Curs Control Financiar

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 136 în total
Cuvinte : 56462
Mărime: 190.89KB (arhivat)
Cost: Gratis
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Domeniul: Finanţe - Bănci

Cuprins

CAP. 1 Controlul financiar în România

1.1. Consideraţii teoretice privind controlul

1.2.Definiţia, obiectivele, sarcinile, sfera de activitate şi clasificarea activităţii de control financiar

1.2.1. Definiţia activităţii de control financiar

1.2.2. Obiectivele, sarcinile, sfera de activitate şi clasificarea activităţii de control financiar

1.2.2.1. Clasificarea după momentul efectuării

1.2.2.2. Clasificarea controlului financiar după structurile care îl exercită

1.2.2.3. Clasificarea după alte criterii

1.3. Principiile şi funcţiile controlului financiar

1.3.1. Principiile controlului financiar

1.3.2 Funcţiile controlului financiar

1.4. Sursele de informaţii pentru activitatea de control financiar

1.5. Asemănări şi deosebiri între controlul financiar şi celelalte forme de control

CAP. 2 Procedee şi tehnici de control financiar

2.1 Cercetarea

2.2 Controlul documentar

2.3 Controlul faptic

2.4 Analiza economico-financiară

2.5 Controlul total şi controlul prin sondaj

2.6 Exercitarea controlului financiar în condiţiile informatizării

Extras din document

Consideraţii teoretice privind controlul

Lucrarea „Control financiar” este un curs universitar adresat studenţilor, managerilor şi în general publicului familiarizat cu conceptele şi tehnicile specifice finanţelor publice, finanţelor firmelor şi contabilităţii de gestiune.

Conform literaturii de specialitate, controlul reprezintă activitatea specific umană de verificare şi analiză permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor abateri şi neajunsuri.

El este pus în situaţia de a emite judecăţi de valoare sau de conformitate, interpretând stările de lucruri sau realităţile constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectivele de atins, normele fixate anticipat sau regulile de desfăşurare prestabilite. În acest context, controlul face posibilă determinarea abaterilor înregistrate, stabilind semnificaţia şi implicaţiile lor, cauzele care le-au generat şi măsurile ce se impun pentru evitarea repetării lor în viitor.

Pe cât de veche în istoria civilizaţiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la origine, ţine de suspiciunea omenească faţă de semeni, de nevoia omului de a-şi proteja proprietatea şi propriile interese.Cu timpul, la acest scop primordial al controlului s-au adăugat şi scopuri legate de eficacitate, legalitate şi oportunitate.

Baza definiţiei activităţii de control îşi are originea în expresia latinească „contra rolus” care se poate traduce ca activitatea de verificare a actului original după duplicatul acestuia, activitate încredinţată unei persoane specializate.

Apariţia statului a fost începutul avântului activităţii de control care şi-a îmbunătăţit permanent metodele, tehnicile, scopurile şi obiectivele. El s-a impus ca o activitate umană utilă şi cerută de celelalte activităţi şi niciodată nu i-a scăzut rolul şi importanţa în societate. Perfecţionarea şi aprofundarea lui au avut urmări benefice asupra celor care l-au folosit, impunîndu-l ca o permanenţă legată de ideea de progres.

Noţiunea de „control” este utilizată în ştiinţele organizaţiilor încă de la începutul secolului al XX-lea, de vreme ce Frederick Winslow Taylor (Principiile managementului ştiinţific, 1911) sau Henry Fayol (Administraţie industrială şi generală, 1918) au atribuit conducerii întreprinderii şi funcţia de control.

La început, prin controlul unei organizaţii s-a înţeles un „control-sancţiune”, adică o formă de control care are drept scop de a verifica adecvarea unei norme prestabilite la rezultatul unei acţiuni. „Conducerea este un proces de cunoaştere, acţiune şi perfecţionare, un raport social între factorii de conducere şi cei conduşi. Conducere înseamnă prevedere, organizare, comandă, coordonare şi control” (H.Fayol, 1918).

Mai târziu, o dată cu extinderea standardizării producţiei şi muncii, controlul a evoluat în sensul unui „control bugetar”, trecând de la rolul de a supraveghea a posteriori producţia la acela de instrument al politicii previzionale a întreprinderii. Mutaţiile din mediul de afaceri contemporan (complexitatea sporită a organizaţiilor, apariţia de noi forme de concurenţă, globalizarea şi dereglementarea crescândă a pieţelor, schimbarea rapidă a tehnologiilor etc.) au dus la redefinirea noţiunii de control al organizaţiei, în sensul că acesta reprezintă o acţiune prin care se urmăreşte dominarea sau măcar influenţarea unui sistem.

Astfel, controlul unei organizaţii este definit ca „un proces care înainte de o acţiune orientează, în cursul desfăşurării acţiunii ajustează şi, odată acţiunea realizată, evaluează rezultatele sale pentru a trage învăţăminte utile” .

Orice organizaţie (o întreprindere producătoare de bunuri, o bancă, un spital public, o asociaţie non-profit etc.) dispune de un ansamblu de dispozitive, care au rolul de a oferi o asigurare a calităţii deciziilor şi acţiunilor, referenţial denumit control organizaţional (pentru o întreprindere se vorbeşte de controlul întreprinderii). Controlul este universal la nivelul unei firme deoarece se aplică la toate deciziile şi la toate acţiunile care se derulează, de unde rezultă necesitatea unei structurări a controlului organizaţional.

În epoca modernă, controlul dobândeşte o însemnătate deosebită, fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societăţii de a-şi apăra interesele sale generale, fundamentale. Prin intermediul controlului, societatea îşi manifestă exigenţele ei, omologând numai acele activităţi şi practici economice sau de altă natură care sunt în concordanţă cu normele generale de comportament social, cu obiectivele şi programele sale prioritare şi numai acele rezultate care îndreptăţesc eforturile depuse.

Dar ce se înţelege prin control? În mod concis, prin control se înţelege verificare şi supraveghere. Într-o manieră foarte simplă, controlul ar putea fi definit prin aprecierea conformităţii cu o normă, un standard sau un model.

Controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a realităţilor economico-sociale, dar nu se poate limita la atât. El trebuie să facă judecăţi de valoare sau de conformitate, interpretând stările de lucruri sau realităţile constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectivele de atins, normele fixate sau regulile de desfăşurare prestabilite. În felul acesta controlul face posibilă determinarea abaterilor înregistrate, stabilind semnificaţia şi implicaţiile lor, cauzele care le-au generat şi măsurile ce se impun pentru evitarea repetării lor în viitor.

DEX-ul dă următoarea definiţie controlului: analiza permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii etc. pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire.

O definiţie mai tehnică este cea care consideră controlul a fi procesul de comparare permanentă a situaţiei de fapt cu cea impusă (programată) şi, dacă este cazul, aplicarea de măsuri de corectare, astfel încât realizările să fie conforme cu obiectivele anticipat stabilite.

O altă definiţie a controlului este „analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire" .

În literatura de specialitate străină mai există şi alte accepţiuni, astfel:

- în accepţiunea francofonă „controlul este o verificare, o inspecţie atentă a corectitudinii unui act."

- în accepţiunea anglo-saxonă „controlul este acţiunea de supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare minuţioasă sau puterea de a conduce ca un instrument de reglementare a unui mecanism."

Sensul cel mai comun asociat controlului este acela de „verificare", care frecvent se asociază cu activitatea de cunoaştere şi permite managementului să coordoneze activităţile din cadrul organizaţiei într-un mod cât mai economic şi eficient.

Reiese din aceste definiţii că activitatea de control trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

- furnizarea de informaţii privind cunoaşterea realităţii cercetate;

- propunerea de măsuri vizând corectarea realităţii în sensul dorit de cel care a dispus controlul;

- luarea unor măsuri de către organele de control pentru descurajarea, îndreptarea şi pedepsirea producerii de abateri de la obiectivele prestabilite.

Preview document

Curs Control Financiar - Pagina 1
Curs Control Financiar - Pagina 2
Curs Control Financiar - Pagina 3
Curs Control Financiar - Pagina 4
Curs Control Financiar - Pagina 5
Curs Control Financiar - Pagina 6
Curs Control Financiar - Pagina 7
Curs Control Financiar - Pagina 8
Curs Control Financiar - Pagina 9
Curs Control Financiar - Pagina 10
Curs Control Financiar - Pagina 11
Curs Control Financiar - Pagina 12
Curs Control Financiar - Pagina 13
Curs Control Financiar - Pagina 14
Curs Control Financiar - Pagina 15
Curs Control Financiar - Pagina 16
Curs Control Financiar - Pagina 17
Curs Control Financiar - Pagina 18
Curs Control Financiar - Pagina 19
Curs Control Financiar - Pagina 20
Curs Control Financiar - Pagina 21
Curs Control Financiar - Pagina 22
Curs Control Financiar - Pagina 23
Curs Control Financiar - Pagina 24
Curs Control Financiar - Pagina 25
Curs Control Financiar - Pagina 26
Curs Control Financiar - Pagina 27
Curs Control Financiar - Pagina 28
Curs Control Financiar - Pagina 29
Curs Control Financiar - Pagina 30
Curs Control Financiar - Pagina 31
Curs Control Financiar - Pagina 32
Curs Control Financiar - Pagina 33
Curs Control Financiar - Pagina 34
Curs Control Financiar - Pagina 35
Curs Control Financiar - Pagina 36
Curs Control Financiar - Pagina 37
Curs Control Financiar - Pagina 38
Curs Control Financiar - Pagina 39
Curs Control Financiar - Pagina 40
Curs Control Financiar - Pagina 41
Curs Control Financiar - Pagina 42
Curs Control Financiar - Pagina 43
Curs Control Financiar - Pagina 44
Curs Control Financiar - Pagina 45
Curs Control Financiar - Pagina 46
Curs Control Financiar - Pagina 47
Curs Control Financiar - Pagina 48
Curs Control Financiar - Pagina 49
Curs Control Financiar - Pagina 50
Curs Control Financiar - Pagina 51
Curs Control Financiar - Pagina 52
Curs Control Financiar - Pagina 53
Curs Control Financiar - Pagina 54
Curs Control Financiar - Pagina 55
Curs Control Financiar - Pagina 56
Curs Control Financiar - Pagina 57
Curs Control Financiar - Pagina 58
Curs Control Financiar - Pagina 59
Curs Control Financiar - Pagina 60
Curs Control Financiar - Pagina 61
Curs Control Financiar - Pagina 62
Curs Control Financiar - Pagina 63
Curs Control Financiar - Pagina 64
Curs Control Financiar - Pagina 65
Curs Control Financiar - Pagina 66
Curs Control Financiar - Pagina 67
Curs Control Financiar - Pagina 68
Curs Control Financiar - Pagina 69
Curs Control Financiar - Pagina 70
Curs Control Financiar - Pagina 71
Curs Control Financiar - Pagina 72
Curs Control Financiar - Pagina 73
Curs Control Financiar - Pagina 74
Curs Control Financiar - Pagina 75
Curs Control Financiar - Pagina 76
Curs Control Financiar - Pagina 77
Curs Control Financiar - Pagina 78
Curs Control Financiar - Pagina 79
Curs Control Financiar - Pagina 80
Curs Control Financiar - Pagina 81
Curs Control Financiar - Pagina 82
Curs Control Financiar - Pagina 83
Curs Control Financiar - Pagina 84
Curs Control Financiar - Pagina 85
Curs Control Financiar - Pagina 86
Curs Control Financiar - Pagina 87
Curs Control Financiar - Pagina 88
Curs Control Financiar - Pagina 89
Curs Control Financiar - Pagina 90
Curs Control Financiar - Pagina 91
Curs Control Financiar - Pagina 92
Curs Control Financiar - Pagina 93
Curs Control Financiar - Pagina 94
Curs Control Financiar - Pagina 95
Curs Control Financiar - Pagina 96
Curs Control Financiar - Pagina 97
Curs Control Financiar - Pagina 98
Curs Control Financiar - Pagina 99
Curs Control Financiar - Pagina 100
Curs Control Financiar - Pagina 101
Curs Control Financiar - Pagina 102
Curs Control Financiar - Pagina 103
Curs Control Financiar - Pagina 104
Curs Control Financiar - Pagina 105
Curs Control Financiar - Pagina 106
Curs Control Financiar - Pagina 107
Curs Control Financiar - Pagina 108
Curs Control Financiar - Pagina 109
Curs Control Financiar - Pagina 110
Curs Control Financiar - Pagina 111
Curs Control Financiar - Pagina 112
Curs Control Financiar - Pagina 113
Curs Control Financiar - Pagina 114
Curs Control Financiar - Pagina 115
Curs Control Financiar - Pagina 116
Curs Control Financiar - Pagina 117
Curs Control Financiar - Pagina 118
Curs Control Financiar - Pagina 119
Curs Control Financiar - Pagina 120
Curs Control Financiar - Pagina 121
Curs Control Financiar - Pagina 122
Curs Control Financiar - Pagina 123
Curs Control Financiar - Pagina 124
Curs Control Financiar - Pagina 125
Curs Control Financiar - Pagina 126
Curs Control Financiar - Pagina 127
Curs Control Financiar - Pagina 128
Curs Control Financiar - Pagina 129
Curs Control Financiar - Pagina 130
Curs Control Financiar - Pagina 131
Curs Control Financiar - Pagina 132
Curs Control Financiar - Pagina 133
Curs Control Financiar - Pagina 134
Curs Control Financiar - Pagina 135
Curs Control Financiar - Pagina 136

Conținut arhivă zip

  • Curs Control Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Sistemul Cheltuielilor Publice în România

Introducere În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor publice generale. Pentru aceasta el...

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar

Capitolul 1 - INTRODUCERE 1.1. Procedee şi tehnici de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici...

Analiza economico-financiară la SC Alex&Comp SRL

Cap.1 Prezentarea societăţii ALEX & COMP 1.1 Descrierea societăţii SC ALEX&COMP SRL – Galaţi s-a înfiinţat în anul 1994 la 7 octombrie ....

Studiu de Caz SC Dumoda Impex SRL

1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A SOCIETATII - Elemente de identificare, profil de activitate, statut juridic, dimensiunea si complexitatea unitatii,...

Finanțe

Aparitia si cristalizarea notiunii de “finante” se înscrie în amplul proces evolutiv al societatii omenesti. Semnificatiile sale s-au conturat pe...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Finanțe

Dublu sens al finanteleor:Contribuabili---Bugent de stat (Flux primordial) Flux de alimentare a bugetului Invers:Buget de stat >Contribuabili...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Romaniei in UE

INTRODUCERE Uniunea Europeana Aparitia Comunitatilor Europene are la baza declaratia ministrului francez de externe Robert Schuman, care la data...

Managementul riscului pe piețele financiar-valutare

Introducere Riscul a reprezentat, de-a lungul istoriei în general, şi al istoriei economiei, în special, una dintre cele mai fascinante teme de...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune SC Miamar SRL

1. Organizarea şi obiectivele controlului financiar de gestiune Prin getiune se inţelege totalitatea bunurilor, a valorilor materiale sau băneşti,...

Controlul Financiar Preventiv

I. Controlul financiar preventiv Controlul financiar contabil preventiv sau anticipat contribuie la folosirea cu maximum de eficienta a...

Controlul Financiar Preventiv

Cap. 1. Metodologia de exercitare a controlului financiar preventiv 1.1. Noțiuni generale. Caracteristici Controlul financiar preventiv este una...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar

INTRODUCERE Viata economic-sociala,in desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului,a scos in relief,imposibilitatea individului de a atinge...

Ai nevoie de altceva?