Managementul Riscului Valutar

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 6099
Mărime: 32.29KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Belobrov Angela
Curs la RVFI.

Extras din document

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă

În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării, determinării, gestiunii precum şi asigurării riscurilor este cauzată de natura şi consecinţele sistemului ratelor fluctuante, adică de riscul valutar.

Def: Prin risc valutar se subînţelege probabilitatea unui câştig sau unei pierderi în urma modificării dimensiunilor valorice ale etaloanelor monetare sub influenţa factorilor economici, monetari, financiari, sociali şi politici.

Complexitatea studierii conceptului de risc valutar a pus în faţa specialiştilor necesitatea divizării lui în trei categorii independente.

– riscul valutar de tranzacţie;

– riscul valutar de translare;

– riscul valutar economic.

Primul tip de risc e legat de incertitudinea valorii tranzacţiei în monedă naţională în viitor şi apare ori de câte ori o companie se angajează într-o tranzacţie de vânzare sau de cumpărare operată în valută.

Riscul valutar de translare e legat de probabilitatea de câştig sau pierdere atunci când activele, pasivele şi profitul unei filiale sunt “translate” din valuta în care se ţin evidenţele filialei, în moneda naţională a companiei mamă. Asemenea pierderi sunt “reale” în măsură în care ele influenţează profitul şi pierderile generale ale companiei mamă şi impozitul pe venit. Dintr-un alt punct de vedere aceste pierderi “nu sunt reale” deoarece provin dintr-o anumită convenţie contabilă. Pentru o analiză pertinentă trebuie să se cunoască regulile curente ale autorităţilor fiscale, precum şi gradul de libertate pe care-l permite legislaţiile din ţara filialei şi ţara companiei-mamă.

Riscul valutar economic este riscul legat de modificarea valorii activelor şi pasivelor agenţilor economici din cauza incertitudinii modificării dimensiunii valorice a etalonului monetar.

Ca urmare a modificării permanente a valorii, fenomen datorat schimbărilor în mecanismul de obţinere şi dimensionare a valorii sub influenţa factorilor interni şi externi, precum şi a mutaţiilor tehnice, tehnologice dar şi a redimensionărilor în raporturile de forţă ale participanţilor la obţinerea şi repartizarea valorii, utilizarea în practică a unui etalon dinamic determină greutăţi şi dificultăţi ce se cer administrate.

Gestionarea factorilor care influenţează riscul valutar se realizează cu ajutorul mai multor procedee şi metode la nivelul economiilor naţionale (macro), la nivelul instituţiilor bancare comerciale (mezo) şi la nivelul firmelor (micro) (vezi tabelul 1.)

Tabelul 1.

Factorii de bază ce determină riscul valutar

Nivelul

Macro Mezo Micro

1. Ritmul creşterii economice

2. Nivelul inflaţiei

3. Situaţia finanţelor publice

4. Situaţia balanţei comerciale şi de plăţi

5. Migrarea capitalului

6. Situaţia rezervei valutare

7. Datoria de stat (internă şi externă)

8. Schimbări în legislaţie

9. Evenimente politice 1. Fluctuaţiile ratei dobânzii

2. Nivelul dezvoltării pieţei valutare la vedere şi la termen

3. Nivelul modernizării decontărilor externe

4. Situaţia economică a clienţilor

5. Nivelul informării opera¬ti¬ve a evoluţiei cursului valutar

6. Factori subiectivi 1. Situaţia economică a contragentului

2. Nivelul dezvoltării pieţei valutare la vedere şi la ter¬men

3. Nivelul informării operati¬ve a evoluţiei cursului valutar

4. Factori subiectivi

În faţă cu riscul valutar două atitudini sunt concepute. Fie agentul economic se protejează administrând riscul, fie suportă consecinţele lui financiare. În contextul actual al economiei caracterizate prin flotarea monedelor şi oscilarea în amploare mare a cursurilor valutare, gestiunea riscului valutar devine o necesitate.

Sensibilitatea economiei la modificarea dimensiunilor valorice ale etaloanelor monetare pune în faţă problema gestiunii riscului valutar la nivelul economiilor naţionale, instituţiilor bancare comerciale şi la nivelul firmelor. Aceasta este o problemă de mare complexitate, îndeosebi pentru economiile în tranziţie, însă care poate şi trebuie rezolvată.

2. Modalităţi de gestionare a riscului valutar la nivel macroeconomic

Riscul valutar la nivelul macroeconomic e cauzat de incertitudinea modificării cursurilor valutare şi poate duce pe de o parte la accentuarea nedeterminării în relaţiile economice externe, iar pe de altă parte la dezechilibre în economia naţională.

Caracterul fluctuant al etaloanelor monetare impune o motivaţie de gestiune a riscului valutar de autorităţile centrale a statelor.

La nivel naţional riscul valutar poate fi administrat prin intermediul unui şir de metode directe şi indirecte. La utilizarea metodelor directe se folosesc mai multe procedee (vânzarea/cumpărarea de valută din şi pentru rezerva valutară; recurgerea la împrumuturi externe; introducerea de restricţii administrative, în calea solicitării de valută sau în privinţa circulaţiei internaţionale etc.) care au ca scop în principal influenţarea raportului cerere/ofertă.

Influenţarea raportului cerere/ofertă are în vedere reacţia imediată a pieţei monetare la schimbarea raportului cantitativ dintre masele de semne monetare ce se negociază în context internaţional.

(1)

Şi fiindcă cursul valutar în general, şi al monedei naţionale, în special, sunt puse pe o bază economică, care rezultă din cererea şi oferta de pe piaţa valutară, principiul de lucru prevede urmărirea cererii de dolari (valută) în special pentru piaţa importurilor şi ofertei de dolari pentru piaţa exporturilor.

Managementul direct al riscului valutar la nivel macroeconomic impune în faţa autorităţilor monetare centrale problema administrării rezervei valutare.

Preview document

Managementul Riscului Valutar - Pagina 1
Managementul Riscului Valutar - Pagina 2
Managementul Riscului Valutar - Pagina 3
Managementul Riscului Valutar - Pagina 4
Managementul Riscului Valutar - Pagina 5
Managementul Riscului Valutar - Pagina 6
Managementul Riscului Valutar - Pagina 7
Managementul Riscului Valutar - Pagina 8
Managementul Riscului Valutar - Pagina 9
Managementul Riscului Valutar - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului Valutar.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului Ratei Dobânzii la BCR

Conceptul de risc al ratei dobânzii Activitatea băncilor, ca intermediari în circuitul capitalurilor are drept sursă principală de venit dobânda,...

Acoperirea riscului ratei dobânzii prin intermediul instrumentelor financiare derivate

Riscul ratei dobânzii este riscul diminuării venitului net aferent dobânzii şi ţine de eventualele pierderi reieşite din necorepunderea sumelor...

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Moneda și Sistemul Bancar

10.1. Masa monetară şi sistemul monetar al Republicii Moldova Masa monetară reprezintă un indicator care reprezintă toate instrumentele de plată...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Mecanismul Cursului Valutar

1.Modelul actual al etalonului monetar. În lunga istorie a monedei, componentele sale, componenta-etalon şi cea semn, au evoluat, modificându-şi...

Piața Financiară Internațională

4.1. Funcţiile relaţiilor financiar-valutare internaţionale Relaţiile economice internaţionale se desfăşoară sub forma unor schimburi de mărfuri...

Riscurile Bancare și Gestiunea Acestora

4 4.1 NOŢIUNEA DE RISC BANCAR. BENCHMARK-UL Riscul se găseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este funcţia cheie a...

Te-ar putea interesa și

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Managementul riscului pe piețele financiar-valutare

Introducere Riscul a reprezentat, de-a lungul istoriei în general, şi al istoriei economiei, în special, una dintre cele mai fascinante teme de...

Riscul pe Piața Valorilor Mobiliare

Cap.1. VALORILE MOBILIARE ŞI RISCUL Întotdeauna înainte de efectuarea unei investiţii, şi mai ales dacă este vorba de o investiţie pe piaţa de...

Gestiunea Riscurilor Bancare

Introducere Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei...

SNTGN Transgaz SA

INFORMATII GENERALE TRANSGAZ SA Societatea Națională de Transport Gaze Naturale - SNTGN Transgaz SA („Societatea”) are ca activitate principală...

Managemntul riscurilor în activitatea bancară - Banca Comercială Carpatica

Capitolul 1. Noțiuni generale privind riscurile interne și gestiunea acestora în activitatea bancară În ultimii ani noțiunea de risc a devenit tot...

Managementul Riscului Bancar

I.Riscul in afaceri - notiuni generale 1.1.Riscul in afaceri – componenta intrinseca a economiei concurentiale Viata ne obliga sa initiem...

Managementul Riscului Valutar la Raiffeisen Bank

1. Prezentarea societatii bancare Raiffeisen Bank este o banca universala de top pe piata romaneasca, oferind o gama completa de produse si...

Ai nevoie de altceva?