Fiscalitate

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 9 fișiere: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 10156
Mărime: 110.32KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

I. Sistemul fiscal

1. Aspecte generale

2. Structura impozitelor si taxelor ce compun sistemul fiscal

3. Elemente comune specifice impozitelor si taxelor

4. Inregistrarea fiscala, declararea si stabilirea obligatiilor fiscale datorate

5. Metode si tehnici de impunere, urmarire si percepere a impozitelor si taxelor

II. Obligatia si creanta fiscala

1. Titlul de creanta fiscala

2. Stingerea obligatiei fiscale si raspunderea in domeniul fiscal (stingerea prin plata, compensare, scadere, anulare, prescriptie)

3. Executarea silita a creantelor fiscale

III. Aparatul fiscal

1. Necesitatea existentei institutiilor cu atributii in domeniul fiscal: Curtea de conturi, MFP, ANAF.

IV. Impozitele directe si trasaturile acestora

V. Impozitele directe de la agentii economici

1. Impozitul pe profit

2. Impozitul pe dividende

3. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

4. Impozitul pe reprezentante

VI. Impozitele directe de la persoanele fizice

1. Impozitul veniturilor din salarii

2. Impozitul veniturilor din activele independente

3. Impozitul veniturilor din investitii

4. Impozitul veniturilor din pensii

5. Impozitul veniturilor din dobanzi

6. Impozitul veniturilor din activitati agricole

7. Impozitul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor (inchiriere)

8. Impozitul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare

9. Impozitul veniturilor din premii si jocuri de noroc

10. Impozitul veniturilor nete impozabile

VII. Impozitele si taxele locale

1. Impozitul pe cladiri

2. Impozitul pe teren

3. Taxa asupra mijloacelor de transport

4. Taxe pentru eliberarea de certificate, avize si autorizatii

5. Taxa de timbru

6. Taxa hoteliera

7. Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

8. Taxele speciale

9. Alte taxe locale

VIII. Impozitele indirecte

1. Necesitatea existentei, trasaturile si rolurile impozitelor indirecte

2. Accizele

3. TVA-ul

4. Taxele vamale si alte forme de impozite indirecte

IX. Dubla impunere si mecanisme de evitare a acesteia

X. Evaziunea fiscala

1. Definitie, posibilitati de prevenire si combatere a acesteia

XI. Tendinte in evolutia politicii fiscale intr-o Uniune Europeana extinsa

Extras din document

Curs 1. Fiscalitate

Sistemul fiscal

1. Sistemul fiscal cuprinde urmatoarele:

a) totalitatea actelor normative cu caracter fiscal (legi, ordonante, hotarari de Guvern) care se refera la asezarea, urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor, precum si a altor resurse financiare publice;

b) impozitele, taxele si contributiile stabilite cu scopul alimentarii sistematice a bugetului de stat, a bugetelor locale si a fondurilor extrabugetare;

c) mecanismul fiscal;

d) totalitatea metodelor, tehnicilor si instrumentelor fiscale;

e) aparatul sical, adica existenta, organizarea si activitatea unor organe specializate ale administratiei de stat.

Sistemul fiscal reprezinta expresia unei vointe politice a societatii dintr-un anumit teritoriu geografic bine definit, independent si suveran. Acel stat suveran, din punct de vedere politic si fiscal, exercita o putere fiscala in interiorul teritoriului sau geografic. Calitatea oricarui sistem fiscal este data de modalitatea in care acesta respecta urmatoarele principii ale impozitarii:

a) principiul avantajului se refera la respectarea raportului cost-avantaj ale cetateanului individual fata de stat. Aceasta inseamna ca fiecare cetatean trebuie sa aiba o contributie direct proportionala cu beneficiile obtinute de acesta din utilizarea sau consumarea bunurilor publice;

b) principiul capacitatii de a plati care se refera la faptul ca perceperea impozitelor de la un contribubil trebuie sa fie direct proportional cu capacitatea acestuia de plata.

2. Functiile sistemului fiscal:

a) Functia de mobilizare a resurselor bugetare, impozitele si taxele reprezentand prelevari obligatorii si nerambursabile ale unei parti din venitul sau din averea fiecarui contribuabil (persoana fizica sau juridica), prelevare ce este impusa prin actul normativ intitutor sl impozitului respectiv.

b) Functia economica stimulativa se refera la faptul ca statul, acordand anumite facilitati fiscale, urmareste cu precadere dezvoltarea anumitor activitati economice.

c) Functia socialase refera la aceeas ca un sistem fiscal trebuie sa asigure atat protectia sociala a unei anumite categorii de contribuabili cat si stimularea altora.

d) Functie de control – este vorba de un control asupra economiei, mai ales al economiei de piata, unde statul nu poate interveni direct prin masuri administrative (asa cum se intampla in economia centralizata), ci prin parghii economice, financiare si mai ales fiscale. Controlul exercitat trebuie sa fie ferm, sistematic, operativ, inopinat, principial, exigent si intrasigent.

3. Trasaturile sistemului fiscal:

a) Universalitatea: este acea trasatura care presupune ca sfera de cuprindere a impunerii sa se refere la toti cetatenii care realizeaza un venit din aceeasi sursa sau care au in proprietate acelasi tip de avere si de asemenea si cuprinde intreaga baza de calcul.

b) Unitatea impunerii: presupune la asezarea unui anumit tip de impozit sa se realizeze dupa criterii unitare pentru toti detinatorii unui anumit obiect impozabil.

c) Echitatea fiscala: presupune ca asezarea impozitelor si taxelor sa se faca cu respectarea principiului justetii sociale fara a exista discriminari de ordin etnic, religios sau politic.

In concluzie, prin fiscalitate intelegem totalitatea reglementarilor juridice care stabilesc incasarea unei varietati de impozite si taxe in procesul distribuirii si redistribuirii produsului net brut de la persoanele juridice catre persoanele fizice. In acest sens se determina si gradul de fiscalitate prin intermediul relatiei de calcul: Totalul Impozitelor si Taxelor/ PNB.

4. Reforma fiscala din Romania

Prin reforma fiscala din tara noastra s-a urmarit si se urmareste elaborarea unui sistem fiscal modern, coerent, echitabil si eficient prin care sa se asigure incasarea veniturilor necesare finantarii activitatilor economice si sociale.

Prin reforma fiscala se urmareste si imbunatatirea reglementarii si structurarii impozitelor, concretizata in cresterea ponderii impozitelor directe si in special a impozitelor pe venit. Acestea deoarece, ele sunt acele impozite percepute de la persoanele fizice si juridice in raport direct cu venitul realizat sau cu averea detinuta in proprietate, in timp ce impozitele indirecte se regasesc in pretul marfurilor si in tariful serviciilor pe care le scumpesc.

Din cadrul reformei fiscale fac parte si masurile luate pentru intarirea disciplinei fiscale si anume: sanctiuni pentru contribuabili rau platnici de forma dobanzilor, majorarii penalitatilor de intarziere, a executarii silite si chiar sanctiuni penale in cazul infractiunilor fiscale. Reforma fiscala s-a concretizat si in emiterea unor acte normative pentru depistarea si sanctionarea evaziunii fiscale, legale si frauduloase, ca si cele pentru prevenirea formelor de evaziune fiscala. De asemenea, au fost emise si reglementari ce au introdus impozite si taxe noi, cum ar fi impozitul pe dividende sau impozitul pe sumele obtinute din vanzarea unor active.

Preview document

Fiscalitate - Pagina 1
Fiscalitate - Pagina 2
Fiscalitate - Pagina 3
Fiscalitate - Pagina 4
Fiscalitate - Pagina 5
Fiscalitate - Pagina 6
Fiscalitate - Pagina 7
Fiscalitate - Pagina 8
Fiscalitate - Pagina 9
Fiscalitate - Pagina 10
Fiscalitate - Pagina 11
Fiscalitate - Pagina 12
Fiscalitate - Pagina 13
Fiscalitate - Pagina 14
Fiscalitate - Pagina 15
Fiscalitate - Pagina 16
Fiscalitate - Pagina 17
Fiscalitate - Pagina 18
Fiscalitate - Pagina 19
Fiscalitate - Pagina 20
Fiscalitate - Pagina 21
Fiscalitate - Pagina 22
Fiscalitate - Pagina 23
Fiscalitate - Pagina 24
Fiscalitate - Pagina 25
Fiscalitate - Pagina 26
Fiscalitate - Pagina 27
Fiscalitate - Pagina 28
Fiscalitate - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Fiscalitate
  • Fiscalitate 1.docx
  • Fiscalitate 2.2.docx
  • Fiscalitate 2.3.docx
  • Fiscalitate 2.docx
  • Fiscalitate 3.docx
  • Fiscalitate 4.docx
  • Fiscalitate 5.docx
  • Fiscalitate 6.docx
  • Fiscalitate 7.docx

Alții au mai descărcat și

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte,...

Taxe și Impozite la Primăria Locală pe Exemplele Municipiului Bacău

INTRODUCERE Administraţia publică locală, fundamentată pe dispoziţiile constituţionale, reprezintă totalitatea serviciilor publice locale,...

Inspecția Fiscală

Desfasurarea propriu-zisa a Inspectiei Fiscale Prezentarea la contribuabil se va face numai în baza unei împuterniciri scrise (ordin de...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare sau restituire

PLATĂ – Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze...

Regimul juridic al titlului de creanță fiscală

1. Notiuni introductive Creantele si obligatiile fiscale se nasc din titlul de creanta fiscala care constituie „actul juridic prin care se...

Impozitul pe Dividende

1. Impozitul pe dividende – consideraţii generale 1.1. Definirea noţiunii de dividend Atât în doctrina fiscală internă, cât şi în doctrina...

Inspecția Fiscală

Inspecţia fiscală Inspecţia fiscală este reglementată de Codul de procedură fiscală, la titlul VII, care o defineşte astfel: “Inspecţia fiscală...

Te-ar putea interesa și

Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ În judeţul Vrancea, unitatea Agenţiei...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la contribuabili și organele fiscale

Cap.1 Organizarea si functionarea unei societati comerciale 1.1 Scurt istoric si obiect de activitate La data de 23/12/1989 a luat fiinta gazeta...

Sistemul Fiscal în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA - Poziție geografică: Stat situat în SE Europei, la N de Peninsula Balcanică, în Bazinul...

La Fiscalite de la Roumanie entre 2000-2004

1) Introduction : Mots-clés : le secteur public, les revenus budgétaires, le financement La politique fiscale et le système fiscal sont deux...

Ai nevoie de altceva?