Finanțe

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 9 fișiere: doc, docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 21505
Mărime: 212.26KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

TEMA 1. CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE FINANŢELOR

1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura

2. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă

3. Mecanism financiar, structura şi funcţionalitatea acestuia

1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura

Din punct de vedere etimologic cuvîntul “finanţe” îşi are originea din limba latină şi însemna “plata în bani”.

Conceptul de finanţe s-a conturat pe fundalul practicării formelor de exprimare bănească a proceselor economice, şi în legătură cu apariţia şi dezvoltarea primelor forme statale de organizare a societăţii.

Conţinutul finanţelor reliefează procese de exprimare valorică şi mişcare a valorii sub formă bănească, pentru satisfacerea nevoilor de desfăşurare a diverselor activităţi.

Conceptul de finanţe poate fi privit sub două aspecte:

- în sens restrîns – vizează operaţiunile, procesele şi relaţiile economice efectuate în formă bănească, dar desemnînd în esenţă procesul de repartiţie al produsului naţional.

- în sens larg – conceptul de finanţe include ansamblul operaţiunilor băneşti legate nu numai de repartiţia produsului naţional, dar şi de formarea, circulaţia şi consumul produsului naţional.

La categoria generală de finanţe se include mai multe componente:

Finanţele private – se caracterizează prin faptul că participanţii la aceste relaţii şi procese sunt persoane fizice sau juridice a căror activitate se bazează pe proprietatea privată. Fondurile de resurse băneşti a finanţelor private sunt destinate satisfacerii de nevoi proprii ale persoanelor respective.

Finanţele publice – se caracterizează prin participarea directă la procesele generale financiare ale statului ca beneficiar al resurselor băneşti acumulate şi în calitate de utilizator al resurselor respective. Scopul a finanţelor publice constă în satisfacerea unor nevoi colective.

Finanţe publice – relaţii economice realizate prin intermediul banilor, care apar în procesul repartiţiei PIB în legătură cu satisfacerea nevoilor colective ale societăţii.

Componente principale ale sferei finanţelor sunt: bugetul de stat şi bugetele altor autorităţi publice; creditul; asigurările; finanţele întreprinderilor (firmelor) etc.

Bugetul de stat, ca şi bugetele altor autorităţi publice, concentrează procesele şi relaţiile financiare caracterizate prin transferul de valoare cu titlu definitiv sau nerambursabil şi fără contraprestaţie directă, de la persoane fizice şi juridice către stat sau alte autorităţi publice şi invers. Resursele băneşti vehiculate prin relaţiile aferente acestei componente a finanţelor se administrează de către stat şi alte autorităţi publice în cadrul fondului bugetar sau altor fonduri financiare destinate realizării de acţiuni publice.

Creditul ca relaţie financiară, presupune, participarea unor instituţii financiar-bancare specializate în redistribuirea resurselor băneşti între deţinătorii de disponibilităţi şi utilizatorii acestora, ele mijlocind un transfer bănesc temporar, grefat pe mişcarea valorii în ambele sensuri (la anumite intervale de timp) între creditor şi debitor.

Asigurările reprezintă un grup de relaţii financiare generate de necesitatea combaterii şi prevenirii efectelor distructive ale unor evenimente cu impact negativ asupra vieţii şi activităţii umane. Acest tip de relaţii financiare este specific constituirii şi utilizării fondurilor băneşti, îmbinând caracteristici ale bugetelor publice cu cele ale creditului, în funcţie de producerea evenimentelor faţă de care iau naştere relaţiile de asigurare.

Finanţele întreprinderilor constituie o categorie financiară complexă înglobând relaţiile prin care sunt procurate, distribuite şi utilizate resursele băneşti în desfăşurarea activităţii acestor entităţi. Ele se concretizează prin procesele de formare şi utilizare a capitalului şi fondurilor băneşti ale firmei. Între formele tipice pe care le îmbracă acestea se disting: aportul de capital (în bani) adus de acţionari inclusiv de către stat (prin cumpărarea acţiunilor emise de firmă); plasamentele de capital în proiecte de investiţii, respectiv pe piaţa financiară; repartizarea rezultatului financiar (profitului) pentru reinvestire sau acordare de dividende etc.

2. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă

Finanţele publice îşi îndeplinesc destinaţia socială prin funcţiile care le exercită:

1. funcţia de repartiţie;

2. funcţia de control.

1. Funcţia de repartiţie are două faze: constituirea fondurilor băneşti şi distribuirea acestora.

Constituirea fondurilor financiare, prima fază a funcţiei de repartiţie, se înfăptuieşte prin prelevarea de către agenţii economici a impozitelor, taxelor, contribuţiilor pentru asigurarea socială, a amenzilor, penalităţilor, chiriilor şi veniturilor întreprinderilor publice, veniturilor din realizarea mijloacelor fixe ale statului, ajutoare, donaţii, împrumuturi etc. La construirea fondurilor financiare participă practic toţi agenţii economici: întreprinderile cu capital de stat, întreprinderile cu capital privat sau mixt, instituţii publice, populaţia ect. Cea mai mare parte a resurselor financiare îşi au izvorul în PIB şi într-o măsură mai mică în transferuri primite din străinătate.

De fapt, în timp ce are loc constituirea fondurilor de mijloace financiare la dispoziţia statului, concomitent are loc distribuirea fondurilor băneşti la diverse persoane juridice şi persoane fizice.

Cea de-a doua fază a funcţiei de repartiţie o reprezintă distribuirea fondurilor. Repartizarea mijloacelor băneşti din fondurile publice trebuie să se facă după anumite criterii deoarece cererea de resurse financiare este, de regulă, mai mare ca oferta.

Distribuţia resurselor financiare se face în scopul acoperirii cheltuielilor privind: învăţămîntul, sănătatea, cultura, asigurările sociale, gospodăria comunală şi locuinţe, apărarea naţională, menţinerea ordinii publice, datoria publică.

Redistribuirea mijloacelor prin funcţia de repartiţie are consecinţe cu caracter economic şi social. Prin repartiţie se redistribuie o parte din venitul naţional sectorului neproductiv; zonelor geografice defavorizate, persoanelor socialmente vulnerabile ect. Funcţia de repartiţie a finanţelor contribuie la înlăturarea inegalităţii existente între diferite categorii de cetăţeni.

2. Funcţia de control a finanţelor publice.

Necesitatea funcţiei de control a finanţelor publice decurge din faptul că fondurile de resurse financiare constituite la dispoziţia statului aparţin întregii societăţi. Societatea este interesată în asigurarea resurselor financiare necesare nevoilor obşteşti, dirijarea resurselor respective, luînd în consideraţie priorităţile stabilite de organele competitive, maximizarea eficienţei utilizării resurselor financiare ect.

Deci, funcţia de control se referă la modul de constituire a fondurilor în economie, la repartiţia acestora pe beneficiari şi la eficienţa cu care unităţile economice cu capital de stat şi instituţiile publice utilizează resursele de care dispun. Funcţia de control este legată de funcţia de repartiţie, dar are o sferă de manifestare mai largă decît aceasta, deoarece vizează şi modul de utilizare a resurselor.

Controlul financiar public se exercită de organele specializate: Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, Trezoreriei, Serviciul Fiscal de Stat, Curtea de Conturi, Direcţiile de finanţe ale administraţiilor publice locale, Parlament, Guvern, organe specializate ale ministerelor, departamentelor, întreprinderilor de stat, etc.

Preview document

Finanțe - Pagina 1
Finanțe - Pagina 2
Finanțe - Pagina 3
Finanțe - Pagina 4
Finanțe - Pagina 5
Finanțe - Pagina 6
Finanțe - Pagina 7
Finanțe - Pagina 8
Finanțe - Pagina 9
Finanțe - Pagina 10
Finanțe - Pagina 11
Finanțe - Pagina 12
Finanțe - Pagina 13
Finanțe - Pagina 14
Finanțe - Pagina 15
Finanțe - Pagina 16
Finanțe - Pagina 17
Finanțe - Pagina 18
Finanțe - Pagina 19
Finanțe - Pagina 20
Finanțe - Pagina 21
Finanțe - Pagina 22
Finanțe - Pagina 23
Finanțe - Pagina 24
Finanțe - Pagina 25
Finanțe - Pagina 26
Finanțe - Pagina 27
Finanțe - Pagina 28
Finanțe - Pagina 29
Finanțe - Pagina 30
Finanțe - Pagina 31
Finanțe - Pagina 32
Finanțe - Pagina 33
Finanțe - Pagina 34
Finanțe - Pagina 35
Finanțe - Pagina 36
Finanțe - Pagina 37
Finanțe - Pagina 38
Finanțe - Pagina 39
Finanțe - Pagina 40
Finanțe - Pagina 41
Finanțe - Pagina 42
Finanțe - Pagina 43
Finanțe - Pagina 44
Finanțe - Pagina 45
Finanțe - Pagina 46
Finanțe - Pagina 47
Finanțe - Pagina 48
Finanțe - Pagina 49
Finanțe - Pagina 50
Finanțe - Pagina 51
Finanțe - Pagina 52
Finanțe - Pagina 53
Finanțe - Pagina 54
Finanțe - Pagina 55
Finanțe - Pagina 56
Finanțe - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Finante
  • cheltuieli bugetare.docx
  • conceptul si functiile finantelor.doc
  • evaluarea proiectelor de investitii.docx
  • gestiunea activelor curente.docx
  • mijloacele fixe ale intreprinderii.docx
  • politica financiara si de creditare.docx
  • politica fiscala a RM.docx
  • sistemul bugetar al RM.docx
  • tema 2 Politica monetara.docx

Alții au mai descărcat și

Tematică Finanțe

1. Finanţele publice: definire, funcţii. Concepte de definire ale finanţelor publice: - finanţele publice reprezintă fondurile băneşti la...

Cursuri Finante

Continutul economic al asigurărilor sociale • Securitatea socială Dreptul securităţii sociale este format din ansamblul normelor de drept care...

Taxa pe Valoare Adaugata

Obiectul Taxei pe valoare adaugată îl reprezintă livrările de mărfuri către terţi si pentru consumul propriu, achizitiile de bunuri,prestatiile de...

Fiscalitate

Delimitări și structuri privind fiscalitatea Impozitele și rolul lor în economia de piață Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile sale statul...

Fiscalitate

Impozitul pe clădiri Impozitul pe teren Taxa asupra mijloacelor de transport Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor...

Curs Control Financiar

Consideraţii teoretice privind controlul Lucrarea „Control financiar” este un curs universitar adresat studenţilor, managerilor şi în general...

Curs Finante

Dublu sens al finanteleor:Contribuabili---Bugent de stat (Flux primordial) Flux de alimentare a bugetului Invers:Buget de stat >Contribuabili...

Finanțe

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FINANȚELE PUBLICE 1.1. CONCEPTUL DESPRE FINANȚELE PUBLICE 1.2.FINANȚELE CA ȘTIINȚĂ ȘI...

Ai nevoie de altceva?