Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 220 în total
Cuvinte : 66321
Mărime: 351.45KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Herbei

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piaţă plasează întreprinderea în centrul structurilor concentrice şi sinergice ale activităţilor economice. Generatoare de relaţii de piaţă, realizate intercondiţionat prin confruntarea cererii şi ofertei, întreprinderea se constituie preponderent ca origine a ofertei şi ca intermediară a cererii, într-un “ghem” de legături, ordonat pe vectorii nevoilor şi intereselor, legături a căror extensie şi intensitate sunt măsurate monetar şi exprimate, din perspectiva întreprinderii, financiar.

Întreprinderea este o entitate care prin folosirea factorilor de producţie (pământ, capital, muncă) şi a informaţiei, într-un mediu social dat, realizează bunuri şi servicii destinate satisfacerii cererii în scopul obţinerii unui profit maxim, ca singură şansă de supravieţuire şi dezvoltare.

Întreprinderea este denumirea generică pentru orice tip de organizaţie umană. În accepţiunea tuturor specialiştilor, întreprinderea este o unitate de bază a economiei naţionale a unei ţări sau a economiilor naţionale ale mai multor ţări (întreprinderea multinaţionala), fiind constituită cu scopul de a satisface anumite nevoi umane (producerea de bunuri materiale sau prestarea serviciilor necesare existenţei oamenilor).

Situarea întreprinderilor în prim-planul activităţii economice, porneşte de la premisa că, dacă acestea sunt rentabile, toţi cei implicaţi într-o economie naţională sunt afectaţi în mod pozitiv. Mişcându-se în mediul economiei de piaţă, mediu reglementat, instituţionalizat, şi organizat printr-un ansamblu de pieţe, coerent structurate şi funcţional convergente, întreprinderea îşi trăieşte viaţa economică dimensionându-şi permanent reţeaua de fluxuri, circuite şi cicluri, prin intermediul etalonului monetar în cadrul unor structuri financiare relevante.

Potenţialul şi calitatea rezultatelor unei economii naţionale depind, în mod decisiv, de capacitatea acesteia de a determina crearea şi funcţionarea unui număr cât mai mare de întreprinderi în domenii diferite de activitate, care să furnizeze produse şi servicii de bună calitate la costuri şi preţuri reduse şi în cantităţile cerute pe piaţă. Întreprinderea, prin maniera în care îşi desfăşoară activitatea, are un rol social deosebit, asigurând stabilitatea sau instabilitatea socială, un rol economic apreciabil, contribuind, în funcţie de mărimea şi importanţa ei, la gradul de stabilitate al unei economii naţionale şi are, de multe ori influenţă chiar asupra stabilităţii politice .

“Indiferent de tipul de organizare, forma de proprietate asupra capitalului social sau domeniul acţiunilor lor, prin activitatea proprie pe care o desfăşoară, întreprinderea se integrează în procesele producerii, circulaţiei şi repartiţiei PIB, în legătură cu care se manifestă un sistem complex de relaţii băneşti. Asemenea relaţii se desfăşoară în interiorul fiecărei întreprinderi şi la intersecţia acesteia cu mediul economico-social ambiant. Aceste relaţii băneşti constituie premisa esenţială, precum şi rezultatul procesului repartiţiei economice în cadrul căreia se creează PIB. Asigurarea continuităţii acestei reproducţii presupune circuitul permanent al capitalului, formarea şi repartizarea unei pluralităţi de fonduri la nivel micro, mezo şi macroeconomic” .

Toate aceste procese sunt legate de întreprinderi şi generează multiple fluxuri băneşti ce converg spre ele, se desfăşoară în cadrul lor şi pornesc spre exterior, către alţi agenţi economici, către stat, asigurările sociale, asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă, precum şi spre sistemul relaţiilor de credit. Aceste fluxuri băneşti sunt determinate de: constituirea şi alocarea capitalului; plata impozitelor şi a taxelor datorate; plata contribuţiilor pentru asigurările sociale; plata primelor de asigurare către societăţile de asigurări de bunuri, persoane şi răspundere civilă; plata dobânzilor pentru creditele bancare angajate şi rambursarea creditelor scadente; remunerarea salariaţilor, a acţionarilor sau a asociaţilor.

Întreprinderea trebuie să fie viabilă, să fie profitabilă; dacă nu este aşa, atunci ea nu poate să asigure fluxurile financiare destinate bugetului statului, finanţelor publice. O întreprindere viabilă asigură locuri de muncă, asigură altor întreprinderi producţia, asigură venituri care vor fi folosite pentru satisfacerea consumului privat şi a celui public, şi pe acest temei, asigurarea unui demaraj economic sigur.

Întreprinderea este atât o structură socială cât şi un agent de producţie, care nu poate fi separată de mediul economic, social, politic şi natural căruia îi aparţine.

Privită ca structură socială, întreprinderea cuprinde un ansamblu de activităţi umane, care au o finalitate bine determinată şi care dau viaţă tuturor elementelor tehnice, tehnologice şi de altă natură pe care le întâlnim în cadrul acesteia. Caracterul de organizaţie productivă îşi găseşte expresia în specificul activităţilor productive, al tehnologiilor folosite şi în dependenţa tehnologică dintre elementele structurale.

De aceea putem spune că întreprinderea este un sistem, o realitate complexă, aflată într-un permanent schimb cu exteriorul printr-o multitudine de procese de decizie, căutare, receptare şi transmitere de informaţii.

Întreprinderea nu poate fi izolată în mediul ei;ea trebuie să se adapteze mereu unui anumit context socio-economic şi unui mediu care este cel mai adesea instabil. Fiecare întreprindere îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui macrosistem. Influenţele acestuia asupra întreprinderii se manifestă prin mediul ambiant în care îşi desfăsoară activitatea şi in care îşi găseşte valorificarea rezultatelor sale.

Prin mediul ambiant al unei întreprinderi se înţelege în general “ansamblul organizaţiilor, întreprinzatorilor şi factorilor a căror existenţă influenţează sau poate influenţa comportamentul şi performanţele întreprinderii”

Fiecare întreprindere este o celulă de producţie care oferă pe piaţă bunuri de consum, bunuri de producţie şi servicii. Bunurile şi serviciile oferite de diverse întreprinderi, prin intermediul diferitelor pieţe, sunt dependente unele de altele, iar întreprinderea la rândul său, este dependentă de diferite pieţe. Relaţia întreprinderii cu mediul său, cu diversele pieţe cu care intră în legatură este redată schematic astfel:

Preview document

Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 40
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 41
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 42
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 43
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 44
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 45
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 46
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 47
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 48
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 49
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 50
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 51
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 52
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 53
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 54
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 55
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 56
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 57
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 58
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 59
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 60
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 61
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 62
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 63
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 64
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 65
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 66
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 67
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 68
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 69
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 70
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 71
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 72
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 73
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 74
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 75
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 76
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 77
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 78
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 79
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 80
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 81
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 82
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 83
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 84
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 85
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 86
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 87
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 88
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 89
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 90
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 91
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 92
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 93
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 94
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 95
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 96
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 97
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 98
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 99
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 100
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 101
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 102
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 103
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 104
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 105
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 106
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 107
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 108
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 109
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 110
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 111
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 112
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 113
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 114
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 115
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 116
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 117
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 118
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 119
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 120
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 121
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 122
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 123
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 124
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 125
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 126
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 127
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 128
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 129
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 130
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 131
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 132
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 133
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 134
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 135
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 136
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 137
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 138
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 139
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 140
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 141
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 142
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 143
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 144
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 145
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 146
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 147
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 148
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 149
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 150
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 151
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 152
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 153
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 154
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 155
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 156
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 157
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 158
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 159
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 160
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 161
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 162
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 163
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 164
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 165
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 166
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 167
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 168
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 169
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 170
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 171
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 172
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 173
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 174
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 175
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 176
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 177
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 178
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 179
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 180
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 181
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 182
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 183
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 184
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 185
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 186
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 187
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 188
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 189
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 190
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 191
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 192
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 193
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 194
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 195
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 196
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 197
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 198
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 199
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 200
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 201
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 202
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 203
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 204
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 205
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 206
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 207
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 208
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 209
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 210
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 211
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 212
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 213
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 214
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 215
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 216
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 217
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 218
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 219
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 220

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Financiara a Inteprinderii

1. Titlurile de credit folosite de întreprindere ( cambie, bilet la ordin lei) si instrumente de decontare (CEC, virament, cărţile de credit)....

Fiscalitate Internațională

1. Rolul statului în economie. Incidenta fiscalitãtii internationale asupra întreprinderilor. 1.1. Folosirea impozitelor ca pârghii...

Finanțe

Aparitia si cristalizarea notiunii de “finante” se înscrie în amplul proces evolutiv al societatii omenesti. Semnificatiile sale s-au conturat pe...

Finanțele întreprinderii

Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii)....

Curs Gestiune Bancara

TEMA 1 CONDUCEREA BANCILOR COMERCIALE CUPRINSUL TEMEI: 1. CONSIDERAŢII PRIVIND CONDUCEREA ACTIVITĂŢII ÎN BĂNCILE COMERCIALE 2....

Gestiune Financiară

GESTIUNEA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII CURS 2 OBIECTUL SI CONTINUTUL FINANTELOR Continutul finantelor. În sens privat întelegem...

Finanțe și Gestiune Financiară

Capitolul 1 NATURA ŞI FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI FINANCIAR 1.1. Definirea şi funcţiile managementului financiar Managerii sunt cei care realizează...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Capitolul 1 ANALIZA POZITIEI FINANCIARE 1.1. Elemente de baza privind analiza pe baza de bilant Pozitia financiara reprezinta relatia dintre...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A. 1.1 SCURT ISTORIC Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul...

Gestiune Financiara a Intreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate) 3 Analiza pe baza Bilantului Functional (operational) 8 Contul de Profit...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

INTRODUCERE In lucrarea noastra vom insita asupra evidentializarii aspectelor fundamentale necesare in managementul financiar al intreprinderii...

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

In conditiile economiei de piata libera initiativa se manifesta in mod plenar. In mod concret, acest lucru inseamna: -toate activitatile economice...

Ai nevoie de altceva?