Analiza economico-financiară

Curs
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 14896
Mărime: 363.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Burja Camelia

Extras din document

Modul 1

OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE

Rezumatul modulului

- Clasificarea metodelor specifice de analiză economico-financiare

- Metoda diviziunii şi descompunerii fenomenelor economico-financiare

- Metoda comparaţiei

- Metode de stabilire şi măsurare a influenţei factorilor

Scopul urmărit:

Formarea abilităţilor cognitive şi a capacităţii de utilizare a metodelor de analiză în abordarea fenomenelor economico-financiare

Competenţe dobândite prin parcurgerea conţinutului:

- Cunoaşterea conţinutului metodelor folosite în analiza economico-financiară

- Alegerea metodei de analiză în funcţie de specificul fenomenelor economice

- Însuşirea modalităţilor de aplicare a metodelor de analiză

ASPECTE TEORETICE

Analiza economico-financiară este o disciplină ştiinţifică care ca obiect de studiu metodologia de cunoaştere a fenomenelor economico-financiare, factorii şi cauzele cae le-au determinat precum şi căile de sporire continuă a eficienţei economice a activităţii firmelor.

Analiza economico-financiară foloseşte atât metode generale comune cu ale altor ştiinţe cât şi un grup de metode specifice.

Printre metodele specifice utilizate de analiza economico-financiară se numără: metoda descompunerii şi divizării rezultatelor, metoda grupării, metoda comparaţiei; metoda substituţiei înlănţuite; metoda corelaţiei; metoda calculului matricial; metode de cercetare operaţională etc.

Metoda diviziunii şi descompunerii fenomenelor constă în divizarea fenomenelor sau rezultatelor obţinute de agenţii economici, după următoarele criterii:

- timpul de formare a rezultatelor (semestre, trimestre, luni, zile) – se evidenţiază abaterile de la tendinţa generală proiectată de desfăşurare a lor;

- locul de formare a rezultatelor (sectoare, secţii, ramuri de producţie) -semnalează locurile unde efectul obţinut nu este cel dorit;

- elementele componente ale fenomenelor analizate - categorii de resurse angajate sau consumate (produse finite, categorii de materiale, lucrări, tipuri de imobilizări etc).

Metoda comparaţiei constă în studierea nivelului efectiv al fenomenului analizat faţă de nivelul înregistrat de acelaşi fenomen în situaţii luate drept bază de referinţă (plan, ani anteriori, alte unităţi, normative, standarde, contracte, alte ţări etc.).

Prin comparaţii se determină abaterea absolută (ΔY) şi cea relativă (ΔY% sau RY) a nivelului unui indicator examinat (Y1) faţă de nivelul aceluiaşi indicator luat ca bază de referinţă (Y0).

Abaterea absolută (spor) se calculează astfel:

Abaterea relativă (ritmul modificării) se determină după formula:

Dintre metodele de stabilire şi măsurare a influenţei factorilor mai uzuale sunt: metoda substituţiei înlănţuite, metoda corelaţiei, metoda calcului matriceal, metoda balanţieră, metoda cercetărilor operaţionale.

Metoda substituţiei înlănţuite (metoda factorială) permite măsurarea influenţei factorilor care determină modificarea fenomenelor şi proceselor economice după o legitate cunoscută. Aplicarea metodei presupune:

- determinarea relaţiei de intercondiţionare dintre factori şi a legii de dezvoltare a fenomenului sau procesului analizat: sumă algebrică, produs, raport, altă expresie matematică;

- analiza dinamicii (modificării) fenomenului ca urmare a influenţei tuturor factorilor cu ajutorul indicatorilor: modificare absolută totală , indicele fenomenului – Iy, ritmul fenomenului (modificare relativă) – Ry;

- analiza factorială, care începe cu măsurarea influenţei factorilor cantitativi şi se continuă cu cei calitativi, calculându-se pentru fiecare factor influenţele în mărimi absolute şi relative Iy(xi), Ry(xi). Pentru uşurarea procesului de analiză se consideră că la un moment dat doar factorul analizat are o influenţă semnificativă asupra fenomenului iar factorii ceilalţi sunt consideraţi cu acţiune constantă la nivelul perioadei de referinţă (dacă nu au fost analizaţi) sau la nivelul perioadei curente (dacă au fost deja analizaţi)

- interpretarea rezultatelor.

Metoda corelaţiei se utilizează în cazul în care între fenomenul analizat şi factorii de influenţă sunt relaţii de tip stochastic (nedeterministe). Metoda se bazează pe analiza regresională şi se utilizează în special în analiza previzională când se urmăreşte determinarea evoluţiei viitoare a unui fenomen.

Metoda calcului matriceal poate fi aplicată cu succes în vederea determinării cauzelor finale care contribuie la modificarea fenomenelor analizate, în cazul în care între fenomenul analizat şi factorii de influenţă se stabilesc relaţii funcţionale de produs sau raport. Procedeul matricial presupune construirea unor matrici a căror elemente au semnificaţie economică, produsul lor reprezentând o matrice care permite determinarea influenţelor factorilor asupra fenomenului analizat.

STUDIU DE CAZ

A. La o societate comercială situaţia fondurilor de salarizare în doi ani consecutivi se prezintă astfel:

Categorii de personal Nr. mediu de angajaţi Salariu mediu

( lei) Fond de salarizare

(mii lei)

bază curentă bază curentă bază curentă

Personal operativ 485 410 2250 2870 1091 1177

Personal de adm. şi de conducere

38

35

3420

4150

130

120

Total 523 445 2335 2915 1221 1297

Analizaţi fondul de salarizare.

• Factorii de influenţă pentru fondul de salarizare (F) sunt:

- numărul mediu scriptic de angajaţi, factor cantitativ – (N);

- salariul mediu, factor calitativ – (S).

• Relaţia de intercondiţionare dintre factori este de produs, adică:

• Se calculează:

- Modificarea generală a fondului de salarizare ca urmare a influenţei ambilor factori, la nivelul tuturor angajaţilor:

- Influenţa numărului de angajaţi asupra modificării fondului de salarizare la nivelul societăţii comerciale:

- Influenţa factorului calitativ asupra evoluţiei fondului de salarizare:

• Interpretarea rezultatelor obţinute:

La nivelul societăţii comerciale fondul de salarizare a înregistrat în perioada analizată o creştere cu 6,2 % ceea ce în cifre absolute reprezintă 76 mii lei; Evoluţia s-a datorat în special majorării substanţiale a fondului de salarizare la categoria personal operativ, unde creşterea înregistrată a depăşit modificarea pe ansamblul societăţii comerciale, fiind de aproape 8 %. Pentru personalul de administraţie şi de conducere s-a diminuat fondul de salarizare cu 7,7 %;

Influenţele celor doi factori asupra fondului de salarizare au fost contradictorii şi anume:

- politica de personal dusă de firmă de diminuare a numărului de angajaţi a condus la o scădere a fondului de salarizare cu 14,7 % înregistrându-se o economie de 178,8 mii lei;

- creşterea importantă a salariului mediu (de la 2335 la 2915 lei) care a condus la o suplimentare a fondului de salarizare cu 24,4 % adică cu 254,8 mii lei.

B. Analizaţi evoluţia productivităţii medii anuale pe baza următorilor indicatori:

Indicatori Perioada de bază Perioada curentă

1 Producţia exerciţiului (lei) 3235683 3510452

2 Număr mediu de salariaţi 340 320

3 Productivitatea medie anuală (lei) 9516,7 10032,7

• Pentru productivitatea anuală (W) factorii de influenţă sunt:

- numărul mediu de salariaţi (cantitativ) – (N);

- producţia exerciţiului (calitativ) – (Q).

• Relaţia de intercondiţionare dintre factori este:

• Se calculează:

1. Modificarea totală a productivităţii anuale (acţiunea ambilor factori)

2. Influenţa numărului mediu de angajaţi asupra modificării productivităţii muncii

3. Influenţa modificării producţiei asupra evoluţiei productivităţii muncii:

• Interpretarea rezultatelor:

- În perioada analizată societatea comercială a înregistrat o creştere a productivităţii medii anuale cu 5,4 %, adică un spor de producţie de 516 lei pe un salariat;

- Cu toate că numărul de angajaţi a scăzut, contribuţia muncii angajaţilor a fost favorabilă, ceea ce a a dus la o majorare a productivităţii de 594,8 lei/persoană.;

- Producţia obţinută la societatea comercială a influenţat nefavorabil modificarea productivităţii anuale (-78,8 lei/pers).

Preview document

Analiza economico-financiară - Pagina 1
Analiza economico-financiară - Pagina 2
Analiza economico-financiară - Pagina 3
Analiza economico-financiară - Pagina 4
Analiza economico-financiară - Pagina 5
Analiza economico-financiară - Pagina 6
Analiza economico-financiară - Pagina 7
Analiza economico-financiară - Pagina 8
Analiza economico-financiară - Pagina 9
Analiza economico-financiară - Pagina 10
Analiza economico-financiară - Pagina 11
Analiza economico-financiară - Pagina 12
Analiza economico-financiară - Pagina 13
Analiza economico-financiară - Pagina 14
Analiza economico-financiară - Pagina 15
Analiza economico-financiară - Pagina 16
Analiza economico-financiară - Pagina 17
Analiza economico-financiară - Pagina 18
Analiza economico-financiară - Pagina 19
Analiza economico-financiară - Pagina 20
Analiza economico-financiară - Pagina 21
Analiza economico-financiară - Pagina 22
Analiza economico-financiară - Pagina 23
Analiza economico-financiară - Pagina 24
Analiza economico-financiară - Pagina 25
Analiza economico-financiară - Pagina 26
Analiza economico-financiară - Pagina 27
Analiza economico-financiară - Pagina 28
Analiza economico-financiară - Pagina 29
Analiza economico-financiară - Pagina 30
Analiza economico-financiară - Pagina 31
Analiza economico-financiară - Pagina 32
Analiza economico-financiară - Pagina 33
Analiza economico-financiară - Pagina 34
Analiza economico-financiară - Pagina 35
Analiza economico-financiară - Pagina 36
Analiza economico-financiară - Pagina 37
Analiza economico-financiară - Pagina 38
Analiza economico-financiară - Pagina 39
Analiza economico-financiară - Pagina 40
Analiza economico-financiară - Pagina 41
Analiza economico-financiară - Pagina 42
Analiza economico-financiară - Pagina 43
Analiza economico-financiară - Pagina 44
Analiza economico-financiară - Pagina 45
Analiza economico-financiară - Pagina 46
Analiza economico-financiară - Pagina 47
Analiza economico-financiară - Pagina 48
Analiza economico-financiară - Pagina 49
Analiza economico-financiară - Pagina 50
Analiza economico-financiară - Pagina 51
Analiza economico-financiară - Pagina 52
Analiza economico-financiară - Pagina 53
Analiza economico-financiară - Pagina 54
Analiza economico-financiară - Pagina 55
Analiza economico-financiară - Pagina 56
Analiza economico-financiară - Pagina 57
Analiza economico-financiară - Pagina 58
Analiza economico-financiară - Pagina 59
Analiza economico-financiară - Pagina 60
Analiza economico-financiară - Pagina 61
Analiza economico-financiară - Pagina 62
Analiza economico-financiară - Pagina 63
Analiza economico-financiară - Pagina 64
Analiza economico-financiară - Pagina 65
Analiza economico-financiară - Pagina 66
Analiza economico-financiară - Pagina 67
Analiza economico-financiară - Pagina 68
Analiza economico-financiară - Pagina 69
Analiza economico-financiară - Pagina 70
Analiza economico-financiară - Pagina 71
Analiza economico-financiară - Pagina 72
Analiza economico-financiară - Pagina 73
Analiza economico-financiară - Pagina 74
Analiza economico-financiară - Pagina 75
Analiza economico-financiară - Pagina 76
Analiza economico-financiară - Pagina 77
Analiza economico-financiară - Pagina 78
Analiza economico-financiară - Pagina 79
Analiza economico-financiară - Pagina 80
Analiza economico-financiară - Pagina 81
Analiza economico-financiară - Pagina 82
Analiza economico-financiară - Pagina 83
Analiza economico-financiară - Pagina 84
Analiza economico-financiară - Pagina 85
Analiza economico-financiară - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Economico-Financiara - Studiu de Caz La SC Rompresto Trading SRL

1. Prezentarea societăţii Societatea Comercială Rompresto Trading Srl, are ca obiect de acivitate comercializarea şi prepaparea lacurilor şi...

Analiza Economico-Financiara pe Baza Situatiilor Financiare Anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Analiza Indicatorilor Economico - Financiari la SC Prosper Prod SRL

1. Scurtă prezentare a S.C. Prosper Prod S.R.L. Societatea comercială Prosper Prod S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2002 şi este înmatriculată în...

Analiza Economico-Financiara

1. Care este obiectul de activitate al analizei financiare? Obiectul de activitate al analizei presupune cunoasterea unei intrep ce urmeaza a fi...

Finante Publice

1. Definiti din punct de vedere economic finantele. Finantele sunt o categorie economica reprezentata de acele transferuri financiare, definitive...

Fiscalitate

1. Aspecte psih. si pol. ale impunerii: Impoz. genereaza controverse pt.ca afecteaza interesele ec. ale pf/pj. Reactiile bazate pe egoism triumfa...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice 1.1 Conceptul de cheltuieli publice ,,Cheltuielile publice exprimă...

Analiza Tranzactionala

Analiza tranzactionala este: - in primul rand, o filosofie, un punct de vedere asupra oamenilor; - in al doilea rand, este o teorie a...

Te-ar putea interesa și

Analiza Economico Financiara a Firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiza Economico Financiara la SC Global Construct SRL Selimbar

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiza Economico–Financiara a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Analiza Economico-financiara a unei Intreprinderi

Introducere:Consideratii generale Diagnosticul economico-financiar reprezinta un instrument managerial ,care permite formularea unor judecati de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Ai nevoie de altceva?