Investiții

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 33602
Mărime: 123.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Tasca
UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” BACÃU

Cuprins

1. Conceptul de investiţii 3

2. Tipologia investiţiilor 9

3. Rolul investiţiilor în procesul de dezvoltare şi modernizare a economiei naţionale 13

4. Caracteristici principale ale procesului investiţional în România dupã 1989 16

5. Surse de finanţare a investiţiilor în sectorul public şi privat al economiei 17

5.1 Finanţarea prin fonduri proprii 18

5.1.1 Autofinanţarea 18

5.1.2. Creşterile de capital 24

5.2 Finanţarea prin angajamente la termen 30

5.2.1. Împrumuturile obligatare 30

5.2.2. Împrumuturi de la instituţiile financiare specializate 33

5.2.3. Creditele bancare pe termen mijlociu 34

5.2.4. Leasing-ul 35

6. Eficienţa economică - element esenţial al deciziei de investiţii 38

6.1 Sistemul indicatorilor de eficienţă economică a investiţiilor 39

6.2 Analiza economică şi analiza financiară a proiectelor de investiţii 43

7. Fundamentarea deciziei de investiţii 50

7.1. Evaluarea componentelor unui proiect de investiţii 52

7.2. Criterii de selectare a proiectelor de investiţii 55

8. Incertitudinea şi riscul investiţional 58

9. Mecanismul şi tehnica finanţãrii investiţiilor 72

10. Creditul ipotecar 89

11. Aplicarea normelor şi procedurilor bancare la acordarea creditelor de investiţii 104

Bibliografie: 122

Extras din document

1. Conceptul de investiţii

În perioada conducerii prin plan central a economiei româneşti, datorită trăsăturilor specifice acestui tip de economie şi a supraevaluării locului mijloacelor fixe în cadrul acesteia, noţiunea de investiţii era abordată în mod simplist, considerându-se că acestea reprezintă orice cheltuială bănească efectuată în vederea creării de mijloace fixe noi, precum şi a reconstruirii, modernizării şi refacerii mijloacelor fixe existente, într-un sens mai larg, ele erau definite ca reprezentând „plasarea unor sume de bani în domeniul economic, social-cultural, administrativ, militar etc. cu scopul de a asigura baza tehnico-materială şi forţa de muncă necesare desfăşurării şi lărgirii activităţii acestora”.

Înscrierea economiei româneşti pe coordonatele economiei de piaţă face necesară în mod obiectiv reconsiderarea unor concepte economice şi abordarea pe alte planuri a raportului dintre teoria şi practica economică, în concordanţă cu evoluţiile din economia românească şi cu cele ale teoriei şi practicii economice din ţările dezvoltate.

Conceptul de investiţii are în prezent un conţinut foarte complex şi nu este abordat în mod unitar în literatura şi practica economică şi financiară internaţională.

Unii teoreticieni au încercat să scoată în evidenţă caracteristicile cele mai importante ale investiţiilor realizate la nivel micro sau macroeconomic, insistând mai mult sau mai puţin asupra unor caracteristici în detrimentul altora. Astfel, a investi înseamnă a plăti un cost actual în vederea obţinerii de încasări viitoare, a schimba în prezent o certitudine cu o speranţă viitoare (Peumans), a sacrifica un capital cu nişte speranţe mai mult sau mai puţin îndepărtate, deci a paria asupra viitorului (P. Masse) sau a renunţa la sumele băneşti lichide în favoarea speranţei realizării unor venituri viitoare, distribuite în timp (F. Aftalion).

În viziunea lui J.M. Keynes, investiţiile curente reprezintă „adaosul curent la valoarea echipamentului de producţie care a rezultat din activitatea de producţie a perioadei respective''. Keynes este şi autorul celebrei ecuaţii „economii = investiţii" considerând că, în general, investiţiile dintr-o anumită perioadă sunt egale cu economiile, deoarece fiecare dintre cei doi termeni ai egalităţii reprezintă diferenţa dintre venituri şi consum (economiile = venitul -consumul, iar investiţiile = venitul - consumul).

În literatura economică, investiţiile sunt definite ca reprezentând o sumă de bani alocată în economie în vederea creşterii producţiei, adică o cheltuială bănească ce prezintă patru particularităţi specifice faţă de celelalte cheltuieli băneşti din economie, şi anume :

- resursele investite în realizarea unui proiect pot fi delimitate ca natură şi volum de alte cheltuieli băneşti;

- cheltuielile efectuate au o durată de viaţă specifică, concretizată în faze şi etape bine definite (cercetare, proiectare, execuţie, exploatare);

- cheltuielile efectuate cu realizarea proiectului de investiţii să fie eficiente, adică proiectul de investiţii trebuie să asigure recuperarea fondurilor alocate şi obţinerea unui profit;

- proiectele de investiţii presupun întotdeauna un risc, legat de eventualele modificări în evoluţia parametrilor proiectaţi, datorită schimbărilor care pot apărea în viaţa economică şi social-politică.

Spre deosebire de cheltuielile de consum, care conduc la o diminuare a bogăţiei şi deci la o pierdere de valoare, cheltuielile de investiţii presupun achiziţionarea de active mobiliare sau imobiliare, corporale sau necorporale, care au ca scop obţinerea ulterioară a unor fluxuri de lichidităţi ce conduc la creşterea bogăţiei celor care le angajează în acest scop.

In practica economică, investiţiile sunt abordate pe trei dimensiuni: contabilă, economică şi financiară:

- abordarea contabilă, potrivit căreia investiţiile sunt considerate imobilizări concretizate în bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale, achiziţionate sau create în întreprindere, care rămân constante o perioadă mai lungă de timp (au o durată de viaţă mai mare de un an). Această abordare pune accentul pe conţinutul material al efortului investiţional şi pe valoarea şi durata de viaţă a investiţiei realizate.

Preview document

Investiții - Pagina 1
Investiții - Pagina 2
Investiții - Pagina 3
Investiții - Pagina 4
Investiții - Pagina 5
Investiții - Pagina 6
Investiții - Pagina 7
Investiții - Pagina 8
Investiții - Pagina 9
Investiții - Pagina 10
Investiții - Pagina 11
Investiții - Pagina 12
Investiții - Pagina 13
Investiții - Pagina 14
Investiții - Pagina 15
Investiții - Pagina 16
Investiții - Pagina 17
Investiții - Pagina 18
Investiții - Pagina 19
Investiții - Pagina 20
Investiții - Pagina 21
Investiții - Pagina 22
Investiții - Pagina 23
Investiții - Pagina 24
Investiții - Pagina 25
Investiții - Pagina 26
Investiții - Pagina 27
Investiții - Pagina 28
Investiții - Pagina 29
Investiții - Pagina 30
Investiții - Pagina 31
Investiții - Pagina 32
Investiții - Pagina 33
Investiții - Pagina 34
Investiții - Pagina 35
Investiții - Pagina 36
Investiții - Pagina 37
Investiții - Pagina 38
Investiții - Pagina 39
Investiții - Pagina 40
Investiții - Pagina 41
Investiții - Pagina 42
Investiții - Pagina 43
Investiții - Pagina 44
Investiții - Pagina 45
Investiții - Pagina 46
Investiții - Pagina 47
Investiții - Pagina 48
Investiții - Pagina 49
Investiții - Pagina 50
Investiții - Pagina 51
Investiții - Pagina 52
Investiții - Pagina 53
Investiții - Pagina 54
Investiții - Pagina 55
Investiții - Pagina 56
Investiții - Pagina 57
Investiții - Pagina 58
Investiții - Pagina 59
Investiții - Pagina 60
Investiții - Pagina 61
Investiții - Pagina 62
Investiții - Pagina 63
Investiții - Pagina 64
Investiții - Pagina 65
Investiții - Pagina 66
Investiții - Pagina 67
Investiții - Pagina 68
Investiții - Pagina 69
Investiții - Pagina 70
Investiții - Pagina 71
Investiții - Pagina 72
Investiții - Pagina 73
Investiții - Pagina 74
Investiții - Pagina 75
Investiții - Pagina 76
Investiții - Pagina 77
Investiții - Pagina 78
Investiții - Pagina 79
Investiții - Pagina 80
Investiții - Pagina 81
Investiții - Pagina 82
Investiții - Pagina 83
Investiții - Pagina 84
Investiții - Pagina 85
Investiții - Pagina 86
Investiții - Pagina 87
Investiții - Pagina 88
Investiții - Pagina 89
Investiții - Pagina 90
Investiții - Pagina 91
Investiții - Pagina 92
Investiții - Pagina 93
Investiții - Pagina 94
Investiții - Pagina 95
Investiții - Pagina 96
Investiții - Pagina 97
Investiții - Pagina 98
Investiții - Pagina 99
Investiții - Pagina 100
Investiții - Pagina 101
Investiții - Pagina 102
Investiții - Pagina 103
Investiții - Pagina 104
Investiții - Pagina 105
Investiții - Pagina 106
Investiții - Pagina 107
Investiții - Pagina 108
Investiții - Pagina 109
Investiții - Pagina 110
Investiții - Pagina 111
Investiții - Pagina 112
Investiții - Pagina 113
Investiții - Pagina 114
Investiții - Pagina 115
Investiții - Pagina 116
Investiții - Pagina 117
Investiții - Pagina 118
Investiții - Pagina 119
Investiții - Pagina 120
Investiții - Pagina 121
Investiții - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Investitii.doc

Alții au mai descărcat și

Procesul Investițional în România

INTRODUCERE În condiţiile actuale de membră cu drepturi depline ale Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007, una din cerinţele ce i se impun...

Sursele de Finanțare a Proiectelor Investiționale la Nivel Macroeconomic și Problemele Atragerii Acestora

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Competiţia internatională pentru atragerea de investiţii străine este mare. Conştiente de avantajele...

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Gestiunea Financiara a Inteprinderii

1. Titlurile de credit folosite de întreprindere ( cambie, bilet la ordin lei) si instrumente de decontare (CEC, virament, cărţile de credit)....

Moneda și Sistemul Bancar

10.1. Masa monetară şi sistemul monetar al Republicii Moldova Masa monetară reprezintă un indicator care reprezintă toate instrumentele de plată...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Riscurile Bancare și Gestiunea Acestora

4 4.1 NOŢIUNEA DE RISC BANCAR. BENCHMARK-UL Riscul se găseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este funcţia cheie a...

Eficienta Investitiilor

CAPITOLUL III METODE STATISTICO-FINANCIARE APLICATE ÎN STUDIUL EFICIENTEI ECONOMICE ÎN COMERTUL DE GROS 3.1 Probleme generale ale analizei...

Te-ar putea interesa și

Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor

Data fiind importanta strategica a Sectorului Energetic National în dezvoltarea pe baze durabile a economiei românesti, evolutia acestuia trebuie...

Analiza Fluxurilor de Investitii Straine Directe in Franta

Capitolul 1.Fluxul de investitii directe In 2009, fluxul investitiilor directe sunt soldate de iesirile nete de capitaluri de 63 miliarde de euro...

Analiza Financiara a unui Proiect de Investitii

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Evolutia si Implicatiile Investitiilor Straine in Romania

CUVÂNT ÎNAINTE Acum, când, calendaristic, omeirea se găseşte în pragul unui nou mileniu,atât din bilanţurile cât şi din prognozele care se fac...

Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor

INTRODUCERE Importanţa proiectului În prezent, conform criteriilor economiei de piaţă, zonele economice libere (ZEL) sunt nişte structuri...

Investitiile Straine Directe si Problema Protectiei Mediului

1. INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE Din punct de vedere al destinaţiei investiţiile pot fi de două feluri: interne şi externe. Cele interne se...

Ai nevoie de altceva?