Curs - Fiscalitatea

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 37132
Mărime: 168.54KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1.Noţiune de impozit.

2.Elementele impozitului

3.Metode de impunere.

4.Metode de evaluare a obiectului impozabil.

5.Perceperea impozitelor.

Extras din document

Cea mai veche resursă financiară este impozitul. Originile sale aparţin perioadei de statornicire a organizaţiei statale. Iniţial, s-a recurs la prelevări asupra bunurilor private, iar odată cu introducerea monedei se practică impozite în bani. În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe noţiuni de impozit, însă cele mai frecvent întâlnite sunt următoarele:

Impozitul este o prelevare pecuniară, în virtutea autorităţilor statului de la particulari cu titlul definitiv şi fără contraprestaţie imediată şi directă, pentru acoperirea cheltuielilor publice.

si

Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii, statului de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile care le obţin sau pentru averea pe care o posedă. Plata impozitului se efectuează în cuantumul şi termenul precis stabilit prin lege.

Din noţiunile menţionate recurg şi principalele trăsături ale impozitelor:

-Legalitatea impozitelor. Aceasta presupune, că instituirea de impozite se face în baza autorizării conferite prin lege. Nici un impozit al statului nu se poate stabili şi percepe decât dacă există legea respectivă la impozit.

-Obligativitatea impozitelor. Aceasta înseamnă, că plata nu este benevolă, ci are caracter obligatoriu pentru toate persoanele care obţin venituri sau deţin bunuri din categoria celor supuse impozitării conform legilor în vigoare.

-Nerestituirea impozitelor. Prevede, că prelevările de impozite la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlu definitiv şi nerambursabil. Adică, transferurile de impozite făcute în aceste fonduri sunt utilizate numai la finanţarea unor obiective necesare tuturor membrilor societăţii şi nu unor interese individuale sau de grup.

-Nonechivalenţa impozitelor. Poate fi înţeleasă, pe de o parte, ca o plată în schimbul căreia contribuabilii nu beneficiază de contraservicii imediate ăi direct din partea statului, pe de altă parte, ca o diferenţă între cuantumul impozitelor plătite şi valoarea serviciilor primite în schimb în viitor.

Între impozite şi taxe există deosebiri.

Taxele reprezintă plata efectuată de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de instituţii publice.

Prin urmare, taxele sunt reglementate ca obligaţii bugetare datorate de persoanele fizice sau juridice, reprezentând plata neechivalentă pentru servicii solicitate de acestea unor instituţii de stat după principiul recompensei speciale.

Trăsăturile specifice ale taxelor sunt:

-Plata neechivalentă pentru servicii sau lucrări efectuate de organe sau instituţii care primesc, întocmesc sau eliberează diferite acte, prestează servicii şi rezolvă alte interese legitime ale persoanelor fizice sau juridice. Plata serviciilor sau lucrărilor este neechivalentă deoarece, conform dispoziţiilor legale, aceasta poate fi mai mare sau mai mică comparativ cu valoarea prestaţiilor efectuate de organe sau instituţii de stat.

-Subiectul plătitor este precis determinat din momentul când acesta solicită efectuarea unei activităţi din partea unei instituţii de stat.

-Taxele reprezintă o contribuţie de acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane în mod direct şi imediat.

Astfel, între cuantumul serviciilor sau activităţile prestate de către stat nu există un raport de echivalenţă, fiind independente de costul, preţul sau valoarea serviciului prestat, caracteristic pentru care taxele se deosebesc fundamental de preţurile mărfurilor sau tarifele serviciilor executate de agenţii economici. Preţurile şi tarifele oglindesc toate cheltuielile de producţie şi circulaţie, pe când taxele nu au decât o valoare simbolică.

Dreptul de a institui un impozit sau o taxă îl are statul, care este exercitat de autoritatea publică – Parlamentul. Impozitele şi taxele locale sunt stabilite de organele administraţiei publice locale în baza legii “Cu privire la impozitele şi taxele locale” adoptată de parlament. Activitatea executivă în domeniul impozitelor revine guvernului, care o exercită prin intermediul aparatului fiscal.

Elementele impozitului

Impozitele şi taxele se caracterizează fiecare în parte prin anumite trăsături determinate de modul de aşezare, provenienţă, percepere, rolul lor etc. În acelaşi timp, însă sunt anumite elemente comune specifice tuturor impozitelor care trebuie să se regăsească în reglementarea fiecărui tip de impozit, fără de care acesta nu s-ar putea aşeza, determina, urmări şi realiza. Aceste elemente trebuie să fie bine precizate în momentul instituirii unui impozit, deoarece din ele rezultă în sarcina cui cade impozitul respectiv, cuantumul acestuia, modul de aşezare şi percepere, căile de urmărire în caz de neplată, sancţiunile pentru încălcarea prevederilor legale.

Elementele impozitului înaintate în teoria şi practica financiară sunt următoarele:

Preview document

Curs - Fiscalitatea - Pagina 1
Curs - Fiscalitatea - Pagina 2
Curs - Fiscalitatea - Pagina 3
Curs - Fiscalitatea - Pagina 4
Curs - Fiscalitatea - Pagina 5
Curs - Fiscalitatea - Pagina 6
Curs - Fiscalitatea - Pagina 7
Curs - Fiscalitatea - Pagina 8
Curs - Fiscalitatea - Pagina 9
Curs - Fiscalitatea - Pagina 10
Curs - Fiscalitatea - Pagina 11
Curs - Fiscalitatea - Pagina 12
Curs - Fiscalitatea - Pagina 13
Curs - Fiscalitatea - Pagina 14
Curs - Fiscalitatea - Pagina 15
Curs - Fiscalitatea - Pagina 16
Curs - Fiscalitatea - Pagina 17
Curs - Fiscalitatea - Pagina 18
Curs - Fiscalitatea - Pagina 19
Curs - Fiscalitatea - Pagina 20
Curs - Fiscalitatea - Pagina 21
Curs - Fiscalitatea - Pagina 22
Curs - Fiscalitatea - Pagina 23
Curs - Fiscalitatea - Pagina 24
Curs - Fiscalitatea - Pagina 25
Curs - Fiscalitatea - Pagina 26
Curs - Fiscalitatea - Pagina 27
Curs - Fiscalitatea - Pagina 28
Curs - Fiscalitatea - Pagina 29
Curs - Fiscalitatea - Pagina 30
Curs - Fiscalitatea - Pagina 31
Curs - Fiscalitatea - Pagina 32
Curs - Fiscalitatea - Pagina 33
Curs - Fiscalitatea - Pagina 34
Curs - Fiscalitatea - Pagina 35
Curs - Fiscalitatea - Pagina 36
Curs - Fiscalitatea - Pagina 37
Curs - Fiscalitatea - Pagina 38
Curs - Fiscalitatea - Pagina 39
Curs - Fiscalitatea - Pagina 40
Curs - Fiscalitatea - Pagina 41
Curs - Fiscalitatea - Pagina 42
Curs - Fiscalitatea - Pagina 43
Curs - Fiscalitatea - Pagina 44
Curs - Fiscalitatea - Pagina 45
Curs - Fiscalitatea - Pagina 46
Curs - Fiscalitatea - Pagina 47
Curs - Fiscalitatea - Pagina 48
Curs - Fiscalitatea - Pagina 49
Curs - Fiscalitatea - Pagina 50
Curs - Fiscalitatea - Pagina 51
Curs - Fiscalitatea - Pagina 52
Curs - Fiscalitatea - Pagina 53
Curs - Fiscalitatea - Pagina 54
Curs - Fiscalitatea - Pagina 55
Curs - Fiscalitatea - Pagina 56
Curs - Fiscalitatea - Pagina 57
Curs - Fiscalitatea - Pagina 58
Curs - Fiscalitatea - Pagina 59
Curs - Fiscalitatea - Pagina 60
Curs - Fiscalitatea - Pagina 61
Curs - Fiscalitatea - Pagina 62
Curs - Fiscalitatea - Pagina 63
Curs - Fiscalitatea - Pagina 64
Curs - Fiscalitatea - Pagina 65
Curs - Fiscalitatea - Pagina 66
Curs - Fiscalitatea - Pagina 67
Curs - Fiscalitatea - Pagina 68
Curs - Fiscalitatea - Pagina 69
Curs - Fiscalitatea - Pagina 70
Curs - Fiscalitatea - Pagina 71
Curs - Fiscalitatea - Pagina 72
Curs - Fiscalitatea - Pagina 73
Curs - Fiscalitatea - Pagina 74
Curs - Fiscalitatea - Pagina 75
Curs - Fiscalitatea - Pagina 76
Curs - Fiscalitatea - Pagina 77
Curs - Fiscalitatea - Pagina 78
Curs - Fiscalitatea - Pagina 79
Curs - Fiscalitatea - Pagina 80
Curs - Fiscalitatea - Pagina 81
Curs - Fiscalitatea - Pagina 82
Curs - Fiscalitatea - Pagina 83
Curs - Fiscalitatea - Pagina 84
Curs - Fiscalitatea - Pagina 85
Curs - Fiscalitatea - Pagina 86
Curs - Fiscalitatea - Pagina 87
Curs - Fiscalitatea - Pagina 88
Curs - Fiscalitatea - Pagina 89
Curs - Fiscalitatea - Pagina 90
Curs - Fiscalitatea - Pagina 91
Curs - Fiscalitatea - Pagina 92
Curs - Fiscalitatea - Pagina 93
Curs - Fiscalitatea - Pagina 94
Curs - Fiscalitatea - Pagina 95
Curs - Fiscalitatea - Pagina 96
Curs - Fiscalitatea - Pagina 97
Curs - Fiscalitatea - Pagina 98
Curs - Fiscalitatea - Pagina 99
Curs - Fiscalitatea - Pagina 100
Curs - Fiscalitatea - Pagina 101
Curs - Fiscalitatea - Pagina 102
Curs - Fiscalitatea - Pagina 103
Curs - Fiscalitatea - Pagina 104
Curs - Fiscalitatea - Pagina 105
Curs - Fiscalitatea - Pagina 106
Curs - Fiscalitatea - Pagina 107
Curs - Fiscalitatea - Pagina 108
Curs - Fiscalitatea - Pagina 109
Curs - Fiscalitatea - Pagina 110
Curs - Fiscalitatea - Pagina 111
Curs - Fiscalitatea - Pagina 112
Curs - Fiscalitatea - Pagina 113
Curs - Fiscalitatea - Pagina 114
Curs - Fiscalitatea - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Curs - Fiscalitatea.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și Decontarea TVA la SC Metacom Group SRL

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA ADAUGATA  IMPOZIT INDIRECT ÎN ROMÂNIA 1.1. MECANISMUL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA 1.1.1. T.V.A. - impozit indirect...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Evaluarea Financiara a Intreprinderii SC Aerostar SA

1.1. Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul lucrarii: Societatea comerciala AEROSTAR S.A. 2. Echipa de evaluatori : 3. Scopul evaluarii îl...

Fiscalitatea TVA

1. Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect, bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere...

Impozitul pe Profit

Notiunea de impozit Constituirea resurselor financiare publice se realizeaza pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si a veniturilor...

Accize

Accizele constituie (in tarile in care se aplica) o sursa de venit apreciabila, facil de obtinut, la un cost putin ridicat. Cotele cele mai mari de...

Gestiunea Financiara a unei Intreprinderii

I.Prezentarea întreprinderii Societatea care constiutie obiect de analiză a acestui proiect se numeşte S.C. VAELSORI.PROD.COM, aceasta fiind o...

Impozite Indirecte - Accizele

CAPITOL I: ASPECTE TEORETICE Rădăcina etimologică a noţiunii de impozit provine din limba latină de la „impositum”, iar cea de taxă din limba...

Ai nevoie de altceva?