Investiții financiare

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 35482
Mărime: 853.45KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anamaria Ciobanu, Maria Pascu Nedelcu

Cuprins

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 1 4

1.1 Structura studiului de fezabilitate 4

1.2 Tehnici de analizã a valorii timp a banilor 9

Probleme rezolvate: 12

Probleme propuse spre rezolvare: 13

Bibliografia unitãtii de învãtare 1: 13

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 2 15

2.1. Tehnici de prognozã a indicatorilor financiari 15

2.1.1 Prezentarea succintã a caracteristicilor metodelor cantitative de previziune 15

2.1.2. Prezentarea succintã a metodelor calitative de previziune 18

2.1.3. Previziunea situatiilor financiare 19

2.2 Elementele financiare ale unei investitii 24

2.2.1 Costul intial al investitiei 24

2.2.2 Cash flow-ul de gestiune vs. cash flow-ul disponibil 25

2.2.3 Durata de viatã a proiectului de investitie vs. Durata de previziune a cash flow-urilor

26

2.2.4 Valoarea terminal (rezidualã) a unui proiect de investitie 26

2.2.5 Rata de actualizare 27

Probleme rezolvate: 27

Probleme propuse spre rezolvare: 29

Bibliografia unitãtii de învãtare 2: 32

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 3 33

3.1. Valoarea actualizatã netã 34

3.2. Rata interna de rentabilitate vs. Rata interna de rentabilitate modificatã; 35

3.3. Termenul de recuperare 37

3.3 Indicele de profitabilitate 37

3.4 Pragul contabil de rentabilitate vs. Pragul financiar de rentabilitate 37

3.5 Costul anual echivalent 38

Probleme rezolvate: 39

PProiect 41

Fluxuri viitoare pozitive 41

Probleme propuse spre rezolvare: 55

Bibliografia unitãtii de învãtare 3: 60

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 4 62

4.1. Cuantificarea riscului unui proiect de investitie 62

4.2. Deficientele analizei creãrii de valoare cu ajutorul VAN 64

4.3. Tehnica scenariilor 66

4.4. Analiza de sensibilitate 67

4.5. Simularea Monte Carlo 68

4.6. Arborele de decizie conventional sau stochastic 74

4.7. Evaluarea proiectelor de investitii cu ajutorul tehnicii optiunilor reale 77

Identificarea optiunilor reale si analiza factorilor determinanti a valorii acestora 81

Probleme rezolvate: 87

Probleme propuse spre rezolvare: 90

Bibliografia unitãtii de învãtare 4: 91

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 5 93

5.1 Estimarea costului implicit al capitalurilor proprii 93

5.2 Estimarea costului capitalurilor proprii 94

din perspectiva riscurilor asumate de cãtre investitori 94

5.2.1.Estimarea ratei de rentabilitate fãrã risc 96

5.2.2. Estimarea primei de risc a pietei de capital 97

5.2.3. Estimarea primei de risc sistematic si a costului capitalurilor proprii 98

5.2.4. Ajutarea coeficientului beta pentru întreprinderile îndatorate 104

5.3. Estimarea costului capitalurilor împrumutate 105

5.3.1. Estimarea costului împrumutului bancar 105

5.3.2. Estimarea costului împrumutului obligatar 109

Elementele tehnice ale unui împrumut obligatar: 110

5.3.3. Estimarea costului leasingului financiar/operational 115

5.4 Estimarea costului mediu ponderat al capitalului 117

Probleme rezolvate: 118

Probleme propuse spre rezolvare: 120

Bibliografia unitãtii de învãtare 5: 121

Extras din document

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 1

Structura studiului de fezabilitate

Tehnici de analizã a valorii timp a banilor

Obiective:

Dupã studiul acestei unitãti de învãtare veti avea cunostinte despre:

-Structura studiului de fezabilitate;

-Dobândã simplã vs. Dobândã compusã;

-Valoarea viitoare a unei sume de bani detinute în prezent;

-Valoarea prezentã (actualã) a unei sume de bani viitoare;

-Calculul anuitãtilor si perpetuitãtilor

1.1 Structura studiului de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este:

-un plan care priveste afacerea în viitor;

-stabilind obiectivele si scopurile afacerii/ proiectului de investitie (rezultate

mãsurabile);

-identificând modalitãtile de realizare a acestora – mãsuri de actiune, responsabilitãti si

resurse necesare;

-pentru a valorifica oportunitãtile existente si pentru a rezolva problemele ce pot apãrea.

De ce sã elaborãm un studiu de fezabilitate? Deoarece planificarea…

-Ne ajutã sã vedem afacerea pe termen lung, fiind importantã nu atât lansarea ei cât mai ales

mentinerea si dezvoltarea;

-Ne ajutã sã vedem dacã ideea este fezabilã si va avea success;

-Ne ajutã sã anticipãm problemele;

-Ne ajutã sã derulãm afacerea/ proiectul de investitii într-un mod organizat;

-Ne motiveazã sã continuãm si sã ne asumãm riscuri;

-Ne ajutã sã luãm decizii în cunostintã de cauzã;

Ne ajutã sã obtinem finantãri sau sã formãm parteneriate;

Structura unui studiu de fezabilitate, altfel numit si plan de afaceri, diferã în functie de scopul pentru

care acesta este realizat. Cu toate acestea, studiile de fezabilitate au elemente comune pe care toti

posibilii investitori se asteaptã sã le gãseascã. Aceste elemente sunt:

1. Introducere;

2. Prezentarea generalã a agentului economic;

3. Diagnostic:

- juridic;

- comercial;

- resurse umane;

- de mediu;

- tehnologic;

- financiar;

4. Fundamentarea cheltuielilor de investitii;

5. Analiza proiectului de investitii în mediu cvasi – cert;

6. Analiza proiectului de investitii în mediu incert;

7. Finantarea proiectului de investitii;

8. Concluzii.

Introducerea

În aceastã primã sectiune a studiului trebuie sã existe informatii succinte despre:

-Scopul si obiectivele studiului

-Prezentarea pe scurt a agentului economic

-Surse de documentare

- Sinteza studiului

-Produse / servicii oferite

-Prezentarea investitiei

-Programul de punere în functiune

-Planul de finantare a investitiei

-Principalele concluzii ale analizei financiare.

Majoritatea posibililor investitori ajung sã citeascã doar aceastã introducere, de aceea ea nu trebuie sã

fie prea amplã si trebuie sã continã informatii care sã atragã interesul posibililor parteneri de afaceri.

Prezentarea generalã a agentului economic

În aceastã sectiune se gãsesc informatii despre: Datele de identificare ale agentului economic,

Forma juridicã a acestuia, Obiectul de activitate, Structura actionariatului (asociatilor) si un scurt

istoric al activitãtii acestuia.

Diagnosticul juridic

Aici apar informatii mai ample cu privire la personalitatea juridicã a agentului economic,

istoricul acesteia pe larg si tot ceea ce tine de cadrul institutional si legislativ al sectorului de activitate.

Actele doveditoare (act constitutiv, diverse articole de legi, O.U.G. - uri, H. G.- uri etc. ) se trec în

annexe si deci, nu apar în textul studiului de fezabilitate pentru cã l-ar îngreuna.

Preview document

Investiții financiare - Pagina 1
Investiții financiare - Pagina 2
Investiții financiare - Pagina 3
Investiții financiare - Pagina 4
Investiții financiare - Pagina 5
Investiții financiare - Pagina 6
Investiții financiare - Pagina 7
Investiții financiare - Pagina 8
Investiții financiare - Pagina 9
Investiții financiare - Pagina 10
Investiții financiare - Pagina 11
Investiții financiare - Pagina 12
Investiții financiare - Pagina 13
Investiții financiare - Pagina 14
Investiții financiare - Pagina 15
Investiții financiare - Pagina 16
Investiții financiare - Pagina 17
Investiții financiare - Pagina 18
Investiții financiare - Pagina 19
Investiții financiare - Pagina 20
Investiții financiare - Pagina 21
Investiții financiare - Pagina 22
Investiții financiare - Pagina 23
Investiții financiare - Pagina 24
Investiții financiare - Pagina 25
Investiții financiare - Pagina 26
Investiții financiare - Pagina 27
Investiții financiare - Pagina 28
Investiții financiare - Pagina 29
Investiții financiare - Pagina 30
Investiții financiare - Pagina 31
Investiții financiare - Pagina 32
Investiții financiare - Pagina 33
Investiții financiare - Pagina 34
Investiții financiare - Pagina 35
Investiții financiare - Pagina 36
Investiții financiare - Pagina 37
Investiții financiare - Pagina 38
Investiții financiare - Pagina 39
Investiții financiare - Pagina 40
Investiții financiare - Pagina 41
Investiții financiare - Pagina 42
Investiții financiare - Pagina 43
Investiții financiare - Pagina 44
Investiții financiare - Pagina 45
Investiții financiare - Pagina 46
Investiții financiare - Pagina 47
Investiții financiare - Pagina 48
Investiții financiare - Pagina 49
Investiții financiare - Pagina 50
Investiții financiare - Pagina 51
Investiții financiare - Pagina 52
Investiții financiare - Pagina 53
Investiții financiare - Pagina 54
Investiții financiare - Pagina 55
Investiții financiare - Pagina 56
Investiții financiare - Pagina 57
Investiții financiare - Pagina 58
Investiții financiare - Pagina 59
Investiții financiare - Pagina 60
Investiții financiare - Pagina 61
Investiții financiare - Pagina 62
Investiții financiare - Pagina 63
Investiții financiare - Pagina 64
Investiții financiare - Pagina 65
Investiții financiare - Pagina 66
Investiții financiare - Pagina 67
Investiții financiare - Pagina 68
Investiții financiare - Pagina 69
Investiții financiare - Pagina 70
Investiții financiare - Pagina 71
Investiții financiare - Pagina 72
Investiții financiare - Pagina 73
Investiții financiare - Pagina 74
Investiții financiare - Pagina 75
Investiții financiare - Pagina 76
Investiții financiare - Pagina 77
Investiții financiare - Pagina 78
Investiții financiare - Pagina 79
Investiții financiare - Pagina 80
Investiții financiare - Pagina 81
Investiții financiare - Pagina 82
Investiții financiare - Pagina 83
Investiții financiare - Pagina 84
Investiții financiare - Pagina 85
Investiții financiare - Pagina 86
Investiții financiare - Pagina 87
Investiții financiare - Pagina 88
Investiții financiare - Pagina 89
Investiții financiare - Pagina 90
Investiții financiare - Pagina 91
Investiții financiare - Pagina 92
Investiții financiare - Pagina 93
Investiții financiare - Pagina 94
Investiții financiare - Pagina 95
Investiții financiare - Pagina 96
Investiții financiare - Pagina 97
Investiții financiare - Pagina 98
Investiții financiare - Pagina 99
Investiții financiare - Pagina 100
Investiții financiare - Pagina 101
Investiții financiare - Pagina 102
Investiții financiare - Pagina 103
Investiții financiare - Pagina 104
Investiții financiare - Pagina 105
Investiții financiare - Pagina 106
Investiții financiare - Pagina 107
Investiții financiare - Pagina 108
Investiții financiare - Pagina 109
Investiții financiare - Pagina 110
Investiții financiare - Pagina 111
Investiții financiare - Pagina 112
Investiții financiare - Pagina 113
Investiții financiare - Pagina 114
Investiții financiare - Pagina 115
Investiții financiare - Pagina 116
Investiții financiare - Pagina 117
Investiții financiare - Pagina 118
Investiții financiare - Pagina 119
Investiții financiare - Pagina 120
Investiții financiare - Pagina 121
Investiții financiare - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Investitii Financiare.pdf

Alții au mai descărcat și

Probleme rezolvate la investiții

Aplicaţie practică: Să se determine costul sursei de capital „uzura”, dacă se cunoaşte că cota impozitului pe venit constituie 15%, iar rata de...

Economia Sectorului Privat

Pentru a conduce o politica de stabilitate a economiei, statul are nevoie de resurse financiare considerabile pe care le procura fie prin vanzarea...

Finanțe Corporatiste

CURS 1 FINANTE CORPORATISTE Cuprins: 1.1. Relatiile întreprinderii cu mediul economico-social 1.2. Fluxurile economice si financiare între...

Gestiunea Portofoliului de Active

Prezentare Prin intermediul acestui material dorim sa facem o prezentare a principalelor modalitati de gestiune si administrare a unui portofoliu...

Piețe de Capital

Unitatea de învãtare nr. 1 Piata financiarã si piata bursierã 1.1. Piata de capital în acceptiunea economicã Bursa este cea mai reprezentativã...

Seminarii finanțe

Resursele financiare publice. Nivelul, structura şi dinamica veniturilor publice Clasificaţia veniturilor publice Total Venituri I. Venituri...

Eficiența investițiilor

C1 10.04.2006 Proiect 1+2+3 Nota finala 7p 3p seminar – 2p proiect - 1p activitate seminar Examen scris - 1. subiect de teorie - 2....

Finanțe

Capitolul 1 NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND FINANŢELE. RELAŢIILE FINANCIARE Când se vorbeşte de finanţe, se au în vedere două accepţiuni: una tehnică,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea investițiilor financiare pe termen scurt la SC Ethos SA

Argument In mod cert se poate face legatura intre dezvoltarea capitalismului si dezvoltarea contabilitatii.unul dintre cele mai semnificative...

Performanța metodelor de analiză tehnică pe piețele emergente - cazul României

Introducere Analiza tehnică este cea mai veche metodă practicată pentru a analiza comportamentul pieţei. Murphy (1999) o defineşte ca fiind un...

Contabilizarea Investițiilor Financiare

CAPITOLUL I. PREMIZE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII INVESTITIILOR FINANCIARE 1.1. Noţiuni privind investiţiile şi clasificarea acestora...

Analiza stucturii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

1.Informații generale despre SIF2 și SIF3 1.1.Introducere Societățile de servicii de investiții financiare sunt reprezentate de companiile...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare SIF3 și SIF5

Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare 1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF2 și SIF4

Cap I Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A.- SIF 2 1.1. SIF 2- Aspecte introductive Denumirea societăţii este Societatea de Investiţii...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF 1 și SIF 4

Cap. I. Prezentarea generală a societăţilor de investiţii SIF 1 şi SIF 4 1.1.Informaţii genelare despre Societatea de Investiţii Financiare...

Societăți de Servicii de Investiții Financiare

O societate de servicii de investitii financiare (SSIF) este persoana juridică, înfiintată sub forma de societate pe actiuni, emitentă de actiuni...

Ai nevoie de altceva?