Mijloace de Plata Internationale

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Mijloace de Plata Internationale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: C. Obreja

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Finante

Extras din document

Mijloacele de plata internationale reprezinta totalitatea formelor si instrumentelor de plata prin care se poate lichida o obligatie ce rezulta din operatiuni comerciale, tranzactii financiare sau de credit internationale. În categoria mijloacelor de plata se includ:

- monedele nationale;

- valutele;

- devizele;

- monedele internationale.

Monedele nationale

Au o însemnatate redusa în mijlocirea platilor internationale. Sunt folosite mai mult de tarile în curs de dezvoltare cu moneda neconvertibila sau cu convertibilitate limitata care dispun de rezerve mici de valute convertibile. Aceste tari prefera sa plateasca în moneda nationala anumite importuri si datorii rezultate din împrumuturi externe, precum si serviciile si participarile straine la lucrari de investitii pe teritoriul lor.

Cei care vor intra în posesia monedei locale vor cauta sa cumpere de pe piata locala diferite bunuri, sa o foloseasca pentru plata personalului local angajat în prestarea de diverse servicii etc.

Regula generala este însa ca exportatorii refuza sa vânda cu plata în moneda locala (moneda neconvertibila), ori de câte ori au alte posibilitati.

Valutele

Valutele = monede nationale care au circulatie, putere de plata si pot face parte din rezerva oficiala si în alte tari decât cea emitenta. Ele au calitatea de a realiza lichidarea imediata a obligatiilor de plata în relatiile economice internationale. Trebuie facuta distinctie între valuta si valuta convertibila : valuta poate fi reprezentata de orice moneda nationala în afara garnitelor tarii de emisiune, dar numai valutele convertibile pot fi acceptate ca mijloace de plata internationale.

Dintre criteriile care stau la baza clasificarii valutelor mentionam:

- dupa natura lor :

- valuta în numerar (efectiva)

- valuta în cont

- valuta în numerar = se prezinta sub forma de bancnote sau monezi, având o utilizare mai redusa datorita riscului pe care îl prezinta (furt, pierdere). Circulatia ei între tari necesita anumite masuri de siguranta; de aceea se prefera alte mijloace de plata mai sigure.

- valuta în cont = apare sub forma disponibilului aflat într-un cont bancar si poate fi utilizata conform dispozitiei titularului, ea transformâdu-se la cererea acestuia în valuta efectiva.

- în functie de capacitatea de preschimbare :

- moneda neconvertibila;

- moneda cu convertibilitate limitata;

- monreda cu convertibilitate oficiala;

- moneda superconvertibila.

- monede neconvertibile = nu sunt acceptate ca mijloc de plata international. Sunt cele care nu pot fi schimbate în alte valute decât cu aprobarea institutiei abilitate, ele participând la tranzactii simple de vânzare/cumparare de moneda nationala contra altor valute, dar numai pe teritoriul tarii de emisiune. Monede total neconvertibile practic nu exista, pentru ca orice moneda nationala poate participa la un numar restrâns de operatiuni valutare în urma activitatii de turism.

- monede cu convertibilitate limitata = ele se afla, de regula, într-un proces de trecere la convertibilitate oficiala, în practica aceasta realizându-se prin convertibilitate externa sau interna :

- convertibilitatea externa asigura preschimbarea numai pentru detinatorii nerezidenti si numai pentru anumite tipuri de operatiuni (operatiuni curente) ;

- convertibilitatea interna asigura preschimbarea numai în interiorul tarii de emisiune si în anumite conditii precizate de regulamentul valutar.

- monede cu convertibilitate oficiala = elimina toate restrictiile si discriminarile, în sensul ca moneda cu acest statut poate fi preschimbata în alta moneda în mod liber, indiferent de calitatea persoanei care solicita operatiunea sau de natura operatiei pentru care se efectueaza preschimbarea.

- În cadrul acestora exista monede care dispun de superconvertibilitate datorita însusirii lor de a fi folosite cel mai frecvent ca mijloc de plata international si de a fi cel mai intens negociate pe principalele piete valutare (USD, GBP, JPY,EUR).

Trecerea unei monede la convertibilitatea oficiala presupune îndeplinirea unor conditii, precum:

- Conditii economice:

- satisfacerea cererii pe piata interna de catre productia interna ;

- un anumit nivel al productivitatii muncii, comparativ cu cel existent în economiile similare si cu tendinta de a atinge nivelul economiilor dezvoltate ;

- un anumit volum si o anumita structura a productiei de bunuri si servicii ;

- adaptarea productiei interne (cantitativ, calitativ si structural) la cererea externa ;

- participarea tarii la tranzactiile economice internationale pentru devansarea importului de catre export, ceea ce se va reflecta într-un sold activ al balantei comerciale.

- Conditii sociale = vizeaza o rata normala a somajului prin crearea de noi locuri de munca si reconversia profesionala.

- Conditii financiar-monetare:

- existenta unor rezerve valutare suficient de mari si într-o structura pe valute corespunzatoare nevoilor ce decurg din solicitarile de preschimbare generate de piata interna si din nevoia de sustinere a cursului monedei proprii pe piata externa ;

- stabilitatea puterii de cumparare a monedei nationale = în conditiile unui puternic proces inflationist se ajunge la o cantitate excesiva de bani în circulatie care daca nu are un echivalent corespunzator în bunuri si servicii pentru acoperirea cererii interne, cantitativ si calitativ, are ca urmare cresterea presurilor si distorsionarea etalonului monetar, ceea ce influenteaza nefavorabil cursul de schimb al monedei nationale.

Trecerea la convertibilitatea oficiala însotita de o depreciere a cursului de schimb pune în dificultate moneda respectiva pe plan intern si pune sub semnul întrebarii capacitatea sa de a fi folosita ca mijloc de plata international.

- situatia bugetului de stat = se ia în considerare în mod indirect prin efectul pe care îl genereaza deficitul bugetar asupra masei monetare în circulatie.

Acoperirea acestui deficit poate avea caracter inflationist, determinând scaderea puterii de cumparare a monedei nationale. Apelarea la surse externe pentru acoperirea deficitului bugetar influenteaza modalitatile viitoare de utilizare a rezervei valutare deoarece o mare parte din aceasta va fi folosita la rambursarea datoriei publice externe în defavoarea utilizarii normale a rezervei.

- Conditii organizatorice = au în vedere organizarea si functionarea pietei valutare.

O piata valutara normala este cea pe care se manifesta o cerere s oi oferta de valuta în mod real. De aceea apare necesitatea practicarii unui curs unic al monedei nationale, determinat prin confruntarea cererii cu oferta în orice moment.

Devizele

Devizele includ în sens restrâns titluri de credit pe termen scurt exprimate în valuta, iar în sens larg ele includ si hârtiile de valoare exprimate în valuta (actiuni, obligatiuni). Dintre devizele folosite cel mai frecvent pe plan international mentionam:

- cecul;

- cambia;

- biletul la ordin;

- cartea bancara.

CECUL

Reprezinta un ordin scris dat de o persoana unei banci la care persoana respectiva are un disponibil în cont, de a plati o suma de bani determinata unui tert - beneficiarul cecului. În calitate de beneficiar al cecului poate sa apara însusi titularul contului sau o terta persoana fata de care titularul contului are o datorie.

Circuitul cecului implica: ordonatorul, beneficiarul si banca sau bancile care deruleaza operatiunile de plata. În principiu, un cec nu poate fi emis decât daca ordonatorul are disponibil în cont pentru a acoperi plata.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mijloace de Plata Internationale.doc

Alte informatii

cursul 2 - RMI