Monografie BRD

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 36063
Mărime: 303.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sargu Adina

Cuprins

Capitolul 1 5

Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 5

1.1. Momentul istoric al BRD 5

1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD. 6

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului. 8

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare. 9

1.5. Cadrul legislativ general şi specific. 15

1.6 Organismele de control şi reglementare 16

Capitolul 2 17

Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 17

2.1. Prezentarea centralei BRD. 17

2.1.1. Structura organizatorică a centralei BRD. 18

2.1.2. Atribuţiile centralei 23

2.1.3. Funcţiile centralei 23

2.1.4. Activităţile şi operaţiunile desfăşurate de centrala BRD 24

2.2. Prezentarea sucursalei din Iaşi 25

2.2.1. Atribuţii BRD Iaşi 26

2.2.2. Organigrama sucursalei Iaşi. 27

2.3. Sistemul informaţional bancar 27

2.3.1. Caracteristici, misiune, organizare 27

2.3.2. Funcţiile sistemului informaţional 30

2.3.3. Aplicaţiile utilizate de BRD 30

Capitolul 3 33

Conturile bancare 33

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare puse de bancă la dispoziţia clienţilor persoane fizice şi juridice 33

3.2Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 39

3.3. Operatiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor bancare 43

3.4. Alte operaţiuni de casă 45

Viramente 45

3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 45

3.6. Închiderea conturilor bancare 47

Închiderea conturilor de disponibilităţi băneşti 47

Capitolul 4 52

Plasamente bancare si non-bancare 52

4.1. Plasamente bancare 52

4.2. Plasamente monetare non-bancare 58

4.3. Plasamente financiare 62

4.3.1.Acţiuni 63

4.3.2.Obligaţiuni 65

Cap 5. Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 69

5.1. Instrumente de plată 71

5.1.1. ORDINUL DE PLATĂ 72

5.1.2 CEC-UL 76

5.1.3. CAMBIA ŞI BILETUL LA ORDIN 82

5.1.4. ACREDITIVUL 87

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 89

5.3 Operaţiuni cu numerar 89

5.3.1.DEPUNERE DE NUMERAR 90

5.3.2. RETRAGERE NUMERAR 91

5.3.3. SCHIMB VALUTAR 91

5.3.4. WESTERN UNION 92

5.4. Moneda electronică 93

Cap. 6 Marketingul Bancar 104

6.1. Politica de marketing de produs şi serviciu bancar 104

Capitolul 7 110

Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 110

7.1. Principii generale şi reglementări privind activitatea de creditare 110

7.2. Creditarea persoanelor fizice 111

7.2.1. Credite auto 112

7.2.2. Credite pentru nevoi personale 113

7.2.3. Credite imobiliare 115

7.2.4. Leasing-ul TAILOR-MADE 118

7.3. Creditarea întreprinderilor şi a agenţilor economici 118

7.3.1. Principalele tipuri de întreprinderi care pot beneficia de credite bancare 118

7.3.2. Categoriile de credite destinate finanţării activităţii curente 119

7.3.3. Finanţarea creanţelor din activitatea de export 121

7.3.4. Finanţarea investiţiilor 123

CAPITOLUL 8. PRODUSELE BRD PENTRU STUDENTI 124

Extras din document

Capitolul 1

Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie.

1.1. Momentul istoric al BRD

Istoria BRD a început în 1923, odată cu înfiinţarea prin lege a Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social şi BNR 30%. Restul de 50% era deţinut de persoane particulare, printre care şi un grup de foşti directori ai Marmorosch Bank&Co, prima bancă modernă din România. Scopul noii instituţii era finanţarea primelor faze ale dezvoltării sectorului industrial în România. După cel de-al doilea război mondial, în baza Legii privind naţionalizarea din 11 iunie 1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial a fost naţionalizată şi redenumită Banca Naţională pentru Investiţii.

În 1957, după reorganizarea sistemului financiar, când s-a introdus o specializare rigidă pe sectoare, Băncii de Credit pentru Investiţii i s-a oferit o poziţie de monopol în România în domeniul asigurărilor finanţarii pe termen mediu şi lung al investiţiilor din toate sectoarele industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, fiind redenumită Banca de Investiţii.

Majoritatea finanţărilor oferite de Banca Mondială, pe toată această perioadă, au fost derulate prin Banca pentru Investiţii şi în acest mod o parte din angajaţii B.R.D. au căpătat experienţă în analiza proiectelor de investiţii prin metode utilizate de organizaţiile financiare internaţionale.

La 1 decembrie 1990, Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţatǎ ca o bancǎ comercialǎ cu statutul legal de companie pe acţiuni, preluând activele şi pasivele Bǎncii de Investiţii.

Banca Românǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu tradiţie în mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţa impusǎ de evoluţia mediului economic, B.R.D. a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.

La începutul anului 1999, Banca Românǎ pentru Dezvoltare a devenit prima bancǎ privatizatǎ din sistemul bancar românesc, prin achiziţionarea de cǎtre Groupe Société Générale a pachetului majoritar de acţiuni (51%).

Banca Română pentru Dezvoltare este societate deschisă pe acţiuni şi funcţionează ca persoană juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, Legea bancară nr. 58/1998, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, reglementările Băncii Naţionale a României, ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi alte prevederi. Sediul central al Băncii Române pentru Dezvoltare a fost stabilit în municipiul Bucureşti pe strada Doamnei nr. 4 şi banca îşi desfăşura activitatea prin sucursale, filiale, agenţii şi reprezentanţe, care puteau fi înfiinţate de Adunarea generală a acţionarilor.

1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD.

Principalele etape din evoluţia BRD sunt:

• 1923-1947 - istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial. Obiectivul acestei instituţii publice fiind finanţarea industriei româneşti.

• 1948-1956 - conform Legii Naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii. Activitatea cea mai importantă a băncii este obţinerea de participaţii în întreprinderi şi acordarea de credite.

• 1957-1990 - la sfârşitul anilor 1950 vremurile sunt din nou tulburi pentru sectorul bancar român şi provoacă reorganizarea sistemului financiar. În 1957, Banca de Credit pentru Investiţii devine Banca de Investiţii. Ea ocupă o poziţie de monopol în domeniul finanţării pe termen mediu şi lung din sectorul industrial. În această perioadă activităţile principale se reînnoiesc profund, având ca particularitate specializarea creditelor în funcţie de obiectul lor.

• 1990-1998 - naşterea BRD ca bancă comercială intervine în 1990. Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii, dar autorizarea generală pentru activităţile bancare atribuită acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de agenţii pe întreg teritoriul ţării. Este vorba de asemenea despre asigurarea prezenţei BRD acolo unde se dezvoltă activitatea industrială pentru a transmite din experienţa în domeniul creditului de investiţii. Astfel, unităţile sale se îndreaptă în special, în afara atragerii depozitelor societăţilor comerciale şi persoanelor fizice, către creditele pentru investiţii destinate societăţilor comerciale. Apar şi operaţiunile de schimb la vedere.

• 1999-2001 - BRD a fost aleasă de Guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată. Această alegere consacră calitatea activelor şi a gestiunii BRD. Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al BRD de către grupul Société Générale a fost finalizată în martie 1999. Ea intervine într-o perioadă dificilă marcată de falimente bancare răsunătoare. Este de asemenea începutul bancarizării masive a persoanelor fizice. BRD profită de imaginea sa favorabilă în faţa marelui public şi de calitatea relaţiilor sale cu întreprinderile pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede, BRD devine lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum.

Procesul de privatizare a fost realizat în mai multe etape, nefiind un proces realizat facil. Principalele momente ale privatizării BRD se pot sintetiza astfel:

Preview document

Monografie BRD - Pagina 1
Monografie BRD - Pagina 2
Monografie BRD - Pagina 3
Monografie BRD - Pagina 4
Monografie BRD - Pagina 5
Monografie BRD - Pagina 6
Monografie BRD - Pagina 7
Monografie BRD - Pagina 8
Monografie BRD - Pagina 9
Monografie BRD - Pagina 10
Monografie BRD - Pagina 11
Monografie BRD - Pagina 12
Monografie BRD - Pagina 13
Monografie BRD - Pagina 14
Monografie BRD - Pagina 15
Monografie BRD - Pagina 16
Monografie BRD - Pagina 17
Monografie BRD - Pagina 18
Monografie BRD - Pagina 19
Monografie BRD - Pagina 20
Monografie BRD - Pagina 21
Monografie BRD - Pagina 22
Monografie BRD - Pagina 23
Monografie BRD - Pagina 24
Monografie BRD - Pagina 25
Monografie BRD - Pagina 26
Monografie BRD - Pagina 27
Monografie BRD - Pagina 28
Monografie BRD - Pagina 29
Monografie BRD - Pagina 30
Monografie BRD - Pagina 31
Monografie BRD - Pagina 32
Monografie BRD - Pagina 33
Monografie BRD - Pagina 34
Monografie BRD - Pagina 35
Monografie BRD - Pagina 36
Monografie BRD - Pagina 37
Monografie BRD - Pagina 38
Monografie BRD - Pagina 39
Monografie BRD - Pagina 40
Monografie BRD - Pagina 41
Monografie BRD - Pagina 42
Monografie BRD - Pagina 43
Monografie BRD - Pagina 44
Monografie BRD - Pagina 45
Monografie BRD - Pagina 46
Monografie BRD - Pagina 47
Monografie BRD - Pagina 48
Monografie BRD - Pagina 49
Monografie BRD - Pagina 50
Monografie BRD - Pagina 51
Monografie BRD - Pagina 52
Monografie BRD - Pagina 53
Monografie BRD - Pagina 54
Monografie BRD - Pagina 55
Monografie BRD - Pagina 56
Monografie BRD - Pagina 57
Monografie BRD - Pagina 58
Monografie BRD - Pagina 59
Monografie BRD - Pagina 60
Monografie BRD - Pagina 61
Monografie BRD - Pagina 62
Monografie BRD - Pagina 63
Monografie BRD - Pagina 64
Monografie BRD - Pagina 65
Monografie BRD - Pagina 66
Monografie BRD - Pagina 67
Monografie BRD - Pagina 68
Monografie BRD - Pagina 69
Monografie BRD - Pagina 70
Monografie BRD - Pagina 71
Monografie BRD - Pagina 72
Monografie BRD - Pagina 73
Monografie BRD - Pagina 74
Monografie BRD - Pagina 75
Monografie BRD - Pagina 76
Monografie BRD - Pagina 77
Monografie BRD - Pagina 78
Monografie BRD - Pagina 79
Monografie BRD - Pagina 80
Monografie BRD - Pagina 81
Monografie BRD - Pagina 82
Monografie BRD - Pagina 83
Monografie BRD - Pagina 84
Monografie BRD - Pagina 85
Monografie BRD - Pagina 86
Monografie BRD - Pagina 87
Monografie BRD - Pagina 88
Monografie BRD - Pagina 89
Monografie BRD - Pagina 90
Monografie BRD - Pagina 91
Monografie BRD - Pagina 92
Monografie BRD - Pagina 93
Monografie BRD - Pagina 94
Monografie BRD - Pagina 95
Monografie BRD - Pagina 96
Monografie BRD - Pagina 97
Monografie BRD - Pagina 98
Monografie BRD - Pagina 99
Monografie BRD - Pagina 100
Monografie BRD - Pagina 101
Monografie BRD - Pagina 102
Monografie BRD - Pagina 103
Monografie BRD - Pagina 104
Monografie BRD - Pagina 105
Monografie BRD - Pagina 106
Monografie BRD - Pagina 107
Monografie BRD - Pagina 108
Monografie BRD - Pagina 109
Monografie BRD - Pagina 110
Monografie BRD - Pagina 111
Monografie BRD - Pagina 112
Monografie BRD - Pagina 113
Monografie BRD - Pagina 114
Monografie BRD - Pagina 115
Monografie BRD - Pagina 116
Monografie BRD - Pagina 117
Monografie BRD - Pagina 118
Monografie BRD - Pagina 119
Monografie BRD - Pagina 120
Monografie BRD - Pagina 121
Monografie BRD - Pagina 122
Monografie BRD - Pagina 123
Monografie BRD - Pagina 124
Monografie BRD - Pagina 125
Monografie BRD - Pagina 126
Monografie BRD - Pagina 127

Conținut arhivă zip

  • Monografie BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Moneda și Sistemul Bancar

10.1. Masa monetară şi sistemul monetar al Republicii Moldova Masa monetară reprezintă un indicator care reprezintă toate instrumentele de plată...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Evolutia Istorica a Finantelor Publice - Conceptul de Finante Publice

I. Evolutia istorica a finantelor publice. Conceptul de finante publice 1. Evolutia istorica . Pe treptele dezvoltarii social-economice finantele...

Mecanismul Cursului Valutar

1.Modelul actual al etalonului monetar. În lunga istorie a monedei, componentele sale, componenta-etalon şi cea semn, au evoluat, modificându-şi...

Managementul Riscului Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Piața Financiară Internațională

4.1. Funcţiile relaţiilor financiar-valutare internaţionale Relaţiile economice internaţionale se desfăşoară sub forma unor schimburi de mărfuri...

Gestiunea Portofoliului

Conţinutul pieţelor financiare 1.1. Conceptul de pieţe financiare În abordarea pieţelor financiare este necesar să pornim de la conceptul modern...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic - Brd Groupe Societe Generale

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul...

Studiu Monografic BRD

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE 1.1PREZENTAREA BĂNCII ROMȂNE PENTRU DEZVOLTARE Banca Româna pentru Dezvoltare este una din băncile de...

Monografie BRD

1. Prezentarea BRD – Groupe Société Générale. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD Banca Română pentru Dezvoltare s-a...

Monografie BRD- Banca Română pentru Dezvoltare

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor internaționale sunt foarte asemănători cu cei ai...

Monografie BRD

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării (legea/HG şi principalele repere) La 1 decembrie...

Monografie BRD

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. BRD “Tot mai simplu” BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după...

Monografie - BRD Groupe Societe Generale

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română; Număr de acţiuni:...

Monografie BRD - Agentia Cotnari

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE ISTORIC ŞI EVOLUŢIE Cap. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD- GSG Din mulţimea de societăţi bancare şi...

Ai nevoie de altceva?