Finantele Institutiilor Publice

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 27648
Mărime: 96.23KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Purcel Grigore

Extras din document

CAPITOLUL 1

CARACTERIZAREA GENERALĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE

1.1. Definirea instituţiilor publice

Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora statul îşi îndeplineşte funcţiile şi rolul. De asemenea, procesele economice în economia de piaţă, precum şi în alte tipuri de economii, sunt influenţate de stat prin intermediul sectorului public.

Sfera de cuprindere a instituţiilor publice este vastă, statul acţionând practic în toate domeniile vieţii economice sau sociale. De asemenea, una din caracteristicile cele mai importante ale economiilor secolului XX, care se continuă şi în secolul XXI, este expansiunea sectorului public. Statul, prin intermediul instituţiilor de care dispune sau prin intermediul întreprinderilor a acţionat, în funcţie de politica urmată în diferite perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut în economie, a influenţat pozitiv sau negativ desfăşurarea anumitor activităţi.

O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 potrivit căreia "instituţii publice" reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare al lor.

Instituţiile publice în sensul Legii 273/2006 privind finanţele publice cuprind „autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora”.

O altă modalitate de a defini instituţiile publice este aceea legată de caracteristicile bunurilor produse de către acestea şi modul de verificare sau, altfel spus, de modul de distribuire a acestora către beneficiari. Din acest punct de vedere, se poate spune că instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit, urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor. Producerea de bunuri publice este, de regulă, obiectul de activitate al unei instituţii publice. De aceea, fiind legate, din punct de vedere financiar, de bugetul public, instituţiile publice sunt organizate după principiul "non profit".

Există şi excepţia potrivit căreia o instituţie este publică, în funcţie de caracteristicile prestaţiilor acesteia, adresându-se publicului larg. Delimitarea unor asemenea instituţii nu ţine seama în primul rând de caracteristicile finanţării, de dependenţa lor de bugetul statului, ele putând fi chiar private sau să funcţioneze după principiile finanţelor private.

1.2. Clasificarea instituţiilor publice

Instituţiile publice pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel:

I. După importanţa activităţii, instituţiile publice pot fi grupate în :

a) Instituţiile administraţiei publice centrale ce cuprind: Parlamentul, Preşedenţia României, Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice şi instituţiile din subordinea lor directă.

b) Instituţii ale administraţiei publice locale ce cuprind: consiliile comunale, orăşeneşti, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive.

II. După statutul juridic, instituţiile publice se clasifică în:

a) Instituţii publice cu personalitate juridică, unităţi ai căror conducători au calitate de ordonatori de credite. Aceste instituţii au patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri şi cheltuieli, întreţin relaţii cu terţii, conduc contabilitate proprie.

b) Instituţii publice fără personalitate juridică, unităţi ai căror conducători nu au calitate de ordonatori de credite. Sunt instituţii care funcţionează ca entităţi distincte în subordinea sau pe lângă instituţii cu personalitate juridică, nu au cont curent la trezorerie şi nu conduc contabilitate proprie (grădiniţe, şcoli generale, dispensare medicale etc.)

III. După nivelul ierarhic, instituţiile publice se grupează în:

a) Instituţii publice superioare reprezintă unităţile ai căror conducători au calitate de ordonatori principali de credite (miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale de stat) care primesc mijloacele băneşti direct de la bugetul de stat şi repartizează credite bugetare aprobate unităţilor ierarhic inferioare.

b) Instituţii publice subordonate reprezintă unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite şi primesc prin repartizare de la instituţiile ierarhic superioare mijloacele bugetare pentru acoperirea nevoilor proprii.

IV. După regimul de finanţare, instituţiile publice pot fi :

a) Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetele locale, după caz

Creditele bugetare ale acestor instituţii publice şi a celor din subordine sunt stabilite de ordonatorul de credite ierarhic superior şi de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice în corpul ordonatorilor principali de credite.

La partea de venituri întâlnim "alocaţii de la bugetul X", iar la cheltuieli sumele alocate sunt defalcate după criteriul economic al clasificaţiei bugetare. În cazul în care aceste instituţii încasează venituri, acestea vor fi virate integral la bugetul de la care sunt finanţate.

b) Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul de stat din bugetele fondurilor speciale, sau din bugetele locale.

Majoritatea instituţiilor publice se încadrează în această categorie. Subvenţiile primite (care apar la partea de venituri) vin în completarea veniturilor proprii obţinute din activităţile specifice desfăşurate. Ordonatorul de credite superior stabileşte cuantumul subvenţiei, dar nu şi destinaţia acesteia (cheltuieli materiale, cheltuieli de personal, etc.) Conducătorul instituţiei face defalcarea tuturor veniturilor (venituri proprii plus subvenţii) pe categorii de cheltuieli, urmând ca bugetul să fie vizat de ordonatorul superior.

c) Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii (autofinanţate). Sunt similare instituţiilor publice prezentate anterior, cu diferenţa că acestea nu beneficiază de nici o subvenţie de la ordonatorul superior de credite.

Instituţia nu este autonomă câtă vreme este în subordinea unui ordonator de credite superior, iar bugetul propriu trebuie vizat de ordonatorul superior.

d) Instituţii publice finanţate din credite externe sau fonduri nerambursabile. Fondurile externe rambursabile sau nerambursabile de care beneficiază instituţiile publice din ţara noastră vin, cel mai adesea, în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat şi a veniturilor proprii ale instituţiilor respective.

V. Un alt criteriu de clasificare a instituţiilor publice este domeniul în care îşi manifestă autoritatea. Distingem, astfel:

a) instituţii publice care acţionează în domeniul legislativ:

- Parlamentul (Camera Deputaţilor şi Senatul);

- consiliile judeţene, consiliile locale.

b) instituţii care acţionează în domeniul executiv:

- Guvernul;

- ministerele;

- Banca Naţională a României;

- prefecturile;

- primăriile.

c) instituţii publice care acţionează în domeniul judecătoresc:

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

- Consiliul Superior al Magistraturii;

- instanţele judecătoreşti;

- tribunalele;

Preview document

Finantele Institutiilor Publice - Pagina 1
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 2
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 3
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 4
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 5
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 6
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 7
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 8
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 9
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 10
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 11
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 12
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 13
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 14
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 15
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 16
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 17
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 18
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 19
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 20
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 21
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 22
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 23
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 24
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 25
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 26
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 27
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 28
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 29
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 30
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 31
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 32
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 33
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 34
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 35
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 36
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 37
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 38
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 39
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 40
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 41
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 42
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 43
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 44
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 45
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 46
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 47
Finantele Institutiilor Publice - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Finantele Institutiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale

1. BUGETELE LOCALE 1.1. LOCUL BUGETELOR LOCALE ÎN CADRUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT. STRUCTURA SISTEMULUI NOSTRU BUGETAR Pentru a aprecia locul...

Fundamentarea si Finantarea unei Institutii Publice

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI COMUNEI FRĂTĂUŢII-NOI 1.1. Scurt istoric Studiul monografic este realizat la Primăria comunei...

Fundamnetarea Veniturilor la un Spital

I. Organizarea si functionarea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti I.1. Scurt istoric si obiect de activitate al Spitalului Municipal de...

Rolul Bancilor in Economie - Intermediere Financiara si Bancara

CAP.1. INTRODUCERE ÎN MEDIUL BANCAR 1.1. Scurt istoric al activităţii bancare Banca este definită ca fiind o entitate de stat sau particulară ale...

Bugetul Local al Primariei Municipiului Pitesti

Clasificatia bugetara este utilizata ca un instrument tehnic de sistematizare, urmarire si control al realizarii veniturilor publice si efectuarii...

Surse de Finantare a Activitatilor Institutiilor Publice

În vederea realizării sarcinilor şi funcţiilor ce-i revin, statul trebuie să organizeze şi să supravegheze un important mecanism care să asigure...

Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului

Finantarea institutiilor publice din invatamant prin trezoreria statului 1. Scurta prezentare a institutiilor publice Instituţiile publice au un...

Finantarea si Cheltuielile Sectorului Public

CUVÂNT ÎNAINTE Finantele publice sunt reprezentate de fondurile care se constituie prin plati obligatorii si se consuma efectiv în intervalul de...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Caz Finantele Institutiilor Publice

PRIMARIA GALATI Prin pozitia sa geografica,Galatiul este situat la intersectia drumurilor comerciale europene de la nord la sud si de la est la...

Finantarea Institutiilor Publice

ARGUMENT Deciziile bugetare sunt acte de esenţă politică. Aceasta deoarece cheltuielile publice, reunite într-un document public (buget de stat,...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONALITATEA PRIMARIEI FRUNTISENI 1.1 Scurt istoric Comuna Fruntiseni se afla situata in partea de sud a judetului...

Finanțarea Instituțiilor Publice

Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora acesta îşi îndeplineşte funcţiile sale. De asemenea,...

Finantarea Institutiilor Publice

Finantarea institutiilor publice. Primaria Sibiu 1.Introducere Institutiile publice reprezinta ansamblul structurilor organizate, create in...

Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului

Finantarea institutiilor publice din invatamant prin trezoreria statului 1. Scurta prezentare a institutiilor publice Instituţiile publice au un...

Finantele Institutiilor Publice

1. Def serv public. Sintetizand mai multe puncte de ve-dere, serv public este "un organism administrativ, creat de stat, judet sau comuna, cu o...

Finantele Institutiilor Publice

Institutiile publice-entitati ale administratie centrale si locale care ofera o gama larga de servicii non-marfare pentru satisfacerea nevoilor...

Ai nevoie de altceva?