Curs de Audit Intern

Curs
7.5/10 (9 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 47005
Mărime: 177.36KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Afanase Constantin
In cadrul acestui curs sunt prezntati termenii de audit intern, cntrol intern cu toate clasificarile acestora si cu tot ce presupun aceste notiuni, standardele in care sunt prevazute reglementarile controlului financiar, precum si tipul si modelul documentelor elaborate in cadrul unei misiuni de audit.

Cuprins

CAPITOLUL I – ABORDARI TEORETICO METODOLOGICE PRIVND CONTROLUL INTERN. STANDARDELE DE MANAGEMENT,

CONTROL INTERN LA ENTITATI 5

1.1. Controlul intern. Definire 5

1.2. Funcţiile si formele controlului intern 7

1.3. Formele controlului intern 8

1.3.1. Auditul public intern 8

1.3.2. Controlul financiar preventiv 9

1.3.3. Controlul financiar preventiv propriu 10

1.3.3.1. Rolul şi obiectivele controlului financiar preventive 11

1.3.3.2. Conţinutul şi organizarea controlului financiar preventiv 12

1.3.4. Controlul financiar concomitent (operativ curent) 17

1.3.5. Controlul financiar ulterior (post faptic) 17

1.3.6. Controlul financiar de gestiune 17

1.4. Scopul şi definirea standardelor de control intern 20

1.5. Grupare standardelor de control si descrierea acestora 24

1.5.1. Standardul 1- ETICA, INTEGRITATEA 25

1.5.2. Standard 2- ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI 28

1.5.3. Standard 3 -COMPETENTA, PERFORMANTA 29

1.5.4. Standard 4-FUNCŢII SENSIBILE 31

1.5.5. Standardul 5- DELEGAREA 32

1.5.6. Standard 6 -STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 33

1.5.7. Standard 7-OBIECTIVE 33

1.5.8. Standard 8- PLANIFICAREA 35

1.5.9. Standard 9- COORDONAREA 37

1.5.10. Standard 10-MONITORIZAREA PERFORMANTELOR 38

1.5.11. Standard 11 - MANAGEMENTUL RISCULUI 39

1.5.12. Standard 12 - INFORMAREA 41

1.5.13. Standard 13- COMUNICAREA 42

1.5.14 Standard 14 - CORESPONDENTA ŞI ARHIVAREA 43

1.5.15. Standard 15- IPOTEZE, REEVALUARI 44

1.5.16. Standard 16- SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR 45

1.5.17. Standard 17- PROCEDURI 46

1.5.18. Standard 18 -SEPARAREA ATRIBUŢIILOR 48

1.5.19. Standard 19- SUPRAVEGHEREA 49

1.5.20. Standard 20- GESTIONAREA ABATERILOR 49

1.5.21. Standard 21- CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII 50

1.5.22. Standard 22- STRATEGII DE CONTROL 51

1.5.23. Standard 23- ACCESUL LA RESURSE 53

1.5.24.Standard 24-VERIFICAREA ŞI EVALUAREA CONTROLULUI 54

1.5.25. Standard 25-AUDITUL INTERN 55

CAPITOLUL II - AUDITUL INTERN ÎN ROMÂNIA 56

2.1. Audit Public Intern. Noţiuni introductive 56

2.2. Funcţiile, obiectivele şi sfera auditului public intern 59

2.2.1. Funcţiile auditului intern 60

2.2.2. Obiectivele auditului intern 61

2.2.3. Sfera auditului intern 61

2.2.4. Clasificarea auditului intern 62

2.2.4.1. Auditul de regularitate - sau de conformitate 63

2.2.4.2. Auditul performanţei 64

2.2.4.3. Auditul de sistem 65

CAPITOLUL III – ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN

LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 67

3.1. Organizarea auditului intern în România 67

3.1.1. Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul

Public Intern (UCAAPI) 67

3.1.2. Comitetul pentru Audit public intern 68

3.1.3. Organizarea auditului public intern la

entităţile publice 70

3.2. Organizarea internaţională a auditului intern 75

CAPITOLUL IV – PROFESIA DE AUDITOR INTERN ÎN

CONTEXTUL CODULUI ETIC ŞI A CARTEI AUDITULUI 77

4.1. Profesia de auditor intern 77

4.2. Codul de conduită etică şi profesională a

auditorilor interni 79

4.2.1. Integritatea 81

4.2.2. Independenţa şi obiectivitatea 82

4.2.3. Obiectivitatea 83

4.2.4. Confidenţialitatea 85

4.2.5. Competenţa profesională 87

4.2.4.1. Conştiinţa profesionala 88

4.2.4.2. Formarea profesională continuă 89

4.2.5. Neutralitatea politica 89

CAPITOLUL V – PROCEDURA DE DESFASURARE

A MISIUNILOR DE AUDIT 93

5.1. Etapele derulării unei misiunii de audit intern 93

5.1.1. Etapa „Pregătire misiunii de audit public intern” 95

5.1.2. Etapa „Intervenţia la fata locului (munca de teren)” 100

5.1.3. Etapa “Raportul de audit public intern” P12 103

5.1.4. Urmărirea recomandărilor”.P18 104

5.2.Tipul si modelul documentelor elaborate in cadrul unei misiuni de audit 105

5.2.1. Procedura – P.01 ordinul de serviciu 105

5.2.2. Procedura P.02 declararea independentei 106

5.2.3. Procedura P.03 notificarea privind declanşarea de audit intern 108

5.2.4. Procedura P-04 colectarea şi prelucrarea informaţiilor 109

5.2.5. Procedura P.05 analiza riscurilor 110

5.2.6. Procedura P.06 elaborarea programului de audit 112

5.2.7. Procedura P.07 şedinţa de deschidere 115

5.2.8. Procedura P.08 colectarea informaţiilor 116

5.2.9. Procedura P.09 constatarea şi raportarea iregularităţilor 119

5.2.10. Procedura P.10 revizuirea documentelor de lucru 120

5.2.11. Procedura P.11 şedinţa de închidere 121

5.2.12. Procedura P.12 elaborarea proiectului de raport de audit 122

5.2.13. Procedura P.13 transmiterea proiectului de raport de audit intern 124

5.2.14. Procedura P.14 reuniunea de conciliere 125

5.2.15. Procedura P.15 raportul de audit public intern 126

5.2.16. Procedura P.16 supervizarea 127

5.2.17. Procedura P.17 difuzarea raportului de audit public intern 128

5.2.18. Procedura P.18 urmărirea recomandărilor 128

Extras din document

CAPITOLUL I

Abordari teoretico metodologice privnd controlul intern

Standardele de management –controlul intern la entitati

1.1. Controlul intern. Definire

Controlul intern a fost abordata începând cu anul 2000 , aceasta ca urmare a implementării cu responsabilitate a acquis-ului comunitar in domeniului controlului intern care este alcătuit , în mare măsura, de principii generale de buna practica acceptate pe plan internaţional şi naţional în Uniunea Europeana.

Modalitatea în care aceste principii se transpun în sistemele de management şi control intern este specifica fiecărei ţări ţinând cont de condiţiile constituţionale, administrative, legislative, culturale,etc.

Acquis-ul comunitar reprezintă totalitatea normelor juridice ce reglementează activitatea instituţiilor Uniunii Europene, acţiunile şi politicile comunitareConstituie patrimoniul Uniunii Europene, ansamblul drepturilor si obligaţiilor comune tuturor statelor membre.

Documentele de baza ale acquis-ului comunitar sunt Tratatul de la Roma si instrumentele juridice complementare (Actul European Unic, Tratatul Uniunii Europene, etc.) alături de o ampla legislaţie secundara elaborata pornind de la acestea.

Excepţii si derogări de la cadrul legal pe care il constituie acquis-ul comunitar sunt permise numai în circumstanţe excepţionale, sfera acestora fiind limitata.

Noţiunea de acquis face referire, in principal la:

- piaţa unică si cele 4 tipuri de libertate pe care aceasta le implica (libertatea de mişcare a bunurilor, persoanelor, capitalului si serviciilor)

- politicile comune care o susţin ( agricultura, comerţ, Uniunea Vamală, concurenţă, transport )

- măsuri de sprijinire a regiunilor si categoriilor sociale defavorizate- conţinutul, principiile si obiectivele politice cuprinse in tratatele originare si in cele ulterioare ale Comunităţii Europene

- legislaţia adoptata de către instituţiile Uniunii Europene pentru punerea in practica a prevederilor tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii si recomandări)

- jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

- declaraţiile şi rezoluţiile adoptate in cadrul Uniunii Europene

- acordurile internaţionale la care Uniunea Europeana este parte, precum si cele încheiate intre statele membre ale Uniunii cu referire la activitatea acesteia.

În urma angajamentele asumate de România în cadrul capitolului 28 "Control financiar" de negociere cu Uniunea Europeană şi având în vedere prevederile referitoare la controlul financiar din cap. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat Codul controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice.

Pentru o înţelegere adecvată a conceptului de control intern, privit prin prisma principiilor generale de buna practica acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană, se va prezenta mai jos definiţia adoptată de Comisia Europeană.

„Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management”.

Anumite organisme internaţionale de marca au dat şi alte definiţii controlului intern şi care în esenţă reprezintă un sistem implementat de managementul întreprinderii si care ajuta la pilotajul şi permite să deţină controlul asupra acesteia.

- Organizaţia Internaţionala a Instituţiilor Supreme de Audit - INTOSAI

Controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului sunt îndeplinite;

- Comitetul Entităţilor Publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway (S.U.A.) - COSO

Controlul intern este un proces implementat de managementul entităţii publice, care intenţionează sa furnizeze o asigurare rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor, grupate în următoarele categorii: eficacitatea şi eficienta funcţionării; fiabilitatea informaţiilor financiare; respectarea legilor şi regulamentelor.

- Institutul Canadian al Contabililor Autorizaţi (Criteria of Control) – CoCo.

Controlul Intern este ansamblul elementelor unei organizaţii (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura şi sarcinile) care, în mod colectiv, îi ajuta pe oameni sa realizeze obiectivele entităţii publice, grupate în trei categorii: eficacitatea şi eficienţa funcţionarii; fiabilitatea informaţiei interne şi externe; respectarea legilor, regulamentelor şi politicilor interne.

Controlul intern reprezintă totalitatea măsurilor de securitate care contribuie la deţinerea controlului asupra întreprinderii. Are drept scop pe de o parte asigurarea protecţiei, asigurarea patrimoniului şi calitatea informaţiei, pe de altă parte aplicarea instrucţiunilor conducerii şi favorizarea îmbunătăţirii performanţelor. Se manifestă prin organizarea metodelor şi procedurilor fiecărei activităţi a întreprinderii pentru a-i menţine perenitatea.

Conținut arhivă zip

  • Curs de Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Asigurarea Calității în Auditul Financiar

INTRODUCERE Ultimii ani au fost puternic marcaţi de criza financiară care s-a propagat cu viteza unui agent patologic dinspre SUA spre pieţele...

Auditul Financiar Contabil privind Veniturile

1.Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile --- IAS 18 --- Codul fiscal --- OMFP 1752/2005 *IAS 18 Veniturile sunt definite...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Obiective și forme de organizare în auditul intern

Capitolul 1. Definitie, obiective si sfera de activitate a auditului intern 1.1. Definirea conceptului de audit Auditul reprezintă procesul...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Te-ar putea interesa și

Guvernanța corporativă

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Auditul Public Intern - Concept, Obiective si Procedura de Efectuare

În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de modernizare a managementului...

Cooperarea pentru asigurarea funcției de audit intern

1. APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA AUDITULUI INTERN Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificația „a...

Auditul disponibilităților bănești

Documente justificative pentru operatii de incasari si plati Unul dintre documentele justificativ care sta la baza inregistrarilor contabile...

Standarde de Audit Intern

Standardele de audit intern Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare în ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?