Finanțe

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 3854
Mărime: 92.31KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I

Introducere în finanţe. Conceptul şi problematica disciplinei

I.1. Noţiunea de finanţe şi premisele apariţiei şi manifestării finanţelor

Noţiunea de finanţe s¬-a conturat în condiţiile dezvoltării relaţiilor marfă-bani, a folosirii banilor ca echivalent general în schimbul economic.

Sub aspect etimologic cuvântul ”finanţe” îşi are originea în latina veche, în care erau folosite curent expresii ca: “finantio”, “pecuniaria”, “financier”cu sensul de plată în bani. Aceste expresii îşi au originea în cuvântul “finis” care înseamnă termen de plată.

În secolul XV se foloseau în Franţa expresii ca: “finance”, specificând sume de bani, sau venit cuvenit statului şi “financiere” care însemna om de finanţe, încasator.

În Germania se foloseau termenii de : “finanz”, “finanzer” care însemna camătă, cămătar.

La romani se foloseau noţiunile de : “fisc”, “tezaur public” în raporturile dintre împărat şi supuşii săi. Sensul cuvântului “fisc” însemna coşul sau panerul în care se adunau veniturile cuvenite împăratului.

În zilele noastre fiscul defineşte finanţele publice.

Noţiunea de “finanţe” s-a conturat pe fundalul apariţiei şi dezvoltării elementelor de finanţe publice. În acelaşi timp, procesele economice cu conţinut asemănător au apărut şi s-au dezvoltat şi în afara participării directe a statului şi a instituţiilor sale.Ele s-au manifestat în condiţiile folosirii pe scară tot mai largă a banilor ajungându-se ca pe parcurs să se confunde noţiunea de finanţe cu cea de bani.

În acest mod evolutiv de conturare a noţiunii de finanţe, s-au folosit pentru a desemna diferite domenii ale activităţii financiare cum ar fi: bugetul de stat, cu veniturile şi cheltuielile sale, creditul, operaţiunile bancare şi de bursă şi uneori chiar ansamblul operaţiunilor băneşti. Această tendinţă de extindere a semnificaţiei noţiunii de finanţe în afara finanţelor publice a însoţit dezvoltarea continuă a producţiei de mărfuri şi a schimburilor, a activităţilor economico-sociale astfel încât în prezent majoritatea operaţiunilor bazate pe folosirea banilor sunt cuprinse în conceptul de finanţe, mai laes în activităţile bazate pe proprietatea privată.

Premisele apariţiei şi manifestării finanţelor

Există două premise:

1. Apariţia şi dezvoltarea relaţiilor marfă-bani, ca premisă primată şi fundamentală;

2. Crearea formei statale de organizare a societăţii.

1. Apariţia şi dezvoltarea relaţiilor marfă-bani, ca premisă primată şi fundamentală.

Etimologic cuvântul “finanţă” reliefează îngemănarea finanţelor cu banii a căror prezenţă a marcat profund viaţa economică şi socială constituindu-se ca premisă esenţială a finanţelor.

În mod obiectiv apariţia banilor a precedat-o pe cea a finanţelor deşi în planul activităţilor didactice semnificaţiile atribuite acestui cuvânt s-au întrepătruns.

Existenţa şi folosirea banilor reprezită premisa esenţială a manifestării finanţelor ca fenomen econpmico-social.

La rândul său, apariţia banilor este un fenomen obiectiv determinat de dezvoltarea schimbului de mărfuri, la început de la marfă contra marfă (troc), la folosirea unei singure marfi ca echivalent general de schimb pentru toate celelalte mărfuri care au fost denumite generic bani.

Aceasta s-a produs în cadrul unui proces evolutiv, complex şi îndelungat, în relaţie directă cu dezvoltarea forţelor de producţie, cu diviziunea socială a muncii, cu apariţia şi dezvoltarea procesului de producţie, cu creşterea productivităţii muncii, cu lărgirea şi diversificarea sferei de producţie.

Adâncirea diviziunii sociale a muncii urmată de separarea negustorilor a coincis, în final, cu apariţia banilor. Desprinsă din luea mărfurilor, ca o marfă specială cu însuşiri deosebite, banii s-au concretizat în timp, mai întâi prin bunuri de anumită utilitate, acceptată în schimb. La început, s-au folosit: sarea, blănurile iar ulterior metalele preţioase: aur, argint, aramă. Deci banii exprimă valoarea celeilalte mărfi prin raportarea la propria valoare.

În acest cadru, s-au degajat banii care indeplinesc următoarele funcţii:

1. funcţia de mijloc de schimb a diferitelor mărfuri;

2. mijloc de măsurare adică de etalon al valorii;

3.mijloc de prezervare a valorii aflat la dispoziţia participanţilor la schimb.

Formele pe care le-au îmbrăcat banii în existenţa lor sunt variate: de la marfuri obişnuite cum ar fi sarea, blănurile, continuând cu crearea unor instrumente speciale cum ar fi moneda.

Prin comparaţie cu noţiunea de bani, noţiunea de monedă în sensul său limitativ are doar semnificaţia de piesă din metal confecţionată în anumite condiţii pentru a servi ca mijloc de circulaţie, de plată, de tezaurizare.

În această accepţiune, noţiunea de monedă exprimă un anumit tip de bani, iar baterea şi punerea în circulaţie a monezilor reprezintă o decizie, o reglementare juridică fiind un atribut al autoritătii abilitate în acest sens. (banca de emisiune).

Moneda a constituit forma concretă de reprezentare a banilor până în prima parte a secolului al XIX- lea, când baterea si circulaţia monedelor din metal preţios a încetat, după ce cu mult timp in urmă, au apărut bancnotele convertibile în aur, bancnote ce au început să fie folosite la efectuarea plăţilor, sau prin înregistrarea lor în conturi deschise la bănci.

În timp, odată cu încetarea obilgaţiilor de convertire a bancnotelor în metal preţios şi baterea monedelor divizionare s-au concretizat următoarele tipuri de bani :

a. banii de cont ;

b. banii de hârtie (bancnotele neconvertibile ) la care se adaugă moneda divizionară din metal preţios ;

c. banii electronici.

Este de interes şi pentru semnificaţiile termenului de finanţe faptul că interpretările date noţiunii de bani şi monedă evidenţiază deosebiri dintre bani şi monedă până la acceptarea de substituiri între una şi cealaltă.

Termenul de bani desemnează multe şi diferite lucrurui :

a. moneda : a cărui sens a fost extins în vorbirea curentă pentru denumirea oricărui semn bănesc, inclusiv pentru banii de cont, care nu au o existenţă materială.

În zilele noastre « banul » nu mai reprezintă o marfă de o utilitate în sine, ci o creantă asupra emitenţilor, respectiv a economiei unei tări sau chiar a mai multora, având în vedere că folosirea banilor în formele actuale sunt asumate şi reglementate la nivel naţional.

Aceste semne băneşti tind să fie transferate în simple informaţii asupra creanţelor şi datoriilor conferind posesorilor dreptul de a dobândi în echivalent bunurii şi servicii de utilitatea dorită şi asigurând o anumită putere de cumpărare.

Prin urmare, indiferent de interpretările date noţiunilor de bani şi monedă, acestea au oferit cadre propice apariţiei şi dezvoltării finanţelor.

Deci, se poate admite faptul că banii sunt prima şi fundamentala inovaţie financiară în orice economie, iar moneda ca drept de creanţă imediată şi universală reprezintă principalul instrument financiar.

Preview document

Finanțe - Pagina 1
Finanțe - Pagina 2
Finanțe - Pagina 3
Finanțe - Pagina 4
Finanțe - Pagina 5
Finanțe - Pagina 6
Finanțe - Pagina 7
Finanțe - Pagina 8
Finanțe - Pagina 9
Finanțe - Pagina 10
Finanțe - Pagina 11
Finanțe - Pagina 12
Finanțe - Pagina 13
Finanțe - Pagina 14
Finanțe - Pagina 15
Finanțe - Pagina 16
Finanțe - Pagina 17
Finanțe - Pagina 18
Finanțe - Pagina 19
Finanțe - Pagina 20
Finanțe - Pagina 21
Finanțe - Pagina 22
Finanțe - Pagina 23
Finanțe - Pagina 24
Finanțe - Pagina 25
Finanțe - Pagina 26
Finanțe - Pagina 27
Finanțe - Pagina 28
Finanțe - Pagina 29
Finanțe - Pagina 30
Finanțe - Pagina 31
Finanțe - Pagina 32
Finanțe - Pagina 33
Finanțe - Pagina 34
Finanțe - Pagina 35
Finanțe - Pagina 36
Finanțe - Pagina 37
Finanțe - Pagina 38
Finanțe - Pagina 39
Finanțe - Pagina 40
Finanțe - Pagina 41
Finanțe - Pagina 42
Finanțe - Pagina 43
Finanțe - Pagina 44
Finanțe - Pagina 45
Finanțe - Pagina 46
Finanțe - Pagina 47
Finanțe - Pagina 48
Finanțe - Pagina 49
Finanțe - Pagina 50
Finanțe - Pagina 51
Finanțe - Pagina 52
Finanțe - Pagina 53
Finanțe - Pagina 54
Finanțe - Pagina 55
Finanțe - Pagina 56
Finanțe - Pagina 57
Finanțe - Pagina 58
Finanțe - Pagina 59
Finanțe - Pagina 60
Finanțe - Pagina 61
Finanțe - Pagina 62
Finanțe - Pagina 63
Finanțe - Pagina 64
Finanțe - Pagina 65
Finanțe - Pagina 66
Finanțe - Pagina 67
Finanțe - Pagina 68
Finanțe - Pagina 69
Finanțe - Pagina 70
Finanțe - Pagina 71
Finanțe - Pagina 72
Finanțe - Pagina 73
Finanțe - Pagina 74
Finanțe - Pagina 75
Finanțe - Pagina 76
Finanțe - Pagina 77
Finanțe - Pagina 78
Finanțe - Pagina 79
Finanțe - Pagina 80
Finanțe - Pagina 81
Finanțe - Pagina 82
Finanțe - Pagina 83
Finanțe - Pagina 84
Finanțe - Pagina 85
Finanțe - Pagina 86
Finanțe - Pagina 87
Finanțe - Pagina 88
Finanțe - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Finante.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii

CAPITOLUL1 Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său 1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt...

Eficienta si Evaluarea Investitiilor pentru Modernizarea Capacitatii de Productie in Cadrul SC Petrom SA Bucuresti

Introducere În practica economică investiţia este privită ca o cheltuială făcută de persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri si...

Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL

Intreprinderea evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice dar impun în acelaşi timp şi anumite...

Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC MOND TRANS SRL 1.1 DATE GENERALE Istoricul societăţii Firma MOND TRANS S.R.L. a fost fondată de către MARCU...

Analiza Financiara a SC Pro Electric SRL

Cap. 1 IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA SC PRO ELECTRIC SRL Denumirea societăţii : PRO ELECTRIC S.R.L. Sediul societăţii: este situat în Oradea, str....

Finanțe

Aparitia si cristalizarea notiunii de “finante” se înscrie în amplul proces evolutiv al societatii omenesti. Semnificatiile sale s-au conturat pe...

Finanțe Generale

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Disciplina "Finanţe generale" se predă studenţilor din anul al-II-lea de la profilul economic, toate specializările. Prin...

Finanțe și Gestiune Financiară

Capitolul 1 NATURA ŞI FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI FINANCIAR 1.1. Definirea şi funcţiile managementului financiar Managerii sunt cei care realizează...

Te-ar putea interesa și

Finantarea Deficitului Bugetar si Impactul Acesteia

INTRODUCERE Finantarea monetara a defictului bugetar, reprezinta o solutie politica bugetara care presupune asa – zisa “creatie de moneda”....

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Finanțarea turismului prin fonduri europene

FINANTAREA TURISMULUI PRIN FONDURI EUROPENE CAPITOLUL I 1.1.Ce sunt Fondurile Structurale (FS)? Fondurile Structurale (FS) reprezintă...

Finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Europene de pre-aderare

INTRODUCERE Existenta unui mediu concurential normal si preluarea acquis-ului comunitar reprezinta fundamente ale consolidarii optiunii României...

Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar 1.1. Istoric. Obiect de activitate Societatea comerciala LABORATOR CARMANGERIE...

Finanțarea în sectorul public - Primăria

INTRODUCERE Datorita complexitatii temei,studiul de față își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra bugetelor locale, fără a avea pretenția...

Ai nevoie de altceva?