Inginerie Financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 12097
Mărime: 895.66KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Prefaţă.2

Capitolul 1. CAPITALIZAREA

1.1. Dobânda simplă.6

1.1.1. Determinarea sumei fructificate în regim de dobândă simplă.7

1.2.1. Mărimi specifice calculelor financiare legate de dobândă.9

1.2. Dobânda compusă .12

1.2.1. Suma fructificată în regim de dobândă compusă când perioada de plasament este

un număr întreg de unităţi etalon timp .12

1.2.2. Suma fructificată în regim de dobândă compusă când perioada de plasament este un număr fracţionar de unităţi etalon timp .13

1.3. Ecuaţia pieţei monetare.15

1.4. Probleme rezolvate .19

Capitolul 2. DIMENSIONAREA OPTIMĂ A FONDURILOR BĂNEŞTI LICHIDE

2.1. Modele deterministe .28

2.1.1. Cazul în care nu există posibilitatea apariţiei penuriei de fonduri băneşti lichide.28

2.1.2. Cazul în care există posibilitatea apariţiei penuriei .30

2.2. Modele probabiliste.33

2.2.1. Modele discrete .33

2.2.2. Modele continue .35

2.3. Probleme rezolvate .37

Capitolul 3. PLĂŢI EŞALONATE (RENTE).43

3.1. Anuităţi constante posticipate.43

3.2. Anuităţi constante anticipate . 46

Capitolul 4. RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR .47 4.1. Amortizarea unui împrumut prin anuităţi constante posticipate.47

4.2 Suma rambursată după plata a anuităţi.49

4.3 Legea urmată de diferenţe succesive a dobânzilor: în cazul

anuităţilor constante.50

4.4. Împrumuturi cu anuităţi constante şi dobândă plătită la începutul anului .50

4.5 Probleme rezolvate .52

Capitolul 5. Elemente de calcul stochastic.59

5.1. Legea distribuţiei normale (distribuţia Gauss sau Gauss-Laplace) .59

5.2 Procesul Wiener.63

BIBLIOGRAFIE. 66

Anexe .67

Extras din document

Prefaţă

Ingineria financiară este un domeniu interdisciplinar, care se ocupă de analiza cantitativă a pieţelor financiare, utilizând modele matematice, statistice şi computaţionale. Inginerii financiari aplică teoria financiară, metode matematice avansate, tehnologia informaţiei şi tehnici de inteligenţă artificială în probleme privind pieţele financiare şi managementul financiar.

Principalele probleme abordate de ingineria financiară sunt:

- stabilirea preţului valorilor mobiliare (acţiuni, obligaţii) şi - în special - a produselor

financiare derivate (contracte forward, contracte futures, opţiuni, swap-uri);

- managementul riscului în operaţiile financiare;

- optimizarea portofoliului.

Ca ştiinţă, ingineria financiară (în engleză: financial engineering sau computational finance) este strâns legată de matematicile financiare (engleză: financial mathematics sau mathematical finance) şi de informatică (engleză: computer science, franceză informatique).

Ingineria financiară a devenit o profesie (în engleză: financial engineer, în franceză: ingénieur financier) pentru care se face pregătire la nivel de masterat sau doctorat. Inginerul financiar utilizează diferite metode de finanţare pentru a oferi un pachet de plan financiar complet. El are capacitatea de a crea şi combina diferite instrumente financiare cu scopul îndeplinirii unor obiective financiare licite, cu grad sporit de profit. În acest scop, el aplică metode matematice avansate şi produse software specifice.

În mod regretabil, în România termenul inginerie financiară a căpătat şi o conotaţie peiorativă, în prezent larg utilizată în presă, care înseamnă efectuarea de combinări financiare în scop de evaziune fiscală sau în alte scopuri ilicite şi/sau imorale. Este evident că astfel de operaţii nu necesită aplicarea de metode ştiinţifice şi nu au nici o legătură cu veritabila inginerie financiară. Este, însă, adevărat şi faptul că orice realizări ştiinţifice şi tehnice pot fi aplicate nu numai pentru binele oamenilor, ci şi pentru a le face rău; nu numai în acord cu legile în vigoare și cu normele morale, ci și încălcându-le. Aceasta se referă, desigur, şi la ingineria financiară. Cel care cunoaşte metodele şi tehnicile dezvoltate de ingineria financiară şi le aplică în scopuri ilicite, poate aduce mult mai multe daune decât cel care nu le cunoaşte. Aceasta nu mai este, însă, vina ingineriei financiare în sine, ci a persoanei care o aplică în scopuri dăunătoare.

Capitolul 1

CAPITALIZAREA

Termenul de dobândă în sensul accepţiunii actuale datează din secolul XVIII odată cu apariţia primelor bănci şi a instituţiilor financiare specializate.

Noţiunea de dobândă se interpretează ca o remunerare a persoanelor care au acordat împrumut (pornind de la ideea că această persoană a fost ea însăşi privată de anumite avantaje materiale prin plasarea unei sume băneşti unei persoane fizice sau domeniu de activitate).

De-a lungul timpului au fost realizate numeroase teorii legate de dobândă, în principal acestea clasificându-se astfel:

- teorii clasice (teorii monetariste, teoriile capitalului real etc.);

- teorii moderne asupra dobânzilor (teoria fondului de împrumut, teoria preferinţei pentru lichiditate) .

Presupunem că de-a lungul perioadei se plasează suma (valoarea iniţială a capitalului). Se notează cu valoarea capitalului la sfârşitul perioadei şi cu dobânda obţinută de-a lungul perioadei , .

Avem relaţia: , unde reprezintă valoarea capitalizată.

Definiţia 1.1. Se numeşte dobândă (funcţie dobândă) corespunzătoare sumei şi perioadei de plasament t, o funcţie care îndeplineşte următoarele condiţii:

1. ;

2. .

Condiţia 1. precizează faptul că dobânda este strict crescătoare atât în raport cu suma plasată, cât şi cu perioada de plasament.

Egalitatea 2. arată că dobânda obţinută este 0 atât în cazul în care suma plasată este nulă, cât şi în cazul în care perioada de plasament este de asemenea nulă.

Observaţia 1.1. Deoarece există practic o infinitate de funcţii cu proprietăţile 1. şi 2., alegerea funcţiei dobândă în probleme concrete trebuie făcută cu mult discernământ. De exemplu o funcţie dobândă poate să fie următoarea :

Într-adevăr:

Există mai multe accepţiuni ale noţiunii dobândă utilizate în teoria şi practica financiară: dobândă unitară reală, dobânda unitară nominală, dobânda produsă de-a lungul unei perioade, dobânda instantanee, dobânda aparentă.

În afara acestor accepţiuni există şi altele colaterale, cele mai importante fiind factorul de capitalizare (fructificare), factorul de actualizare, scontul.

Se porneşte de la o sumă iniţială care de-a lungul perioadei este capitalizată (fructificată) şi la momentul devine .

Dacă se notează funcţia dobândă de-a lungul perioadei vom avea imediat egalitatea următoare:

Este evident că suma capitalizată depinde de suma iniţială şi de expresia analitică a funcţiei dobândă.

Se impune introducerea a două noţiuni financiare importante.

Preview document

Inginerie Financiară - Pagina 1
Inginerie Financiară - Pagina 2
Inginerie Financiară - Pagina 3
Inginerie Financiară - Pagina 4
Inginerie Financiară - Pagina 5
Inginerie Financiară - Pagina 6
Inginerie Financiară - Pagina 7
Inginerie Financiară - Pagina 8
Inginerie Financiară - Pagina 9
Inginerie Financiară - Pagina 10
Inginerie Financiară - Pagina 11
Inginerie Financiară - Pagina 12
Inginerie Financiară - Pagina 13
Inginerie Financiară - Pagina 14
Inginerie Financiară - Pagina 15
Inginerie Financiară - Pagina 16
Inginerie Financiară - Pagina 17
Inginerie Financiară - Pagina 18
Inginerie Financiară - Pagina 19
Inginerie Financiară - Pagina 20
Inginerie Financiară - Pagina 21
Inginerie Financiară - Pagina 22
Inginerie Financiară - Pagina 23
Inginerie Financiară - Pagina 24
Inginerie Financiară - Pagina 25
Inginerie Financiară - Pagina 26
Inginerie Financiară - Pagina 27
Inginerie Financiară - Pagina 28
Inginerie Financiară - Pagina 29
Inginerie Financiară - Pagina 30
Inginerie Financiară - Pagina 31
Inginerie Financiară - Pagina 32
Inginerie Financiară - Pagina 33
Inginerie Financiară - Pagina 34
Inginerie Financiară - Pagina 35
Inginerie Financiară - Pagina 36
Inginerie Financiară - Pagina 37
Inginerie Financiară - Pagina 38
Inginerie Financiară - Pagina 39
Inginerie Financiară - Pagina 40
Inginerie Financiară - Pagina 41
Inginerie Financiară - Pagina 42
Inginerie Financiară - Pagina 43
Inginerie Financiară - Pagina 44
Inginerie Financiară - Pagina 45
Inginerie Financiară - Pagina 46
Inginerie Financiară - Pagina 47
Inginerie Financiară - Pagina 48
Inginerie Financiară - Pagina 49
Inginerie Financiară - Pagina 50
Inginerie Financiară - Pagina 51
Inginerie Financiară - Pagina 52
Inginerie Financiară - Pagina 53
Inginerie Financiară - Pagina 54
Inginerie Financiară - Pagina 55
Inginerie Financiară - Pagina 56
Inginerie Financiară - Pagina 57
Inginerie Financiară - Pagina 58
Inginerie Financiară - Pagina 59
Inginerie Financiară - Pagina 60
Inginerie Financiară - Pagina 61
Inginerie Financiară - Pagina 62
Inginerie Financiară - Pagina 63
Inginerie Financiară - Pagina 64
Inginerie Financiară - Pagina 65
Inginerie Financiară - Pagina 66
Inginerie Financiară - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Inginerie Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de...

Finanțe publice

Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Finanțe

Capitolul I Locul şi conţinutul ştiinţei finanţelor în clasa ştiinţelor economice 1. Conţinutul finanţelor şi structura lor 2. Raportul între...

Control Financiar

BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 1.1. Definirea notiunii de control Într-o manierã foarte simplã controlul ar...

Finanțe publice

In literatura de specialitate exista mai multe acceptiuni cu privire la termenul de finante publice,astfel unii autori considera finantele publice...

Procesul Bugetar în România

1. Continutul si etapele procesului bugetar în România 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice Bugetele publice apar...

Finanțe publice

CAP.I CONTINUTUL,FUNCTIILE SI ROLUL FINANTELOR Finantele reprezinta mobilizarea si utilizarea unei parti din PIB sub forma baneasca pentru...

Te-ar putea interesa și

Inovația financiară și managementul riscului

Capitolul 1. Inovaţia financiarǎ şi dezvoltarea pieţelor de capital 1.1 Inovaţia financiară – definiţie, forme, cauze Începând cu anii ’60 ai...

Aplicarea Ingineriei Financiare pe Piața Valorilor Mobiliare

Sistemul financiar joacă un rol fundamental în funţionarea economiei moderne. Cercetări recente au evidenţiat rolul major ce revine sistemului...

Strategia Financiară a Firmei

Conceptul de strategie a firmei. Definiţii şi caracteristici ale strategiei Abordarea strategică în domeniul managerial îşi are originea în...

Activitățile de inginerie financiară - Inovația financiară și efectele sale

1. Introducere În arhitectura sistemului financiar, piaţa de capital joacă un rol central, ea reprezentând un adevărat catalizator pentru întreaga...

Operațiunile și caracteristicile băncilor de afaceri

CAP.1. CARACTERISTICILE BĂNCILOR DE AFACERI 1.1. Definirea băncilor de afaceri Băncile de afaceri se pot defini ca fiind acele instituţii...

Operațiunile și caracteristicile băncilor de afaceri

CAPITOLUL 1. OPERATIUNILE BANCILOR DE AFACERI Din definitia generalÎ a bÎncilor de afaceri rezultÎ cÎ acestea, spre deosebire de bÎncile...

Inovația Financiară

Capitolul I. Inovatia financiarÎ si dezvoltarea pietelor de capital 1.1 Introducere În ultimile decenii, pe plan financiar am asistat la o...

Operațiunile și caracteristicile băncilor de afaceri

CAPITOLUL I: Caracteristicile băncilor de afaceri Băncile de afaceri reprezintă intermediarii financiari care asigură servicii profesionale...

Ai nevoie de altceva?