Fiscalitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Fiscalitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere ppt de 212 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Finante

Extras din document

Impozitul pe clădiri

Impozitul pe teren

Taxa asupra mijloacelor de transport

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Impozitul pe spectacole

Taxa hotelieră

Taxe speciale

Alte taxe locale

Pentru București – HCGMB 340/2010 și HCGMB 220/2011

Impozitul pe clădiri – este datorat de orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România

Taxa pe clădiri – este datorată pentru clădirile proprietate a statului ori a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosință, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public

Se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea, respectiv bugetul local al sectorului în care este amplasată în cazul municipiului București

Impozitul/taxa se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și respectiv, 30 septembrie inclusiv

Impozitul anual pe clădiri datorat bugetului aceleași unități administrativ-teritoriale de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată

Plata cu anticipație (plata impozitului datorat pentru întregul an până la data de 31 martie) – bonificație de până la 10% (consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București)

Clădirile proprietate a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a oricăror instituții publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile care constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrcie și nuclearo-electrice, staților și posturilor de transformare

Clădirile funerare din cimitire și crematorii

Clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentr activități economice

Clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local

Clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale în lipsă de moștenitori legali sau testamentari etc.

Fisiere in arhiva (4):

  • Fiscalitate
    • ACCIZELE.ppt
    • IMPOZITE SI TAXE LOCALE.ppt
    • IMPOZITUL PE VENIT.ppt
    • TAXA PE VALOAREA ADAUGATA.ppt