Toate cursurile din domeniul Finante

 • Relatii Valutar-Financiare Internationale

  Tema 1. Conceptul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale 1. Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale. 2. Sistemul valutar financiar-internaţional: elementele constituente şi evoluţia lui. 3.Integrarea monetară europeană. 1 Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale. Relaţiile economice internaţionale se desfăşoară sub forma unor schimburi de mărfuri şi servicii între firme...

 • Mijloace Banesti

  1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti Decontările în cadrul relaţiilor necesită aplicarea mijloacelor băneşti. Acestea din urmă sunt active cu cel mai înalt grad de lichiditate şi cuprind disponibilităţi băneşti în casieria întreprinderii, depozite, conturile curente în valută naţională, valută străină şi alte conturi la bănci. Mijloacele băneşti ale întreprinderii pot fi clasificate după diferite criterii. Schema 7.1. Clasificarea mijloacelor băneşti ale...

 • Curs Financiar

  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.CONCEPTUL DE FINANTE Existenta finantelor este rezultatul unui process istoric complex indelungat , determinat de evolutia vietii sociale prin aparitia si dezvoltarea comunitatii umane , a proprietatii , a relatiei marfa-bani , dar si ca urmare a necesitatii financiare a statului pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale. Termenul de finante desemneaza in sens restrans uneori numai o categorie derelatii banesti , alteori desemneaza banii(resurse banesti) , de...

 • Pret si Concurenta

  INTRODUCERE Caracterizarea fenomenelor ce se deruleaza in economie nu se poate face numai prin intermediul indicatorilor exprimati in termeni nominali ci este necesara efectuarea de calcule pentru determinarea modificarii reale a acestora; acest lucru se realizeaza numai cu cel putin doua componente: cea care exprima modificarea preturilor si respectiv componenta care evidentiaza modificarea reala. Rezultatele unor astfel de calcule pentru diversele agregate macroeconomice pot sa constituie...

 • Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la SC Grupul Industrial Electrocontact SA

  Capitolul 1. Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează Grupul Industrial Electrocontact Botoşani 1.1.Date de identificare S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat fiinţă în baza prevederilor Hotărârea Consiliului de Mediere(HCM) nr.562 din 16 mai 1972 şi a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de Întreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact. În urma Hotărâri de Guvern nr.568 din 1 decembrie 1991, Întreprinderea de aparataj de joasă tensiune...

 • Analiza Financiara

  Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera solutia pentru fundamentarea corecta a deciziei. Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic atat la nivelul si calitatea performantelor sale cat si la riscul...

 • Economic Content and Concepts of Finance

  1.1 Theoretical approaches concerning the concept of finance 1.2 Economic content of Public Finance 1.3 Functions of finance 1.1. Theoretical approaches concerning the concept of finance. There are several expressions related to the word “finance” that we read or hear about: public finance, private finance, finance and capital markets, etc. The word “Finance” has a Latin origin. In the texts originating from XIII and XIV centuries we may find words like finatio, financias and financial...

 • Sinteza Relatii Monetare Internationale

  Relațiile economice internaționale sunt consituite din totalitatea tranzacțiilor economice dintre țările lumii. Tranzacțiile economice internaționale pot fi grupate astfel: 1)Schimburi de mărfuri – operații comerciale; 2)Schimburi de servicii – operații necomerciale; 3)Schimburi de capital – operații financiare. Relatiile valutare internationale: 1)Parte component a sistemului relatiilor economice international; 2)Exprima rapoartele economice de schimb; 3)Contribuie la realizarea...

 • Piata Monetara si de Credit

  În sens larg, piata monetarã reprezintã relatiile, institutiile si pârghiile prin mijlocirea cãrora se asigurã mobilizarea resurselor bãnesti temporar disponibile în diverse sectoare. În sens restrâns, este piata capitalurilor pe termen scurt unde se întâlnesc cererea si oferta de resurse financiare adecvate. Piata monetarã este o piatã specialã care are rolul de a compensa excedentul cu deficitul de monedã existent la agentii economici si de a regla masa monetarã în economie....

 • Balanta de Plati Externe si Cursul de Schimb

  Balanta de plãti externe este un instrument de cea mai mare importantã pentru cunoasterea miscãrilor si a rezultatelor privind raporturile monetare ale unei tãri cu restul lumii. Ea se referã atât la tranzactiile monetare efectuate de o tarã, rezultate din cele comerciale (export-import), cât si la celelalte miscãri monetare - încasãri si plãti - care depãsesc raporturile strict economice. Ca orice balantã, si balanta de plãti externe este alcãtuitã din douã pãrti: credit (intrãri) si...

 • Business Ethics - Courses

  A Business: a privately-owned commercial enterprise whose intrinsec purpose is to make a profit for its owners by means of legally selling on the free market products and services designed to satisfy socially accepted human needs. Is profit the sale and ultimate purpose of any business? The answer depends on the broadness of our perspective. -narrow point of view: Yes -enlarging our perspective: No (efficient functioning = fulfill the needs&wants of the people) Business needs society...

 • Tehnica Platilor si Finantarii Internationale

  Introducere in procesul de finantare international 1. Globalizarea financiara si informationala 2. Piata valutara – cadrul teoretic Globalizarea financiara = toate transferurile monetare care se realizeaza intre tari. Globalizare – financiara (libera circulatie a capitalului) comerciala (libera circulatie a bunurilor si serviciilor) Activitatile comerciale clasice au fost inlocuite de pietele bursiere si de Over the Counter (OTC). • Actioneaza participantii eterogeni • Actioneaza pe...

 • Moneda si Credit

  1.Operatiuni pasive/active ale bancilor comerciale. A) Operaţiunile pasive Acestea sunt destinate constituirii resurselor băncilor alcătuite din resurse proprii şi resurse atrase.In activitatea bancilor comerciale au fost preponderente vreme indelungata urmatoarele operatiuni pasive:depozitele,operatiuni similare si capitalul propriu. Principalele cai de constituire a resurselor bancare sunt : a)Atragerea si formarea depozitelor.Acestea au dublu caracter: -constituie obligatii ale...

 • Institutii de Credit

  IC 1. Bilanţul bancar şi contul de profit şi pierdere 1.1 Bilanţul bancar ACTIV I. Operaţiuni de trezorerie şi interbancare Casa şi alte valori (lei şi valută) Conturi de corespondent şi depozite la bănci Cont curent la banca centrală (lei şi valută) – rezerve minime obligatorii şi rezerve în exces Valori primite în pensiune (repo) Alte active de trezorerie şi interbancare II. Operaţiuni cu clientela Credite acordate clientelei - creanţe comerciale - credite acordate persoanelor...

 • Management Bancar

  TEMA 1 CONŢINUTUL ŞI TRĂSĂTURILE MANAGEMENTULUI BANCAR 1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar 1.2. Atributele esenţiale ale managementului bancar. 1.3. Domeniile managementului bancar 1.4. Instrumente ale managementului bancar 1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar În literatura de specialitate se conţin mai multe definiţii ale managementului bancar: • Managementul bancar constituie procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare,...

Pagina 8 din 63