Finanțe Publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 182 în total
Cuvinte : 48598
Mărime: 1.36MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Florin
UNIVERSITATEA “DUNÃREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

Extras din document

Unitatea de învãţare 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL FINANŢELOR Principalele obiective ale unităţii de învăţare 1:

După studiul unităţii de învăţare 1 studenţii vor avea cunoştinţele necesare pentru:

- înţelegerea conceptului de finanţe publice şi a multiplelor sensuri ale acestuia ;

- identificarea participanţilor la constituirea fondurilor publice precum şi a modalitãţilor de constituirea a acestora;

- recunoaşterea tipurilor de relaţii financiare generate de fluxurile bãneşti;

- înţelegerea funcţiilor finanţelor publice

Pe parcursul expunerii s-a încercat familiarizarea studenţilor cu conceptul de finanţe publice, cu elementele sale constitutive şi conţinutul economic, urmãrind evoluţia conceptului din perioada capitalismului ascendent şi pânã în perioada modernã.

1.1.Conceptul privind finanţele publice

În literatura de specialitate şi în vorbirea curentă, cuvântul „finanţe” se întâlneşte sub diferite sensuri: finanţe, finanţe publice, finanţe private, etc. Originea cuvântului se regăseşte în limba latină, astfel în secolele al XIII–lea şi al XIV–lea se foloseau expresiile „finantio”, „financias”, derivate din „finis” – termen de plată şi „financia pecuniaria” în sensul de „plată în bani”; în diferite perioade şi ţări, întâlnim cuvântul „finanţe” sub diverse expresii, dupã cum urmeazã:

- „hommes de finances” şi „financiers”, în Franţa, secolul al XV–lea, pentru denumirea arendaşilor de impozite şi a persoanelor care încasau impozitele regelui; „finance”, respectiv „o sumă de

- 3 –

bani” sau „un venit al statului”, iar „finances”, pentru a desemna întregul patrimoniu al statului;

- „finanz”, respectiv „plată în bani” şi „finanzer” – cămătar, în limba germană, în secolele al XV– lea şi al XVII– lea.

Odată cu apariţia statului şi a banilor, a apărut şi conceptul de finanţe, iar evoluţia în timp a statului de drept şi a banilor, a condus şi la evoluţia finanţelor. Modernizarea statului a generat creşterea activităţilor economice, prin implicarea sa în economie şi în mediul social, ceea ce a dus dezvoltarea sferei de acţiune a finanţelor şi implicit a finanţelor publice, cuvântul finanţe dobândeşte noi sensuri: bugetul de stat, creditul, operaţiunile bancare şi de bursă, etc., adică resursele, relaţiile şi operaţiunile băneşti. În prezent există mai multe sensuri pe care specialiştii le dau noţiunii de finanţe publice:

- fonduri băneşti, constituite din venituri şi resurse băneşti prelevate la dispoziţia statului, necesare îndeplinirii sarcinilor şi funcţiilor acestuia;

- fonduri băneşti şi bunuri materiale utilizate pentru funcţionarea instituţiilor publice;

- veniturile şi cheltuielile statului într-o perioadă de timp;

- formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în acest proces;

- buna gospodărire a statului, precum şi regulile şi principiile care stau la baza utilizării fondurilor băneşti şi bunurilor economice publice;

- mijloace de intervenţie a statului în economie;

- totalitatea activităţilor desfăşurate de sectorul public al economiei, inclusiv politicile financiare;

- relaţiile economico-sociale ale statului care apar pe tot parcursul constituirii fondurilor băneşti publice în vederea repartizării acestora pentru satisfacerea nevoilor societăţii.

De-a lungul timpului, concepţiile despre finanţe au evoluat continuu, astfel încât putem vorbi de o concepţie clasică care corespunde capitalismului ascendent (secolele XVIII – XX), şi de una modernă, caracterizată de dezvoltarea monopolurilor (secolul XX).

- 4 –

Concepţia clasică reflectă doctrina literară potrivit căreia, intervenţiile statului asupra activităţii economice limitau libertatea de acţiune a iniţiativei private, a liberei concurenţe. Statul trebuie să se limiteze la sarcinile sale tradiţionale, care vizează menţinerea ordinii interne, apărarea ţării, diplomaţie, învăţământ, sănătate, etc. În cadrul acestei concepţii statul, finanţele publice au sarcina de a asigura resursele necesare întreţinerii şi funcţionării instituţiilor publice, astfel încât să nu fie modificate relaţiile social – economice existente.

Preview document

Finanțe Publice - Pagina 1
Finanțe Publice - Pagina 2
Finanțe Publice - Pagina 3
Finanțe Publice - Pagina 4
Finanțe Publice - Pagina 5
Finanțe Publice - Pagina 6
Finanțe Publice - Pagina 7
Finanțe Publice - Pagina 8
Finanțe Publice - Pagina 9
Finanțe Publice - Pagina 10
Finanțe Publice - Pagina 11
Finanțe Publice - Pagina 12
Finanțe Publice - Pagina 13
Finanțe Publice - Pagina 14
Finanțe Publice - Pagina 15
Finanțe Publice - Pagina 16
Finanțe Publice - Pagina 17
Finanțe Publice - Pagina 18
Finanțe Publice - Pagina 19
Finanțe Publice - Pagina 20
Finanțe Publice - Pagina 21
Finanțe Publice - Pagina 22
Finanțe Publice - Pagina 23
Finanțe Publice - Pagina 24
Finanțe Publice - Pagina 25
Finanțe Publice - Pagina 26
Finanțe Publice - Pagina 27
Finanțe Publice - Pagina 28
Finanțe Publice - Pagina 29
Finanțe Publice - Pagina 30
Finanțe Publice - Pagina 31
Finanțe Publice - Pagina 32
Finanțe Publice - Pagina 33
Finanțe Publice - Pagina 34
Finanțe Publice - Pagina 35
Finanțe Publice - Pagina 36
Finanțe Publice - Pagina 37
Finanțe Publice - Pagina 38
Finanțe Publice - Pagina 39
Finanțe Publice - Pagina 40
Finanțe Publice - Pagina 41
Finanțe Publice - Pagina 42
Finanțe Publice - Pagina 43
Finanțe Publice - Pagina 44
Finanțe Publice - Pagina 45
Finanțe Publice - Pagina 46
Finanțe Publice - Pagina 47
Finanțe Publice - Pagina 48
Finanțe Publice - Pagina 49
Finanțe Publice - Pagina 50
Finanțe Publice - Pagina 51
Finanțe Publice - Pagina 52
Finanțe Publice - Pagina 53
Finanțe Publice - Pagina 54
Finanțe Publice - Pagina 55
Finanțe Publice - Pagina 56
Finanțe Publice - Pagina 57
Finanțe Publice - Pagina 58
Finanțe Publice - Pagina 59
Finanțe Publice - Pagina 60
Finanțe Publice - Pagina 61
Finanțe Publice - Pagina 62
Finanțe Publice - Pagina 63
Finanțe Publice - Pagina 64
Finanțe Publice - Pagina 65
Finanțe Publice - Pagina 66
Finanțe Publice - Pagina 67
Finanțe Publice - Pagina 68
Finanțe Publice - Pagina 69
Finanțe Publice - Pagina 70
Finanțe Publice - Pagina 71
Finanțe Publice - Pagina 72
Finanțe Publice - Pagina 73
Finanțe Publice - Pagina 74
Finanțe Publice - Pagina 75
Finanțe Publice - Pagina 76
Finanțe Publice - Pagina 77
Finanțe Publice - Pagina 78
Finanțe Publice - Pagina 79
Finanțe Publice - Pagina 80
Finanțe Publice - Pagina 81
Finanțe Publice - Pagina 82
Finanțe Publice - Pagina 83
Finanțe Publice - Pagina 84
Finanțe Publice - Pagina 85
Finanțe Publice - Pagina 86
Finanțe Publice - Pagina 87
Finanțe Publice - Pagina 88
Finanțe Publice - Pagina 89
Finanțe Publice - Pagina 90
Finanțe Publice - Pagina 91
Finanțe Publice - Pagina 92
Finanțe Publice - Pagina 93
Finanțe Publice - Pagina 94
Finanțe Publice - Pagina 95
Finanțe Publice - Pagina 96
Finanțe Publice - Pagina 97
Finanțe Publice - Pagina 98
Finanțe Publice - Pagina 99
Finanțe Publice - Pagina 100
Finanțe Publice - Pagina 101
Finanțe Publice - Pagina 102
Finanțe Publice - Pagina 103
Finanțe Publice - Pagina 104
Finanțe Publice - Pagina 105
Finanțe Publice - Pagina 106
Finanțe Publice - Pagina 107
Finanțe Publice - Pagina 108
Finanțe Publice - Pagina 109
Finanțe Publice - Pagina 110
Finanțe Publice - Pagina 111
Finanțe Publice - Pagina 112
Finanțe Publice - Pagina 113
Finanțe Publice - Pagina 114
Finanțe Publice - Pagina 115
Finanțe Publice - Pagina 116
Finanțe Publice - Pagina 117
Finanțe Publice - Pagina 118
Finanțe Publice - Pagina 119
Finanțe Publice - Pagina 120
Finanțe Publice - Pagina 121
Finanțe Publice - Pagina 122
Finanțe Publice - Pagina 123
Finanțe Publice - Pagina 124
Finanțe Publice - Pagina 125
Finanțe Publice - Pagina 126
Finanțe Publice - Pagina 127
Finanțe Publice - Pagina 128
Finanțe Publice - Pagina 129
Finanțe Publice - Pagina 130
Finanțe Publice - Pagina 131
Finanțe Publice - Pagina 132
Finanțe Publice - Pagina 133
Finanțe Publice - Pagina 134
Finanțe Publice - Pagina 135
Finanțe Publice - Pagina 136
Finanțe Publice - Pagina 137
Finanțe Publice - Pagina 138
Finanțe Publice - Pagina 139
Finanțe Publice - Pagina 140
Finanțe Publice - Pagina 141
Finanțe Publice - Pagina 142
Finanțe Publice - Pagina 143
Finanțe Publice - Pagina 144
Finanțe Publice - Pagina 145
Finanțe Publice - Pagina 146
Finanțe Publice - Pagina 147
Finanțe Publice - Pagina 148
Finanțe Publice - Pagina 149
Finanțe Publice - Pagina 150
Finanțe Publice - Pagina 151
Finanțe Publice - Pagina 152
Finanțe Publice - Pagina 153
Finanțe Publice - Pagina 154
Finanțe Publice - Pagina 155
Finanțe Publice - Pagina 156
Finanțe Publice - Pagina 157
Finanțe Publice - Pagina 158
Finanțe Publice - Pagina 159
Finanțe Publice - Pagina 160
Finanțe Publice - Pagina 161
Finanțe Publice - Pagina 162
Finanțe Publice - Pagina 163
Finanțe Publice - Pagina 164
Finanțe Publice - Pagina 165
Finanțe Publice - Pagina 166
Finanțe Publice - Pagina 167
Finanțe Publice - Pagina 168
Finanțe Publice - Pagina 169
Finanțe Publice - Pagina 170
Finanțe Publice - Pagina 171
Finanțe Publice - Pagina 172
Finanțe Publice - Pagina 173
Finanțe Publice - Pagina 174
Finanțe Publice - Pagina 175
Finanțe Publice - Pagina 176
Finanțe Publice - Pagina 177
Finanțe Publice - Pagina 178
Finanțe Publice - Pagina 179
Finanțe Publice - Pagina 180
Finanțe Publice - Pagina 181
Finanțe Publice - Pagina 182

Conținut arhivă zip

  • Finante Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Finante - Capitolul 7

CARACTERIZAREA GENERALA A PRINCIPALELOR CATEGORII DE CHELTUIELI PUBLICE (BUGETARE) 7.1. Cheltuielile publice pentru actiuni social-culturale 7.1.1....

Finante - Capitolul 8

SISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 8.1. Notiunea de resurse financiare publice si structura acestora Resursele financiare publice pot fi...

Sistemul Cheltuielilor Publice

Continutul cheltuielilor publice Prin cheltuiele publice statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare în...

Investiții

1. Conceptul de investiţii În perioada conducerii prin plan central a economiei româneşti, datorită trăsăturilor specifice acestui tip de economie...

Finante Publice

Finantele institutiilor publice 8.10.2010 Curs 1 Prezentarea generala a institutiilor publice din Romania 1. definirea tremenului de institutie...

Finanțe Publice

CAPITOLUL 1 CONCEPTE PRIVIND FINANTELE SI PROBLEMATICA ACESTORA 1.1. Notiunea de finante si premisele existentei finantelor Aparitia si...

Finanțe Publice

Aparitia primelor institutii de tip statal în perioada tranzitiei societatii omenesti de la comunitatile de tip gentilic la societatea sclavagista,...

Buget și Trezorerie

Obiectivul cursului : Disciplina Buget si Trezorerie are drept obiectiv dobândirea de cãtre studenti a unui sistem de cunostinte teoretice si...

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Finanțe publice

Introducere Finanţele publice au apărut cu mult înainte de era noastră, la incidenţa comunei primitive cu orânduirea sclavagistă – ca...

Ai nevoie de altceva?