Gestiunea Investițiilor

Curs
8.8/10 (20 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 38328
Mărime: 769.52KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bilaus Mihaela
Universitatea „Petre Andrei” din Iasi Facultatea de Economie Specializarea Finante-Banci Suport de Curs

Cuprins

CAPITOLUL 1: Bazele teoretice ale investitiilor 4

1.1. Conceptul de investitii 4

1.2. Tipologia investitiilor 5

1.3. Proiectul de investitii 6

1.4. Rolul investitiilor în dezvoltarea economico-sociala 6

CAPITOLUL 2: Strategii investitionale 7

2.1. Investitiile si cresterea economica 7

2.2. Modele ale cresterii economice fundamentate pe investitii si eficienta lor 8

2.3. Optimizarea repartizarii fondurilor de investitii 9

2.4. Metode de prognoza a investitiilor 10

CAPITOLUL 3: Indicatori de evaluare si analiza a eficientei economice a

investitiilor 12

3.1. Fundamentele eficientei economice a investitiilor 12

3.2. Identificarea elementelor de efort si efecte investitionale 13

3.3. Sistemul indicatorilor de eficienta economica a investitiilor 14

3.4. Analiza economica si analiza financiara a proiectelor de investitii 22

CAPITOLUL 4: Evaluarea influentei factorului timp asupra eficientei economice

investitiilor 24

4.1. Implicatiile factorului timp asupra procesului investitional 24

4.2. Cuantificarea influentei factorului timp asupra eficientei

economice a investitiilor 25

4.3. Tehnica actualizarii în procesul investitional 27

4.4. Analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii 34

CAPITOLUL 5: Mecanismul investitiilor financiare 36

5.1. Investitii financiare (de portofoliu) – definitie, rol, structura 36

5.2. Pietele financiare si evaluarea actiunilor si obligatiunilor 39

5.3. Bursa de valori si rolul sau în tranzactiile cu titluri financiare 44

CAPITOLUL 6: Finantarea, creditarea si decontarea investitiilor 45

6.1. Factorii participanti la procesul investitional – rol si atributii 45

6.2. Etapele procesului investitional 46

6.3. Sistemul fondurilor si resurselor de finantare a investitiilor 55

6.4. Forme de mobilizare a resurselor financiare 57

6.5. Tehnici de finantare, creditare si decontare a investitiilor 58

6.6. Particularitati în finantarea, creditarea si decontarea investitiilor din unele

domenii de activitate 61

CAPITOLUL 7: Investitii cu participarea capitalului strain 67

7.1. Investitiile internationale – delimitari conceptuale 67

7.2. Locul si rolul investitiilor straine în economia mondiala 68

3

7.3. Corporatiile transnationale – principalii operatori cu investitii internationale 69

7.4. Categorii de risc ale investitiilor internationale 69

7.5. Investitiile straine în România 71

7.6. Organizatii financiare specializate în finantarea si creditarea investitiilor

internationale 72

BIBLIOGRAFIE 79

4

Extras din document

CAPITOLUL 1

BAZELE TEORETICE ALE INVESTITIILOR

1.1. Conceptul de investitii.

1.2. Tipologia investitiilor.

1.3. Proiectul de investitii.

1.4. Rolul investitiilor în dezvoltarea economico-sociala.

1.1. Conceptul de investitii

În practica economica investitia este privita ca o cheltuiala facuta de persoane

fizice si juridice cu scopul de a obtine bunuri si servicii. Aceasta categorie de cheltuieli

angajeaza cel mai mult viitorul.

În general, investitiile reprezinta un plasament de resurse banesti în imobilizari pe

termen lung, de natura corporala, necorporala si în participatiuni si în imobilizari pe termen

scurt pentru constituirea elementelor de active circulante si acordare de credit comercial.

Investitiile pe termen lung de natura corporala se constituie din terenuri, cladiri, utilaje,

plantatii aflate în patrimoniul celor ce le achizitioneaza si nu a celor ce le creeaza.

Investitiile pe termen lung de natura necorporala sunt cheltuielile de cercetare stiintifica,

formare si perfectionare de personal, în toate cazurile când aceste cheltuieli nu se pot

cuprinde în costul de fabricatie. Participatiunile sunt resurse de care dispune firma în

crearea capitalului social la alte firme.

În definitiile date investitiilor se disting: aspectul economic, financiar, contabil si

juridic. Din punct de vedere economic, investitiile reprezinta toate consumurile de resurse

care se fac în prezent în speranta unor efecte economice. Din punct de vedere financiar,

investitiile reprezinta crearea de capital de productie prin renuntarea la consumul imediat a

resurselor banesti. De la acest capital se spera a se realiza un flux de încasari viitoare.

Acest aspect al definirii investitiilor tine seama de fluxurile financiare de care acestea sunt

legate. Sub aspect contabil, investitiile reprezinta transformarea de moneda fie în active

fizice supuse amortizarii, fie în active financiare. Din punct de vedere juridic, investitiile

reprezinta achizitiile de elemente ale unui patrimoniu care pot constitui obiect al dreptului

de proprietate.

Atributul de cheltuiala referitor la investitii trebuie înteles ca transformarea

activelor banesti în active materiale care, puse în opera, maresc patrimoniul

întreprinzatorului.

Privit sub aceste aspecte, fenomenul investitional este însotit de o marire a

pasivului, fiind vorba de o cheltuiala al carei efect se întinde dincolo de exercitiul bugetar.

În literatura economica a tarilor dezvoltate contributii la definirea investitiilor si-au

adus o serie de autori, cum ar fi: Florin Aftalion, Henri Peumans, Pierre Masse,

Jacques Rueff.

Cea mai însemnata contributie la definirea investitiilor a adus-o economistul englez

J.M. Keynes. Adept al ecuatiei Economii = Investitii, Keynes defineste investitiile ca

adaosul curent la valoarea echipamentului de productie. El defineste si imboldul spre

investitii care se manifesta când rata eficientei marginale a capitalului este ridicata, iar

nivelul dobânzii scazut.

Considerând investitiile un fenomen financiar si monetar, apreciem ca acestea

reprezinta angajarea pe un termen lung a unui capital, plasarea acumularilor banesti ale

populatiei sau agentilor economici în scopul obtinerii unui câstig maxim cu riscuri minime.

Elementele definitorii ale conceptului de investitii sunt:

a). Continutul concret material al efortului investitional, care considera investitia ca

o structura individualizata de resurse diferite ca natura si volum ce sunt angrenate în

realizarea unor proiecte;

5

b). Factorul timp – durata, care releva faptul ca orice proiect se deruleaza în timp,

ca parametrii economici ai proiectului au o evolutie proprie;

c). Notiunea de eficienta conform careia întreprinzatorul accepta schimbarea unor

disponibilitati prezente de resurse pentru o serie de efecte viitoare, care în suma totala sa

fie superioare cheltuielilor initiale;

d). Notiunea de risc. Investitia reprezinta o cheltuiala efectuata în prezent, certa, în

scopul obtinerii unor efecte viitoare, incerte.

1.2. Tipologia investitiilor

Cele mai importante criterii de grupare a investitiilor sunt:

1) Dupa natura tranzactiilor implicate:

- investitii reale;

- investitii financiare.

2) Dupa structura, investitiile sunt:

- utilaje si instalatii;

- lucrari de constructii-montaj;

- cheltuieli asimilate investitiilor.

3) Dupa modul de formare a capitalului, investitiile sunt:

- investitii nete;

- investitii brute.

Investitiile nete reprezinta parte a profitului sau venitului economisit destinata

numai sporirii volumului capitalului fix si al stocurilor de capital, fiind deci sursa formarii

nete a capitalului.

Investitiile brute sunt constituite din investitia neta si amortizarea capitalului fix,

fiind sursa formarii brute a capitalului.

4) Din punct de vedere al importantei pentru beneficiar:

- investitii principale;

- investitii colaterale;

- investitii conexe.

Investitii principale sau directe, sunt obiectele de baza care formeaza investitia

propriu-zisa, legate nemijlocit de crearea de capital fix.

Investitiile colaterale sau utilitati, sunt obiecte din afara incintei, dar legate

teritorial si functional de investitia directa: racordul la apa, energie, canal, drumuri,

telecomunicatii.

Investitiile conexe sunt lucrari realizate pentru alti beneficiari în scopul asigurarii

investitiei principale cu materii prime, materiale, combustibili, energie.

6) Dupa locul geografic al amplasamentului, investitiile sunt:

- investitii interne realizate în tara de origine;

- investitii externe realizate în alte tari.

7) Dupa nivelul lor relativ de risc si de necesitate:

Preview document

Gestiunea Investițiilor - Pagina 1
Gestiunea Investițiilor - Pagina 2
Gestiunea Investițiilor - Pagina 3
Gestiunea Investițiilor - Pagina 4
Gestiunea Investițiilor - Pagina 5
Gestiunea Investițiilor - Pagina 6
Gestiunea Investițiilor - Pagina 7
Gestiunea Investițiilor - Pagina 8
Gestiunea Investițiilor - Pagina 9
Gestiunea Investițiilor - Pagina 10
Gestiunea Investițiilor - Pagina 11
Gestiunea Investițiilor - Pagina 12
Gestiunea Investițiilor - Pagina 13
Gestiunea Investițiilor - Pagina 14
Gestiunea Investițiilor - Pagina 15
Gestiunea Investițiilor - Pagina 16
Gestiunea Investițiilor - Pagina 17
Gestiunea Investițiilor - Pagina 18
Gestiunea Investițiilor - Pagina 19
Gestiunea Investițiilor - Pagina 20
Gestiunea Investițiilor - Pagina 21
Gestiunea Investițiilor - Pagina 22
Gestiunea Investițiilor - Pagina 23
Gestiunea Investițiilor - Pagina 24
Gestiunea Investițiilor - Pagina 25
Gestiunea Investițiilor - Pagina 26
Gestiunea Investițiilor - Pagina 27
Gestiunea Investițiilor - Pagina 28
Gestiunea Investițiilor - Pagina 29
Gestiunea Investițiilor - Pagina 30
Gestiunea Investițiilor - Pagina 31
Gestiunea Investițiilor - Pagina 32
Gestiunea Investițiilor - Pagina 33
Gestiunea Investițiilor - Pagina 34
Gestiunea Investițiilor - Pagina 35
Gestiunea Investițiilor - Pagina 36
Gestiunea Investițiilor - Pagina 37
Gestiunea Investițiilor - Pagina 38
Gestiunea Investițiilor - Pagina 39
Gestiunea Investițiilor - Pagina 40
Gestiunea Investițiilor - Pagina 41
Gestiunea Investițiilor - Pagina 42
Gestiunea Investițiilor - Pagina 43
Gestiunea Investițiilor - Pagina 44
Gestiunea Investițiilor - Pagina 45
Gestiunea Investițiilor - Pagina 46
Gestiunea Investițiilor - Pagina 47
Gestiunea Investițiilor - Pagina 48
Gestiunea Investițiilor - Pagina 49
Gestiunea Investițiilor - Pagina 50
Gestiunea Investițiilor - Pagina 51
Gestiunea Investițiilor - Pagina 52
Gestiunea Investițiilor - Pagina 53
Gestiunea Investițiilor - Pagina 54
Gestiunea Investițiilor - Pagina 55
Gestiunea Investițiilor - Pagina 56
Gestiunea Investițiilor - Pagina 57
Gestiunea Investițiilor - Pagina 58
Gestiunea Investițiilor - Pagina 59
Gestiunea Investițiilor - Pagina 60
Gestiunea Investițiilor - Pagina 61
Gestiunea Investițiilor - Pagina 62
Gestiunea Investițiilor - Pagina 63
Gestiunea Investițiilor - Pagina 64
Gestiunea Investițiilor - Pagina 65
Gestiunea Investițiilor - Pagina 66
Gestiunea Investițiilor - Pagina 67
Gestiunea Investițiilor - Pagina 68
Gestiunea Investițiilor - Pagina 69
Gestiunea Investițiilor - Pagina 70
Gestiunea Investițiilor - Pagina 71
Gestiunea Investițiilor - Pagina 72
Gestiunea Investițiilor - Pagina 73
Gestiunea Investițiilor - Pagina 74
Gestiunea Investițiilor - Pagina 75
Gestiunea Investițiilor - Pagina 76
Gestiunea Investițiilor - Pagina 77
Gestiunea Investițiilor - Pagina 78
Gestiunea Investițiilor - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Investitiilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii

CAPITOLUL1 Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său 1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt...

Investitiile Intreprinderii

1. Conceptul de investitie si semnificatiile sale Notiunea de investitie reprezinta o categorie financiara de o deosebita complexitate, fiind...

Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII GENERALE „TITU MAIORESCU” IAŞI 1.1. Scurt istoric Şcoala generală „Titu Maiorescu” a fost...

Imprumuturile Publice si Datoria Publica a Romaniei

Cap.1. IMPRUMUTURILE PUBLICE 1.1. Consideratii generale Pe masura evolutiei lor si sub constrangerea a numeroase necesitati economico-sociale,...

Raport de Evaluare

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂȚII 1.1. PREZENTAREA S.C. CONSPROIECT S.A. Sediul societăţii : Galati, str. Prelungirea Traian nr. 2, bloc V3,...

Investitii si Surse de Finantare a Investitilor

1.Conceptul de investitie Se urmareste ca din managementul procesului investitiona sa se abordeze, cu prioritate, implicatiile financiare ale...

Gestiunea Financiara a unei Institutii din Domeniul Culturii - Biblioteca Gheorghe Asachi Iasi

Capitolul I Organizarea si functionarea Bibliotecii Judetene „Gheorghe Asachi” Iasi I.1. Scurt istoric La 1octombrie 1920, Primaria...

Caracteristici ale Fondurilor Mutuale

INTRODUCERE La ora actuală, omenirea este tot mai preocupată de modul cum să ducă o viaţă mai bună, să ocupe un anumit rang în societate, să...

Te-ar putea interesa și

Riscul în Procesul Decional

INTRODUCERE Incertitudinea şi riscul reprezintă două coordonate ale mediului economic în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea....

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Metode și Tehnici de Diminuare a Riscului Investițional

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Eficiența Economică a unui Proiect Investițional

INTRODUCERE Eficiența economică este un concept abordat în diferite lucrări de specialitate cu deosebire după anul 1900, unele analize indirecte...

Gestiunea Investitiilor - Politica Capitalului Circulant

Importanta managementului capitalului circulant Termenul capital circulant se refera la o investitie a firmei în activele circulante. Mijlocesle...

Comparație între Portofolii de Acțiuni și Obligațiunii

Capitolul 1 Acţiuni 1. Acţiuni comune Există două tipuri fundamentale de acţiuni care pot fi emise : • Comune • Preferentiale O acţiune...

Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional

Introducere Odată cu obţinerea independenţei, în faţa Republicii Moldova au fost deschise o multitudine de perspective şi posibilităţi. Aceste...

Analiza Fundamentală a Portofoliului

INTRODUCERE Scopul lucrarii noastre il reprezinta analiza fundamentala in selecţia unui portofoliu, studiul fiind concentrat pe analiza...

Ai nevoie de altceva?