Indici Bursieri

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5334
Mărime: 405.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Conspect: Indici bursieri

Extras din document

Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare, fiecare bursă calculînd propriul indice.

-Creşterea unui indice bursier reflectă faptul că cererea de valori mobiliare este superioară ofertei, indicînd, în anumite limite, o activitate economico-financiară pozitivă a societăţilor cotate la bursă.

Principii de construcţie a indicilor bursieri

-simplitatea metodelor de calcul al indicilor bursieri, disponi-bilitatea și accesibilitatea informațiilor și datelor folosite la determinarea indicilor;

-metodele de calcul ale indicilor bursieri trebuie să reflecte întotdeauna realitatea;

-utilizarea indicilor bursieri în analiza strategiilor de investiții și ca măsură a performanţei portofoliilor create în cadrul societăţilor de asigurări, fondurilor de pensii, fonduri mutuale şi altor investitori instituţionali;

-informaţiile ce stau la baza calculării indicilor bursieri trebuie să aibă surse autorizate;

-trebuie să se asigure continuitatea şi comparabilitatea cu momentele anterioare;

-trebuie menţinută consistenţa datelor şi a metodelor de calcul.

Metodologia de calcul a indicelui bursier.

Metodologia de calcul diferă de la un indice la altul, în funcție de tipul și caracteristicile fiecăruia. De exemplu,

-indicii din generația I se calculează ca o medie aritmetică a cursurilor acțiunilor componente, ajustate cu un divizor a cărui valoare este modificată periodic, în funcție de modificările intervenite în structura patrimonială a emitenților. Relația de calcul este

-indicii din generația a II se calculează ca o medieponderată cu capitalizarea bursieră, formula de calcul fiind:

n – numărul acțiunilor ce intră în componența indicelui;

pi0 (pit)– prețul acțiunii (i) la data inițială (la momentul t);

qi0 – numărul de acțiuni (i) la data inițială;

cit – factor de corecție pentru acțiunea (i);

K – divizor;

V0 – valoarea de bază a indicelui.

Etape în construirea indicelui din generația a II-a.

Preview document

Indici Bursieri - Pagina 1
Indici Bursieri - Pagina 2
Indici Bursieri - Pagina 3
Indici Bursieri - Pagina 4
Indici Bursieri - Pagina 5
Indici Bursieri - Pagina 6
Indici Bursieri - Pagina 7
Indici Bursieri - Pagina 8
Indici Bursieri - Pagina 9
Indici Bursieri - Pagina 10
Indici Bursieri - Pagina 11
Indici Bursieri - Pagina 12
Indici Bursieri - Pagina 13
Indici Bursieri - Pagina 14
Indici Bursieri - Pagina 15
Indici Bursieri - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Indici Bursieri.doc

Alții au mai descărcat și

Resursele Financiare Publice

Resursele se clasifică în resurse financiare, materiale, umane, valutare, infornaţionale. Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor...

Managementul Deciziilor de Investitii

CIRCUITUL FINANCIAR FUNDAMENTAL Finatele – obiectul politicii conducatorilor intreprinderii Politica financiara – ansamblul de decizii(consum,...

Piețe Internaționale de Capital

1. Internaţionalizarea pieţelor de capital În prezent, pieţele de capital din ţările dezvoltate sunt mai integrate şi mai interdependente ca în...

Piețe de Capital și Burse de Valori

1. PIEŢE FINANCIARE 1.1. Rolul şi tendinţele pieţei financiare Piaţa financiară joacă un rol important în atingerea şi menţinerea echilibrului...

Investițiile de Portofoliu

Procesul de investire are multiple fatete: el poate sa presupuna a investi bani în obligatiuni sau actiuni comune sau proprietati sau orice alte...

Finante Corporative - Curs 1

I. BAZELE FINANŢELOR CORPORATIVE I.1. Conţinutul finanţelor corporaţiilor şi obiectivul major al acestora În finanţe există o singură expresie:...

Gestiunea Portofoliului de Active

Prezentare Prin intermediul acestui material dorim sa facem o prezentare a principalelor modalitati de gestiune si administrare a unui portofoliu...

Piețe de Capital

Unitatea de învãtare nr. 1 Piata financiarã si piata bursierã 1.1. Piata de capital în acceptiunea economicã Bursa este cea mai reprezentativã...

Ai nevoie de altceva?