Control Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 51351
Mărime: 196.04KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carlogea Loredana

Extras din document

1.1. Conceptul de control – funcţie esenţială a managementului

Funcţia de control are foarte mare importanţă între funcţiile managementului în economia de piaţă şi finalizează procesul ciclic de conducere, furnizând elemente necesare pentru demararea unui nou ciclu managerial prefigurând necesitatea fixării unor noi obiective corespunzătoare condiţiilor în continuă modificare a reorganizării aferente, a stabilirii programului de coordonare adecvată.

Controlul este o funcţie a managementului care asigură cunoaşterea şi perfecţionarea modului de gestionare a patrimoniului şi de orientare, organizare şi desfăşurare a activităţii de producţie, repartiţie şi desfacere.

Activitatea de control, în general, este un fenomen complex, uneori în procesul de management existând la un moment dat tendinţa de suprapunere (conducere şi control).

Într-o accepţiune modernă, prin control se înţelege monitorizarea activităţilor cu scopul de a asigura ca acestea să se desfăşoare potrivit programelor şi de a corecta devierile cu efecte negative, asupra scopului propus.

Pornind de la aceste exigente, constatăm că există o legătură intrinsecă între control, management, bugetare şi programare (planificare).

Controlul, fiind o funcţie de bază a managementului, trebuie să-şi manifeste acţiunea în toate segmentele activităţii, aria de cuprindere porneşte din faza de planificare, execuţie şi până la deţinerea şi evaluarea informaţiilor.

Un aspect de esenţă în definirea conceptului de control rezultă din faptul că, chiar şi activitatea de control este supusă controlului. Frecvenţa controlului trebuie înţeleasă în funcţie de complexitatea fenomenului controlat, ea se manifestă pe tot parcursul procesului, depinzând şi de componenţa sistemului, stabilindu-se astfel ierarhii şi nivele de execuţie şi coordonare. În concordanţă cu aceste cerinţe fiecare manager, trebuie să-şi controleze subalternii, exigenţa controlului trebuie să fie uniformă la toate nivelele din structura sistemului. Există o legătură între timpul consumat de către conducător (manager) pentru control şi exigenţa controlului.

Procesul de control, în contextul celor arătate, ca o componentă esenţială a conducerii, mai presupune cunoaşterea în detaliu a acţiunilor, măsurarea performanţelor, compararea lor cu standardele şi aplicarea acţiunilor de corectare a abaterilor nedorite.

Prin control, conducerii (managementului) îi este asigurată cunoaşterea condiţiilor economice şi financiare, în raport cu piaţa, a situaţiei patrimoniului, a lichidităţii şi a fluxului de trezorerie, de aceea un control riguros, eficient, asigură performanţa acesteia.

Controlul, ca formă de cunoaştere a sistemului gestionat, este indispensabil pentru cel ce conduce, în luarea deciziilor curente, cât şi în viitor, în acest context, controlul nu se rezumă numai să constate neajunsuri, ci are în vedere caracterul previzional de înlăturare a influenţelor negative asupra sistemului gestionat.

De aceea putem afirma, că un factor primordial, care conduce la menţinerea activităţii în situaţie normală, cu tendinţa de maximizare a eficienţei, este controlul.

Un control obiectiv, eficient, poate contribui la integrarea factorilor de progres în privinţa organizării întregii activităţi.

Alături de celelalte atribute ale managementului, controlul, este indispensabil oricărei activităţi umane, el reprezintă o necesitate la nivelul tuturor centrelor de decizie.

Controlul reprezintă o formă de perfecţionare a activităţii sociale şi se orientează spre următoarele aspecte:

- întărirea disciplinei, a ordinii, a spiritului de răspundere şi a legislaţiei:

- organizarea mai bună a muncii în toate sectoarele de activitate;

- administrarea mai bună a resurselor materiale şi umane de care dispune entitatea;

- eliminarea minusurilor, deficienţelor şi abaterilor care există în domeniul economico-financiar;

- asigurarea creşterii economice mai rapide şi creşterea nivelului de bunăstare.

Controlul contribuie la descoperirea şi mobilizarea de noi rezerve pentru progresul economico-social, la prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor, contribuie la descoperirea şi mobilizarea de noi rezerve pentru progresul economico-social, la prevenirea şi înlăturarea greutăţilor şi neajunsurilor care pot afecta buna funcţionare a mecanismului financiar şi stimularea gestionării mai eficiente a resurselor financiare şi umane, apărarea şi dezvoltarea proprietăţii publice şi private.

1.2. Obiectul şi funcţiile controlului financiar

Activitatea economică şi financiară a unităţilor economice se reflectă în programele economice şi financiare ale acestora, în evidenţa contabilă, în dările de seamă contabile şi statistice.

Evidenţa contabilă este principala furnizoare de date şi informaţii pentru efectuarea controlului. Majoritatea datelor necesare efectuării controlului se găsesc în documentele primare, precum şi în cele contabile, respectiv în conturi, situaţii contabile periodice, bilanţuri, formulare, anexe la dările de seamă. Contabilitatea constituie însă, concomitent, şi un obiect al controlului, fiind necesar să se controleze organizarea raţională şi ţinerea corectă şi la zi a acesteia.

Preview document

Control Financiar - Pagina 1
Control Financiar - Pagina 2
Control Financiar - Pagina 3
Control Financiar - Pagina 4
Control Financiar - Pagina 5
Control Financiar - Pagina 6
Control Financiar - Pagina 7
Control Financiar - Pagina 8
Control Financiar - Pagina 9
Control Financiar - Pagina 10
Control Financiar - Pagina 11
Control Financiar - Pagina 12
Control Financiar - Pagina 13
Control Financiar - Pagina 14
Control Financiar - Pagina 15
Control Financiar - Pagina 16
Control Financiar - Pagina 17
Control Financiar - Pagina 18
Control Financiar - Pagina 19
Control Financiar - Pagina 20
Control Financiar - Pagina 21
Control Financiar - Pagina 22
Control Financiar - Pagina 23
Control Financiar - Pagina 24
Control Financiar - Pagina 25
Control Financiar - Pagina 26
Control Financiar - Pagina 27
Control Financiar - Pagina 28
Control Financiar - Pagina 29
Control Financiar - Pagina 30
Control Financiar - Pagina 31
Control Financiar - Pagina 32
Control Financiar - Pagina 33
Control Financiar - Pagina 34
Control Financiar - Pagina 35
Control Financiar - Pagina 36
Control Financiar - Pagina 37
Control Financiar - Pagina 38
Control Financiar - Pagina 39
Control Financiar - Pagina 40
Control Financiar - Pagina 41
Control Financiar - Pagina 42
Control Financiar - Pagina 43
Control Financiar - Pagina 44
Control Financiar - Pagina 45
Control Financiar - Pagina 46
Control Financiar - Pagina 47
Control Financiar - Pagina 48
Control Financiar - Pagina 49
Control Financiar - Pagina 50
Control Financiar - Pagina 51
Control Financiar - Pagina 52
Control Financiar - Pagina 53
Control Financiar - Pagina 54
Control Financiar - Pagina 55
Control Financiar - Pagina 56
Control Financiar - Pagina 57
Control Financiar - Pagina 58
Control Financiar - Pagina 59
Control Financiar - Pagina 60
Control Financiar - Pagina 61
Control Financiar - Pagina 62
Control Financiar - Pagina 63
Control Financiar - Pagina 64
Control Financiar - Pagina 65
Control Financiar - Pagina 66
Control Financiar - Pagina 67
Control Financiar - Pagina 68
Control Financiar - Pagina 69
Control Financiar - Pagina 70
Control Financiar - Pagina 71
Control Financiar - Pagina 72
Control Financiar - Pagina 73
Control Financiar - Pagina 74
Control Financiar - Pagina 75
Control Financiar - Pagina 76
Control Financiar - Pagina 77
Control Financiar - Pagina 78
Control Financiar - Pagina 79
Control Financiar - Pagina 80
Control Financiar - Pagina 81
Control Financiar - Pagina 82
Control Financiar - Pagina 83
Control Financiar - Pagina 84
Control Financiar - Pagina 85
Control Financiar - Pagina 86
Control Financiar - Pagina 87
Control Financiar - Pagina 88
Control Financiar - Pagina 89
Control Financiar - Pagina 90
Control Financiar - Pagina 91
Control Financiar - Pagina 92
Control Financiar - Pagina 93
Control Financiar - Pagina 94
Control Financiar - Pagina 95
Control Financiar - Pagina 96
Control Financiar - Pagina 97
Control Financiar - Pagina 98
Control Financiar - Pagina 99
Control Financiar - Pagina 100
Control Financiar - Pagina 101
Control Financiar - Pagina 102
Control Financiar - Pagina 103
Control Financiar - Pagina 104
Control Financiar - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Control Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Impozitele Directe la SC Danalex Com'97 SRL

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE DIRECTE – PREZENTARE GENERALĂ 1.1Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Cap 1. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1. Conceptul de datorie publică În accepţiune mai largă noţiunea de datorie publică semnifică...

Control Financiar

Realizarea controlului financiar prin cenzori 1.1. Organizarea controlului financiar prin cenzori În cadrul societaţilor comerciale cât si în...

Incheierea Exercitiului in Cadrul Institutiilor Publice

Finalitatea executiei bugetare se regaseste în documente care consemneaza realizarea indicatorilor de venituri si cheltuieli mai întâi, la...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Curs Control Financiar

Consideraţii teoretice privind controlul Lucrarea „Control financiar” este un curs universitar adresat studenţilor, managerilor şi în general...

Buget și trezorerie

- CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument...

Control Financiar

Capitolul 1 BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI INTERN 1.1. Conceptul de control Din punct de vedere etimologic noţiunea de „control” provine...

Ai nevoie de altceva?