Produse Creditare a Bancii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4529
Mărime: 64.66KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Operaţiunile de creditare reprezintă o preocupare permanentă în activitatea unei bănci. Pe de o parte, unii economişti consideră că creditul reprezintă mijlocul prin care excedentul de resurse dintr-o anumită zonă economică se transferă către entităţile economice aflate în deficit de resurse, în vederea realizării unor proiecte de decurg în activitatea proprie. Procesele intermedierii financiare avînd ca obiect creditul este încă principala formă de finanţare a investiţiilor într-o ţară.

Din punct de vedere al activităţii bancare, operaţiunile de creditare reprezintă componenta cea mai importantă a operaţiunilor de plasament, atît din punct de vedere al volumului de activitate, cît şi al participării acestor categorii de operaţiuni la realizarea profitului băncii.Creditul bancar reprezintă încă o soluţie de bază pentru investiţiile agenţilor economici, fiind în esenţă, la nivelul economeie ţării. Felul în care banca alocă fondurile pe care le gestionează poate influenţa în mod hotarâtor dezvoltarea economică la nivel local sau naţional. Din acest punct de vedere, cea mai importantă funcţie a conducerii băncii este de a controla calitatea portofoliului de credite. Aceasta, deoarece slaba calitate a creditelor este principala cauză a falimentelor bancare. La ora actuală există mai multe concepţii, referitoare la portofoliul de credite, căci fiecare economist işi propune propria sa definiţie. Unii specialişti consideră că portofoliul de credite reprezintă totalitatea creditelor acordate de bancă cu scopul obţinerii profitului. Alţii consideră că portofoliul de credite reprezinta vârful activităţii de creditare a băncii. Noţiunea de eficienţă a portofoliului de credite se caracterizează prin calitatea şi profitabilitatea lui care au o interconecţiune proporţională: creşterea riscului (calităţii) duce la creşterea profitabilităţii. Ca rezultat eficienţa portofoliului de credite determină cerinţele de realizare a strategiei şi cerinţele privind calitatea controlului şi gestiunea riscului de creditare. Portofoliul de credite optim reprezintă scopul global al activităţii de creditare.

În 2010-2011 „Banca de Economii” S.A. a implimentat o politică de creditare destinată dezvoltării economii Republicii Moldova prin crediterea agenţilor economici şi a populaţiei. Deasemenea politica de creditare a băncii a fost axată pe extinderea bazei de clienţi, creşterea şi diversificarea portofoliului, îmbunătăţirea calităţii şi monitorizarea permanentă a creditelor implimentarea produselor noi în scopul diversificării spectrului serviciilor creditare şi menţinerea nivelului înalt al competitivităţii băncii în condiţiile unei concurenţe strînse pe piaţa locală.

BC “Banca de Economii” S.A. a practicat creditarea persoanelor juridice şi populaţiei în următoarele scopuri: finanțarea proiectelor investiționale și majorarea capitalului circulant; comerţ extern, inclusiv cu utilizarea acreditivelor şi garanţiilor bancare ca modalitate de plată; modernizarea şi lărgirea producerii; finanţarea operaţiunilor de preexport; susținerea necesităților de consum, inclusiv pentru necesitați primordiale, credite Lombard, și în scopul procurării imobilului (credite ipotecare)ş.a. Toate tipurile de credite oferite de BC “ Banca de Economii”S.A. sînt prezentate în tabelul următor.

Preview document

Produse Creditare a Bancii - Pagina 1
Produse Creditare a Bancii - Pagina 2
Produse Creditare a Bancii - Pagina 3
Produse Creditare a Bancii - Pagina 4
Produse Creditare a Bancii - Pagina 5
Produse Creditare a Bancii - Pagina 6
Produse Creditare a Bancii - Pagina 7
Produse Creditare a Bancii - Pagina 8
Produse Creditare a Bancii - Pagina 9
Produse Creditare a Bancii - Pagina 10
Produse Creditare a Bancii - Pagina 11
Produse Creditare a Bancii - Pagina 12
Produse Creditare a Bancii - Pagina 13
Produse Creditare a Bancii - Pagina 14
Produse Creditare a Bancii - Pagina 15
Produse Creditare a Bancii - Pagina 16
Produse Creditare a Bancii - Pagina 17
Produse Creditare a Bancii - Pagina 18
Produse Creditare a Bancii - Pagina 19
Produse Creditare a Bancii - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Produse Creditare a Bancii.docx

Alții au mai descărcat și

Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR 1.1 Rolul sistemului bancar in cadrul economiei Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure...

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de...

Managementul Deciziilor de Investitii

CIRCUITUL FINANCIAR FUNDAMENTAL Finatele – obiectul politicii conducatorilor intreprinderii Politica financiara – ansamblul de decizii(consum,...

Impozite

Fiscalitatea studiaza acea latura a finantelor publice care se ocupa cu modul de constituire a resurselor financiare publice pe seama prelevarilor...

Cheltuielile publice

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau...

Piața de Capital - Component al Pieței Financiare

Tema 1 Piaţa de capital – component al pieţei financiare Prelegerea 1. Abordări teoretice privind piaţa financiară şi piaţa de capital. 1....

Buget și trezorerie

- CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument...

International monetary economics

CHAPTER 1 CURRENCY: DEFINITION, COMPONENTS, INTERNATIONAL CURRENCIES 1.1. Currency: definition, components The definition of money is present in...

Ai nevoie de altceva?