Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Curs
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 13735
Mărime: 408.55KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgeta Vintila, Marcica Moscalu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURÃRI, BÃNCI SI BURSE DE VALORI

Extras din document

Introducere

Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii

Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat de

Facultatea de Finante, Asigurãri, Bãnci si Burse de Valori si face parte din planul de

învãtãmânt aferent anului II, semestrul II.

Obiectivele principale ale cursului, concretizate în competentele pe care studentul le va

dobândi dupã parcurgerea si asimilarea acestuia:

.. familiarizarea cu situatiile financiare de raportare, cu aspectele concrete ale

tehnicilor de analizã si previziune financiarã;

.. capacitatea de a determina indicatori de echilibru financiar, performantã

financiarã, rentabilitate si risc;

.. valorificarea rezultatelor analizei financiare pentru planificarea financiarã pe

termen scurt si pe termen lung.

Structura cursului:

Cursul este structurat pe 8 unitãti de învãtare (capitole), cuprinzând:

.. aspecte teoretice si practice privind analiza financiarã, planificarea financiarã pe

termen scurt a activelor si pasivelor curente, strategia financiarã a întreprinderii;

.. întrebãri si aplicatii practice propuse spre solutionare.

Evaluarea cunostintelor se va realiza sub douã forme:

.. evaluare continuã, pe baza lucrãrilor de verificare propuse la sfârsitul fiecãrei

unitãti de învãtare;

.. evaluare finalã, realizatã prin examenul sustinut în sesiunea de

evaluare/reevaluare.

Criteriile de evaluare constau în:

.. ponderea evaluãrilor pe parcursul semestrului ( teme de control) – 40%

.. ponderea evaluãrii finale– 60%

ANALIZA POZItIEI sI A ECHILIBRULUI

FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII

Cuprins

1.1. Cuvintele cheie si competentele unitãtii de învãtare

1.2. Continutul unitãtii de învãtare

1.2.1. Indicatori si relatii de calcul privind echilibrul financiar al întreprinderii

1.2.2. Aplicatii rezolvate si interpretãri

1.3. Teste de autoevaluare a cunostintelor

1. 1. Cuvintele cheie si competentele unitãtii de învãtare

Cuvinte cheie: bilant, activ, capitaluri proprii, datorii, nevoi, resurse, echilibru financiar, lichiditate,

exigibilitate, structurã de finantare, bilant financiar, fond de rulment financiar, nevoie de fond de

rulment, trezorerie netã.

Competentele unitãtii de învãtare: Dupã parcurgerea unitãtii de învãtare, studentul va fi capabil sã:

.. clasifice corect posturile bilantiere, recunoscând elementele de activ si pasiv din bilantul unei

întreprinderi;

.. realizeze o analizã lichiditate-exigibilitate, dupã gruparea posturilor de activ în functie de

lichiditate si a celor de pasiv în functie de gradul lor de exigibilitate;

.. transpunã informatiile contabile într-o formã adecvatã nevoilor de analizã financiarã

patrimonialã;

.. calculeze si sã interpreteze corect indicatorii de echilibru financiar: fondul de rulment, nevoia

de fond de rulment, trezoreria netã;

.. explice modul de realizare al echilibrului financiar al unei societãti, având în vedere si domeniul

de activitate al acesteia.

6

1. 2. Continutul unitãtii de învãtare

1. 2. 1. Indicatori si relatii de calcul privind echilibrul financiar al

întreprinderii

Indicatori Relatii de calcul

Situatia netã (SN) SN = Activ total – Datorii totale

Fondul de rulment

(FR)

Varianta francezã:

FR = (Capital si rezerve + Provizioane + Subventii pt. investitii + Datorii ce

tb. plãtite într-o perioada > 1 an) - Active imobilizate

Varianta anglo-saxonã:

FR = ACR nete (active curente nete1) =

(Active circulante + Ch. în avans) – (Datorii curente + Ven. înreg. în avans)

Nevoia de fond de

rulment (NFR)

NFR = (Active circulante – Investitii financiare pe termen scurt – Casa si

conturi la banci + Ch. în avans) - (Datorii ce tb. plãtite într-o perioada mai < 1

an – Credite pe termen scurt + Ven. înreg. în avans)

Trezoreria netã (TN) TN = FR – NFR = Active de trezorerie – Resurse de trezorerie = (Investitii

financiare pe termen scurt + Casa si conturi la banci) - Credite pe termen scurt.

Preview document

Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 40
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 41
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 42
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 43
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 44
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 45
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 46
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 47
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 48
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 49
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 50
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 51
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 52
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 53
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 54
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 55
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 56
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 57
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 58
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 59
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 60
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 61
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 62
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 63
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 64
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 65
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 66
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 67
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 68
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 69
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 70
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 71
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.SANTIERUL NAVAL DAMEN.S.A GALATI Grupul de Şantiere Damen a luat fiinţa dintr-o singura...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA

INTRODUCERE Acest proiect este conceput sub forma unei analize financiare asupra uneia dintre cele mai mari companii din România. Lucrarea î.i...

Modalități Forme și Instrumente de Plată

Introducere Un moment important în desfasurarea schimburilor economice internationale îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice...

Gestiune financiară anul II

Functia financiara a firmei-consta in realizarea obiectivelor de baza ale acesteia, in primul rand a obtinerii de profit in conditii de...

Finanțele întreprinderii

Curs nr. 1. FINANTELE INTREPRINDERII-Stoenica CAP.I ROLUL GESTIUNII FINANCIARE Finantele private fac obiectul unei actiuni spre atingerea unui...

Gestiune Financiară

GESTIUNEA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII CURS 2 OBIECTUL SI CONTINUTUL FINANTELOR Continutul finantelor. În sens privat întelegem...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a întreprinderii SC Cricova SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A. 1.1 SCURT ISTORIC Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiune financiară a întreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate) 3 Analiza pe baza Bilantului Functional (operational) 8 Contul de Profit...

Gestiunea financiară a întreprinderii

INTRODUCERE In lucrarea noastra vom insita asupra evidentializarii aspectelor fundamentale necesare in managementul financiar al intreprinderii...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

In conditiile economiei de piata libera initiativa se manifesta in mod plenar. In mod concret, acest lucru inseamna: -toate activitatile economice...

Ai nevoie de altceva?