Finanțe Publice

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 56540
Mărime: 209.93KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Finanţe publice – Concept, evoluţie, conţinut, funcţii

1.1. Conceptul de finante publice

1.2. Evolutia finantelor publice

1.3. Continutul economic al finantelor publice

1.4. Functiile finantelor publice

1.4.1. Functia de repartitie

1.4.2. Functia de control

1.5. Rolul finantelor publice in economia de piata

2. Obiectul, metoda finantelor publice. Raporturile finantelor publice cu alte discipline

2.1. Obiectul finantelor publice

2.2. Metoda de studiu a finantelor publice si raporturile acesteia cu alte discipline

2.3. Raporturile finantelor publice cu alte discipline

3. Mecanismul financiar

3.1. Mecanismul financiar – componenta de baza a mecanismului de functionare a economiei nationale

3.2. Sistemul financiar

3.3. Sistemul fondurilor de resurse financiare

3.4. Pârghiile economico-financiare

3.5. Planificarea financiara

3.6. Organe cu atributii si raspunderi in domeniul finantelor publice

4. Politica financiara

4.1. Conceptul de politica financiara

4.2. Trasaturile politicii financiare

4.3. Obiectivele politicii financiare

5. Sistemul cheltuielilor publice

5.1. Conţinutul cheltuielilor publice

5.2. Clasificarea cheltuielilor publice

5.3. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice

5.3.1. Nivelul cheltuielilor publice

5.3.2. Structura cheltuielilor publice

5.3.3. Dinamica cheltuielilor publice

5.4. Factorii care influenţează creşterea cheltuielilor publice

5.5. Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale

5.6. Asigurările sociale

5.7. Asigurările sociale pentru sănătate

5.8. Cheltuielile publice pentru obiective şi acţiuni economice, pentru protecţia

mediului şi pentru cercetare-dezvoltare

5.9. Cheltuielile pentru servicii publice generale, ordine publică, siguranţă naţională şi apărare

6. Sistemul resurselor financiare publice

6.1. Conţinutul resurselor financiare publice

6.2. Structura resurselor financiare publice

6.3. Notiuni generale privind impozitele

6.3.1. Continutul si rolul impozitelor

6.3.2. Elementele tehnice ale impozitelor

6.3.3. Principiile impunerii

6.3.4. Asezarea impozitelor

6.3.5. Clasificarea impozitelor

7. Impozitele directe

7.1. Caracterizare generala

7.2. Impozitele reale

7.3. Impozitele personale

7.3.1. Impozitul pe venit

7.3.2. Impozitele pe avere

7.4. Dubla impunere juridica internationala

8. Impozitele indirecte

8.1. Caracterizare generala

8.2. Taxele de consumatie

8.2.1. Taxele generale pe vânzari

8.2.2. Taxele speciale de consumaţie (accize)

8.3. Venituri din monopoluri fiscale

8.4. Taxele vamale

8.5. Taxele de timbru

9. Impozitele şi taxele locale în România

9.1. Consideratii generale privind impozitele si taxele in România

9.2. Impozitul pe cladiri

9.3. Impozitul pe teren

9.4. Taxa de folosinţă a terenurilor proprietate de stat pentru alte scopuri decât agricultură sau silvicultură

9.5. Taxa asupra mijloacelor de transport

9.6. Impozitul pe spectacole

9.7. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor

9.8. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

9.9. Taxa hotelieră

9.10. Impozitul pe profitul regiilor autonome de importanta locala şi pe cel datorat de societăţile comerciale în care consiliile locale sau judeţene sunt acţionari majoritari

9.11. Alte impozite si taxe locale

10. Evaziunea fiscala si repercusiunea impozitelor

10.1. Evaziunea fiscala

10.2. Evaziunea fiscala în România

10.3. Repercusiunea impozitelor

11. Imprumuturile publice. Datoria publică

11.1. Imprumuturile publice

11.1.1. Trasaturile caracteristice ale imprumuturilor publice

11.1.2. Destinatia si rolul imprumuturilor publice

11.2. Tehnica imprumuturilor publice

11.2.1. Elementele tehnice ale imprumuturilor publice

11.2.2. Operatiunile aferente imprumuturilor publice

11.3. Datoria publica

11.3.1. Datoria publica interna

11.3.2. Datoria publica externa

Extras din document

1. FINANTE PUBLICE – CONCEPT, CONTINUT, FUNCTII

1.1. Conceptul de finante publice

1.2. Evolutia finantelor publice

1.3. Continutul economic al finantelor publice

1.4. Functiile finantelor publice

1.4.1. Functia de repartitie

1.4.2. Functia de control

1.5. Rolul finantelor publice in economia de piata

1.1. Conceptul de finante publice

Finantele publice constituie o componenta importanta a vietii social-economice a fiecărei tari, iar impactul lor asupra economiei nationale are conotatii atât in proportiile (dimensiunile) si distribuirile Produsului Intern Brut (P.I.B.), cât si in modul concret de realizare a acestui proces. Existenta finantelor publice este indisolubil legatã de existenta statului care are de indeplinit functii si sarcini importante in ce priveste organizarea si conducerea activitatii economico-sociale nationale, apararea independentei si suveranităţii tarii.

In procesul procurarii si repartizarii resurselor financiare necesare statului pentru a-si indeplinii functiile si sarcinile sale, se formeaza anumite relatii sociale, de natura economica care exprima modul de repartizare a unei parti din P.I.B. intre diverse categorii sociale. Prin urmare, finanţele publice reprezintă relaţiile apărute în procesul de asigurare si repartizare a fondurilor necesare statului exprimate in forma baneasca (valorica). Aceste relatii se concretizeaza in transferuri banesti de la agenti economici, institutii si persoane fizice la bugetul statului, de la bugetul de stat catre agentii economici, intre institutii si chiar in interiorul unor structuri economice, cu prilejul formarii sau utilizarii diferitelor fonduri. De aceea, exista o deosebire clara intre finantele publice si cele particulare, astfel:

• finantele publice sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoria statului, unitatile administrativ-teritoriale si alte institutii de drept public;

• finantele private cuprind resursele, cheltuielile, imprumuturile, creantele de incasat si obligatiile de plata ale agentilor economici, bancilor, societatilor de asigurare private.

Între finanţele publice şi cele private există unele asemănări, dar şi deosebiri. Astfel, atât finanţele publice, cât şi cele private se confruntă cu probleme de echilibru financiar. Resursele necesare realizării funcţiilor şi sarcinilor statului se procură de la persoane fizice şi juridice prin măsuri de constrângere în principal şi într-o proporţie mai mică pe baze contractuale. Prelevarea unei părţi din venitul persoanelor fizice şi juridice la bugetul statului are caracter obligatoriu, fără contraprestaţie şi este nerambursabilă. Întreprinderile private, pentru completarea resurselor proprii, îşi procură resursele financiare de pe piaţă, pe baze contractuale, în condiţiile rezultate din confruntarea cererii şi ofertei de capital de împrumut.

Statul poate lua anumite măsuri în legătură cu moneda naţională, în care se cvonstituie fondurile publice, în timp ce întreprinderile private nu pot influenţa în mod legal această monedă pe care şi ele o folosesc.

Finanţele publice sunt folosite în scopul satisfacerii nevoilor genarale ale societăţii, în timp ce finanţele private sunt puse în slujba realizării de profit de către întreprinzătorii individuali.

Gestiunea finanţelor publice este supusă dreptului public, iar gestiunea financiară a întreprinderilor urmează regulile dreptului comercial.

Noţiunile de finanţe publice şi finanţe private sunt adecvate situaţiei din ţările cu economie de piaţă, în care cea mai mare parte a mijloacelor de producţie se află în proprietate privată, ceea ce face posibilă şi necesară realizarea unei demarcaţii între sectorul public şi cel privat. În orânduirea socialistă, faptul că mijloacele de producţie se află în proprietate colectivă, de stat sau de grup, face ca noţiunea de de finanţe private să nu aibă obiect. În schimb se utilizează noţiunea de finanţe socialiste, care cuprinde pe lângă finanţele statului şi ale unităţilor sale şi finanţele organizaţiilor cooperatiste.

Cu timpul, termenul finante a capatat un sens foarte larg, incluzând bugetul statului, creditul, operatiile bancare si de bursa, relatiile cambiale s.a.

Conceptiile specialistilor privind finantele sunt diferite. Astfel, finantele sunt considerate ca fiind, dupa caz:

• fonduri banesti la dispozitia statului;

• bani si bunuri utilizate pentru functionarea institutiilor publice;

• mijloace de interventie a statului in economie (impozite, imprumuturi, alocatii bugetare, subventii si alte pârghii sau instrumente cu ajutorul carora statul intervine in viata economica);

• ansamblul activitatii desfasurate de sectorul public al economiei;

• relatii sociale, de natura economica, care apar in procesul constituirii si repartizarii fondurilor publice etc.

Toate conceptiile privind finantele demonstreaza ca cei care le-au promovat au pus accentul pe un anumit aspect al finantelor, considerat semnificativ, concludent, pentru caracterizarea acestora. In realitate, intre resursele banesti prelevate la dispozitia statului in vederea satisfacerii nevoilor sociale, modalitatile concrete prin care se procura si se distribuie aceste resurse, instrumentele prin care statul intervine in viata economica, metodele de gestionarea resurselor financiare publice si formele juridice pe care le imbraca toate acestea, exista legaturi strânse.

1.2. Evolutia finantelor publice

In vorbirea curenta, ca si in literatura de specialitate, se utilizeaza diverse expresii care fac parte din familia cuvântului finante, in sensuri apropiate sau diferite, dupa caz: finante, finante publice, finante private s.a.

Cuvântul finante provine de la latinescul finare, care inseamna, in sens general, a termina, a incheia si in sens restrâns, a aranja o afacere, a termina un diferend prin mijlocirea banului, o actiune judecatoreasca sau o hotarâre a justitiei in legatura cu o plata de bani. In secolele XIII-XIV s-au folosit expresiile finantio, financias si financia pecuniria, cu sensul de plata in bani. In secolul al XV-lea, in Franta, se foloseau expresiile hommes de finances si financiers (pentru denumirea arendasilor de impozite si a persoanelor care incasau impozitele regelui), finance (suma de bani, venit al statului), financies (pentru denumirea intregului patrimoniu al statului).

In Germania, in secolele XV-XVII, se utilizau termenii finanz (care insemna plata in bani), finanzer (care desemna pe camatar).

În ţara noastră, încă din secolul al XIX lea s-a folosit notiunea de fisc, care denumea organul financiar care încasa impozitele, taxele, amenzile, etc.

De-a lungul anilor, concepţiile despre finanţe au evoluat continuu. În această evoluţie se conturează două etape distincte: prima corespunde, în linii generale maşinismului, capitalismului ascendent (secolele XVIII-XX), iar ce-a de-a doua corespunde dezvoltării monopolurilor (secolul XX, mai ales după marea recesiune economică mondială din 1929-1933). Concepţiile din prima etapă sunt considerate clasice, iar cele din etapa următoare, moderne.

Preview document

Finanțe Publice - Pagina 1
Finanțe Publice - Pagina 2
Finanțe Publice - Pagina 3
Finanțe Publice - Pagina 4
Finanțe Publice - Pagina 5
Finanțe Publice - Pagina 6
Finanțe Publice - Pagina 7
Finanțe Publice - Pagina 8
Finanțe Publice - Pagina 9
Finanțe Publice - Pagina 10
Finanțe Publice - Pagina 11
Finanțe Publice - Pagina 12
Finanțe Publice - Pagina 13
Finanțe Publice - Pagina 14
Finanțe Publice - Pagina 15
Finanțe Publice - Pagina 16
Finanțe Publice - Pagina 17
Finanțe Publice - Pagina 18
Finanțe Publice - Pagina 19
Finanțe Publice - Pagina 20
Finanțe Publice - Pagina 21
Finanțe Publice - Pagina 22
Finanțe Publice - Pagina 23
Finanțe Publice - Pagina 24
Finanțe Publice - Pagina 25
Finanțe Publice - Pagina 26
Finanțe Publice - Pagina 27
Finanțe Publice - Pagina 28
Finanțe Publice - Pagina 29
Finanțe Publice - Pagina 30
Finanțe Publice - Pagina 31
Finanțe Publice - Pagina 32
Finanțe Publice - Pagina 33
Finanțe Publice - Pagina 34
Finanțe Publice - Pagina 35
Finanțe Publice - Pagina 36
Finanțe Publice - Pagina 37
Finanțe Publice - Pagina 38
Finanțe Publice - Pagina 39
Finanțe Publice - Pagina 40
Finanțe Publice - Pagina 41
Finanțe Publice - Pagina 42
Finanțe Publice - Pagina 43
Finanțe Publice - Pagina 44
Finanțe Publice - Pagina 45
Finanțe Publice - Pagina 46
Finanțe Publice - Pagina 47
Finanțe Publice - Pagina 48
Finanțe Publice - Pagina 49
Finanțe Publice - Pagina 50
Finanțe Publice - Pagina 51
Finanțe Publice - Pagina 52
Finanțe Publice - Pagina 53
Finanțe Publice - Pagina 54
Finanțe Publice - Pagina 55
Finanțe Publice - Pagina 56
Finanțe Publice - Pagina 57
Finanțe Publice - Pagina 58
Finanțe Publice - Pagina 59
Finanțe Publice - Pagina 60
Finanțe Publice - Pagina 61
Finanțe Publice - Pagina 62
Finanțe Publice - Pagina 63
Finanțe Publice - Pagina 64
Finanțe Publice - Pagina 65
Finanțe Publice - Pagina 66
Finanțe Publice - Pagina 67
Finanțe Publice - Pagina 68
Finanțe Publice - Pagina 69
Finanțe Publice - Pagina 70
Finanțe Publice - Pagina 71
Finanțe Publice - Pagina 72
Finanțe Publice - Pagina 73
Finanțe Publice - Pagina 74
Finanțe Publice - Pagina 75
Finanțe Publice - Pagina 76
Finanțe Publice - Pagina 77
Finanțe Publice - Pagina 78
Finanțe Publice - Pagina 79
Finanțe Publice - Pagina 80
Finanțe Publice - Pagina 81
Finanțe Publice - Pagina 82
Finanțe Publice - Pagina 83
Finanțe Publice - Pagina 84
Finanțe Publice - Pagina 85
Finanțe Publice - Pagina 86
Finanțe Publice - Pagina 87
Finanțe Publice - Pagina 88
Finanțe Publice - Pagina 89
Finanțe Publice - Pagina 90
Finanțe Publice - Pagina 91
Finanțe Publice - Pagina 92
Finanțe Publice - Pagina 93
Finanțe Publice - Pagina 94
Finanțe Publice - Pagina 95
Finanțe Publice - Pagina 96
Finanțe Publice - Pagina 97
Finanțe Publice - Pagina 98
Finanțe Publice - Pagina 99
Finanțe Publice - Pagina 100
Finanțe Publice - Pagina 101
Finanțe Publice - Pagina 102
Finanțe Publice - Pagina 103
Finanțe Publice - Pagina 104
Finanțe Publice - Pagina 105
Finanțe Publice - Pagina 106
Finanțe Publice - Pagina 107
Finanțe Publice - Pagina 108
Finanțe Publice - Pagina 109
Finanțe Publice - Pagina 110
Finanțe Publice - Pagina 111
Finanțe Publice - Pagina 112
Finanțe Publice - Pagina 113
Finanțe Publice - Pagina 114
Finanțe Publice - Pagina 115
Finanțe Publice - Pagina 116
Finanțe Publice - Pagina 117
Finanțe Publice - Pagina 118
Finanțe Publice - Pagina 119
Finanțe Publice - Pagina 120
Finanțe Publice - Pagina 121
Finanțe Publice - Pagina 122
Finanțe Publice - Pagina 123
Finanțe Publice - Pagina 124
Finanțe Publice - Pagina 125
Finanțe Publice - Pagina 126
Finanțe Publice - Pagina 127
Finanțe Publice - Pagina 128
Finanțe Publice - Pagina 129
Finanțe Publice - Pagina 130
Finanțe Publice - Pagina 131
Finanțe Publice - Pagina 132
Finanțe Publice - Pagina 133
Finanțe Publice - Pagina 134
Finanțe Publice - Pagina 135
Finanțe Publice - Pagina 136
Finanțe Publice - Pagina 137
Finanțe Publice - Pagina 138
Finanțe Publice - Pagina 139
Finanțe Publice - Pagina 140
Finanțe Publice - Pagina 141
Finanțe Publice - Pagina 142
Finanțe Publice - Pagina 143
Finanțe Publice - Pagina 144
Finanțe Publice - Pagina 145
Finanțe Publice - Pagina 146
Finanțe Publice - Pagina 147
Finanțe Publice - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Finante Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Selecția Proiectelor de Investiții

INTRODUCERE Investiţiile joacă rolul de element generator în orice activitate economică, ceea ce face ca o firmă să se nască, să-şi desfăşoare...

Accize

Cap.1 Scurt istoric Accizele sunt taxe de consumație aplicate asupra produselor ce intră în categoria impozitelor indirecte Ele se includ în...

Sistemul de impozite și taxe locale din România și rolul sau

Capitolul 1. Structura sistemului de impozite şi taxe locale din România Sistemul fiscal constă în totalitatea legislaţiei care reglementează...

Impunerea Veniturilor Persoanelor Fizice și Juridice

INTRODUCERE Venitul este plusul efectiv pe care îl obţine un agent economic din activitatea sa la sfârşitul unei perioade; plusul de bunuri...

Finante Publice - Grile cu Raspunsuri

Care din enunturile de mai jos nu sunt concepte ale finantelor publice: fonduri banesti la dispozitia statului; relatii sociale; relatii...

Rolul Finanțelor Publice în Economie și Societate

CAPITOLUL 1 – NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Conceptul de finanțe publice În vorbirea curentă, ca și in literatura de specialitate, se folosesc mai...

Structura Resurselor Financiare Publice din Bugetul de Stat și Bugetele Locale

I Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și bugetele locale În evoluția societății umane, atât la individ, cât și la nivel...

Conținutul Economic al Finanțelor

1.1 Necesitatea finanţelor publice Finanţele reprezintă acele relaţii sociale,de natură economică,în formă bănească,ce apar în procesul...

Ai nevoie de altceva?