Finanțe publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1883
Mărime: 17.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ispas

Extras din document

1. Definiția finanțelor

Finanțele = acea parte a relațiilor economico-sociale exprimate în formă bănească, care se folosesc în procesul repartiției PIB și cu ajutorul cărora se formează, se repartizează și se gestionează fondurile bănești ale statului și ale agenților economici, necesare reproducției sociale, acțiunilor social-culturale, satisfacerii celorlalte cerințe comune ale societății și cetățenilor.

2. Paralela finanțe publice, finanțe private, bunuri publice, bunuri private

Finanțe publice

- asociate cu statul, cu unitățile administrativ-teritoriale și cu alte instituții de drept public.

- se confruntă cu problema de echilibru financiar

- statul poate lua măsuri cu moneda națională în care se constituie fonduri de resurse financiare

- resursele necesare realizării funcțiilor și sarcinilor statului se procură de la persoane fizice și juridice prin măsuri de constrângere (impozite și taxe) și măsuri contractuale (împrumuturi publice)

- sunt folosite în scopul satisfacerii nevoilor generale ale societății

- gestiunea finanțelor publice este supusă dreptului public

Finanțe private

- asociate cu instituțiile cu capital privat, întreprinderi, bănci, societăți de asigurare

- se confruntă cu probleme de echilibru financiar

- împrumuturile private nu pot influența în mod legal moneda națională

- resursele necesare funcționării instituțiilor prinvate sunt realizate din resurse proprii, iar în completare de pe piață, pe baze contractuale, în condițiile rezultate în urma confruntării cererii cu oferta de capital de împrumut

- sunt folosite în scopul realizării de profit de către întreprinzătorii individuali sau de către acționarii (asociații) sociali comerciali

- gestiunea finanțelor private este supusă dreptului comercial

Bunuri private

- reprezintă alimente, haine, locuințe, transport etc.

- se procură direct de la producători sau de la cei care îi comercializează

- achiziționarea unui bun privat este condiționată de plata unui preț. Prețul se stabilește pe piață în funcție de raportul existent între cererea consumatorilor și oferta producătorilor. Se află în cantități limitate datorită factorilor de producție și a cererii consumatorilor potențiali

- sunt concurențiale sau divizibile

- se consumă de către o singură persoană (individuale)

Bunuri (servicii/utilități) publice

- reprezintă apărarea împotriva diverselor agresiuni, apărarea împotriva calamităților naturale, ajutor social etc.

- sunt asigurate numai de către autoritățile publice

- achiziționarea unui bun public nu este condiționată de plata vreunei contribuții și nici nu se face în detrimentul altei persoane

- se află în cantități nelimitate

- sunt neconcurențiale și indivizibile

- beneficiază întreaga societate, indiferent dacă aceștia au participat sau nu la efortul de finanțare a acestora

-

3. Funcțiile finanțelor publice + repartiția + controlul

Finanțele publice se manifestă prin îndeplinirea a 2 funcții:

a). Funcția de repartiție presupune constituirea și redistribuirea fondurilor publice (prin intermediul ei are loc redistribuirea venitului național). Aceasta se realizează:

- pe de o parte, prin instituirea de impozite, taxe, contribuții (ITC) pe care trebuie să le plătească toți cei care realizează venituri și cei care în anumite împrejurări apelează la unele servicii ale statului.

- pe de altă parte, se realizează prin stabilirea tipurilor de cheltuieli finanțate de bugetul de stat.

b). Funcția de control se referă la controlul atât asupra legalității și oportunităâii obținerii veniturilor, cât și asupra modului de efectuare a cheltuielilor și, mai ales, a eficiențelor acestora. Ea se realizează atât concomitent cu funcția de repartiție, cât și separat, prin intermediul unor instituții specializate ale statului.

4. Obiectivele politicii financiare

- Repartiția PIB - implică constituirea fondurilor financiare publice necesare satisfacerii cerințelor societății. Politica financiară contribuie la optimizarea construirii fondurilor financiare, repartizarea și utilizarea rațională a fondurilor financiare.

- Restructurarea economiei naționale. Politica financiară contribuie la restructurarea economiei naționale, a ramurilor economice, a întreprinderilor, încurajează libera inițiativă, asigură creșterea rentabilității produselor, creșterea profiturilor.

Preview document

Finanțe publice - Pagina 1
Finanțe publice - Pagina 2
Finanțe publice - Pagina 3
Finanțe publice - Pagina 4
Finanțe publice - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Finante publice.docx

Alții au mai descărcat și

Creditul Bancar - Principala Sursa de Finantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii

CAPITOLUL 1 Întreprinderile mici şi mijlocii în economia de piaţă 1.1. Întreprinderile mici şi mijlocii. Concept şi caracteristici Ştiinţa...

Activitatea de Creditare la BCR

Introducere Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare au fost descoperite între anii 1786-1855, reprezentând 55 de plăci de piatră,...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Creditul - resursă de finanțare a exploatării și instrument de influențare a rentabilității firmei

Capitolul I. Resurse utilizate de intreprindere in finantarea exploatarii Notiunea de capital, prin complexitatea sa, reprezinta o categorie...

Sistemul cheltuielilor publice

1. Conținutul economic al politicilor publice. Savantul român I. Văcărel consideră cheltuielile publice "relații economico-sociale în formă...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia

1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, ce se manifestă între stat, pe de o...

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de...

Monedele virtuale-criptomonede - Avantaje și riscuri

Banca Națională a României are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea echilibrului prețurilor. Aceasta este o instituție autonomă ce își are...

Ai nevoie de altceva?