Curs Finante Publice si Fiscalitate

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 167 în total
Cuvinte : 83588
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru COSTACHE
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI

Extras din document

Procese si fluxuri financiare

- Introducere in domeniul finantelor;

- Definirea relatiilor financiare, prezentarea caracteristicilor acestora;

- Functiile finantelor publice;

- Relatiile de credit. Clasificare;

- Echilibrul financiar;

- Politica financiară.

II. Bugetul de stat

- mecanismul financiar;

- Bugetul de stat. Notiuni. Rolul bugetului de stat;

- Principii bugetare;

- Procesul bugetar: elaborarea, aprobarea, executia si controlul bugetului;

- Structura bugetului de stat al României.

III. Sistemul veniturilor publice

- Clasificarea si structura veniturilor publice;

- Impozitele directe si indirecte;

- Principiile impunerii fiscale;

- Elementele impozitului;

- Tipurile de cote de impunere.

IV. Sistemul cheltuielilor publice

- Clasificarea cheltuielilor publice;

- Structura cheltuielilor bugetare în România;

- Caracteristicile principalelor cheltuieli publice.

V. Sistemul fiscal in Romania. Concept, organizare si evolutie. Trasaturile si functiile

sistemului fiscal. Functiile impozitului. Principiile impunerii

- Componentele sistemului fiscal: impozite, taxe si contributii ca venituri ale statului;

mecanismul fiscal; aparatul fiscal.

- Trasaturile sistemului fiscal: universalitatea, unitatea si echitatea impunerii.

- Functiile sistemului fiscal: instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului ; functia

stimulativa; functia sociala; functia de control al sistemului fiscal

- Functiile impozitului: functia de finantare a cheltuielilor publice; functia de redistribuire;

functia de corectare a dezechilibrelor.

- Principiile impunerii: principii de echitate fiscala; principii de politica financiara; principii de

politica economica; principii social -politice

VI. Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala

- organizare si principale atributii ale MFP

- principale obiective si atributii ale ANAF

- organizarea ANAF.

VII. Codul de Procedura Fiscala

- sfera de aplicare a CPF;

3

- raportul CPF cu alte acte normative;

- principii generale de conduita in administrarea impozitelor si taxelor;

- raportul juridic fiscal: continutul, subiectele, imputernicitii si obligatiile reprezentantilor legali;

- dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal: creantele fiscale, obligatiile fiscale,

nasterea creantelor si obligatiilor fiscale, stingerea creantelor fiscale, creditorii si debitorii,

platitorul, raspunderea solidara;

- dispozitii procedurale generale: competenta organului fiscal, actul administrativ fiscal,

administrarea si aprecierea probelor

- inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala: obligatia de inregistrare fiscala, declararea

filialelor si a sediilor secundare, obligatia de a conduce evidenta fiscala;

- declaratia fiscala: obligatia de depunere, forma si continutul declaratiei;

- stabilirea impozitelor si taxelor: decizia de impunere, acte asimilate deciziei de impunere,

prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale;

VIII. Inspectia fiscala

Sfera inspectiei fiscale:

- obiectul si functiile;

- persoanele supuse inspectiei fiscale;

- formele si intinderea inspectiei fiscale;

- proceduri de control fiscal;

- perioada supusa inspectiei fiscale;

Realizarea inspectiei fiscale:

- competenta;

- selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala;

- avizul de inspectie fiscala, comunicarea avizului;

- locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale;

- reguli privind inspectia fiscala;

- obligatia de colaborare a contribuabilului;

- dreptul contribuabilului de a fi informat;

- sesizarea organelor de urmarire penala;

- Raportul de inspectie fiscala, Decizia de impunere.

IX. Colectarea creantelor fiscale

- definitie;

- termene de plata;

- stingerea creantelor fiscale: plata, compensarea si restituirea;

- dobanzi si penalitati;

- inlesniri la plata;

- constituirea de garantii;

- masurile asiguratorii: poprirea si sechestrul asiguratoriu;

- prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau

restituirea;

- stingerea creantelor fiscale prin executare silita, valorificarea bunurilor;

- eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita, ordinea de distribuire

- contestatia la executarea silita

- stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati: insolvabilitatea, deschiderea procedurii de

reorganizare judiciara sau faliment, anularea creantelor fiscale.

X. Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

- dreptul la contestatie

4

- competenta de solutionare a contestatiilor, decizia de solutionare

XI. CODUL FISCAL

- scopul si sfera de cuprindere a CF;

- impozitele si taxele reglementate de CF;

- principiile fiscalitatii

- definitii ale termenilor comuni;

- definitia sediului permanent;

- moneda de plata si de calcul a impozitelor si taxelor.

Preview document

Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 1
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 2
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 3
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 4
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 5
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 6
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 7
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 8
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 9
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 10
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 11
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 12
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 13
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 14
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 15
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 16
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 17
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 18
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 19
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 20
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 21
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 22
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 23
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 24
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 25
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 26
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 27
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 28
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 29
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 30
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 31
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 32
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 33
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 34
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 35
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 36
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 37
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 38
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 39
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 40
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 41
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 42
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 43
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 44
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 45
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 46
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 47
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 48
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 49
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 50
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 51
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 52
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 53
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 54
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 55
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 56
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 57
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 58
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 59
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 60
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 61
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 62
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 63
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 64
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 65
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 66
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 67
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 68
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 69
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 70
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 71
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 72
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 73
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 74
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 75
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 76
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 77
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 78
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 79
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 80
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 81
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 82
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 83
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 84
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 85
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 86
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 87
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 88
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 89
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 90
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 91
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 92
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 93
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 94
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 95
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 96
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 97
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 98
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 99
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 100
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 101
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 102
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 103
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 104
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 105
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 106
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 107
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 108
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 109
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 110
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 111
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 112
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 113
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 114
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 115
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 116
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 117
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 118
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 119
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 120
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 121
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 122
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 123
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 124
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 125
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 126
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 127
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 128
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 129
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 130
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 131
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 132
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 133
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 134
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 135
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 136
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 137
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 138
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 139
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 140
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 141
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 142
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 143
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 144
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 145
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 146
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 147
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 148
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 149
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 150
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 151
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 152
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 153
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 154
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 155
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 156
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 157
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 158
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 159
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 160
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 161
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 162
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 163
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 164
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 165
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 166
Curs Finante Publice si Fiscalitate - Pagina 167

Conținut arhivă zip

  • Curs Finante Publice si Fiscalitate.pdf

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Veniturile Persoanelor Fizice in Romania si Statele UE

INTRODUCERE Timp de decenii sistemul de impozite al României a funcţionat şi s-a dezvoltat ca o componentă a modelului administrativ de conducere,...

Bugetul de stat

I. Conceptul de buget de stat Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, in tarile cu economie de piata, ca fiind un act in care se inscriu...

Adaptarea Principiilor Clasice ale Impunerii la Condițiile Economiei Contemporane

1. Scurtă prezentare a principiilor clasice ale impunerii Impunere reprezintă un complex de măsuri şi operaţiuni (politice şi de tehnică fiscală),...

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele...

Fiscalitate

Curs 1. Fiscalitate Sistemul fiscal 1. Sistemul fiscal cuprinde urmatoarele: a) totalitatea actelor normative cu caracter fiscal (legi,...

Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari

1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în...

Finanțe Publice

Cuvânt înainte Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strîns legate de apariţia şi consolidarea statului. Ştiinţa finanţelor publice este o ramură...

Fiscalitate

1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare...

Te-ar putea interesa și

Impozitele Directe - Impozitul pe Avere

Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea impozitului si precizarea continutului sau, atat...

Bugetul de Stat Trecut Prezent si Perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Organizarea si Functionarea Primariei Municipiului Iasi

Cap.1. : Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice 1.1. Scurt istoric Administraţia Finanţelor Publice este unitatea fiscală...

Sistemul de Taxe și Impozite la Nivelul Bugetelor Locale

INTRODUCERE Finanţele locale includ finanţele publice locale, finanţele regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale constituite cu aportul...

Impactul politicii fiscale asupra relansării creșterii economice în România

Politica fiscală este o politică conjucturală, o politică ce poate fi folosită doar pe termen scurt, în cazul în care în economie apar dezechilibre...

Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani

INTRODUCERE, ,,Impozitele înseamnă ceea ce plătim pentru o Societate civilizată.” (Justice Oliver Wendell Holmes) Viaţa curentă a oamenilor...

Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor

I N T R O D U C E R E În domeniul fiscal sunt vehiculate mai multe noţiuni care , în ultimă instanţă , se referă la unul şi acelaşi obiect şi...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Ai nevoie de altceva?