Auditul Operațiunilor cu Clientela

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5813
Mărime: 112.69KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefanescu Aurelia

Extras din document

Auditul operaţiunilor cu clientela

1. Tipologia operaţiunilor cu clientela şi riscurile asociate

a) Operatiunile cu numerar( depunerea/ retragerea de numerar, plata utilitati , etc);

Erori de execuţie: lipsă semnături şi ştampilă bancă, lipsă semnătură client, lipsă

supervizări, lipsă declaraţii privind identitatea beneficiarului real şi a sursei

fondurilor, erori de completare a formularelor;

Litigii cu autorităţile: litigii cu BNR în ceea ce priveşte aplicarea directivei privind

cunoaşterea clientelei;

Litigii comerciale implicate de: posibilitatea efectuării de plăţi în numerar a sumelor

primite prin sistemul Western Union către alte persoane în afara celor desemnate ca

beneficiari (necompletare unor elemente obligatorii ale formularelor WU sau lipsa

copiei după actul de identitate), apariţia unor reclamaţii din partea clienţilor datorate

lipsei unor elemente care să certifice efectuarea unor operaţiuni de ridicare numerar

(semnătura clientului, ştampila sau semnătura operatorului care a efectuat acea

operaţiune).

b) Deschideri / Inchideri conturi curente, in astfel de operatiuni cele mai intalnite

riscuri sunt: Riscurile operationale de natura pierderilor financiare si a litigiilor

comerciale.

c) Constituirea si lichidarea conturilor de depozit , chiar si in aceste operatiuni destul

de simple sunt riscante. Aceste riscuri sunt: Riscuri operationale de natura pierderilor

financiare si a litigiilor comerciale

d) Operatiuni fara numerar (lei) s-au identificat urmatoarele riscuri operationale care

implică: Risc operaţional – nerespectarea termenelor de decontare poate duce la

litigii comerciale şi cu autorităţile;

Risc operaţional – utilizarea filelor cec nepretipărite, în mod fraudulos, de către

persoane neautorizate, pot conduce la litigii comerciale şi pot atrage sancţiuni din

partea BNR;

Risc reputaţional – litigii cu clienţii şi cu autorităţile privind instrumentele de debit şi

de credit pierdute şi neoperate la momentul depunerii acestora în bancă.

e) CIP - Riscuri operationale care implică: litigii cu autorităţile (inclusiv amenzi BNR),

litigii comerciale şi erori de execuţie.

f) Operatiuni fara numerar (valuta),cele mai intalnite riscuri sunt ne natura

pierderilor financiare si a erorilor de executie

1.2 Prevederi de audit al operatiunilor cu clientela

Prezentele norme se aplică entitatilor raportoare pentru care modul de aplicare a

reglementărilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de

terorism nu este verificat şi controlat de autorităţi de supraveghere sau structuri de conducere

ale profesiilor juridice liberale prevazute la art.8 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si

sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si

combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, şi

reprezintă un cadru general pentru acestea în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor

şi finanţării actelor de terorism, cu privire la:

Audit intern bancar

Suport seminar/curs

2

a) elaborarea de către acestea a politicilor şi procedurilor proprii de cunoaştere a clientelei,

ca parte esenţială a unei gestiuni prudente a riscului şi a unor sisteme eficiente de control

intern;

b) organizarea controlului intern şi auditului intern;

c) administrarea riscurilor semnificative;

Obligaţiile entităţilor reglementate cărora li se aplică prezentele norme, care decurg

din prevederile legii, sunt:

a) de a identifica clienţii şi de a elabora procedura de cunoaştere a clientelei;

b) de a desemna una sau mai multe persoane în condiţiile art. 14 din lege, ale căror nume vor

fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor acestora;

c) de a elabora proceduri şi metode adecvate de control intern, pentru a preveni şi a

împiedica spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, şi de a asigura instruirea

angajaţilor pentru recunoaşterea operaţiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau de

finanţarea actelor de terorism şi luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situaţii;

d) de a raporta către Oficiu, prin intermediul persoanei desemnate, operaţiunile suspecte de

spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, şi operaţiunile de depunere/retragere

în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, sub forma

unor rapoarte ale căror formă şi conţinut sunt stabilite prin Decizia Plenului Oficiului

nr.276/2005 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, Raportului privind

operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta

echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai

multe operatiuni legate intre ele, si ale Raportului pentru transferurile externe in/si din

conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro, publicată în

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.558 din 29 iunie 2005;

e) de a sesiza de îndata Oficiul, atunci când salariatul unei entităţi reglementate are

suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau

finaţarea actelor de terorism;

f) de a sesiza de îndată Oficiul, dar nu mai târziu de 24 de ore, în cazul unei tranzacţii

suspecte efectuate pentru a nu zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei,

conform prevederilor art.4 alin.(1) din lege;

g) de a sesiza Oficiul, atunci când se constată că una sau mai multe operaţiuni efectuate

pentru un client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acelui client ori pentru tipul

operatiunii în cauză, dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea

banilor sau finanţarea actelor de terorism;

h) raportarea, în termen de 24 de ore, la Oficiu, a operaţiunilor cu sume in numerar, în lei sau

în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă

tranzacţia/operaţiunea se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, în

condiţiile art.3 alin.(6) din lege;

i) de a nu efectua tranzacţiile/operaţiunile în cauză pe perioada suspendării comunicate de

Oficiu şi de a bloca sumele respective până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus

suspendarea sau până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte

de Casaţie şi Justiţie;

j) de a comunica Oficiului, în termen de 30 de zile, toate informaţiile solicitate pentru

îndeplinirea atribuţiilor acestuia.

Preview document

Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 1
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 2
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 3
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 4
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 5
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 6
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 7
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 8
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 9
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 10
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 11
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 12
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 13
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 14
Auditul Operațiunilor cu Clientela - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Auditul Operatiunilor cu Clientela.pdf

Alții au mai descărcat și

Creditare Bancara

CURS NR. 1 CREDITUL BANCAR 1. Creditul – acceptiuni generale 1.1. Definire Creditul1 reprezinta o valoare actuala care se transmite de la un...

Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari

1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în...

Negociere și Comunicare în Afaceri

CAP. I DEFINIREA, OBIECTIVELE ŞI ROLUL AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă reflectarea imaginii...

Riscul Comercial

Cursul 4 F.C. Riscul comercial Pe parcursul derulării contractului comercial pot apărea atat pentru vanzator cat si pentru cumparator o serie de...

Comunicare Financiar Bancara

CAPITOLUL I. MILENIILE COMUNICĂRII FINANCIAR-BANCARE 1.1 Comunicarea. Afirmarea unei noi puteri În contextul în care marile crizele financiare...

Monografie BRD

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al BRD Istoria BRD a început în 1923, odată cu...

Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri

Conventiile de evitare a dublei impuneri Sunt acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state numai in ceea ce priveste impozitele...

Fiscalitate

1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare...

Te-ar putea interesa și

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR 1.1 Rolul sistemului bancar in cadrul economiei Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure...

Proiect de Practica Volksbank

1. Introducere Österreichische Volksbanken - AG (ÖVAG) a fost infiinţat în Austria în anul 1922 ca instituţie centrală a mai multor cooperative de...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Auditarea activității de creditare

Mediul în schimbare în care se află băncile, prezintă oportunităţi majore pentru acestea, dar totodată presupune riscuri complexe şi variabile...

Studiu de Caz - Banca Comerciala Carpatica

INTRODUCERE Banca Comerciala Carpatica este o societate bancara pe actiuni, persoana juridica romana, cu sediul principal in Sibiu, Romania,...

Ai nevoie de altceva?