Finanțe Generale

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 38028
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Disciplina "Finanţe generale" se predă studenţilor din anul al-II-lea de la profilul economic, toate specializările.

Prin parcurgerea programei se urmăreşte realizarea în practică a următoarelor obiective:

- transmiterea de cunoştinţe referitoare la universul financiar, la necesitatea, geneza, evoluţia, sfera de cuprindere, locul şi rolul finanţelor în cadrul entităţilor organizatorice de la nivel macro şi microsocial;

- familiarizarea studenţilor cu problematica specifică abordată de disciplinele numite în mod generic "Finanţe"; cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale cu care se operează în domeniul finanţelor; a legităţilor, mecanismelor, metodelor şi tehnicilor după care se formează şi repartizează fondurile la nivel de microsistem cât şi la nivel de macrosistem;

- cunoaşterea şi înţelegerea modului de organizare şi funcţionare a sistemului bugetar; a modului de formare şi utilizare a resurselor financiare, publice, tehnica fiscală şi execuţia indicatorilor cuprinşi în planurile financiare;

- dobândire de către studenţi a unei culturi economice solide care să le permită adaptarea operativă la realităţile din unităţile în care vor profesa;

- formarea de priceperi şi deprinderi cu privire la tehnica fiscală.

În vederea înfăptuirii obiectivelor arătate studenţii au o serie de îndatoriri, printre care vom enumera: de a parcurge integral programa analitică, prin studiul cursurilor şi bibliografiei date; să participe la seminarii în mod activ; să elaboreze cel puţin două referate sau lucrări cu caracter aplicativ ale căror teme se vor prezenta la conţinutul orelor de seminarii. În afară de temele propuse studenţii au posibilitatea de a propune şi alte subiecte pentru referate şi lucrări cu caracter aplicativ. Se subliniază faptul că orice acţiune şi iniţiativă personală a studenţilor menită să contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe specifice domeniului financiar a acestora se va lua în considerare la evaluarea cunoştinţelor dobândite la această disciplină.

PARTEA I

ELEMENTE DE TEORIE A FINANŢELOR

Capitolul 1

NECESITATEA, APARIŢIA ŞI

EVOLUŢIA FINANŢELOR

Obiective ce se urmăresc a fi realizate după parcurgerea

capitolului 1:

1. Cunoaşterea esenţei finanţelor văzute atât ca practică socială cât şi ca disciplină ştiinţifică.

2. Explicarea contextului în care apar finanţele publice atât ca practică cât şi ca disciplină ştiinţifică.

3. Înţelegerea şi explicarea conţinutului teoriilor referitoare la esenţa şi sfera de cuprindere a finanţelor.

1.1. Etimologia, definirea şi ramurile finanţelor

a) Înţelesurile cuvântului „finanţe” în vorbirea curentă

- bani, în sensul de lichiditate efectivă, sub formă de numerar (cash) şi/sau bani de cont (scripturali);

- instituţie sau organism care se ocupă cu încasarea şi administrarea resurselor băneşti ale statului;

- resurse de fonduri băneşti, aflate la dispoziţia tuturor entităţilor organizatorice de pe un anumit teritoriu, necesare înfăptuirii în practică a unor obiective cu caracter economic, social, politic ori de altă natură, prestabilite;

- domeniul de activitate a cărui conţinut, esenţă şi mecanism sunt stăpânite numai de către „iniţiaţi”, iar pentru „profani” acest domeniu are caracter abstract, ermetic, greu de a-i percepe „intimităţile” şi, prin urmare, el apare ca fiind „fascinant”, „fabulos” şi „greu de înţeles şi explicat”.

Fiecare din abordările enumerate îşi are importanţa şi semnificaţia sa deoarece încearcă să reliefeze şi caracterizeze anumite laturi a ceea ce numim „finanţe”.

b) Aspectele sub care trebuie privite finanţele

Finanţele trebuie abordate sub un dublu aspect: ca practică socială şi ca disciplină ştiinţifică.

c)Conţinutul fiecăreia din cele două aspecte

Ca practică socială finanţele trebuiesc interpretate ca o activitate umană desfăşurată de către personal specializat şi care vizează înfăptuirea unor acţiuni şi operaţiuni referitoare la procesul de constituire a unor fonduri de resurse băneşti precum şi la repartizarea pe diverse destinaţii a resurselor respective, în vederea realizării unor obiective riguros definite.

În acelaşi timp, pe parcursul istoriei, finanţele s-au conturat şi ca o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare ce are un anumit obiect de studiu şi care şi-a creat metode şi procedee proprii de investigare a fenomenelor şi proceselor financiare. O disciplină ştiinţifică desemnează un ansamblu sistematic de cunoştinţe veridice referitoare la o anumită categorie de fenomene şi procese din natură sau societate. Ea redă generalul sub forma abstracţiilor, a noţiunilor, astfel încât să reflecte în mod generalizat realitatea obiectivă. Afirmarea unei anumite ştiinţe nu ar fi fost posibilă fără existenţa unui şir de cunoştinţe empirice acumulate în decursul timpului. Trebuie subliniat însă că ştiinţa în cauză nu este suma unor asemenea cunoştinţe, ci cu ajutorul lor ea trebuie să asigure înţelegerea şi explicarea fenomenelor şi proceselor la care se referă. „În ştiinţă este, important nu numai ce se spune despre ceva, ci şi modul cum sa ajuns la cele ce se spune, pe ce se sprijină o idee, cum se verifică ea” (Carol Neuman, Edmond Nicolau, Anghel Schar: Istorie sumară a dezvoltării ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti, 1983, p. 10). Ca disciplină ştiinţifică finanţele s-au desprins din economia politică urmând un drum propriu bazat pe conceptele fundamentale ale ştiinţei din care s-a desprins, concepte pe care le-a adaptat şi extins în mod continuu la obiectul său de investigare. Ca disciplină de sine stătătoare, ştiinţa despre finanţe şi în special despre finanţele publice, s-a închegat pe la jumătatea secolului al XIX- lea, perioadă în care în marile universităţi cu tradiţie din ţările apusene se preda o materie distinctă despre formarea şi administrarea resurselor băneşti ale statului.

Preview document

Finanțe Generale - Pagina 1
Finanțe Generale - Pagina 2
Finanțe Generale - Pagina 3
Finanțe Generale - Pagina 4
Finanțe Generale - Pagina 5
Finanțe Generale - Pagina 6
Finanțe Generale - Pagina 7
Finanțe Generale - Pagina 8
Finanțe Generale - Pagina 9
Finanțe Generale - Pagina 10
Finanțe Generale - Pagina 11
Finanțe Generale - Pagina 12
Finanțe Generale - Pagina 13
Finanțe Generale - Pagina 14
Finanțe Generale - Pagina 15
Finanțe Generale - Pagina 16
Finanțe Generale - Pagina 17
Finanțe Generale - Pagina 18
Finanțe Generale - Pagina 19
Finanțe Generale - Pagina 20
Finanțe Generale - Pagina 21
Finanțe Generale - Pagina 22
Finanțe Generale - Pagina 23
Finanțe Generale - Pagina 24
Finanțe Generale - Pagina 25
Finanțe Generale - Pagina 26
Finanțe Generale - Pagina 27
Finanțe Generale - Pagina 28
Finanțe Generale - Pagina 29
Finanțe Generale - Pagina 30
Finanțe Generale - Pagina 31
Finanțe Generale - Pagina 32
Finanțe Generale - Pagina 33
Finanțe Generale - Pagina 34
Finanțe Generale - Pagina 35
Finanțe Generale - Pagina 36
Finanțe Generale - Pagina 37
Finanțe Generale - Pagina 38
Finanțe Generale - Pagina 39
Finanțe Generale - Pagina 40
Finanțe Generale - Pagina 41
Finanțe Generale - Pagina 42
Finanțe Generale - Pagina 43
Finanțe Generale - Pagina 44
Finanțe Generale - Pagina 45
Finanțe Generale - Pagina 46
Finanțe Generale - Pagina 47
Finanțe Generale - Pagina 48
Finanțe Generale - Pagina 49
Finanțe Generale - Pagina 50
Finanțe Generale - Pagina 51
Finanțe Generale - Pagina 52
Finanțe Generale - Pagina 53
Finanțe Generale - Pagina 54
Finanțe Generale - Pagina 55
Finanțe Generale - Pagina 56
Finanțe Generale - Pagina 57
Finanțe Generale - Pagina 58
Finanțe Generale - Pagina 59
Finanțe Generale - Pagina 60
Finanțe Generale - Pagina 61
Finanțe Generale - Pagina 62
Finanțe Generale - Pagina 63
Finanțe Generale - Pagina 64
Finanțe Generale - Pagina 65
Finanțe Generale - Pagina 66
Finanțe Generale - Pagina 67
Finanțe Generale - Pagina 68
Finanțe Generale - Pagina 69
Finanțe Generale - Pagina 70
Finanțe Generale - Pagina 71
Finanțe Generale - Pagina 72
Finanțe Generale - Pagina 73
Finanțe Generale - Pagina 74
Finanțe Generale - Pagina 75
Finanțe Generale - Pagina 76
Finanțe Generale - Pagina 77
Finanțe Generale - Pagina 78
Finanțe Generale - Pagina 79
Finanțe Generale - Pagina 80
Finanțe Generale - Pagina 81
Finanțe Generale - Pagina 82
Finanțe Generale - Pagina 83
Finanțe Generale - Pagina 84
Finanțe Generale - Pagina 85
Finanțe Generale - Pagina 86
Finanțe Generale - Pagina 87
Finanțe Generale - Pagina 88
Finanțe Generale - Pagina 89
Finanțe Generale - Pagina 90
Finanțe Generale - Pagina 91
Finanțe Generale - Pagina 92
Finanțe Generale - Pagina 93
Finanțe Generale - Pagina 94
Finanțe Generale - Pagina 95
Finanțe Generale - Pagina 96
Finanțe Generale - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Finante Generale.DOC

Alții au mai descărcat și

Finanțe comportamentale

I.INTRODUCERE ÎN APLICAREA PRACTICĂ A FINANŢELOR COMPORTAMENTALE 1. CE SUNT FINANŢELE COMPORTAMENTALE ŞI CARE ESTE APLICABILITATEA PRACTICA A...

Finanțe

CAPITOLUL I Introducere în finanţe. Conceptul şi problematica disciplinei I.1. Noţiunea de finanţe şi premisele apariţiei şi manifestării...

Finanțe

Aparitia si cristalizarea notiunii de “finante” se înscrie în amplul proces evolutiv al societatii omenesti. Semnificatiile sale s-au conturat pe...

Decizia Financiară a Firmei în Condiții de Risc

CAPITOLUL 1 Cadrul de fundamentare a deciziilor financiare ale întreprinderii 1.1.Organizarea afacerilor în economia de piaţă Afacerea este...

Finanțe comportamentale

NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste...

Investițiile de Portofoliu

Procesul de investire are multiple fatete: el poate sa presupuna a investi bani în obligatiuni sau actiuni comune sau proprietati sau orice alte...

Impozite pe Profit sau Impozite pe Venitul Capitalului

Impozitul – este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale colectivitatii (in...

Auditul Operațiunilor cu Clientela

Auditul operaţiunilor cu clientela 1. Tipologia operaţiunilor cu clientela şi riscurile asociate a) Operatiunile cu numerar( depunerea/...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Organizarea și Funcționarea Direcției Generale de Finanțe Publice Iași

CAPITOLUL I .FUNDAMENTAREA SI REALIZAREA VENITURILOR LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE”IAŞI” 1.1 SCURT ISTORIC Directia generala a...

Finanțe generale - Bugetul Local Vrancea

Bine ati venit in Vrancea! Suntem la 180 km de capitala ţării şi de Aeroportul Internaţional „Henri Coandă ”. Reşedinţa judeţului este...

Prezentarea Generală a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Gorj

Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Gorj are sediul in Tg-Jiu, str. Siretului, nr.6. Direcţia generală a finanţelor publice Gorj...

Teste Finanțe Generale

1. Operaţiunile de capital vizează modificări în volumul şi structura activelor şi pasivelor întreprinderii ca urmare a deciziilor de investiţii şi...

Întrebări - Test la Disciplina de Finanțe Generale

1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile...

Ai nevoie de altceva?