Procesul Bugetar în România

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 35493
Mărime: 133.45KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel

Cuprins

1. CONTINUTUL SI ETAPELE PROCESULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA 2

1.1. INTERPRETARI SI SEMNIFICATII CU PRIVIRE LA BUGETELE PUBLICE 3

1.2. CADRUL PRINCIPAL DE ACTIUNE SI IMPLICARE ÎN PROCESUL BUGETAR 4

1.2.1. Principii si reguli bugetare 4

1.3. ELABORAREA PROIECTELOR DE BUGETE PUBLICE 9

1.3.1. Fundamentarea proiectelor de bugete publice 12

1.3.2. Întocmirea lucrarilor pregatitoare privind proiectele de bugete publice 17

1.3.3. Elaborarea propriu-zisa a proiectelor de bugete publice 21

1.4. APROBAREA (ADOPTAREA) BUGETELOR PUBLICE 22

1.5. EXECUTIA BUGETELOR PUBLICE 24

2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR BUGETARI 29

2.1. FUNDAMENTAREA VENITURILOR BUGETARE 30

2.1.1. Metodologie, proceduri si elemente tehnice definitorii în asezarea si calculul veniturilor bugetare 30

2.1.2. Cuantificarea previzionala a veniturilor bugetare 38

2.2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 40

2.2.1. Metodologie si proceduri privind fundamentarea indicatorilor de cheltuieli în bugetele publice 42

2.2.2. Fluxuri informationale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 44

2.2.3 Particularitati în fundamentarea cheltuielilor bugetare (pe categorii de bugete publice, ramuri, domenii social – economice si institutii implicate) 46

3. EXECUTIA PREVEDERILOR BUGETARE 52

3.1. ASEZAREA, CALCULUL, VARSAREA SI PLATA VENITURILOR BUGETARE 53

3.1.1. Încasarea veniturilor bugetare 59

3.1.2. Urmarirea si controlul veniturilor bugetare 62

3.1.3. Procedura fiscala 65

3.1.3.1. Constatarea materiei de impunere 65

3.1.3.2 Titlurile de creanta fiscala si contestarea lor 67

3.1.3.3 Modificarea obligatiilor bugetare 70

3.1.3.4 Modalitati speciale de stingere a obligatiilor fiscale 72

3.1.3.5 Executarea silita a creantelor bugetare 74

3.2. EXECUTIA CHELTUIELILOR BUGETARE. 78

3.2.1. Elemente si notiuni specifice executiei cheltuielilor bugetare. 78

3.2.2. Finantarea bugetara a cheltuielilor publice 84

3.2.3. Utilizarea creditelor bugetare 90

3.2.4. Plati pentru cheltuielile bugetare prin Trezoreria Finantelor Publice 93

3.3. ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR 96

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 103

Extras din document

1. Continutul si etapele procesului bugetar în România

1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice

Bugetele publice apar prezente în practica financiara pe fondul teoriei relatiilor specifice în sensul continutului economic si al instrumentelor de actiune de pe pozitia statului si a unitatilor administrativ teritoriale.

Exprimarea si sensul dat de continutul economic definesc bugetele publice drept relatii economice banesti ce apar în procesul repartitiei valorii nou create (venitului national) cu prilejul constituirii si repartizarii de fonduri centralizate (la si de la dispozitia statului si a unitatilor administrativ teritoriale) în scopul satisfacerii unor nevoi generale, de ordin public, atât la nivel central cât si local.

Prin prisma instrumentelor economico-financiare de actiune, bugetele publice sunt balante financiare operative unde relatiile specifice se regasesc sub forma de indicatori ai finantelor publice, separat, pentru venituri si separat, pentru cheltuieli.

În planul interactiunii dintre cele doua pozitii de abordare a bugetelor publice se poate afirma existenta unor raporturi de determinare si de influentare cu consecinte în circulatia si administrarea banului public generat de nevoi, cerinte si trebuinte ale colectivitatilor umane aflate în anumite situatii de ordin social, economic, cultural, educativ etc. Ca expresie a unor relatii economice specifice, bugetele publice fac parte din baza economica a societatii si determina structura si configuratia balantelor financiare operative unde, sunt concretizate sub forma de venituri si respectiv de cheltuieli. La rândul lor, ca balante financiare, bugetele publice pot influenta relatiile specifice producând modificari în cadrul acestora.

Cu dubla ipostaza a bugetelor publice, în practica economico-financiara, se poate contura sfera de manifestare si administrare a banului public, atât la mobilizarea acestuia, cât si la repartizarea si respectiv utilizarea lui. Mijloacele, metodele, tehnicile ori procedeele utilizate de catre cei implicati în circuitul fondurilor publice sunt diferite esential pe latura mobilizarii de cea a utilizarii lor. În acest sens actioneaza principii, reguli si norme bine definite ce apar prezente în practica bugetara cu sustinere prin acte normative specifice.

Relatiile bugetare concretizate în indicatori de venituri si indicatori de cheltuieli în balante financiare se produc între stat si unitatile administrativ teritoriale, pe de o parte, si „partenerii” lor pe de alta parte. În ipostaza ultima, se regasesc agentii economici (societati comerciale, regii autonome, organizatii cooperatiste etc), institutiile publice si populatia (potrivit cu o anumita structura socio-demografica). Astfel, implicarea în gestiunea banului public revine institutiilor statului specializate în acest sens si celor care au fie, calitatea de contribuabili fie, pe cea de consumatori de fonduri publice. În acest sens sunt stabilite raspunderi si competente, în timp si spatiu, pe tot traseul mijloacelor banesti reflectat cu ajutorul bugetelor publice.

1.2. Cadrul principal de actiune si implicare în procesul bugetar

1.2.1. Principii si reguli bugetare

Legislatia finantelor publice stabileste principiile, regulile si implicarile institutionale, potrivit cu anumite dimensiuni si competente, în procesul bugetar.

Problematica acestui subcapitol poate fi structurata pe urmatoarele doua secvente: principii si reguli bugetare si competente si responsabilitati.

Principiile bugetare se refera la: universalitate, publicitate, unitate; anualitate ; specializare; unitate monetara.

Potrivit universalitatii bugetare, atât veniturile cât si cheltuielile se includ în totalitate în bugetele publice si sunt redate în sume brute. Derivat de la universalitatea în Legea Finantelor Publice, cu o corespondenta în teoria de specialitate, apare ca principiu distinct, neafectarea veniturilor bugetare. Derivat de la universalitate, în Legea Finantelor Publice, cu o corespondenta în teoria de specialitate ca principiu distinct (neafectarea veniturilor bugetare), apare prevederea ca veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.

Preview document

Procesul Bugetar în România - Pagina 1
Procesul Bugetar în România - Pagina 2
Procesul Bugetar în România - Pagina 3
Procesul Bugetar în România - Pagina 4
Procesul Bugetar în România - Pagina 5
Procesul Bugetar în România - Pagina 6
Procesul Bugetar în România - Pagina 7
Procesul Bugetar în România - Pagina 8
Procesul Bugetar în România - Pagina 9
Procesul Bugetar în România - Pagina 10
Procesul Bugetar în România - Pagina 11
Procesul Bugetar în România - Pagina 12
Procesul Bugetar în România - Pagina 13
Procesul Bugetar în România - Pagina 14
Procesul Bugetar în România - Pagina 15
Procesul Bugetar în România - Pagina 16
Procesul Bugetar în România - Pagina 17
Procesul Bugetar în România - Pagina 18
Procesul Bugetar în România - Pagina 19
Procesul Bugetar în România - Pagina 20
Procesul Bugetar în România - Pagina 21
Procesul Bugetar în România - Pagina 22
Procesul Bugetar în România - Pagina 23
Procesul Bugetar în România - Pagina 24
Procesul Bugetar în România - Pagina 25
Procesul Bugetar în România - Pagina 26
Procesul Bugetar în România - Pagina 27
Procesul Bugetar în România - Pagina 28
Procesul Bugetar în România - Pagina 29
Procesul Bugetar în România - Pagina 30
Procesul Bugetar în România - Pagina 31
Procesul Bugetar în România - Pagina 32
Procesul Bugetar în România - Pagina 33
Procesul Bugetar în România - Pagina 34
Procesul Bugetar în România - Pagina 35
Procesul Bugetar în România - Pagina 36
Procesul Bugetar în România - Pagina 37
Procesul Bugetar în România - Pagina 38
Procesul Bugetar în România - Pagina 39
Procesul Bugetar în România - Pagina 40
Procesul Bugetar în România - Pagina 41
Procesul Bugetar în România - Pagina 42
Procesul Bugetar în România - Pagina 43
Procesul Bugetar în România - Pagina 44
Procesul Bugetar în România - Pagina 45
Procesul Bugetar în România - Pagina 46
Procesul Bugetar în România - Pagina 47
Procesul Bugetar în România - Pagina 48
Procesul Bugetar în România - Pagina 49
Procesul Bugetar în România - Pagina 50
Procesul Bugetar în România - Pagina 51
Procesul Bugetar în România - Pagina 52
Procesul Bugetar în România - Pagina 53
Procesul Bugetar în România - Pagina 54
Procesul Bugetar în România - Pagina 55
Procesul Bugetar în România - Pagina 56
Procesul Bugetar în România - Pagina 57
Procesul Bugetar în România - Pagina 58
Procesul Bugetar în România - Pagina 59
Procesul Bugetar în România - Pagina 60
Procesul Bugetar în România - Pagina 61
Procesul Bugetar în România - Pagina 62
Procesul Bugetar în România - Pagina 63
Procesul Bugetar în România - Pagina 64
Procesul Bugetar în România - Pagina 65
Procesul Bugetar în România - Pagina 66
Procesul Bugetar în România - Pagina 67
Procesul Bugetar în România - Pagina 68
Procesul Bugetar în România - Pagina 69
Procesul Bugetar în România - Pagina 70
Procesul Bugetar în România - Pagina 71
Procesul Bugetar în România - Pagina 72
Procesul Bugetar în România - Pagina 73
Procesul Bugetar în România - Pagina 74
Procesul Bugetar în România - Pagina 75
Procesul Bugetar în România - Pagina 76
Procesul Bugetar în România - Pagina 77
Procesul Bugetar în România - Pagina 78
Procesul Bugetar în România - Pagina 79
Procesul Bugetar în România - Pagina 80
Procesul Bugetar în România - Pagina 81
Procesul Bugetar în România - Pagina 82
Procesul Bugetar în România - Pagina 83
Procesul Bugetar în România - Pagina 84
Procesul Bugetar în România - Pagina 85
Procesul Bugetar în România - Pagina 86
Procesul Bugetar în România - Pagina 87
Procesul Bugetar în România - Pagina 88
Procesul Bugetar în România - Pagina 89
Procesul Bugetar în România - Pagina 90
Procesul Bugetar în România - Pagina 91
Procesul Bugetar în România - Pagina 92
Procesul Bugetar în România - Pagina 93
Procesul Bugetar în România - Pagina 94
Procesul Bugetar în România - Pagina 95
Procesul Bugetar în România - Pagina 96
Procesul Bugetar în România - Pagina 97
Procesul Bugetar în România - Pagina 98
Procesul Bugetar în România - Pagina 99
Procesul Bugetar în România - Pagina 100
Procesul Bugetar în România - Pagina 101
Procesul Bugetar în România - Pagina 102
Procesul Bugetar în România - Pagina 103
Procesul Bugetar în România - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Procesul Bugetar in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale

Capitolul 1. Delimitari conceptuale vizând conţnutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public 1.1 Definirea sistemului bugetar public...

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Roman

Cap.I Organizarea si functionalitatea Primariei municipiului Roman 1. Scurt istoric Institutia publica la care s-a realizat acest studiu este...

Particularități privind Bugetele Locale

1. Introducere În societate se nasc nevoi colective care nu se pot satisface decât cu ajutorul colectivităţii, a unor organisme special create în...

Procedura bugetară la nivelul Uniunii Europene

CAPITOLUL I: CARACTERISTICILE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Bugetul Uniunii Europene este acel act prin care se autorizează anual finanţarea...

Coordonate ale politicii bugetare a României

1.1. Conceptul de politică bugetară Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local,...

Finanțarea Instituțiilor din Administrația Publică prin Trezoreria Statului

Capitolul I Bugetele instituțiilor Publice 1.1. Instituţiile publice şi activitatea lor O primă modalitate de definire a instituţiilor publice...

Sistemul Bugetar și Procesul Bugetar

Capitolul I – Bugetul public 1.1 Abordări teoretice ale conceptului de buget public Bugetul public este o categorie fundamentală a științei...

Te-ar putea interesa și

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Organizarea (desfăsurarea) procesului bugetar la unitățile administrativ teritoriale - Consiliul Județean Iași

ORGANIZAREA (DESFASURAREA) PROCESULUI BUGETAR LA UNITATATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE CONSILIUL JUDETEAN IASI Capitolul I. Organizarea si...

Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România

Introducere Procesul bugetar, sub aspectul conţinutului, reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile abilitate ale...

Procesul Bugetar din România

PROCESUL BUGETAR este o succesiune de etape prin care trec bugetele publice ca balanţe financiare, cu implicări instituţionale prin folosirea de...

Procesul Bugetar în România

INTRODUCERE Procesul bugetar reprezintǎ o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea, executarea, încheierea, controlul şi raportarea...

Proces Bugetar, Organizare si Executie Bugetara in Romania

I. PROCESUL BUGETAR ÎN ROMÂNIA I.1 DEFINIRE, ETAPE, IMPLICAŢII ŞI COMPETENŢE INSTITUŢIONALE În România, activitatea financiară a unei instituţii...

Procesul Bugetar în România

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale...

Implicarea Trezoreriei Statului în Procesul Bugetar în România

Organizare şi funcţionalitate la Trezoreria Finanţelor Publice După anul 1990 în structura sistemului bancar au intervenit unele modificări şi...

Ai nevoie de altceva?