Toate cursurile din domeniul Finante

 • Moneda si Credit

  1.Operatiuni pasive/active ale bancilor comerciale. A) Operaţiunile pasive Acestea sunt destinate constituirii resurselor băncilor alcătuite din resurse proprii şi resurse atrase.In activitatea bancilor comerciale au fost preponderente vreme indelungata urmatoarele operatiuni pasive:depozitele,operatiuni similare si capitalul propriu. Principalele cai de constituire a resurselor bancare sunt : a)Atragerea si formarea depozitelor.Acestea au dublu caracter: -constituie obligatii ale...

 • Institutii de Credit

  IC 1. Bilanţul bancar şi contul de profit şi pierdere 1.1 Bilanţul bancar ACTIV I. Operaţiuni de trezorerie şi interbancare Casa şi alte valori (lei şi valută) Conturi de corespondent şi depozite la bănci Cont curent la banca centrală (lei şi valută) – rezerve minime obligatorii şi rezerve în exces Valori primite în pensiune (repo) Alte active de trezorerie şi interbancare II. Operaţiuni cu clientela Credite acordate clientelei - creanţe comerciale - credite acordate persoanelor...

 • Management Bancar

  TEMA 1 CONŢINUTUL ŞI TRĂSĂTURILE MANAGEMENTULUI BANCAR 1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar 1.2. Atributele esenţiale ale managementului bancar. 1.3. Domeniile managementului bancar 1.4. Instrumente ale managementului bancar 1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar În literatura de specialitate se conţin mai multe definiţii ale managementului bancar: • Managementul bancar constituie procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare,...

 • BT Leasing MD

  Leasing - totalitate a raporturilor care iau nastere in scopul si in cadrul realizarii unui contract de leasing. Contract de leasing - contract in a carui baza o parte (locator) se obliga la cererea unei alte parti (locatar) sa-i asigure posesiunea si folosinta temporara a unui bun, achizitionat sau produs de locator, contra unei plati periodice (rata de leasing), iar la expirarea contractului sa respecte dreptul de optiune al locatarului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de...

 • Control Financiar

  In activitatea de control desfasurata de catre Curtea de Conturi, rezultatele activitatii de control se inscriu in rapoarte de control sau procese verbale de constatare dupa caz, documente care dupa intocmire se semneaza atat de catre controlorii ce au realizat verificarea, cat si de catre persoanele care au efectuat si/sau condus activitatile consemnate in aceste documente, cat si de cele care, prin semnatuta, angajeaza patrimonial unitatea in procesul economic. Actul de control se...

 • Control Financiar

  BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 1.1. Definirea notiunii de control Într-o manierã foarte simplã controlul ar putea fi definit prin aprecierea conformitãtii cu o normã, un standardr, un model. Într-o acceptiune mult mai largã, controlul reprezintã o activitate specific umanã (se desfãsoarã în mod constient si urmãreste întotdeauna un scop) care constã în verificarea si analiza permanentã, periodicã sau inopinantã a unor procese, fenomene, operatii,...

 • Finantele Firmei

  1-CONCEPTUL sI FUNCtIILE FINANtELOR ÎNTREPRINDERII Finantele agentilor economici reprezintã veriga primarã, de bazã, a întregului sistem financiar si de credit, deoarece, majoritatea fondurilor bãnesti, formate la diferite niveluri, îsi au izvorul în veniturile create în celulele de bazã ale economiei nationale. Activitatea economico-financiarã a unei firme nu poate fi conceputã în afara mediului în care functioneazã si evolueazã; din acest mediu, firma îsi colecteazã resursele si...

 • Resurse Financiare Publice

  Examen: 60% din nota finală Teste grilă (un număr ce va fi anunţat ulterior) şi subiecte de sinteză Tematica subiectelor: cea specificata la curs şi în cadrul seminariilor Pentru a se ţine cont de nota de la seminar, trebuie ca la examenul scris să se obţină cel puţin nota 5 Tema 1: RESURSELE FINANCIARE PUBLICE (capitolul 12) Conţinutul şi alocarea acestora Structura resurselor financiare publice Evoluţii ale nivelului resurselor financiare publice Tema 2: TEORIA GENERALĂ A...

 • Finantele Institutiilor Publice

  1. Piata eurovalutelor Dezvoltarea economica a statelor a determinat inca din secolul al XIX-lea aparitia si formarea pietelor monetare nationale. La nivelul unor banci din cadrul unei tari au aparut disponibilitati temporare de fonduri, in conditiile in care, la nivelul aceleiasi tari, alte banci erau in cautare de fonduri. Primele au inceput sa le imprumute pe celelalte. In marile centre financiare care s-au dezvoltat la inceputul secolului al XX-lea - Londra, Paris, Berlin, Zürich, New...

 • Prezentarea Generala a Managementului Financiar

  Orice încercare de definirea a managementului financiar trebuie să ia în considerare două dimensiuni esenţiale: managementul financiar ca practică organizaţională comportă caracteristici extrem de variate, de la o organizaţie la alta, în funcţie de mediul înconjurător şi de factorii socio-economici managementul financiar – ca disciplină de studiu reprezentând legatura dintre practică şi cercetarea financiară. Scopurile esenţiale: asigurarea resurselor pentru desfăşurarea tuturor...

 • Introducere in Managementul Financiar

  Mediul financiar si obiectul finantelor intreprinderii Sarcinile gestiunii financiare Responsabilitatile operationale ale gestiunii financiare Finantele intreprinderii reprezinta un ansamblu de metode de analiza si de instrumente de operare care permit intreprinderilor de a asigura o investitie eficace in mediul lor financiar. Problemele ridicate de managementul financiar se pun in termeni diferentiati si sunt legate strans de contextul intern si de mediul extern. O intreprindere trebuie...

 • Instrumente de Raportare Financiara

  Finanţele întreprinderii reprezintă un ansamblu de metode de analiză şi de instrumente de operare care permit întreprinderilor de a asigura o investiţie eficace în mediul lor financiar. Întreprinderile din întreaga lume întocmesc situaţii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor externi Deşi astfel de situaţii financiare pot părea similare de la o ţară la alta, există diferenţe care pot fi cauzate de o varietate de factori sociali, economici şi juridici, precum şi de faptul că...

 • Analiza Cash-Flow-Urilor Intreprinderii

  ANALIZA CASH-FLOW-URILOR INTREPRINDERII Scopul unei situatii a fluxurilor de numerar este de a furniza informatii despre incasarile si platile din exploatare ale unei entitati in cursul unei perioade, dar si de a da o idee despre activitatile sale de finantare si de investitii. Situatia fluxurilor de numerar ajuta investitorii si creditorii sa estimeze: Capacitatea de a genera in viitor fluxuri de numerar; Capaciatea de a-si plati obligatiile si dividendele; Cauzele diferentei de profit...

 • Rapoarte Financiare ale Agentilor Aconomici

  1. Componenţa, caracteristica generală şi clasificarea rapoartelor financiare (RF) Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatori ce caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, existenţa şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti ale entităţii pe o perioadă de gestiune. Componenţa, modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare sînt reglementate de următoarele documente normative (Slide 1): • Legea contabilităţii nr. 113-XIV din 27.04.2007, •...

 • Introducere in Finante Publice

  CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Caracterul istoric al finanţelor Conceptul de finanţe publice face referire la momentul apariţiei statului. Caracterul istoric al finanţelor publice se poate explica prin etapele succesive parcurse de evoluţia indivizilor organizaţi în cadrul statului, deoarece odată cu asocierea oamenilor în colectivităţi crescânde a apărut o serie de necesităţi determinate de existenţa în grup. Astfel, statul sclavagist, ori statul feudal, sau statul capitalist, chiar...

Pagina 9 din 63