государственные финансы». Такое назначение этой учебной дисциплины вызвано как ролью финансов в воспроизводственном процессе, т ...

 • Negociere Financiara

  CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE ALE NEGOCIERILOR COMERCIALE OBIECTIVE • Prezentarea clasificarii negocierilor comerciale internationale • Clarificarea celor mai importante principii ale negocierilor comerciale internationale • Evidentierea obiectivelor comerciale internationale În literatura de specialitate, notiunea de negociere este considerata ca o actiune verbala sau scrisa, întreprinsa de doua sau mai multe persoane fizice sau juridice în relatia dintre ele, în scopul obtinerii...

 • Economie Monetara si Financiara Europeana

  Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914, circulatia monetarã din tãrile europene s-a bazat pe etalonul aur-monedã, care presupunea convertibilitatea nelimitatã în aur a bancnotelor si fixitatea cursurilor de schimb, metalul monetar circulând liber pe piata internã si internationalã. În epoca în care a existat etalonul aur-monedã (jumãtatea secolului al XIX-lea - 1914),...

 • Investitii Financiare

  UNITATEA DE ÎNVÃtARE 1 Structura studiului de fezabilitate Tehnici de analizã a valorii timp a banilor Obiective: Dupã studiul acestei unitãti de învãtare veti avea cunostinte despre: -Structura studiului de fezabilitate; -Dobândã simplã vs. Dobândã compusã; -Valoarea viitoare a unei sume de bani detinute în prezent; -Valoarea prezentã (actualã) a unei sume de bani viitoare; -Calculul anuitãtilor si perpetuitãtilor 1.1 Structura studiului de fezabilitate Studiul de fezabilitate...

 • Tehnica Platilor si Finantarii Internationale

  Tema 1 Abordări conceptuale privind plăţile şi finanţarea internaţională Internaţionalizarea economiei este o trăsătură definitorie a lumii contemporane. În prezent, se manifestă un interes şi o conlucrare bi şi multilaterală a statelor, organizaţiilor internaţionale sau a diverselor grupuri de lucru în diferite domenii de activitate, cum sunt: comerţul, cooperarea în producţie, sănătatea, securitate, asistenţă umanitară, asigurarea echilibrului ecologic, artă şi cultură, sport, finanţe şi...

 • Inginerie Financiara

  Prefaţă Ingineria financiară este un domeniu interdisciplinar, care se ocupă de analiza cantitativă a pieţelor financiare, utilizând modele matematice, statistice şi computaţionale. Inginerii financiari aplică teoria financiară, metode matematice avansate, tehnologia informaţiei şi tehnici de inteligenţă artificială în probleme privind pieţele financiare şi managementul financiar. Principalele probleme abordate de ingineria financiară sunt: - stabilirea preţului valorilor mobiliare...

Pagina 7 din 64