Analiza economico-financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4124
Mărime: 246.40KB (arhivat)
Publicat de: Viorel Constantin
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CURS 1

Necesitatea studierii si Metodologia analizei economico-financiare

1. Necesitatea si obiectul analizei economico-financiare

Analiza este o metodã generalã de studiere a fenomenelor si proceselor din naturã si societate. Notiunea de analizã provine din grecescul “analysis” si înseamnã descompunerea unui fenomen în partile sale componente , în vederea studierii lor detaliate.

Cu ajutorul analizei se aprofundeazã procesul cunoasterii fenomenelor de la singular la general, de la concret la abstract, de la aparentã la esentã, ceea ce permite descoperirea legãturilor de cauzalitate, a factorilor de influentã, precum si a modalitãtilor de formare si desfãsurare a fenomenelor cercetate.

Integratã în activitatea de conducere a firmei – indiferent de forma de proprietate – analiza economico-finaciarã constituie un instrument a cãrui utilitate este validatã pe deplin de teoria, dar în special de practica economicã.1

În scopul cunoasterii fenomenelor, al desprinderii legãturilor cauzale, analiza apare necesarã ca metodã de cercetare bazatã pe descompunerea sau desfãsurarea unui obiect sau a unui fenomen în pãrtile sale componente, în elementele sale simple. Cu ajutorul metodelor specifice domeniului se cerceteazã fiecare parte componentã, se stabilesc relatiile de cauzalitate, factorii care le genereazã, se formuleazã concluziile si se contureazã cadrul activitãtii viitoare.

Analiza economico-financiarã reprezintã un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigurã tratarea informatiilor atât din interiorul cât si din exteriorul firmei cu scopul de a formula aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic, la nivelul si calitatea perfomantelor sale.

Analiza economicã studiazã mecanismul de formare si modificare a fenomenelor economice prin descompunerea lor în elemente componente, în pãrti simple, preferabil indivizibile si prin stabilirea factorilor de influentã. Descompunerea se face în trepte de la complex la simplu, în vederea identificãrii cauzelor finale care explicã o anumitã stare de fapt, un anumit nivel de performantã sau o anumitã evolutie a lor.2

Mediul economic în care o firmã îsi desfãsoarã activitatea este dinamic prin natura sa, fapt ce se datoreazã:

existentei în majoritatea sectoarelor de activitate a numerosi agenti economici aflati într-o permanentã concurentã, agenti economici ale cãror decizii de alocare a resurselor si de repartitie a rezultatelor afecteazã mediul economic în ansamblul sãu.

Actiunii factorului timp, care poate genera mutatii importante atât în costul resurselor (umane, materiale, financiare), cat si în calitatea acestora.

În aceste conditii, apare necesitatea ca fiecare agent economic sã se adapteze, sã se transforme pentru a putea supravietui si a putea functiona în mod corespunzãtor.

Activitatea economicã a firmelor este din ce în ce mai complexã, fapt ce afecteazã procesul de pilotaj, care nu se poate baza doar pe intuitie si rutinã ci pe o studiere atentã a realitãtii, pe o analizã stiintificã care sã permitã adoptarea deciziilor corespunzãtoare.

Ca activitate practicã, analiza economico-financiarã are un caracter permanent, indiferent dacã e realizatã de un organism din interiorul firmei sau din afara acesteia si reprezintã un mijloc pentru realizarea unui obiectiv: prin analizã se oferã solutii pentru fundamentarea deciziilor.

1 M.Niculescu, “Diagnostic global strategic”, Ed.Economicã, 2003

2 Aurel Isfãnescu, “Analizã economico-finanaciarã”, Ed ASE, Bucuresti 2002

MK+TS an 3, AEF, sem 2, an 2011-2012

Dupa unii autori [Stark, Pantea, 20013], scopul analizei economico-financiare :

În sens restrâns este stabilirea diagnosticului financiar al firmei prin atingerea urmãtoarelor obiective:

Aprecierea principalelor rezultate financiare obtinute

Aprecierea modului de constituire, a structurii activitatii, a surselor si a utilizãrilor de resurse

Evaluarea modului de gestionare a resurselor financiare, materiale si umane

Analiza valorii firmei

Analiza randamentului capitalului investit

Evaluarea modalitãtii de realizare a echilibrului financiar

Aprecierea riscului de exploatare, financiar si de faliment

În sens general, scopul analizei financiare constã în oferirea de informatii financiare participantilor la activitatea economicã, atât celor din interiorul firmei (conducãtorii, actionarii, salariatii), cât si celor interesati din afara acesteia (partenerii economici si financiar-bancari, analistii financiari, potentialii actionari sau chiar Statul).

Organizatia, indiferent de forma de proprietate, ca sistem, constituie obiect al conducerii, ceea ce necesitã elaborarea unei suite de decizii menite sã asigure trecerea dintr-o stare într-alta si implicit reglarea functionãrii ei.

În acest proces de schimbare si reglare a stãrii, analiza-diagnostic joacã un rol deosebit de important, care, prin definitie, presupune cercetarea functionãrii sistemului sub raport structural si cauzal si se întemeiazã pe informatia de stare.4

Analiza economico-financiarã, ca instrument al conducerii, se aflã într-o legãturã organicã cu atributele conducerii si functiile întrepriderii, aceasta din urmã având o structurã specificã, dinamicã si complexã.

Astfel, analiza economico-financiarã studiazã mecanismul de formare si de modificare a fenomenelor economice prin descompunerea acestora în pãrti componente, simple si prin depistarea factorilor de influentã. Descompunerea se face în trepte, de la complex la simplu, în vederea identificãrii cauzelor finale care explicã o anumitã stare de fapt, dupã un mecanism fluent care porneste de la efecte si „urca” spre cauzele fenomenului analizat.

Asadar, analiza economicã are ca obiectiv cercetarea si studierea proceselor economice descompuse in elemente componente, studierea relatiilor structurale si cauzale, precum si a factorilor de influentã, în scopul cunoasterii evolutiei si tendintelor acestora.

Procesul de analizã economicã a agentilor economici are un rol important în conducerea acestora, adicã în exercitarea tuturor atributelor si functiilor managementului (previziune, organizare, coordonare, comandã si control), precum si în realizarea functiilor fundamentale ale agentului economic (cercetare-dezvoltare, productie, comercialã, financiar-contabilã si de personal).

De asemenea, analiza economicã are un rol important în exercitarea functiei de previziune, întrucât furnizezã managerilor informatiile necesare pentru elaborarea prognozelor, pentru fundamentarea programelor de activitate curentã si de perspectivã, pentru stabilirea strategiei si tacticii de actiune în viitor, precum si în luarea deciziilor previzionale.

Preview document

Analiza economico-financiară - Pagina 1
Analiza economico-financiară - Pagina 2
Analiza economico-financiară - Pagina 3
Analiza economico-financiară - Pagina 4
Analiza economico-financiară - Pagina 5
Analiza economico-financiară - Pagina 6
Analiza economico-financiară - Pagina 7
Analiza economico-financiară - Pagina 8
Analiza economico-financiară - Pagina 9
Analiza economico-financiară - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice 1.1 Conceptul de cheltuieli publice ,,Cheltuielile publice exprimă...

Analiza tranzacțională

Analiza tranzactionala este: - in primul rand, o filosofie, un punct de vedere asupra oamenilor; - in al doilea rand, este o teorie a...

Analiza economico-financiară

CAPITOLUL 1 Continutul aplicativ si metodologic al analizei activitatii economico-financiare 1.1. Necesitatea, tipurile si rolul analizei...

Analiză economico-financiară

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Economia de piata, presupune existenta unor legi specifice, iar...

Analiza economico-financiară

Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză...

Diagnosticul strategic global al întreprinderii

Metoda abaterilor 1. Pentru cifra de afaceri 2. Pentru durata de rotatie a stocurilor 1. Pentru cifra de afaceri Concluzii generale La...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Ai nevoie de altceva?