Audit Financiar Contabil Curs

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1095
Mărime: 8.78KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Peres Ionescu
Audit Financiar Contabil Curs Universitatea Ioan Slavici

Extras din document

Notiuni de baza privind AFC

I. 1.Definirea si rolul auditului financiar contabil

AFC reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera auditorilor financiari din Romania(CAF)

AFC consta in verificarea si certificarea situatiilor financiare de catre un profesionist competent si independent in vederea exprimarii opiniei acestuia asupara realitatii datelor cuprinse in situatiile financiare.

2.Rolul auditului.

AFC este orientat spre :

-verificarea respectarii cadrului conceptual al contabilitatii

-verififcarea si certificarea situatiilor financiare anuale prin care se reflecta in contabilitate imaginea fidela clara si completa a patrimoniului si a rezultatului exercitiului.

AFC are rolul de a asigura utilizatorii de informatii asupra respectarii principiilor contabile general acceptate si a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii precum si asupra reflectarii de conatbilitate si situatiile financiare anuale a imaginii fidele ,clare si complete a pozitiei financiare a performantelor financiare si modificarii pozitiei.

Utilitatea informatiilor contabile oferite de situatiile financiare este data de caracteristicile calitative ale informatiei contabile si anume:

-inteligibilitatea informatiei

- relevanta informatiei

-credibilitatea informatiei

-comparabilitatea informatiei

Auditul trebuie sa restabileasca o incredere rezonabila intre producatorii si utilizatorii de informatie contabila

II .Obiectivele AFC

Pentru a asigura o opinie competenta si independenta asupra imaginii fidele clare si complete a pozitiei ,a performantei,si a modificarii pozitiei financiarea intreprinderilor auditul are in vedere respectarea urmatoarelor criterii –obiective:

1.Criteriul exhaustivitatii –care are in vedere ca toate operatiunile care vizeaza pozitia financiara a firmei au fost inregistrate correct si integral in contabilitate.

Respectarea acestui principiu presupune ca auditorulsa se asigure ca:

-toate operatiunile reflectate in documentele justificative sunt evidentiate in contabilitate

-sa se asigure ca nu exista operatiuni inregistrate in mod repetat.

2.Criteriul existentei-presupune ca auditorul sa urmareasca daca toate elementele de active de datorii si capitaluri inregistrate in contabilitate corespund cu cele identificate fizic prin inventariere sau prin alte proceduri cum ar fi:

-confirmari primate de la terti

-analize laborator si altele

3.Criteriul sistematizarii si sintetizarii vizeaza :

-perioada corecta in care sunt evidentiate

-evaluarea corecta

-imputarea corecta

-intocmirea corecta a situatiilor financiare

Obiectivele auditului statutar al situatiilor financiare vizeaza validarea datelor cuprinse in situatiile financiare cum ar fi:

-bilant

-cont de profit si pierdere

-situatia modificarilor capitalurilor proprii

-modificarea fluxurilor de trezorerie

-note explicative

III.Pragul de semnificatie in audit –este definit in cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare emis de Comitetul pentru standarde internationale de contabilitate astfel:

,,informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau declararea lor eronata ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare”

Pragul de semnificatie depinde de marimea elementului sau erorii judecat inimprejurarile specifice ale omisiunii sau declararii gresite

Pragul de semnificatie ofera mai degraba o limita decat sa reprezinte o insusire calitativa primara pe care informatia trebuie sa o aiba pentru a fi utila.

Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a permite unui auditor exprimarea unei opinii potrivit careiasituatiile financiare anuale au fost intocmite sub toate aspectele semnificative in conformitate cu un cadru de raportare financiara identificat.

Preview document

Audit Financiar Contabil Curs - Pagina 1
Audit Financiar Contabil Curs - Pagina 2
Audit Financiar Contabil Curs - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar Contabil Curs.doc

Alții au mai descărcat și

Subiecte monedă

Indicatori monetari Monetaristii grupeaza indicatorii monetari in doua categorii. Prima categorie grupeaza indicatori ce ofera informatii privind...

Curs de Audit Intern

CAPITOLUL I Abordari teoretico metodologice privnd controlul intern Standardele de management –controlul intern la entitati 1.1. Controlul...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Audit și Control Finaciar

Controlul financiar-contabil: concept, obiective, functii, forme CURS NR.1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR-CONTABIL Controlul asigura...

Evaluare Externă și Audit Financiar

Modulul 1 EVALUAREA UNEI AFACERI Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu principalele elemente care caracterizează evaluarea unei afaceri...

Curs Fiscalitate

Cap.I. Definitie, concept, tipurile de controlul intern (managerial) 1.1. Definitie Definitiile controlului intern sunt numeroase, dar, in ce...

Sinteză curs audit financiar

Evaluarea riscului de audit Aceasta activitate va fi efectuata în primele faze ale procesului de planificare a auditului, dupa colectarea tuturor...

Audit Financiar

CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-PARTEA I I.1 Initiere in audit I.1.1Istoricul auditului financiar Termenul de audit...

Te-ar putea interesa și

Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “MORĂRITUL S.A.” 1.1. Scurt istoric La 01.03.1991, prin Decizia nr.59 a Prefecturii...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work...

Evoluția Auditului Financiar în România

INTRODUCERE Încă din antichitate, s-a ajuns la ideea că o bună gestionare a patrimoniului se poate realiza doar prin respectarea unor proceduri şi...

Organizarea Controlului Financiar Preventiv la un Agent Economic

I. INTRODUCERE Economia de piaţă nu poate funcţiona decât prin respectarea şi aplicarea legilor, ceea ce presupune un control permanent,...

Audit Financiar Contabil privind Datoriile

Etapa 1.Cadrul legislativ privind datoriile 1. Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale...

Ai nevoie de altceva?