Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3106
Mărime: 28.44KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Relevanţa relativ scăzută a informaţiilor non-financiare în aprecierea rentabilităţii şi riscului unei investiţii de capital a determinat orientarea prioritară a investitorilor spre informaţiile non-financiare privind activitatea întreprinderilor. Investitorii nu sunt interesaţi doar de trecutul istoric al companiei, reflectat cu precădere de către indicatorii financiari, ci, mai ales, de perspectivele viitoare de dezvoltare generate de utilizarea resurselor materiale, financiare, umane, informaţionale şi organizaţionale ale acesteia în contextul mediului de afaceri respectiv.

Conceptul de performanţă globală a companiei are la bază teoria deţinătorilor de interese. Managerii nu pot maximiza valoarea firmei dacă ignoră interesele partenerilor săi sociali: acţionari, manageri, salariaţi, creditori, furnizori, clienţi, statul etc. Din perspectiva companiei, aceste interese pot fi contradictorii, ceea ce poate da naştere unor conflicte în interiorul organizaţiei, influenţând negativ rezultatele economico-financiare ale acesteia. De exemplu, creşterea salariilor şi asigurarea unor condiţii de muncă corespunzătoare determină satisfacerea nevoilor angajaţilor, dar implică efectuarea de cheltuieli suplimentare la nivelul firmei, respectiv diminuarea profitului şi a competitivităţii acesteia.

Performanţa firmelor cotate este influenţată semnificativ de forma de guvernanţă corporativă, respectiv de capacitatea factorilor decizionali de a identifica şi armoniza interesele celor mai semnificativi parteneri sociali ai acestora. Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de competitivitate superioară, managementul trebuie să evite conflictele potenţiale dintre toţi aceşti parteneri de afaceri şi, mai mult, să le ia în considerare şi să le armonizeze.

Armonizarea acestor interese se asigurã prin intermediul sistemului de guvernanţă corporativă (în engl. corporate governance).

Abilitatea managerilor şi a altor factori de decizie, precum acţionarii, Consiliul de Administraţie, auditorii, de a armoniza şi ierarhiza aceste interese, influenţează direct riscul şi câştigurile generate de investiţia în acţiunile firmei respective. Deci calitatea şi eficienţa operaţională a formei de guvernanţă corporativă determină controlul variabilelor care au un impact puternic asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor.

În acest sens, conform studiului realizat de Ernst & Young Center for Business and Innovation (1997) privind utilizarea indicatorilor non-financiari, variabilele legate de sistemul de guvernanţă corporativă sunt considerate ca fiind dintre cele mai importante criterii de performanţă nonfinanciare utilizate de investitori la evaluarea firmelor cotate (vezi tabelul 1).

Astfel, dintre cele opt criterii de performanţă nonfinanciară relevante pentru investitori, jumătate dintre acestea se referă la modul de administrare şi guvernare a companiilor: calitatea managementului, cultura corporatistă, eficacitatea politicilor de remunerare a conducerii executive şi calitatea sistemului de comunicare cu acţionarii. Calitatea managementului este definită cu ajutorul variabilelor calitatea strategiei şi gradul de execuţie al acesteia, experienţa managerială, stilul de conducere al managerilor etc.

Criterii nonfinanciare referitoare la practica de guvernanţă corporativă utilizate de către investitori pentru aprecierea performanţei companiilor

Tabelul 1

Calitatea managementului Scor* Eficacitatea politicilor de remunerare

a conducerii executive Scor

Gradul de execuţie al strategiei firmei 1 Armonizarea politicii de stimulare a

managementului cu interesele acţionarilor 8

Calitatea strategiei companiei 3 Politicile de remunerare bazate pe criterii

corespunzătoare de performanţă 12

Experienţa managerială 7 Raportul dintre remunerarea conducerii

executive şi remunerarea forţei de muncă 39

Calitatea viziunii organizaţionale 16

Stilul de conducere al managementului 24

Cultura corporatistă Scor Calitatea sistemului de comunicare

cu acţionarii Scor

Abilitatea de a atrage şi păstra persoane talentate 5 Credibilitatea managementului 2

Calitatea forţei de muncă 18 Accesibilitatea managementului 26

Calitatea sistemului de acordare de stimulente 23 Eficienţa departamentului de relaţii cu

acţionarii 31

Calitatea progamelor de training a personalului 28 Calitatea materialelor publicate 34

Politicile sociale şi de mediu 37

Utilizarea muncii în echipă 38

* Scorul acordat pentru fiecare criteriu nonfinanciar variază între 1 (maxim ) şi 39 (minim).

Cultura corporatistă este apreciată cu ajutorul mai multor variabile nonfinanciare, cum ar fi abilitatea de a atrage şi păstra persoane talentate, calitatea forţei de muncă, calitatea sistemului de acordare de stimulente, politicile sociale şi de mediu, utilizarea muncii în echipă etc.

Eficacitatea politicilor de remunerare a conducerii executive se exprimă pe seama factorilor legaţi de armonizarea politicii de stimulare a managementului cu interesele acţionarilor, politicile de remunerare bazate pe criterii corespunzătoare de performanţă, raportul dintre remunerarea conducerii executive şi remunerarea forţei de muncă etc.

Preview document

Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 1
Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 2
Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 3
Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 4
Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 5
Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 6
Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 7
Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 8
Îmbunătățirea Sistemului de Guvernanță Corporativă - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Imbunatatirea Sistemului de Guvernanta Corporativa.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernarea Corporativă

1.1. Aparitie: Ultimul deceniu al secolului abia încheiat a marcat conturarea unui domeniu specific al managementului stiintific, deosebit de...

Modelul anglo-saxon de guvernare a întreprinderii - studiu de caz efectuat pe CN Transelectrica SA

I. Noţiuni teoretice privind modelul anglo-saxon de guvernare a întreprinderii Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie se caracterizează...

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Moneda și Sistemul Bancar

10.1. Masa monetară şi sistemul monetar al Republicii Moldova Masa monetară reprezintă un indicator care reprezintă toate instrumentele de plată...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Mecanismul Cursului Valutar

1.Modelul actual al etalonului monetar. În lunga istorie a monedei, componentele sale, componenta-etalon şi cea semn, au evoluat, modificându-şi...

Managementul Riscului Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Piața Financiară Internațională

4.1. Funcţiile relaţiilor financiar-valutare internaţionale Relaţiile economice internaţionale se desfăşoară sub forma unor schimburi de mărfuri...

Te-ar putea interesa și

Concurența pe Piața de Autoturisme în România

Productia, piata si concurenta în domeniul autoturismelor din România se afla înca de la începuturile lor sub influenta exigentelor interne si,...

Strategii pe piața autoturismelor din România

Capitolul 1. Piaţa şi mediul economic concurenţial 1.1. Mediul de afaceri contemporan Mediul de afaceri reprezintă ansamblul reglementărilor...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Guvernarea Corporativă

1.1. Aparitie: Ultimul deceniu al secolului abia încheiat a marcat conturarea unui domeniu specific al managementului stiintific, deosebit de...

Activitatea și implicațiile instituțiilor financiare internaționale în România

CAPITOLUL 1: INFIINTAREA SI ACTIVITATEA ORGANIZATIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE 1.1. Grupul Bancii Mondiale Banca Mondială este o Instituţie...

Guvernarea Corporativa

Actuala tendinta in conducerea societatilor pe actiuni este guvernanta corporativa. In universul economic al zilelor noastre, corporatia este forma...

Guvernanță corporativă în cadrul Nokia

Capitolul 1. Guvernarea Corporativă – aspecte conceptuale 1.1. Conceptul de guvernanţă corporativă Termenul de guvernanţă a fost folosit iniţial...

Cadrul pentru Guvernanță Corporativă în România

Introducere Guvernaţa corporativă este un fenomen recent - de două decenii maxim - sau, dimpotrivă, o caracteristică a societăţilor umane,...

Ai nevoie de altceva?