Evaluare Externă și Audit Financiar

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 20627
Mărime: 169.88KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Univ. Micle A.
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Specializarea: Afaceri Europene şi Management de Programe Disciplina: Evaluare externă şi audit financiar

Cuprins

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 2

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator 2

Descrierea disciplinei: 2

Competentele disciplinei: 3

Bibliografia obligatorie: 3

Bibliografie opţională : 4

Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: 5

Modul de evaluare: 5

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: 5

Modulul 1 7

EVALUAREA UNEI AFACERI 7

Modulul 2 21

STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII 21

Modulul 3 37

VALORI PATRIMONIALE ALE AFACERII 37

Modulul 4 45

GOODWILL – UL 45

Modulul 5 48

CONTROLUL INTERN 48

Modulul 6 54

AUDITUL INTERN 54

Modulul 7 63

AUDITUL FINANCIAR 63

Modulul 8 70

RESPONSABILITATEA SI PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN AUDIT 70

Extras din document

Modulul 1

EVALUAREA UNEI AFACERI

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu principalele elemente care caracterizează evaluarea unei afaceri

Obiectivele modulului:

Evaluarea reprezintă actul sau procesul de exprimare a unei opinii asupra valorii prin intermediul unor demersuri specifice, realizate de către un profesionist sau de către o societate specializata. Prin evaluare nu se creează valoare, ci se interpretează piaţa pentru a se ajunge la estimarea unei valori.

Prin valoare se întelege calitatea convenţională a unui obiect căruia îi este atribuită în urma unor calcule şi expertize.

În continuare dorim să diferenţiem termenul de valoare prezentat mai sus, pe care o vom numi valoare economică, de termenul de valoare contabilă. Aceasta pentru că între cele doua termene există numeroase deosebiri dar şi interdependenţe, prin cunoaşterea cărora ambele categorii ale valorii pot fi definite.

Diferenţele dintre cele doua tipuri de valori se relevă prin modalităţile de obţinere corelate cu obiectivele urmărite. Astfel, valoarea economică se determina printr-un proces specific, evaluarea economică, care reprezinta un complex de tehnici, procedee şi metode bazate pe multidisciplinaritate, prin care un activ sau o întreprindere în ansamblul sau (o afacere), sunt aduse din punct de vedere valoric la nivelul pieţei şi prin aceasta li se asigură comparabilitate cu valoarea de piaţă. Dorim să precizăm că termenului de activ îi conferim acelaşi conţinut că şi celui utilizat în cadrul evaluării contabile.

Contabilitatea, în acceptiunea sa practică, reprezintă un ansamblu de convenţii, reguli şi tehnici specifice, utilizate pentru a recunoaşte în cursul unui exerciţiu financiar şi a prezenta în situaţiile financiare anuale activele şi pasivele din care este constituită o întreprindere (afacere), la valorile lor de origine, care devin valori contabile.

În termeni contabili, activele desemneaza utilizări de resurse care îmbracă forma imobilizărilor, stocurilor, creanţelor şi disponibilităţilor băneşti. Contrapartida activelor, pasivele, reprezintă resurse de finanţare care provin de la acţionari (capitaluri proprii) sau diverşi creditori (banci, furnizori, salariaţi, stat, alţi creditori). Activele şi pasivele formează patrimoniul întreprinderii.

De precizat că termenul situaţii financiare este denumirea prevazuta în standardele internaţionale de contabilitate (preluată şi de reglementările contabile româneşti) pentru bilanţul contabil, că ansamblu de documente de sinteză întocmite la sfârşitul exerciţiului financiar.

Componentele situaţiilor financiare se diferenţiază, potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată, modificată şi completată prin OG nr. 61/ 2001, după mărimea întreprinderilor şi anume:

- pentru întreprinderi mari, definite în OMF nr. 94/2001: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative

- pentru întreprinderi mici şi mijlocii: bilanţul, contul de profit şi pierdere şi anexa la bilanţ

- pentru microîntreprinderi, definite în OG nr. 24/2001: bilanţul şi contul de profit şi pierdere

Interdependenţa dintre contabilitate şi evaluarea economică

Interdependenţa dintre contabilitate şi evaluarea economică rezidă în accea că principala sursă informaţională pentru evaluarea economică este contabilitatea. Contabilitatea şi, în primul rând, situaţiile sale financiare oferă imaginea întreprinderii pe care expertul în evaluare o prelucrează mai departe.

De asemenea, relatia este parţial reciprocă, prin faptul că, în unele situaţii, în contabilitate se recurge la procedee specifice evaluării pentru înregistrarea valorii elementelor patrimoniale.

Consideram că această legatură între contabilitate şi evaluarea economică se datorează în primul rând utilizării unităţii monetare (etalonului bănesc) pentru exprimarea tranzacţiilor şi elementelor de patrimoniu. Pornind de aici, ambelor le corespunde evaluarea, ca procedeu comun tuturor ştiinţelor economice.

Pentru contabilitate, evaluarea este un procedeu al metodei sale, fără de care nu ar fi posibilă realizarea obiectului său. Ea se realizează printr-un sistem de preţuri, costuri, tarife, precum şi prin unele valori. Preţul, costul, tariful sau valoarea atribuite unui element patrimonial conduce la formarea valorii contabile. În standardele internaţionale de contabilitate aceasta este definită drept valoarea la care un activ sau un pasiv este recunoscut în bilanţ. În cazul activelor, valoarea contabilă se obţine dupa scăderea amortizării cumulate până la acea dată, precum şi a pierderilor cumulate din depreciere.

Preview document

Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 1
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 2
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 3
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 4
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 5
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 6
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 7
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 8
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 9
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 10
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 11
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 12
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 13
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 14
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 15
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 16
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 17
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 18
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 19
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 20
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 21
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 22
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 23
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 24
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 25
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 26
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 27
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 28
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 29
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 30
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 31
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 32
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 33
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 34
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 35
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 36
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 37
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 38
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 39
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 40
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 41
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 42
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 43
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 44
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 45
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 46
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 47
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 48
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 49
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 50
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 51
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 52
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 53
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 54
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 55
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 56
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 57
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 58
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 59
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 60
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 61
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 62
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 63
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 64
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 65
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 66
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 67
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 68
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 69
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 70
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 71
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 72
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 73
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 74
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 75
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 76
Evaluare Externă și Audit Financiar - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Evaluare Externa si Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil privind Veniturile

1.Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile --- IAS 18 --- Codul fiscal --- OMFP 1752/2005 *IAS 18 Veniturile sunt definite...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Decizia Financiară a Firmei în Condiții de Risc

CAPITOLUL 1 Cadrul de fundamentare a deciziilor financiare ale întreprinderii 1.1.Organizarea afacerilor în economia de piaţă Afacerea este...

Curs Control Financiar

Consideraţii teoretice privind controlul Lucrarea „Control financiar” este un curs universitar adresat studenţilor, managerilor şi în general...

Finantele Intreprinderii

1. GENEZA FINANTELOR Intreprinderile evolueaza intr-un mediu financiar care le ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar le...

Curs de Audit Intern

CAPITOLUL I Abordari teoretico metodologice privnd controlul intern Standardele de management –controlul intern la entitati 1.1. Controlul...

Riscurile Bancare și Gestiunea Acestora

4 4.1 NOŢIUNEA DE RISC BANCAR. BENCHMARK-UL Riscul se găseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este funcţia cheie a...

Necesitatea și Modalitățile Diagnosticului Financiar în Cadrul Întreprinderii

INTRODUCERE Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a...

Te-ar putea interesa și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Analiza Managementului Calitatii la SC Michelin Romania SA

Introducere În cadrul sistemului de management al unei organizaţii, o deosebită importanţă este acordată sistemului de management al calităţii,...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Grilă de analiză a nivelului de dezvoltare al Societății Naționale de Cruce Roșie din România

I. Scurta prezentare a organizatiei I.1. Misiune Crucea Rosie Romana asista persoanele vulnerabile in situatii de dezastre si de criza. Prin...

Managementul Costurilor în Proiecte

Managementul costurilor Reprezintă un sistem managerial cu instrumente şi metode specifice ce asigură planificarea, evidenţa, controlul şi...

Modele și practici de guvernanță a întreprinderilor romanești

Capitolul I Modelul guvernanţei corporative în întreprinderile din România În practica internaţională există mai multe modele de guvernanţă...

Concluzii de Audit și Raportarea

A. Concluzii de audit şi raportarea 1. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare Auditorul trebuie să revizuiască şi să evalueze...

Paralela intre Auditul Financiar Extern si Auditul Intern

Termenul de audit provine din limba Latina de la cuvantul “auditare” care are semnificatia de a”a asculta” ,dar despre audit se vorbeste de pe...

Ai nevoie de altceva?