Moneda și Sistemul Bancar

Curs
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4847
Mărime: 24.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maia Matei

Cuprins

10.1. Masa monetară şi sistemul monetar al Republicii Moldova

10.2. Componentele, structura şi caracteristicile sistemului bancar

10.3. Funcţiile Bancilor Centrale

10.4. Băncile comerciale – rol, funcţii, operaţiuni

Extras din document

10.1. Masa monetară şi sistemul monetar al Republicii Moldova

Masa monetară reprezintă un indicator care reprezintă toate instrumentele de plată ce există la un moment dat într-o economie. La nivelul economiei persoanele fizice şi juridice aparţin atât sectorului bancar cât şi nebancar, de aceea în acest indicator sunt incluse toate instrumentele de plată pe care le deţine populaţia şi agenţii economici la un moment dat în cadrul economiei. Măsurarea masei monetare se efectuează prin diferite modalităţi una dintre care este calcularea agregatelor monetare de către Banca Centrală. Sunt stabilite unele criterii după care se efectuează structurarea indicatorilor şi agregatelor monetare. Aceste criterii vizează următoarele sfere:

- circuitul pe care îl deserveşte masa monetară;

- determinarea strictă a componentelor agregatelor monetare;

- gradul de lichiditate a componentelor agregatelor monetare;

- viteza de rotaţie a diferitor tipuri de instrumente de plată;

- factorii ce influenţează asupra componentelor masei monetare.

Pentru a asigura un circuit normal a mijloacelor băneşti, mărimea masei monetare, trebuie să corespundă strict necesităţilor pieţei de bunuri şi servicii. Dacă masa monetară depăşeşte necesităţile economiei apare un fenomen care este urmărit cu atenţie de către specialiştii economici - inflaţia

Legea rotaţiei monetare determină, din punct de vedre teoretic, mărimea masei monetare necesară pentru asigurarea decurgerii normale a rotaţiei monetare.

(1)

1 – suma preţurilor tuturor mărfurilor şi serviciilor existente pe piaţă;

2 – suma plăţilor, care urmează să fie făcute în perioada respectivă, pentru mărfurile realizate în perioada trecută;

3 – suma plăţilor ce se anulează reciproc;

4 – suma plăţilor, care vor fi efectuate în perioada viitoare, pentru mărfurile realizate în prezent;

5 – viteza medie de rotaţie a unităţii monetare (numărul actelor de vânzare-cumpărare deservite în mediu de unitatea monetară în perioada respectivă);

M – masa monetară.

Structura masei monetare este destul de complexă dar cu diferenţe de calcul pentru diferite ţări. Masa monetară este compusă din:

- moneda efectivă;

- moneda de cont;

- depunerile la termen şi în vederea economisirii;

- alte active, cu grad mai mare sau mai mic de lichiditate.

Moneda efectivă reprezintă activul cel mai lichid, fiind una din componentele de bază ale masei monetare. Acest activ astăzi îşi pierde din importanţă din simplul motiv că atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice sunt adepţi pentru moneda electronică şi tot mai puţini poartă în portmoneul său bani numerar.

Moneda de cont – disponibilităţile în conturile curente sau la vedere. Deţinătorii cardurilor se folosesc de aceste disponibilităţi reprezentând tot aceeaşi lichiditate ca şi numerarul, fără riscuri suplimentare la plată, în afară de deprecierea monedei naţionale care se poate răsfrânge şi asupra deţinătorilor disponibilităţilor în conturile curente sau la vedere.

Depozitele la termen şi în vederea economisirii ce sunt constituite la bănci şi în casele de economii. Ele pot fi retrase după un preaviz la bancă sau la asociaţia de economii, însă gradul de lichiditate ale acestor componente ale masei monetare sunt de un nivel scăzut.

Alte active – activele plasate în diferite titluri, emise şi puse în circulaţie pe piaţa financiar-monetară, reprezentând deficienţe la momentul când persoanele ar avea nevoie imediat de lichidităţi fiind influenţaţi de diferiţi factori în procesul transformării titlurilor sau creanţelor în instrumente imediat lichide.

Caracteristica generală a agregatelor masei monetare.

În majoritatea ţărilor cu economie de piaţă în calitate de mecanism de reglare a masei monetare sunt utilizate agregatele monetare. Agregate monetare reprezintă un indicatori ce caracterizează mărimea şi structura masei monetare. Toate activele ce figurează într-un agregat monetar au acelaşi nivel de lichiditate. Indicatorii sau agregatele monetare sunt stabilite în dependenţă de următoarele criterii: eficacitatea agregatelor monetare, pot fi controlaţi şi existenţa evidenţei statistice. În Republica Moldova se folosesc următoarele patru agregate monetare:

M0 – mijloacele băneşti în numerar (bancnotele, monetele şi mijloacele băneşti în conturile de decontare);

M1 – include agregatul M0 şi depunerile la vedere în băncile comerciale;

M2 - include agregatul M1 şi depunerile la termen în băncile comerciale;

M3– include agregatul M2 şi alte titluri;

M3 reprezentând masa monetară în circulaţie la un moment dat într-o economie, ce trebuie să corespundă cerinţelor pieţei.

Nivelul masei monetare poate fi dedus din ecuaţia schimburilor:

MV=PT, ( 2.)

M = PT/V ( 3.)

Unde: M – masa monetară;

P – nivelul preţurilor;

T – volumul tranzacţiilor;

V – viteza de rotaţie a banilor.

Variaţia masei monetare poate apare numai dacă variază preţurile şi volumul tranzacţiilor.

Preview document

Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 1
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 2
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 3
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 4
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 5
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 6
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 7
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 8
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 9
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 10
Moneda și Sistemul Bancar - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Moneda si Sistemul Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bancar

Capitolul 1. I.Banca– concept şi funcţiile ei în economie. O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti...

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Fiscalitate

I. Fiscalitate - Aspecte teoretice privind fiscalitatea. Organizarea, conceperea şi funcţionare fiscalitatii conduce la mutaţii importante în...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Moneda si Credit - Teoria Monetara

Obiectul teoriei monetare şi problemele fundamentale Obiectul teoriei monetare îl constituie percepţia şi evidenţierea relaţiilor existente între...

Evolutia Istorica a Finantelor Publice - Conceptul de Finante Publice

I. Evolutia istorica a finantelor publice. Conceptul de finante publice 1. Evolutia istorica . Pe treptele dezvoltarii social-economice finantele...

Mecanismul Cursului Valutar

1.Modelul actual al etalonului monetar. În lunga istorie a monedei, componentele sale, componenta-etalon şi cea semn, au evoluat, modificându-şi...

Managementul Riscului Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Te-ar putea interesa și

Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul...

Moneda si Creditul. Creatia Monetara a Bancilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Politica monetară și inflația. Efectele fenomenului inflaționist asupra trecerii la moneda unică euro

Introducere „Adoptarea euro înseamnă foarte multă rigoare, iar pentru o societate care nu este obişnuită cu rigoarea, poate însemna chiar durere”...

Euro - Moneda Internationala

INTRODUCERE Instituirea monedei unice – Euro -, ca expresie sintetica a integrarii monetare europene, va fi semnul vizibil al acesteia, respectiv...

Moneda si Credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Banca Angliei

Introducere În referatul de faţă vom analiza Banca Angliei, sub aspectul istoriei, structurii şi rolului său în cadrul economiei britanice. Vom...

Banca de Emisiune - Rolul si Functiile Sale

Noţiuni introductive Instituţiile implicate în realizarea legăturilor complexe dintre sectorul monetar şi economia reală, prin intermediul pieţei...

Sistemul Bancar European in Conditiile Monedei Unice - Perspectivele Pietei Bancare Unice Europene

Cap. 1 Sistemul bancar european – cadrul general Sistemul bancar european , inspirat din legea bancara franceza din 1984, asigura promovarea...

Ai nevoie de altceva?