Management Bancar

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 248 în total
Cuvinte : 84571
Mărime: 656.26KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

TEMA 1

CONŢINUTUL ŞI TRĂSĂTURILE MANAGEMENTULUI BANCAR

1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar

1.2. Atributele esenţiale ale managementului bancar.

1.3. Domeniile managementului bancar

1.4. Instrumente ale managementului bancar

1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar

În literatura de specialitate se conţin mai multe definiţii ale managementului bancar:

• Managementul bancar constituie procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare, în vederea realizării scopului organizaţiei bancare;

• Managementul bancar constituie procesul de obţinere şi combinare a resurselor umane, financiare şi fizice, în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei bancare – obţinerea de produse şi servicii dorite de societate.

• Managementul bancar constituie ansamblul de cunostinte, concepte, principii, metode şi tehnici specifice, care printr-un mixaj corespunzător al elementelor materiale, financiare, umane, informaţionale de care dispune o societate bancară, pe de o parte, şi al mediului în care operează, pe de alta parte, realizat de un sistem conducător, asigură realizarea obiectivelor, pentru care a fost infiinţată şi funcţionează banca respectiva ,

• Managementul băncii poate fi definit ca fiind procesul de integrare funcţională a unui ansamblu diferenţiat de activităţi specifice, centrate pe obţinerea şi combinarea resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în scopul furnizării profitabile a produselor şi serviciilor bancare.

În perspectiva managementului bancar, firma bancară realizează cinci funcţiuni esenţiale, definite ca ansambluri omogene şi coerente de activităţi, vizând realizarea unor obiective intermediare (funcţionale), şi anume:

a) funcţia de organizare a managementului – presupune două subdiviziuni:

• organizarea de ansamblu a băncii ( organigramă, regulamente, sistem informaţional)

• organizarea principalelor componente

b) funcţiunea productivă, concretizată în activităţile furnizoare de produse şi servicii bancare, constituind funcţiunea esenţială a băncii, realizată prin funcţiile acesteia:

- funcţia de depozit, de atragere şi protejare a disponibilităţilor băneşti existente în economie

- funcţia de investiţie, de plasament, concretizată în acordarea de credite şi achiziţionarea de active financiare;

- funcţia de transfer al plăţilor, banca constituindu-se într-un intermediar al circuitului încasări-plăţi;

- funcţia servicială, banca reprezentând un furnizor de servicii financiare, însoţitoare sau nu a celorlalte funcţii bancare.

c) funcţiunea distributivă, comercială, concretizată în activităţi şi operaţii care asigură alimentarea băncii cu resurse, precum şi distribuirea produselor bancare. Componente majore ale acestei funcţiuni saunt activităţile de marketing şi de promovare a relaţiei cu clientela;

d) funcţiunea financiară, concretizată în ansamblul de activităţi prin care banca asigură gestiunea financiară a tuturor activităţilor şi rezultatelor, cunoaşterea şi analiza resurselor şi plasamentelor, a rezultatelor financiare, precum şi planificarea financiară curentă şi de persectivă (bugetizarea financiară);

e) funcţiunea de personal, de asigurare şi remunerare a resurselor umane, de motivare şi penalizare a personalului, de pregătire, promovare şi urmărire a activităţii acestuia;

f) funcţiunea de dezvoltare, concretizată în activităţi specifice de expansiune, diversificare şi inovare a produselor şi serviciilor bancare, a tehnologiilor şi operaţiunilor, a instrumentelor şi tehnicilor, reprezentând funcţiunea de supravieţuire a băncii, de adaptare a acesteia la mediul extern în continuă modificare.

g) funcţia de previziune - ansamblul activităţilor prin care se determină principalele obiective ale băncii şi componentele sale, precum şi resursele şi mijloacele necesare realizării lor. Realizarea acestei funcţiuni presupune întocmirea de :

• prognoze,

• planuri,

• programe.

h) funcţia de antrenare - ansamblul activităţilor prin care se mobilizează personalul pentru realizarea obiectivelor stabilite element esenţial al acesteia este – motivarea:

• motivarea pozitivă

• motivarea negativă.

i) funcţia de coordonare - armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului şi compartimentelor funcţionale

j) funcţia de control-evaluare - ansamblul proceselor de măsurarea şi comparare a performanţelor băncii cu obiectivele stabilite pentru a identifica deficienţele şi a pune în evidenţă rezultatele performante.

Managementul bancar se bazează pe următoarele principii:

- orientarea băncii la cerinţele pieţei şi ale clienţilor , la organizarea serviciilor şi produselor bancare cu un înalt grad de cerere şi profitabilitate;

- tendinţa spre sporirea eficienţei sistemului bancar;

- corectările de rigoare în activitatea băncii conform cerinţelor pieţei;

- evidenţa şi evaluarea strictă a rezultatelor finale;

- utilizarea bazei informaţionale moderne;

- selectarea raţională a personalului.

Princepalele obiective ale managementului bancar, decurg din organizarea şi utilizarea resurselor băncii pentru:

a. Maximizarea profitului pe termen scurt mediu şi lung;

b. Diminuarea permanentă a riscului specific

c. Satisfacerea cerinţelor clienţilor, salariaţilor, acţionarilor,

d. Realizarea obiectivelor băncii în ansamblul lor

Obiectele managementului bancar sunt următoarele:

1. patrimoniul – reprezintă un capital pe care-l are banca la un moment dat şi care în marea sa parte nu este în proprietatea deplină a băncii.

2. produsul pe care îl formează banca – cumpără bani şi vinde bani – formarea corectă a preţului, dobânzile.

3. personalul – de înaltă calificare şi de fiecare salariat în parte depinde banca – gestiunea corectă a personalului.

4. mijloacele tehnice pe care le utilizează banca.

Preview document

Management Bancar - Pagina 1
Management Bancar - Pagina 2
Management Bancar - Pagina 3
Management Bancar - Pagina 4
Management Bancar - Pagina 5
Management Bancar - Pagina 6
Management Bancar - Pagina 7
Management Bancar - Pagina 8
Management Bancar - Pagina 9
Management Bancar - Pagina 10
Management Bancar - Pagina 11
Management Bancar - Pagina 12
Management Bancar - Pagina 13
Management Bancar - Pagina 14
Management Bancar - Pagina 15
Management Bancar - Pagina 16
Management Bancar - Pagina 17
Management Bancar - Pagina 18
Management Bancar - Pagina 19
Management Bancar - Pagina 20
Management Bancar - Pagina 21
Management Bancar - Pagina 22
Management Bancar - Pagina 23
Management Bancar - Pagina 24
Management Bancar - Pagina 25
Management Bancar - Pagina 26
Management Bancar - Pagina 27
Management Bancar - Pagina 28
Management Bancar - Pagina 29
Management Bancar - Pagina 30
Management Bancar - Pagina 31
Management Bancar - Pagina 32
Management Bancar - Pagina 33
Management Bancar - Pagina 34
Management Bancar - Pagina 35
Management Bancar - Pagina 36
Management Bancar - Pagina 37
Management Bancar - Pagina 38
Management Bancar - Pagina 39
Management Bancar - Pagina 40
Management Bancar - Pagina 41
Management Bancar - Pagina 42
Management Bancar - Pagina 43
Management Bancar - Pagina 44
Management Bancar - Pagina 45
Management Bancar - Pagina 46
Management Bancar - Pagina 47
Management Bancar - Pagina 48
Management Bancar - Pagina 49
Management Bancar - Pagina 50
Management Bancar - Pagina 51
Management Bancar - Pagina 52
Management Bancar - Pagina 53
Management Bancar - Pagina 54
Management Bancar - Pagina 55
Management Bancar - Pagina 56
Management Bancar - Pagina 57
Management Bancar - Pagina 58
Management Bancar - Pagina 59
Management Bancar - Pagina 60
Management Bancar - Pagina 61
Management Bancar - Pagina 62
Management Bancar - Pagina 63
Management Bancar - Pagina 64
Management Bancar - Pagina 65
Management Bancar - Pagina 66
Management Bancar - Pagina 67
Management Bancar - Pagina 68
Management Bancar - Pagina 69
Management Bancar - Pagina 70
Management Bancar - Pagina 71
Management Bancar - Pagina 72
Management Bancar - Pagina 73
Management Bancar - Pagina 74
Management Bancar - Pagina 75
Management Bancar - Pagina 76
Management Bancar - Pagina 77
Management Bancar - Pagina 78
Management Bancar - Pagina 79
Management Bancar - Pagina 80
Management Bancar - Pagina 81
Management Bancar - Pagina 82
Management Bancar - Pagina 83
Management Bancar - Pagina 84
Management Bancar - Pagina 85
Management Bancar - Pagina 86
Management Bancar - Pagina 87
Management Bancar - Pagina 88
Management Bancar - Pagina 89
Management Bancar - Pagina 90
Management Bancar - Pagina 91
Management Bancar - Pagina 92
Management Bancar - Pagina 93
Management Bancar - Pagina 94
Management Bancar - Pagina 95
Management Bancar - Pagina 96
Management Bancar - Pagina 97
Management Bancar - Pagina 98
Management Bancar - Pagina 99
Management Bancar - Pagina 100
Management Bancar - Pagina 101
Management Bancar - Pagina 102
Management Bancar - Pagina 103
Management Bancar - Pagina 104
Management Bancar - Pagina 105
Management Bancar - Pagina 106
Management Bancar - Pagina 107
Management Bancar - Pagina 108
Management Bancar - Pagina 109
Management Bancar - Pagina 110
Management Bancar - Pagina 111
Management Bancar - Pagina 112
Management Bancar - Pagina 113
Management Bancar - Pagina 114
Management Bancar - Pagina 115
Management Bancar - Pagina 116
Management Bancar - Pagina 117
Management Bancar - Pagina 118
Management Bancar - Pagina 119
Management Bancar - Pagina 120
Management Bancar - Pagina 121
Management Bancar - Pagina 122
Management Bancar - Pagina 123
Management Bancar - Pagina 124
Management Bancar - Pagina 125
Management Bancar - Pagina 126
Management Bancar - Pagina 127
Management Bancar - Pagina 128
Management Bancar - Pagina 129
Management Bancar - Pagina 130
Management Bancar - Pagina 131
Management Bancar - Pagina 132
Management Bancar - Pagina 133
Management Bancar - Pagina 134
Management Bancar - Pagina 135
Management Bancar - Pagina 136
Management Bancar - Pagina 137
Management Bancar - Pagina 138
Management Bancar - Pagina 139
Management Bancar - Pagina 140
Management Bancar - Pagina 141
Management Bancar - Pagina 142
Management Bancar - Pagina 143
Management Bancar - Pagina 144
Management Bancar - Pagina 145
Management Bancar - Pagina 146
Management Bancar - Pagina 147
Management Bancar - Pagina 148
Management Bancar - Pagina 149
Management Bancar - Pagina 150
Management Bancar - Pagina 151
Management Bancar - Pagina 152
Management Bancar - Pagina 153
Management Bancar - Pagina 154
Management Bancar - Pagina 155
Management Bancar - Pagina 156
Management Bancar - Pagina 157
Management Bancar - Pagina 158
Management Bancar - Pagina 159
Management Bancar - Pagina 160
Management Bancar - Pagina 161
Management Bancar - Pagina 162
Management Bancar - Pagina 163
Management Bancar - Pagina 164
Management Bancar - Pagina 165
Management Bancar - Pagina 166
Management Bancar - Pagina 167
Management Bancar - Pagina 168
Management Bancar - Pagina 169
Management Bancar - Pagina 170
Management Bancar - Pagina 171
Management Bancar - Pagina 172
Management Bancar - Pagina 173
Management Bancar - Pagina 174
Management Bancar - Pagina 175
Management Bancar - Pagina 176
Management Bancar - Pagina 177
Management Bancar - Pagina 178
Management Bancar - Pagina 179
Management Bancar - Pagina 180
Management Bancar - Pagina 181
Management Bancar - Pagina 182
Management Bancar - Pagina 183
Management Bancar - Pagina 184
Management Bancar - Pagina 185
Management Bancar - Pagina 186
Management Bancar - Pagina 187
Management Bancar - Pagina 188
Management Bancar - Pagina 189
Management Bancar - Pagina 190
Management Bancar - Pagina 191
Management Bancar - Pagina 192
Management Bancar - Pagina 193
Management Bancar - Pagina 194
Management Bancar - Pagina 195
Management Bancar - Pagina 196
Management Bancar - Pagina 197
Management Bancar - Pagina 198
Management Bancar - Pagina 199
Management Bancar - Pagina 200
Management Bancar - Pagina 201
Management Bancar - Pagina 202
Management Bancar - Pagina 203
Management Bancar - Pagina 204
Management Bancar - Pagina 205
Management Bancar - Pagina 206
Management Bancar - Pagina 207
Management Bancar - Pagina 208
Management Bancar - Pagina 209
Management Bancar - Pagina 210
Management Bancar - Pagina 211
Management Bancar - Pagina 212
Management Bancar - Pagina 213
Management Bancar - Pagina 214
Management Bancar - Pagina 215
Management Bancar - Pagina 216
Management Bancar - Pagina 217
Management Bancar - Pagina 218
Management Bancar - Pagina 219
Management Bancar - Pagina 220
Management Bancar - Pagina 221
Management Bancar - Pagina 222
Management Bancar - Pagina 223
Management Bancar - Pagina 224
Management Bancar - Pagina 225
Management Bancar - Pagina 226
Management Bancar - Pagina 227
Management Bancar - Pagina 228
Management Bancar - Pagina 229
Management Bancar - Pagina 230
Management Bancar - Pagina 231
Management Bancar - Pagina 232
Management Bancar - Pagina 233
Management Bancar - Pagina 234
Management Bancar - Pagina 235
Management Bancar - Pagina 236
Management Bancar - Pagina 237
Management Bancar - Pagina 238
Management Bancar - Pagina 239
Management Bancar - Pagina 240
Management Bancar - Pagina 241
Management Bancar - Pagina 242
Management Bancar - Pagina 243
Management Bancar - Pagina 244
Management Bancar - Pagina 245
Management Bancar - Pagina 246
Management Bancar - Pagina 247
Management Bancar - Pagina 248

Conținut arhivă zip

 • Tema 1 Conceptul general al managementului bancar.doc
 • Tema 10 Managementul riscului ratelor dobanzilor.doc
 • Tema 11 Managementul riscului valutar.doc
 • Tema 12 Gestiunea lichiditatii.doc
 • Tema 13 Gestiunea capitalului bancii si a riscului de solvabilitate.doc
 • Tema 14 Managementul performantelor bancare.doc
 • Tema 2 Etica bancara.doc
 • Tema 3 Managementul personalului bancii final.doc
 • Tema 4 Managementul securitatii bancare.doc
 • Tema 5 Managementul activelor si pasivelor.doc
 • Tema 6 Managementul activitatii investitionale a bancii.doc
 • Tema 7 Conceptul riscurilor bancare.doc
 • Tema 8 Managementul riscului operational.doc
 • Tema 9 Gestiunea riscului de credit.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul bancar - principala sursă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL 1 Întreprinderile mici şi mijlocii în economia de piaţă 1.1. Întreprinderile mici şi mijlocii. Concept şi caracteristici Ştiinţa...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Activitatea de Creditare la BCR

Introducere Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare au fost descoperite între anii 1786-1855, reprezentând 55 de plăci de piatră,...

Creditul - resursă de finanțare a exploatării și instrument de influențare a rentabilității firmei

Capitolul I. Resurse utilizate de intreprindere in finantarea exploatarii Notiunea de capital, prin complexitatea sa, reprezinta o categorie...

Strategii de gestiune a portofoliului

Gestionarea portofoliului este arta și știința selectării și supravegherii unui grup de investiții care îndeplinesc obiectivele financiare pe...

Finanțe publice

Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata...

Prețuri și tarife

1. ABORDAREA CONCEPTULUI DE PREŢ IN TEORIA ECONOMICĂ. 2. FUNCŢIILE PREŢULUI. 3. SISTEMUL DE PREŢURI. 4. TIPURILE PREŢURILOR ŞI CLASIFICAREA...

Investițiile de Portofoliu

Procesul de investire are multiple fatete: el poate sa presupuna a investi bani în obligatiuni sau actiuni comune sau proprietati sau orice alte...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind strategiile bancare într-o economie modernă

Introducere Imaginea actuală a sistemului bancar românesc a fost conturată, în primul rând, de deschiderea economiei româneşti, fapt ce a...

Managementul Operațiunilor de Creditare

INTRODUCERE Sistemul financiar-bancar formează baza economică a societăţii, iar sistemul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a...

Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română

I. SISTEMUL BANCAR I.1. CONCEPT, STRUCTURĂ, FUNCŢII, ROL Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de...

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

Ai nevoie de altceva?