Toate cursurile din domeniul Finante

 • Analiza Financiara

  Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera solutia pentru fundamentarea corecta a deciziei. Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic atat la nivelul si calitatea performantelor sale cat si la riscul...

 • Economic Content and Concepts of Finance

  1.1 Theoretical approaches concerning the concept of finance 1.2 Economic content of Public Finance 1.3 Functions of finance 1.1. Theoretical approaches concerning the concept of finance. There are several expressions related to the word “finance” that we read or hear about: public finance, private finance, finance and capital markets, etc. The word “Finance” has a Latin origin. In the texts originating from XIII and XIV centuries we may find words like finatio, financias and financial...

 • Sinteza Relatii Monetare Internationale

  Relațiile economice internaționale sunt consituite din totalitatea tranzacțiilor economice dintre țările lumii. Tranzacțiile economice internaționale pot fi grupate astfel: 1)Schimburi de mărfuri – operații comerciale; 2)Schimburi de servicii – operații necomerciale; 3)Schimburi de capital – operații financiare. Relatiile valutare internationale: 1)Parte component a sistemului relatiilor economice international; 2)Exprima rapoartele economice de schimb; 3)Contribuie la realizarea...

 • Piata Monetara si de Credit

  În sens larg, piata monetarã reprezintã relatiile, institutiile si pârghiile prin mijlocirea cãrora se asigurã mobilizarea resurselor bãnesti temporar disponibile în diverse sectoare. În sens restrâns, este piata capitalurilor pe termen scurt unde se întâlnesc cererea si oferta de resurse financiare adecvate. Piata monetarã este o piatã specialã care are rolul de a compensa excedentul cu deficitul de monedã existent la agentii economici si de a regla masa monetarã în economie....

 • Balanta de Plati Externe si Cursul de Schimb

  Balanta de plãti externe este un instrument de cea mai mare importantã pentru cunoasterea miscãrilor si a rezultatelor privind raporturile monetare ale unei tãri cu restul lumii. Ea se referã atât la tranzactiile monetare efectuate de o tarã, rezultate din cele comerciale (export-import), cât si la celelalte miscãri monetare - încasãri si plãti - care depãsesc raporturile strict economice. Ca orice balantã, si balanta de plãti externe este alcãtuitã din douã pãrti: credit (intrãri) si...

 • Business Ethics - Courses

  A Business: a privately-owned commercial enterprise whose intrinsec purpose is to make a profit for its owners by means of legally selling on the free market products and services designed to satisfy socially accepted human needs. Is profit the sale and ultimate purpose of any business? The answer depends on the broadness of our perspective. -narrow point of view: Yes -enlarging our perspective: No (efficient functioning = fulfill the needs&wants of the people) Business needs society...

 • Tehnica Platilor si Finantarii Internationale

  Introducere in procesul de finantare international 1. Globalizarea financiara si informationala 2. Piata valutara – cadrul teoretic Globalizarea financiara = toate transferurile monetare care se realizeaza intre tari. Globalizare – financiara (libera circulatie a capitalului) comerciala (libera circulatie a bunurilor si serviciilor) Activitatile comerciale clasice au fost inlocuite de pietele bursiere si de Over the Counter (OTC). • Actioneaza participantii eterogeni • Actioneaza pe...

 • Moneda si Credit

  1.Operatiuni pasive/active ale bancilor comerciale. A) Operaţiunile pasive Acestea sunt destinate constituirii resurselor băncilor alcătuite din resurse proprii şi resurse atrase.In activitatea bancilor comerciale au fost preponderente vreme indelungata urmatoarele operatiuni pasive:depozitele,operatiuni similare si capitalul propriu. Principalele cai de constituire a resurselor bancare sunt : a)Atragerea si formarea depozitelor.Acestea au dublu caracter: -constituie obligatii ale...

 • Institutii de Credit

  IC 1. Bilanţul bancar şi contul de profit şi pierdere 1.1 Bilanţul bancar ACTIV I. Operaţiuni de trezorerie şi interbancare Casa şi alte valori (lei şi valută) Conturi de corespondent şi depozite la bănci Cont curent la banca centrală (lei şi valută) – rezerve minime obligatorii şi rezerve în exces Valori primite în pensiune (repo) Alte active de trezorerie şi interbancare II. Operaţiuni cu clientela Credite acordate clientelei - creanţe comerciale - credite acordate persoanelor...

 • Management Bancar

  TEMA 1 CONŢINUTUL ŞI TRĂSĂTURILE MANAGEMENTULUI BANCAR 1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar 1.2. Atributele esenţiale ale managementului bancar. 1.3. Domeniile managementului bancar 1.4. Instrumente ale managementului bancar 1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar În literatura de specialitate se conţin mai multe definiţii ale managementului bancar: • Managementul bancar constituie procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare,...

 • BT Leasing MD

  Leasing - totalitate a raporturilor care iau nastere in scopul si in cadrul realizarii unui contract de leasing. Contract de leasing - contract in a carui baza o parte (locator) se obliga la cererea unei alte parti (locatar) sa-i asigure posesiunea si folosinta temporara a unui bun, achizitionat sau produs de locator, contra unei plati periodice (rata de leasing), iar la expirarea contractului sa respecte dreptul de optiune al locatarului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de...

 • Control Financiar

  In activitatea de control desfasurata de catre Curtea de Conturi, rezultatele activitatii de control se inscriu in rapoarte de control sau procese verbale de constatare dupa caz, documente care dupa intocmire se semneaza atat de catre controlorii ce au realizat verificarea, cat si de catre persoanele care au efectuat si/sau condus activitatile consemnate in aceste documente, cat si de cele care, prin semnatuta, angajeaza patrimonial unitatea in procesul economic. Actul de control se...

 • Control Financiar

  BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 1.1. Definirea notiunii de control Într-o manierã foarte simplã controlul ar putea fi definit prin aprecierea conformitãtii cu o normã, un standardr, un model. Într-o acceptiune mult mai largã, controlul reprezintã o activitate specific umanã (se desfãsoarã în mod constient si urmãreste întotdeauna un scop) care constã în verificarea si analiza permanentã, periodicã sau inopinantã a unor procese, fenomene, operatii,...

 • Finantele Firmei

  1-CONCEPTUL sI FUNCtIILE FINANtELOR ÎNTREPRINDERII Finantele agentilor economici reprezintã veriga primarã, de bazã, a întregului sistem financiar si de credit, deoarece, majoritatea fondurilor bãnesti, formate la diferite niveluri, îsi au izvorul în veniturile create în celulele de bazã ale economiei nationale. Activitatea economico-financiarã a unei firme nu poate fi conceputã în afara mediului în care functioneazã si evolueazã; din acest mediu, firma îsi colecteazã resursele si...

 • Resurse Financiare Publice

  Examen: 60% din nota finală Teste grilă (un număr ce va fi anunţat ulterior) şi subiecte de sinteză Tematica subiectelor: cea specificata la curs şi în cadrul seminariilor Pentru a se ţine cont de nota de la seminar, trebuie ca la examenul scris să se obţină cel puţin nota 5 Tema 1: RESURSELE FINANCIARE PUBLICE (capitolul 12) Conţinutul şi alocarea acestora Structura resurselor financiare publice Evoluţii ale nivelului resurselor financiare publice Tema 2: TEORIA GENERALĂ A...

Pagina 8 din 63