Gestiunea Portofoliului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 31298
Mărime: 143.27KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Conţinutul pieţelor financiare

1.1. Conceptul de pieţe financiare

În abordarea pieţelor financiare este necesar să pornim de la conceptul modern extrem de complex, acela de finanţe.

Se cunoaşte că teoria modernă a finanţelor pune accent pe fluxurile financiar-monetare, care în esenţa lor sunt fluxuri de capital, dat fiind faptul că orice activitate din economia de piaţă urmăreşte realizarea de profit. Dar profitul nu mai poate fi obţinut oricum, ci în condiţii de raţionalitate şi risc.

De aceea, apare nevoia de informaţie, care poate fi dată în cele mai sofisticate forme pe pieţele financiare de către intermediari. Printre aceşti intermediari, enumerăm băncile, bursele, societăţile de arbitraj, brokeraj, societăţile de investiţii financiare.

Finanţele, pe de altă parte, cuprind fluxuri, verigi, instituţii şi pieţele. Printre acestea, menţionăm pieţele financiare, în sens larg care, cuprind piaţa creditului.

Rezultă că pieţele financiare cuprind mecanismele, fluxurile şi instrumentele cu ajutorul cărora capitalurile disponibile sunt dirijate prin intermediari către investitori în scopul realizării de profit.

Din alt punct de vedere, mai riguros ştiinţific, piaţa financiară cuprinde numai piaţa de capital pe termen lung care cuprinde emisiunea şi alte operaţiuni cu valori mobiliare.

Prof.univ.dr.Gabriela Agache, preşedinta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare apreciază că “Piaţa financiară este piaţa capitalurilor pe termen lung, pe care se emit şi se tranzacţionează valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri. Piaţa financiară este cea pe care se vând şi se cumpără active financiare, fără a fi schimbată natura lor “.

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile şi dispersate din economie sunt dirijate către agenţi economici sau către orice entităţi publice şi private solicitatoare de fonduri.

Conceptul de piaţă de capital are însă conotaţii mult mai profunde care decurg din relaţiile de alocare a resurselor disponibile în scopul fructificării acestora şi al satisfacerii cererii de capital dintr-o economie. Din punct de vedere al sferei sale de cuprindere, în literatura de specialitate s-au structurat două concepţii referitoare la piaţa de capital: concepţia anglo-saxonă şi concepţia continental-europeană (de origine latină).

În concepţia anglo-saxonă, piaţa de capital formează împreună cu piaţa monetară ceea ce se numeşte, în termen atotcuprinzător, piaţa financiară. În acest concept, piaţa de capital este sinonimă cu piaţa valorilor mobiliare (securities market) şi asigură investirea capitalurilor pe termen mediu şi lung.

Piaţa monetară realizează atragerea şi plasarea capitalurilor pe termen scurt prin intermediul pieţei interbancare, a pieţei scontului, a pieţei efectelor de comerţ, pieţei certificatelor de depozit, a pieţei eurovalutei, etc.

În concepţia continental-europeană, piaţa de capital are o structură complexă, care cuprinde: piaţa monetară, piaţa interbancară şi piaţa financiară.

Piaţa monetară este piaţa capitalurilor pe termen scurt şi mediu fiind reprezentată de piaţa interbancară şi de piaţa titlurilor de creanţă negociabile.

Piaţa ipotecară este o piaţă specifică construcţiei de locuinţe, pe care acţionează organismele ce acordă împrumuturi sub forma creditului imobiliar.

Piaţa financiară este piaţa capitalurilor pe termen lung, pe care se emit şi se tranzacţionează valori mobiliare ce servesc drept suport al schimburilor de capitaluri. Piaţa financiară este cea pe care se cumpără şi se vând active financiare, fără a fi schimbată natura lor. Ea exprimă o relaţie directă între deţinătorul şi utilizatorul de fonduri.

1.2. Conţinutul pieţei de capital

Pieţele financiare îi adună pe ofertanţii şi solicitanţii de fonduri. În teoria modernă a finanţelor, aceste pieţe sunt privite şi sub raportul eficienţei şi multilateralităţii lor. Piaţa monetară sau piaţa fluxurilor financiare pe termen scurt mai este denumită şi piaţa banilor, iar fluxurile financiare pe termen lung şi mediu se mai numesc piaţa capitalurilor.

Pieţele financiare sunt formate din reţele de sub-pieţe legate între ele, cele mai multe astfel de pieţe dispun de un spaţiu de amplasare.

Majoritatea pieţelor financiare sunt competitive, iar actorii sunt foarte competenţi. Acest lucru este foarte necesar dacă avem în vedere că activităţile de a obţine un profit suplimentar în condiţii de risc sunt într-o competiţie permanentă.

Informaţia are un rol foarte mare pe pieţele de capital şi ea este încorporată în preţul stocului de capital. Singurul factor care modifică preţul stocului de capital sunt noile informaţii care vor apărea. De aceea, conform teoriei pieţelor eficiente, preţul activelor se modifică într-un mod întâmplător. Se poate totuşi previziona, în foarte mare măsură, modificarea preţului unui activ financiar (de exemplu cursul monedelor străine sau producţiile viitoare de cereale, care sunt comercializate pe pieţele eficiente).

La cumpărarea stocurilor de capital se poate obţine o rată foarte înaltă a veniturilor obţinute pentru un anumit grad de risc. Managerii specializaţi în portofolii ale pieţelor de capital cumpără stocuri subevalutare şi le vând supraevaluate. Stocurile de capital sau alte investiţii nu pot fi alese la întâmplare. Cei mai mulţi dintre actori, gestionează un portofoliu care se potriveşte preocupărilor şi afacerilor lor. Se acceptă un anumit nivel de risc.

Pieţele de capital sunt foarte diverse din punct de vedere al serviciilor pe care le oferă. Prin pieţele financiare, capitalurile disponibile sunt îndreptate către persoanele fizice şi juridice din fiecare ţară sau din alte ţări, adică acolo unde cererea de capital este mai mare decât oferta. Ca urmare, se creează pieţe de capital interne şi internaţionale.

Pieţele de capital au ca obiect al activităţii emisiunea şi plasarea titlurilor financiare îndeplinind în acest fel cerinţele debitorilor.

Titlurile de valori mobiliare au caracter negociabil şi pot fi vândute şi cumpărate înainte de scadenţă.

Preview document

Gestiunea Portofoliului - Pagina 1
Gestiunea Portofoliului - Pagina 2
Gestiunea Portofoliului - Pagina 3
Gestiunea Portofoliului - Pagina 4
Gestiunea Portofoliului - Pagina 5
Gestiunea Portofoliului - Pagina 6
Gestiunea Portofoliului - Pagina 7
Gestiunea Portofoliului - Pagina 8
Gestiunea Portofoliului - Pagina 9
Gestiunea Portofoliului - Pagina 10
Gestiunea Portofoliului - Pagina 11
Gestiunea Portofoliului - Pagina 12
Gestiunea Portofoliului - Pagina 13
Gestiunea Portofoliului - Pagina 14
Gestiunea Portofoliului - Pagina 15
Gestiunea Portofoliului - Pagina 16
Gestiunea Portofoliului - Pagina 17
Gestiunea Portofoliului - Pagina 18
Gestiunea Portofoliului - Pagina 19
Gestiunea Portofoliului - Pagina 20
Gestiunea Portofoliului - Pagina 21
Gestiunea Portofoliului - Pagina 22
Gestiunea Portofoliului - Pagina 23
Gestiunea Portofoliului - Pagina 24
Gestiunea Portofoliului - Pagina 25
Gestiunea Portofoliului - Pagina 26
Gestiunea Portofoliului - Pagina 27
Gestiunea Portofoliului - Pagina 28
Gestiunea Portofoliului - Pagina 29
Gestiunea Portofoliului - Pagina 30
Gestiunea Portofoliului - Pagina 31
Gestiunea Portofoliului - Pagina 32
Gestiunea Portofoliului - Pagina 33
Gestiunea Portofoliului - Pagina 34
Gestiunea Portofoliului - Pagina 35
Gestiunea Portofoliului - Pagina 36
Gestiunea Portofoliului - Pagina 37
Gestiunea Portofoliului - Pagina 38
Gestiunea Portofoliului - Pagina 39
Gestiunea Portofoliului - Pagina 40
Gestiunea Portofoliului - Pagina 41
Gestiunea Portofoliului - Pagina 42
Gestiunea Portofoliului - Pagina 43
Gestiunea Portofoliului - Pagina 44
Gestiunea Portofoliului - Pagina 45
Gestiunea Portofoliului - Pagina 46
Gestiunea Portofoliului - Pagina 47
Gestiunea Portofoliului - Pagina 48
Gestiunea Portofoliului - Pagina 49
Gestiunea Portofoliului - Pagina 50
Gestiunea Portofoliului - Pagina 51
Gestiunea Portofoliului - Pagina 52
Gestiunea Portofoliului - Pagina 53
Gestiunea Portofoliului - Pagina 54
Gestiunea Portofoliului - Pagina 55
Gestiunea Portofoliului - Pagina 56
Gestiunea Portofoliului - Pagina 57
Gestiunea Portofoliului - Pagina 58
Gestiunea Portofoliului - Pagina 59
Gestiunea Portofoliului - Pagina 60
Gestiunea Portofoliului - Pagina 61
Gestiunea Portofoliului - Pagina 62
Gestiunea Portofoliului - Pagina 63
Gestiunea Portofoliului - Pagina 64
Gestiunea Portofoliului - Pagina 65
Gestiunea Portofoliului - Pagina 66
Gestiunea Portofoliului - Pagina 67
Gestiunea Portofoliului - Pagina 68
Gestiunea Portofoliului - Pagina 69
Gestiunea Portofoliului - Pagina 70
Gestiunea Portofoliului - Pagina 71
Gestiunea Portofoliului - Pagina 72
Gestiunea Portofoliului - Pagina 73
Gestiunea Portofoliului - Pagina 74
Gestiunea Portofoliului - Pagina 75
Gestiunea Portofoliului - Pagina 76
Gestiunea Portofoliului - Pagina 77
Gestiunea Portofoliului - Pagina 78
Gestiunea Portofoliului - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Portofoliului.doc

Alții au mai descărcat și

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Finanțele întreprinderii

Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii)....

Finanțe Internaționale

7.2.1 Sfera pietelor financiare internationale, participanti, titluri Pietele financiare internationale asigura confruntarea cererii si a ofertei...

Piețe de Capital și Burse de Valori

1. PIEŢE FINANCIARE 1.1. Rolul şi tendinţele pieţei financiare Piaţa financiară joacă un rol important în atingerea şi menţinerea echilibrului...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Finanțele Întreprinderii

CAPITOLUL I FUNCŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII Funcţia financiară a întreprinderii rezultă din convergenţa unor factori de ordin teoretic şi...

Finante Internationale

Pentru a analiza sistemul monetar international, se impune precizarea semnificatiei termenului de sistem monetar. Sistemul monetar reprezinta...

Finanțele firmei

1-CONCEPTUL sI FUNCtIILE FINANtELOR ÎNTREPRINDERII Finantele agentilor economici reprezintã veriga primarã, de bazã, a întregului sistem...

Te-ar putea interesa și

Comparație între Portofolii de Acțiuni și Obligațiunii

Capitolul 1 Acţiuni 1. Acţiuni comune Există două tipuri fundamentale de acţiuni care pot fi emise : • Comune • Preferentiale O acţiune...

Gestiunea Portofoliului de Zece Titluri

Capitolul I. INTRODUCERE In urma unui studiu cu privire la evolutia cursurilor actiunilor emise de cele mai bine cotate societati comerciale de pe...

Gestiunea Calității Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Gestiunea Portofoliului format din Actiunile OMV Petrom SA (SNP) si SIF Oltenia SA

Lucrarea nr. 1 Gestiunea portofoliului format din actiunile SNP si SIF5 in perioada 27.09.2010-29.10.2010 Trendul saptamanal al preturilor de...

Sisteme și tipuri de organizare a gestiunii portofoliului de active financiare pe piața de capital din România

1. Gestiunea portofoliului vs piața de capital românească 1.1 Conceptul de gestiune a portofoliului Gestiunea portofoliului este o știință care...

Gestiunea portofoliului de contracte Options pe piața de capital românească

Capitolul 1- Gestiunea portofoliului de contracte options 1.1.Conceptul de gestiunea portofoliului Definiţia portofoliului şi tipuri de...

Gestiunea portofoliului de contracte futures pe piața de capital românească

1.GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE CONTRACTE FUTURES 1.1.Conceptul de gestiunea portofoliului Definiţia portofoliului şi tipuri de portofolii...

Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare. Rolul Bancilor de Investitii

1 Definirea si clasificarea portofoliilor de titluri financiare Portofoliul de titluri reprezinta totalitatea titlurilor de valoare pe care le...

Ai nevoie de altceva?