Toate cursurile din domeniul Finante

 • Tehnica Platilor si Finantarii Internationale

  Tema 1 Abordări conceptuale privind plăţile şi finanţarea internaţională Internaţionalizarea economiei este o trăsătură definitorie a lumii contemporane. În prezent, se manifestă un interes şi o conlucrare bi şi multilaterală a statelor, organizaţiilor internaţionale sau a diverselor grupuri de lucru în diferite domenii de activitate, cum sunt: comerţul, cooperarea în producţie, sănătatea, securitate, asistenţă umanitară, asigurarea echilibrului ecologic, artă şi cultură, sport, finanţe şi...

 • Inginerie Financiara

  Prefaţă Ingineria financiară este un domeniu interdisciplinar, care se ocupă de analiza cantitativă a pieţelor financiare, utilizând modele matematice, statistice şi computaţionale. Inginerii financiari aplică teoria financiară, metode matematice avansate, tehnologia informaţiei şi tehnici de inteligenţă artificială în probleme privind pieţele financiare şi managementul financiar. Principalele probleme abordate de ingineria financiară sunt: - stabilirea preţului valorilor mobiliare...

 • Moneda si Credit

  BILETUL LA ORDIN -este reglementat asemanator cambiei datorita circuitului si functionarii asemanatoare. -este un titlu de credit prin care o persoana(emitent)se obliga sa plateasca unei personae(beneficiar) o anumita suma de bani intr-un loc si la o anumita scadenta anuntata. -spre deosebire de cambie are numai 2participanti ,iar siguranta efecutarii platii poate fi exprimata prin mentiunea aval realizata de catre o persoana ce asuma ca plateste la locul emitentului.Avalul poate fi...

 • Moneda

  Moneda poate fi definita ca piesa de metal, hartie sau insusi utilizata ca mijloc sau instrument de plata si de schimb. Definirea monedei pp cunoasterea acelor modele de manifestare capabile sa descrie trasee relativ usor de recunoscut pe de o parte, iar pe de alta parte reprezentarea caracterelor specifice susceptibile a deconspira ipostazele, lanturile si functionalitatile esentiale ale acestuia. I.Continutul, functiile si rolul monedei 1.Conceptul de moneda. 2.functiile si rolul...

 • Previziune Economica

  Activitatea de previziune consta in formularea de pareri privind tendintele princip ale evolutiei siimplicatiile acestora, ceea ce permite stabilirea de masuri pt influentarea unor componente ale sistemului econ in sensul dorit. Termeni folositi: 1.Conjuctura are semnif unei opinii bazate pe ipoteze si supozitii rezultand uneori din aparente sau calcule probabilistice. 2.Predictia are sensul de prezicere, de a anuntacevaceurmeazasa se intampl independent de vointanoastra, caurmare a unor...

 • Sisteme Moderne de Asigurari

  1. Caracteristicile pieţei asigurărilor Operaţiile de asigurare, realizate pe baze contractuale, se desfăşoară într-un cadru pe care îl numim piaţă a asigurărilor. Aici se întâlnesc cererea de asigurare, care vine din partea persoanelor fizice şi juridice asigurabile, dornice să încheie diverse tipuri de asigurări şi oferta de asigurare, susţinută de organizaţii specializate, autorizate să funcţioneze în acest domeniu şi capabile, sub raport financiar, să desfăşoare o astfel de activitate....

 • Relatii Valutar-Financiare Internationale

  Tema 1. Conceptul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale 1. Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale. 2. Sistemul valutar financiar-internaţional: elementele constituente şi evoluţia lui. 3.Integrarea monetară europeană. 1 Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale. Relaţiile economice internaţionale se desfăşoară sub forma unor schimburi de mărfuri şi servicii între firme...

 • Mijloace Banesti

  1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti Decontările în cadrul relaţiilor necesită aplicarea mijloacelor băneşti. Acestea din urmă sunt active cu cel mai înalt grad de lichiditate şi cuprind disponibilităţi băneşti în casieria întreprinderii, depozite, conturile curente în valută naţională, valută străină şi alte conturi la bănci. Mijloacele băneşti ale întreprinderii pot fi clasificate după diferite criterii. Schema 7.1. Clasificarea mijloacelor băneşti ale...

 • Curs Financiar

  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.CONCEPTUL DE FINANTE Existenta finantelor este rezultatul unui process istoric complex indelungat , determinat de evolutia vietii sociale prin aparitia si dezvoltarea comunitatii umane , a proprietatii , a relatiei marfa-bani , dar si ca urmare a necesitatii financiare a statului pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale. Termenul de finante desemneaza in sens restrans uneori numai o categorie derelatii banesti , alteori desemneaza banii(resurse banesti) , de...

 • Pret si Concurenta

  INTRODUCERE Caracterizarea fenomenelor ce se deruleaza in economie nu se poate face numai prin intermediul indicatorilor exprimati in termeni nominali ci este necesara efectuarea de calcule pentru determinarea modificarii reale a acestora; acest lucru se realizeaza numai cu cel putin doua componente: cea care exprima modificarea preturilor si respectiv componenta care evidentiaza modificarea reala. Rezultatele unor astfel de calcule pentru diversele agregate macroeconomice pot sa constituie...

 • Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la SC Grupul Industrial Electrocontact SA

  Capitolul 1. Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează Grupul Industrial Electrocontact Botoşani 1.1.Date de identificare S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat fiinţă în baza prevederilor Hotărârea Consiliului de Mediere(HCM) nr.562 din 16 mai 1972 şi a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de Întreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact. În urma Hotărâri de Guvern nr.568 din 1 decembrie 1991, Întreprinderea de aparataj de joasă tensiune...

 • Analiza Financiara

  Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera solutia pentru fundamentarea corecta a deciziei. Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic atat la nivelul si calitatea performantelor sale cat si la riscul...

 • Economic Content and Concepts of Finance

  1.1 Theoretical approaches concerning the concept of finance 1.2 Economic content of Public Finance 1.3 Functions of finance 1.1. Theoretical approaches concerning the concept of finance. There are several expressions related to the word “finance” that we read or hear about: public finance, private finance, finance and capital markets, etc. The word “Finance” has a Latin origin. In the texts originating from XIII and XIV centuries we may find words like finatio, financias and financial...

 • Sinteza Relatii Monetare Internationale

  Relațiile economice internaționale sunt consituite din totalitatea tranzacțiilor economice dintre țările lumii. Tranzacțiile economice internaționale pot fi grupate astfel: 1)Schimburi de mărfuri – operații comerciale; 2)Schimburi de servicii – operații necomerciale; 3)Schimburi de capital – operații financiare. Relatiile valutare internationale: 1)Parte component a sistemului relatiilor economice international; 2)Exprima rapoartele economice de schimb; 3)Contribuie la realizarea...

 • Piata Monetara si de Credit

  În sens larg, piata monetarã reprezintã relatiile, institutiile si pârghiile prin mijlocirea cãrora se asigurã mobilizarea resurselor bãnesti temporar disponibile în diverse sectoare. În sens restrâns, este piata capitalurilor pe termen scurt unde se întâlnesc cererea si oferta de resurse financiare adecvate. Piata monetarã este o piatã specialã care are rolul de a compensa excedentul cu deficitul de monedã existent la agentii economici si de a regla masa monetarã în economie....

Pagina 8 din 64