Audit Financiar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6267
Mărime: 39.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Ce este auditul?

Termenul de audit este folosit pentru a desemna verificarea profesională a unei informaţii/situaţii în vederea exprimării unei opinii competente, argumentate şi independente pe baza raportării la un criteriu (standard) de calitate.

Care sunt obiectivele auditului?

Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este obţinerea unei opinii bine fundamentate, referitoare la întocmirea situaţiilor financiare, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu normele de raportare financiară în vigoare.

Pot fi supuse auditării toate entităţile care sunt obligate să întocmească situaţii financiare, indiferent de forma de proprietate şi de administrare a elementelor patrimoniale.

Cine realizează auditul?

După dobândirea calităţii de auditor, acesta îşi poate exercita mandatul numai dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile:

(a) este membru persoană activă a Camerei Auditorilor Financiari din România;

(b) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.

Cine solicită informaţiile pe care le oferă auditul?

Beneficiarii rezultatului obţinut în urma realizării unui audit pot fi investitorii, creditorii, clienţii, angajaţii entităţii, statul, comunitatea de afaceri, comunitatea financiară şi alte entităţi interesate de corectitudinea întocmirii situaţiilor financiare.

Cine reglementează activitatea de audit?

Camerei Auditorilor Financiari din România.

Care sunt elementele de care trebuie să ţină cont auditorul la elaborarea angajamentului (contractului) de audit?

Este în interesul clientului şi al auditorului, ca ultimul să trimită o scrisoare de angajament (contract) primului, de preferat înaintea începerii angajamentului, în care să definească şi să propună termenii angajamentului. Existenţa angajamentului (contractului) duce la evitarea neînţelegerilor care pot să apară în timpul desfăşurării auditului şi la predarea raportului. Scrisoarea de angajament confirmă acceptarea de către auditor a mandatului, a obiectivului şi a ariei de aplicabilitate a auditului, a responsabilităţilor auditorului faţă de client şi a formei raportului. Din conţinutul angajamentului trebuie să reiasă că auditul se va efectua în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Este recomandabil ca înaintea trimiterii (semnării) scrisorii de angajament să se discute termenii contractuali cu beneficiarul auditului şi să se culeagă câteva informaţii despre entitatea propusă spre auditare, dacă entitatea este necunoscută auditorului.

Care sunt principalele responsabilităţi ale managerilor referitoare la situaţiile financiare şi auditul acestora?

Conducerea este responsabilă pentru asigurarea că operaţiunile entităţii sunt desfăşurate în concordanţă cu prevederile şi reglementările legale. Responsabilitatea pentru prevenirea şi detectarea neconcordanţelor este în sarcina conducerii.(Standardul nr. 250)

Conducerea trebuie să asigure accesul nelimitat la orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii cerute în legătură cu auditul (Standardul de audit nr. 210).

Conducerea trebuie să acorde auditorului declaraţii scrise asupra aspectelor semnificative pentru situaţiile financiare atunci când, în mod rezonabil, nu se poate aştepta ca să existe alte probe de audit adecvate suficiente. Dacă managementul refuză să ofere o declaraţie pe care auditorul o consideră necesară, aceasta constituie o limitare a ariei de aplicabilitate şi auditorul trebuie să exprime o opinie calificată sau se va afla în imposibilitatea de a exprima o opinie.( Standardul nr. 580).

Conducerea societăţii trebuie să prezinte auditorului toate situaţiile cunoscute, reale sau potenţiale de nonconformitate cu legile şi reglementările în vigoare, ale căror efecte trebuie avute în vedere la întocmirea situaţiilor financiare (Standardul nr. 250).

Conducerea societăţii trebuie să prezinte auditorului toate situaţiile referitoare la :

• exhaustivitatea informaţiilor furnizate cu privire la identificarea părţilor afiliate;

• gradul de adecvare al prezentărilor părţilor afiliate în situaţiile financiare.

Conducerea entităţii nu trebuie (şi auditorul nu poate să accepte) să exercite presiuni care să oblige auditorul să se abată de la conduita etică şi profesională.

Care sunt principiile fundamentale care guvernează responsabilităţile profesionale ale auditorului?

Auditorul nu este şi nu poate fi ţinut responsabil pentru prevenirea fraudelor şi erorilor. Totuşi, faptul că auditarea se realizează anual, aceasta poate constitui o modalitate de prevenire/descurajare a fraudelor şi erorilor. (Standardul nr. 240)

Auditorul poate concluziona că este necesară retragerea din angajament în cazul în care entitatea nu întreprinde acţiunile de remediere referitoare la fraude, pe care auditorul le consideră necesare în respectivele circumstanţe, chiar dacă fraudele nu sunt semnificative pentru situaţiile financiare.(Standardul 240)

Un auditor nu trebuie să se angajeze în acelaşi timp într-o afacere, ocupaţie sau activitate care deteriorează sau poate deteriora integritatea, obiectivitatea sau independenţa, buna reputaţie a profesiunii sale şi în consecinţă, să fie incompatibilă cu oferirea acestor servicii profesionale.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Fiscalitate Internațională

1. Rolul statului în economie. Incidenta fiscalitãtii internationale asupra întreprinderilor. 1.1. Folosirea impozitelor ca pârghii...

Introducere în Managementul Financiar

Mediul financiar si obiectul finantelor intreprinderii Sarcinile gestiunii financiare Responsabilitatile operationale ale gestiunii financiare...

Curs gestiune bancară

TEMA 1 CONDUCEREA BANCILOR COMERCIALE CUPRINSUL TEMEI: 1. CONSIDERAŢII PRIVIND CONDUCEREA ACTIVITĂŢII ÎN BĂNCILE COMERCIALE 2....

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Finanțe și Gestiune Financiară

Capitolul 1 NATURA ŞI FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI FINANCIAR 1.1. Definirea şi funcţiile managementului financiar Managerii sunt cei care realizează...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Capitolul 1 ANALIZA POZITIEI FINANCIARE 1.1. Elemente de baza privind analiza pe baza de bilant Pozitia financiara reprezinta relatia dintre...

Control Financiar

BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 1.1. Definirea notiunii de control Într-o manierã foarte simplã controlul ar...

Gestiune bancară

CAPITOLUL I GESTIUNEA BANCARĂ 1.1. Diversificarea serviciilor bancare Băncile, prin ampla lor implicare în viaţa economică şi socială,...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?