Costuri, Preturi si Tarife

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Costuri, Preturi si Tarife.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 101 de pagini .

Profesor: Dinu Toma

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Finante, Alte Domenii

Extras din document

În ansamblul sau, activitatea economica se poate defini ca reunind totalitatea comportamentelor care se refera la productia, repartizarea si consumul de bunuri si de servicii. Distingem ca principali actori ai vietii economice întreprinderile, marile producatoare de bunuri si servicii care compun oferta pentru consumul final; la rândul lor, întreprinderile sunt si mari consumatoare de bunuri si servicii, acestea constituindu-se în consumul intermediar. Pe lânga întreprinderi însa, activitatea economica este desfasurata si de întreprinzatorii individuali care la rândul lor furnizeaza si consuma bunuri si servicii, de banci ca principale institutii de credit si de economisire, de administratia publica centrala si locala ca furnizoare de servicii publice, consumatoare de resurse bugetare si decidentul major în privinta lucrarilor de infrastructura, de mare dimensiune si nu în ultimul rând de populatie ca fiind principalul consumator final si beneficiar al bunurilor si serviciilor.

Daca ne rezumam la întreprinderi ca entitati economice, activitatea lor consta în producerea de bunuri si servicii necesare pentru satisfacerea nevoilor individuale si colective ale populatiei. În realitate însa, demersul este mult mai complex pentru ca trebuie sa se realizeze mai întâi masinile si instalatiile necesare productiei însasi (mijloacele de productie al caror consum partial constituie o parte a consumului intermediar); acestea la rândul lor vor servi, alaturi de ceilalti factori de productie – în speta munca, capitalul, materiile prime, s.a. la realizarea bunurilor si serviciilor destinate consumului final. Întreprinderea combina factorii de productie mentionati pentru a produce bunuri si/sau servicii care vor fi vândute pe piata. În paralel cu fluxul fizic propriu zis, întreprinderea produce valori: "valoarea adaugata" de întreprindere este diferenta dintre valoarea productiei si valoarea consumurilor din exterior (materii, materiale si/sau servicii care provin dintr-un ciclu de productie anterior si sunt purtatoare de costuri). Acestea din urma se mai numesc consumuri intermediare (materii prime, energie, materiale etc.)

Întreprinderile urmaresc ca valoarea adaugata (VA) creata în întreprindere sa fie cât mai mare întrucât o parte din aceasta revine însasi întreprinderii. Valoarea adaugata ca avutie creata în întreprindere se repartizeaza între:

- salariati - prin salarii, cointeresare la profit;

- statul - organismele publice si administratia locala : prin impozit pe salarii, taxa pe valoarea adaugata (TVA), contributie la asigurarile sociale (CAS), contributie la fondul de somaj (CFS), impozit pe profit, taxe locale, accize, etc.;

- furnizori de capital - bancile, organismele de credit sau obligatarii prin dobânda, iar asociatii prin dividende;

- întreprinderea însasi - prin fondurile de rezerva, provizioane pentru a-si finanta activitatea viitoare (autofinantare).

Fisiere in arhiva (1):

  • Costuri, Preturi si Tarife.doc

Alte informatii

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala