Conținutul social-economic al Finanțelor

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 75996
Mărime: 336.47KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Comuna primitivă nu a cunoscut statul. În această orînduire, diferite funcţii publice – organizarea muncii în comun, aplanarea conflictelor dintre ginţi şi triburi – erau îndeplinite de oameni aleşi de către întreaga populaţie. Cu timpul, diviziunea socială a muncii a condus la creşterea productivităţii muncii, şi-a făcut apariţia proprietatea privată, a crescut inegalitatea de avere, iar societatea s-a scindat în clase. Totodată a apărut necesitatea unei instituţii care să protejeze proprietatea privată, să apere privilegiile celor avuţi împotriva celor neavuţi. Această instituţie, care era statul şi-a făcut apariţia.

Separarea statului de societate în sfera relaţiilor economice îşi găseşte expresia în aceea că statul îşi are veniturile, cheltuielile şi datoriile sale proprii; el îşi procură resursele necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale cu ajutorul constrîngerii, pe care o exercită asupra membrilor societăţii.

În primele stadii de dezvoltare a orînduirii sclavagiste, cînd predomina economia naturală, închisă, unele funcţii publice (de conducere, justiţie ş.a.) erau onorifice; construirea de corăbii pentru scopuri militare, poduri, apeducte, şosele ş.a. obiective de uz public, întreţinerea armatelor şi a curţilor, răscumpărarea prizonierilor ş.a. erau asigurate pe calea prestaţiilor în muncă şi a dărilor în natură, la care erau obligaţi supuşii statului, sau pe seama tributurilor, a bunurilor jefuite şi a trofeelor de război de la popoarele învinse. Abia mai tîrziu, cînd a început să se dezvolte economia de schimb, statul sclavagist foloseşte şi resursele băneşti pentru acoperirea cheltuielilor publice. Din acest moment se poate vorbi de apariţia primelor elemente de finanţe (impozite, împrumturi etc.).

În orînduirea feudală relaţiile marfă-bani au cunoscut o mai mare amploare decît în sclavagism, însă ele n-au devenit încă predominante. Ca urmare, pentru paza graniţelor ţării, ducerea de războaie, întreţinerea curţii domneşti, cît şi pentru alte scopuri, statul a continuat să folosească pe scară largă prestaţiile în muncă şi dările în natură, veniturile domeniale şi drepturile regaliene. Vistieria statului se confundă cu „cămara” personală a domnitorului şi era alimentată din impozite în bani, daruri, împrumuturi, tributuri etc. Veniturile în bani aveau o importanţă relativ redusă în acoperirea cheltuielilor statului feudal.

Abia în orînduirea capitalistă producţia de mărfuri devine dominantă, relaţiile băneşti captă o largă dezvoltare, iar întreţinerea aparatului de stat şi acoperirea celorlalte cheltuieli publice se bazează aproape exclusiv pe folosirea resurselor băneşti. În capitalism activitatea statului o caracterizează următoarele două funcţii fundamentale:

1. funcţia internă (principală) – de menţinere a ordinii interne şi de asigurare a funcţionării instituţiilor specifice noii orînduiri;

2. funcţia externă – de apărare a ţării, a independenţei şi suveranităţii naţionale, sau de extindere a teritoriului prin acţiuni militare agresive, anexioniste, după caz.

Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, au loc ascuţirea contradicţiilor interne şi externe ale modului de producţie capitalist, împletirea forţei politice a statului cu puterea economica a monopolurilor, intensificarea rolului intervenţionist al statului. Toate acestea conduc la creşterea vertiginoasă a necesităţilor de resurse băneşti ale satului pentru menţinerea ordinii interne, stimularea dezvoltării anumitor sectoare de activitate; resursele financiare publice se mai folosesc pentru cucerirea de noi pieţe sau menţinerea celor existente, asigurarea materiilor prime şi a resurselor de energie necesare economiei naţionale în condiţii avantajoase, perfecţionarea tehnicii militare, subjugarea altor popoare etc.

În orînduirea socialistă, statul continuă să mobilizeze la dispoziţia sa o importantă din venitul naţional şi s-o utilizeze în scopul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale. În socialism se menţin producţia de mărfuri şi schimbul mijlocit de bani, însă prelevarea unei părţi din venitul naţional la fondurile ce se constituie în economie şi repartizarea acestora se fac tot prin intermediul banilor.

În procesul procurării şi repartizării resurselor de care are nevoie statul pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale, se nasc anumite relaţii (raporturi) sociale. Aceste relaţii sînt de natură economică şi exprimă repartizarea unei părţi din produsul intern brut (PIB), prin intermediul statului, între diferite categorii sociale. Aceste relaţii, apărute în procesul de mobilizarea şi repartizare a resurselor necesare statului, în formă bănească, sînt relaţii financiare sau, pe scurt, finanţe.

Preview document

Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 1
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 2
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 3
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 4
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 5
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 6
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 7
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 8
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 9
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 10
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 11
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 12
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 13
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 14
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 15
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 16
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 17
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 18
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 19
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 20
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 21
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 22
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 23
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 24
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 25
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 26
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 27
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 28
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 29
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 30
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 31
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 32
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 33
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 34
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 35
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 36
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 37
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 38
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 39
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 40
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 41
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 42
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 43
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 44
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 45
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 46
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 47
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 48
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 49
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 50
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 51
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 52
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 53
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 54
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 55
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 56
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 57
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 58
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 59
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 60
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 61
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 62
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 63
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 64
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 65
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 66
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 67
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 68
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 69
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 70
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 71
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 72
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 73
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 74
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 75
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 76
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 77
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 78
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 79
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 80
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 81
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 82
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 83
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 84
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 85
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 86
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 87
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 88
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 89
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 90
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 91
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 92
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 93
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 94
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 95
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 96
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 97
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 98
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 99
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 100
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 101
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 102
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 103
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 104
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 105
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 106
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 107
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 108
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 109
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 110
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 111
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 112
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 113
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 114
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 115
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 116
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 117
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 118
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 119
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 120
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 121
Conținutul social-economic al Finanțelor - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Continutul Social-Economic al Finantelor.doc

Alții au mai descărcat și

Creditare Bancara

CURS NR. 1 CREDITUL BANCAR 1. Creditul – acceptiuni generale 1.1. Definire Creditul1 reprezinta o valoare actuala care se transmite de la un...

Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari

1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în...

Negociere și Comunicare în Afaceri

CAP. I DEFINIREA, OBIECTIVELE ŞI ROLUL AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă reflectarea imaginii...

Riscul Comercial

Cursul 4 F.C. Riscul comercial Pe parcursul derulării contractului comercial pot apărea atat pentru vanzator cat si pentru cumparator o serie de...

Curs Finante Publice si Fiscalitate

Procese si fluxuri financiare - Introducere in domeniul finantelor; - Definirea relatiilor financiare, prezentarea caracteristicilor acestora; -...

Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri

Conventiile de evitare a dublei impuneri Sunt acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state numai in ceea ce priveste impozitele...

Fiscalitate

1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare...

Abordări Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Consumului

impozitare a consumului Impozitarea consumului este una din cele mai vechi forme de impozitare, fiind practicată încă din antichitate. Uşurinţa în...

Ai nevoie de altceva?