Bursa

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5367
Mărime: 59.64KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: SZELES MONICA

Extras din document

In limbaju1 comun cuvantul bursä este utilizat in două intalesuri diferite. Unul, precis delimitat, se referă la alo¬catia bănească oferitä gratuit de cätre stat, institutii sau firme pentru elevi, studenti, cercetătorj etc. (bursa de studii) si trimite etimologic la “saculetul” folosit in Evul Mediu pentru păstrarea banilor (bursa in latina medievalä, provenind din grecescul byrsa care a dat bourse in fran¬ceză, bolso in spaniolä, borsetta in italiană si bursa studentească, la noi).

Al doilea sens include o serie de variante semantice, prin termenul bursä indicandu-se in mod curent:

piata in genere, adică locul unde se efectuează schimburi comerciale sau, mai exact, ansamblul tranzactiilor¬ cu märfuri sau valori. Această acceptiune este reflectata de corespondentul englezesc al notiunii ex-change (schimb) si desermnează orice fel de piată, in¬diferent de obiectul tranzactiilor sau modul de functionare tranzactii cu anurnite categorii de bunuri, servicii sau valori si/sau nivelul preturiIor in operatiuni1e respective de schimb. In acest sens se vorbeste, de exemplu de bursa aurului bursa valutarä (operatiuni de schirnb cu monede stráine) bursa operelor de arta (vanzări/cumparari de tablourj etc.) sau bursa sportivilor profesionisti;

Piată avind un mod de existenta si functionare aparte. Sintagma bursa neagra, de exemplu, se refera la o formä clandestinä si salbatică” a pietei, reprezentind relatii de schimb care se sustrag normelor legale privind actele si faptele de comert.

Cel mai frecvent insă, termcnul desemnează o instit¬utie a economiei de piata — bursa — ca formă organizata de schirnh pentru mârfuri si valori.

Denumirea se pare că vine de la numele unei vechi familii de hangii, van der Bursen, care a infiintat Ia Bruges (Flandra), un local numit Hotel des Bourses, in holul căruia se negociau periodic metale pretioase (aur, argint, platina), precum si hartii de valoare. Pe frontispiciul de la intrare, cladirea avea sculptate in piatra trei pungi (fr. bourses), de unde si denumirea data localului, care in secolele XIII—-XVI a servit drept loc de intilnire pentru negustori.

In esenta, notiunea indica deci locul de intalnire a negustorilor si oarnenilor de afaceri, in scnsul unui spatiu de concentrare a cererii si ofertei. Acest continut rezulta din definitiile date in limbajul de specialitate. Astfel, in legea română asupra burselor din anul 1929 (cunoscuta lege Madgearu) se arată: bursele sunt institutiuni publice create in scopul de a reuni pe comercianti,

industriasi, producatori, armatori si asiguratori in vederea negocierii valorilor publice si private. monedelor, devizelor, marfu¬rilor, productelor, inchirierii vaselor si acoperirii riscurilor de tot felul”

Bursa estc, prin urmare, o piată, dar care se par¬ticularizeaza prin obectul tranzactiilor si modul de orga¬nizare si functionare. Intr-o lucrare din domeniul dreptului se apreciaza că ,,bursele sant institutii unde se negociază (se vind si se cumpara) valori mobiliare sau mărfuri, dupa o procedura anumita si numai de cattre anumiti inter¬mediari sub supravegherea unor autoritati” Un spe¬cialist in probleme financiar-rnonetare dcfineste bursa in felul urniator: ,,Una din pietele caracteristice tărilor cu economie de piata. pe care se oferă si sc desfac după o procedura speciala, marfuri sau valori fungibile”

Iata citeva definitii recente de dictionar.

- Bursa (ir. Bourse) este reuniunea periodica a

persianelor care se aduna pentru a realiza opcratiuni cu valori

mobiliare si mărfuri; termenul indica si locul unde

persoane se intilnesc

- Bursa (engl. exchange) este o piată organizata sau un centru pentru tranzactii cu titluri financiare sau märfuri

Bursa este o institutie unde se negociaza hartii de valoare si valute străine sau unde se desfasoara tranzactii cu marfuri.

Formarea si afirmarea bursei exprimă insăsi devenirea relatiilor de schirmb, a pietei, ca structura definitorie a economiei moderne. Cunoscutul istoric francez Fernand Braudel spune ca ,,bursa este ultirmul etaj al unei piete, dar al unei piete care nu se mai inchide” , care cuprinde si domina intreaga realitate economica. Odata cu consacrarea¬ bursei, relatiile de schimb ajung la deplina extindere si maturizare , ,,fortele pietei” capata rolul central in reglarea mecanismului economic, iar economia devine o economie de piata.

FENOMENUL BURSIER PE PLAN MONDIAL

Centrele financiare

Marile burse

Desi in lume există un mare număr de burse, piata mondială — definită ca ansamblu al tuturor pietelor nation1e si al re1atiilor de interdependentă dintre acestea — este intemeiată pe triunghiul Statele Unitc-Japonia¬ Marea Britanie. Acest fapt este evidentiat de ponderea capitalizarii bursiere din aceste tări in totalul mondial.

Preview document

Bursa - Pagina 1
Bursa - Pagina 2
Bursa - Pagina 3
Bursa - Pagina 4
Bursa - Pagina 5
Bursa - Pagina 6
Bursa - Pagina 7
Bursa - Pagina 8
Bursa - Pagina 9
Bursa - Pagina 10
Bursa - Pagina 11
Bursa - Pagina 12
Bursa - Pagina 13
Bursa - Pagina 14
Bursa - Pagina 15
Bursa - Pagina 16
Bursa - Pagina 17
Bursa - Pagina 18

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Monografia Sistemului Bancar al Marii Britanii

Cap. 1 Sistemul bancar englez 1.1 Scurt istoric În cea mai mare parte a secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea oamenii politici britanici au...

Piața Financiară din Londra

1.PREZENTARE GENERALA Piata financiara a aparut inca de la inceputul Evului Mediu cand bursele cele mai vechi au fost create, exclusiv in slujba...

Monedele virtuale-criptomonede - Avantaje și riscuri

Banca Națională a României are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea echilibrului prețurilor. Aceasta este o instituție autonomă ce își are...

Impozite - noțiuni generale

Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei,...

Monografie BRD

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al BRD Istoria BRD a început în 1923, odată cu...

Piețe de Capital

Unitatea de învãtare nr. 1 Piata financiarã si piata bursierã 1.1. Piata de capital în acceptiunea economicã Bursa este cea mai reprezentativã...

Gestiune Bancara

CAPITOLUL I GESTIUNEA BANCARĂ 1.1. Diversificarea serviciilor bancare Băncile, prin ampla lor implicare în viaţa economică şi socială,...

Miscarile de Marfuri si Capitaluri si Echilibrul Pietei Valuare

Miscarile de marfuri si capitaluri si echilibrul pietei valuare , balanta de piete si controlul schimburilor valutare Cursul de schimb este...

Ai nevoie de altceva?