Fiscalitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 212 în total
Mărime: 4.39MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Impozitul pe clădiri

Impozitul pe teren

Taxa asupra mijloacelor de transport

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Impozitul pe spectacole

Taxa hotelieră

Taxe speciale

Alte taxe locale

Pentru București – HCGMB 340/2010 și HCGMB 220/2011

Impozitul pe clădiri – este datorat de orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România

Taxa pe clădiri – este datorată pentru clădirile proprietate a statului ori a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosință, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public

Se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea, respectiv bugetul local al sectorului în care este amplasată în cazul municipiului București

Impozitul/taxa se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și respectiv, 30 septembrie inclusiv

Impozitul anual pe clădiri datorat bugetului aceleași unități administrativ-teritoriale de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată

Plata cu anticipație (plata impozitului datorat pentru întregul an până la data de 31 martie) – bonificație de până la 10% (consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București)

Clădirile proprietate a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a oricăror instituții publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile care constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice

Clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrcie și nuclearo-electrice, staților și posturilor de transformare

Clădirile funerare din cimitire și crematorii

Clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentr activități economice

Clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local

Clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale în lipsă de moștenitori legali sau testamentari etc.

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitate
    • ACCIZELE.ppt
    • IMPOZITE SI TAXE LOCALE.ppt
    • IMPOZITUL PE VENIT.ppt
    • TAXA PE VALOAREA ADAUGATA.ppt

Alții au mai descărcat și

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Fiscalitate

Curs 1. Fiscalitate Sistemul fiscal 1. Sistemul fiscal cuprinde urmatoarele: a) totalitatea actelor normative cu caracter fiscal (legi,...

Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari

1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în...

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de...

Impozite - noțiuni generale

Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei,...

Fiscalitate

1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare...

Finanțe publice

1. Definiția finanțelor Finanțele = acea parte a relațiilor economico-sociale exprimate în formă bănească, care se folosesc în procesul...

Funcțiile finanțelor publice

Finanțele publice au două funcții: funcția de repartiție și funcția de control. Între aceste două funcții există o legătură strânsă, o interacțiune...

Ai nevoie de altceva?