Produse și Servicii Bancare

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 188 în total
Cuvinte : 62211
Mărime: 345.27KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

SISTEMUL BANCAR – INSTITUŢII SPECIALIZATE ÎN OPERAŢIUNI MONETARE 2

GESTIUNEA BANCARĂ 11

BANCA DE EMISIUNE. ROL. FUNCŢII. POLITICI MONETARE 26

SISTEMUL DECONTĂRILOR BANCARE - COMPENSAŢIA 82

SISTEMUL INFORMATIC BANCAR 110

INSTRUMENTE DE PLATĂ 120

ORGANIZAREA PLĂŢILOR CU CARD DE CĂTRE SOCIETĂŢILE BANCARE 140

COSTURILE BANCARE 156

PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE 167

BIBLIOGRAFIE 184

Extras din document

CAPITOLUL I

SISTEMUL BANCAR – INSTITUŢII SPECIALIZATE ÎN OPERAŢIUNI MONETARE

1.1 Scurt istoric

Dezvoltarea producţiei şi schimbului a avut ca rezultat apariţia monedei, care a evoluat paralel. Moneda a devenit elementul de legătură între om şi viaţa economică. Ea are o existenţă de peste treizeci de veacuri.

Economistul J.K. Galbraith afirma că banul, ca fenomen al valorii în general, echivalent cu reprezentarea sa moneda, are trei creatori: moneda, tezaurul şi băncile.

Apariţia unor instituţii de tip bancar, a avut loc după unii istorici, încă din epoca antică. Primele bănci în accepţia modernă, le regăsim, cu o largă recunoaştere în băncile italiene, din Veneţia (1171) şi Genova (1407), iar între băncile nordice în Amsterdam (1609), Hamburg (1619), Rotterdam (1635) etc.

În secolul al XVI-lea au apărut şi aşa numitele asociaţii de credit, care acordau membrilor lor credite în condiţii favorabile. O largă dezvoltare a unor asociaţii o regăsim în Germania, Italia, Olanda, Anglia etc.

Rolul principal în apariţia băncilor îl acorda specialistul zarafului, care era un preţuitor şi păstrător al monedelor, dar şi un intermediar al circulaţiei monetare.

Deţinerea de monede de către întreprinzători îi sprijinea pe aceştia în desfăşurarea schimburilor şi în dezvoltarea economică. Însă utilizarea acestora le crea probleme în manipularea, siguranţa transportului lor, costurile acestora etc. De aceea, deţinătorii de monede s-au orientat către intermediari, zarafi sau alte persoane, care erau dispuşi să păstreze în siguranţă capitalurile lor, în schimbul unei remunerări sub formă de dobândă, pentru folosirea sumelor respective de către intermediar, ca resursă de creditare.

Sub această formă dispar neajunsurile cu care se confruntau deţinătorii de capital monetar, dar se creează suportul pentru valorificarea acestor capitaluri monetare sub forma împrumuturilor care stimulează astfel viaţa economică şi dezvoltarea ei.

Acesta este momentul istoric de apariţie a băncilor şi de dezvoltare a operaţiunilor monetare şi a activităţii de gestionare a lor.

Concentrarea capitalurilor monetare temporar disponibile şi circulaţia capitalurilor de împrumut în bănci a condus la o creştere a activităţii bancare, care s-a generalizat la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Banca este socotită o instituţie care se ocupă cu comerţul cu bani pe cont propriu, specializată în operaţiuni financiare şi de credit1). Băncile sunt societăţi particulare sau de stat care concentrează resursele financiare disponibile pe care le redistribuie în economie sub formă de credite sau alte plasamente financiare. Gautiere, fost viceguvernator al Băncii Franţei, arată că banca reprezintă comerţul care constă în a efectua pentru contul altora încasări şi plăţi, a face cumpărări şi vânzări de monede, fie de metale preţioase, fie de efecte publice sau de comerţ.

O seamă de economişti (ex. Herman Schultz, Deletzsch, Albert Shaffle, Karl Knies etc) apreciază ca esenţa băncilor se limitează la simple organisme intermediare între agenţii care dispun de capitaluri şi cei care au nevoie de capitaluri suplimentare. John Law, Mac Lood, Josef Alois Schumpeter şi alţii consideră că rolul principal al băncilor ar fi acela de creatoare nelimitate de monedă.

În fapt, nici unul din aceste puncte de vedere referitoare la rolul băncilor nu reflectă complet esenţa şi conţinutul noţiunii de bancă.

O definiţie mai cuprinzătoare a fost dată de C. Kiriţescu, şi anume: “Banca este o entitate de stat sau particulară ale cărei funcţii principale sunt: atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în conturile deschise ale acestora; acordarea de credite pe diferite termene; efectuarea de viramente între conturile deschise la alte bănci; emiterea de instrumente de credit; vânzarea-cumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare2).

Justificarea economică şi financiară a băncilor ne este dată, îndeosebi de redistribuirea în economie a capitalurilor temporar disponibile, către activitatea economică şi de servicii, cu ajutorul unor instrumente şi tehnici specifice. De aceea, băncile sunt instituţii cu un grad ridicat de specializare în operaţiuni monetare, care stăpânesc o serie de tehnici specifice şi creează o întreagă psihologie şi atitudine în relaţiile dintre posesorii de capitaluri şi beneficiarii acestora.

Pe măsura dezvoltării societăţii a sporit şi rolul băncilor, care au luat un avânt deosebit la sfârşitul secolului al XIX-lea, dar mai ales la începutul secolului al XX-lea. Ele îşi dezvoltă atributele de la mijlocitor principal de păstrare şi de efectuare a plăţilor interne, la transferări valutare externe, în care sens au deschis conturi pe seama altor bănci din străinătate. Asemenea bănci au apărut şi s-au dezvoltat, în primul rând, în Anglia, Franţa, Elveţia, Germania, Japonia ş. a. În acest mod s-a înfiinţat un sistem bancar organizat, care includea toate tipurile de bănci: bănci comerciale, bănci de afaceri, bănci de depozit, bănci de credit, bănci industriale de credit, existente intr-o ţară.

Victor Jinga, definea sistemul bancar ca “un ansamblu de bănci diferite, organizat în jurul şi sub conducerea băncii centrale, în vederea coordonării activităţii de scont şi reescont, de credite, de plasamente şi de administrare a depozitelor bancare ”3).

Preview document

Produse și Servicii Bancare - Pagina 1
Produse și Servicii Bancare - Pagina 2
Produse și Servicii Bancare - Pagina 3
Produse și Servicii Bancare - Pagina 4
Produse și Servicii Bancare - Pagina 5
Produse și Servicii Bancare - Pagina 6
Produse și Servicii Bancare - Pagina 7
Produse și Servicii Bancare - Pagina 8
Produse și Servicii Bancare - Pagina 9
Produse și Servicii Bancare - Pagina 10
Produse și Servicii Bancare - Pagina 11
Produse și Servicii Bancare - Pagina 12
Produse și Servicii Bancare - Pagina 13
Produse și Servicii Bancare - Pagina 14
Produse și Servicii Bancare - Pagina 15
Produse și Servicii Bancare - Pagina 16
Produse și Servicii Bancare - Pagina 17
Produse și Servicii Bancare - Pagina 18
Produse și Servicii Bancare - Pagina 19
Produse și Servicii Bancare - Pagina 20
Produse și Servicii Bancare - Pagina 21
Produse și Servicii Bancare - Pagina 22
Produse și Servicii Bancare - Pagina 23
Produse și Servicii Bancare - Pagina 24
Produse și Servicii Bancare - Pagina 25
Produse și Servicii Bancare - Pagina 26
Produse și Servicii Bancare - Pagina 27
Produse și Servicii Bancare - Pagina 28
Produse și Servicii Bancare - Pagina 29
Produse și Servicii Bancare - Pagina 30
Produse și Servicii Bancare - Pagina 31
Produse și Servicii Bancare - Pagina 32
Produse și Servicii Bancare - Pagina 33
Produse și Servicii Bancare - Pagina 34
Produse și Servicii Bancare - Pagina 35
Produse și Servicii Bancare - Pagina 36
Produse și Servicii Bancare - Pagina 37
Produse și Servicii Bancare - Pagina 38
Produse și Servicii Bancare - Pagina 39
Produse și Servicii Bancare - Pagina 40
Produse și Servicii Bancare - Pagina 41
Produse și Servicii Bancare - Pagina 42
Produse și Servicii Bancare - Pagina 43
Produse și Servicii Bancare - Pagina 44
Produse și Servicii Bancare - Pagina 45
Produse și Servicii Bancare - Pagina 46
Produse și Servicii Bancare - Pagina 47
Produse și Servicii Bancare - Pagina 48
Produse și Servicii Bancare - Pagina 49
Produse și Servicii Bancare - Pagina 50
Produse și Servicii Bancare - Pagina 51
Produse și Servicii Bancare - Pagina 52
Produse și Servicii Bancare - Pagina 53
Produse și Servicii Bancare - Pagina 54
Produse și Servicii Bancare - Pagina 55
Produse și Servicii Bancare - Pagina 56
Produse și Servicii Bancare - Pagina 57
Produse și Servicii Bancare - Pagina 58
Produse și Servicii Bancare - Pagina 59
Produse și Servicii Bancare - Pagina 60
Produse și Servicii Bancare - Pagina 61
Produse și Servicii Bancare - Pagina 62
Produse și Servicii Bancare - Pagina 63
Produse și Servicii Bancare - Pagina 64
Produse și Servicii Bancare - Pagina 65
Produse și Servicii Bancare - Pagina 66
Produse și Servicii Bancare - Pagina 67
Produse și Servicii Bancare - Pagina 68
Produse și Servicii Bancare - Pagina 69
Produse și Servicii Bancare - Pagina 70
Produse și Servicii Bancare - Pagina 71
Produse și Servicii Bancare - Pagina 72
Produse și Servicii Bancare - Pagina 73
Produse și Servicii Bancare - Pagina 74
Produse și Servicii Bancare - Pagina 75
Produse și Servicii Bancare - Pagina 76
Produse și Servicii Bancare - Pagina 77
Produse și Servicii Bancare - Pagina 78
Produse și Servicii Bancare - Pagina 79
Produse și Servicii Bancare - Pagina 80
Produse și Servicii Bancare - Pagina 81
Produse și Servicii Bancare - Pagina 82
Produse și Servicii Bancare - Pagina 83
Produse și Servicii Bancare - Pagina 84
Produse și Servicii Bancare - Pagina 85
Produse și Servicii Bancare - Pagina 86
Produse și Servicii Bancare - Pagina 87
Produse și Servicii Bancare - Pagina 88
Produse și Servicii Bancare - Pagina 89
Produse și Servicii Bancare - Pagina 90
Produse și Servicii Bancare - Pagina 91
Produse și Servicii Bancare - Pagina 92
Produse și Servicii Bancare - Pagina 93
Produse și Servicii Bancare - Pagina 94
Produse și Servicii Bancare - Pagina 95
Produse și Servicii Bancare - Pagina 96
Produse și Servicii Bancare - Pagina 97
Produse și Servicii Bancare - Pagina 98
Produse și Servicii Bancare - Pagina 99
Produse și Servicii Bancare - Pagina 100
Produse și Servicii Bancare - Pagina 101
Produse și Servicii Bancare - Pagina 102
Produse și Servicii Bancare - Pagina 103
Produse și Servicii Bancare - Pagina 104
Produse și Servicii Bancare - Pagina 105
Produse și Servicii Bancare - Pagina 106
Produse și Servicii Bancare - Pagina 107
Produse și Servicii Bancare - Pagina 108
Produse și Servicii Bancare - Pagina 109
Produse și Servicii Bancare - Pagina 110
Produse și Servicii Bancare - Pagina 111
Produse și Servicii Bancare - Pagina 112
Produse și Servicii Bancare - Pagina 113
Produse și Servicii Bancare - Pagina 114
Produse și Servicii Bancare - Pagina 115
Produse și Servicii Bancare - Pagina 116
Produse și Servicii Bancare - Pagina 117
Produse și Servicii Bancare - Pagina 118
Produse și Servicii Bancare - Pagina 119
Produse și Servicii Bancare - Pagina 120
Produse și Servicii Bancare - Pagina 121
Produse și Servicii Bancare - Pagina 122
Produse și Servicii Bancare - Pagina 123
Produse și Servicii Bancare - Pagina 124
Produse și Servicii Bancare - Pagina 125
Produse și Servicii Bancare - Pagina 126
Produse și Servicii Bancare - Pagina 127
Produse și Servicii Bancare - Pagina 128
Produse și Servicii Bancare - Pagina 129
Produse și Servicii Bancare - Pagina 130
Produse și Servicii Bancare - Pagina 131
Produse și Servicii Bancare - Pagina 132
Produse și Servicii Bancare - Pagina 133
Produse și Servicii Bancare - Pagina 134
Produse și Servicii Bancare - Pagina 135
Produse și Servicii Bancare - Pagina 136
Produse și Servicii Bancare - Pagina 137
Produse și Servicii Bancare - Pagina 138
Produse și Servicii Bancare - Pagina 139
Produse și Servicii Bancare - Pagina 140
Produse și Servicii Bancare - Pagina 141
Produse și Servicii Bancare - Pagina 142
Produse și Servicii Bancare - Pagina 143
Produse și Servicii Bancare - Pagina 144
Produse și Servicii Bancare - Pagina 145
Produse și Servicii Bancare - Pagina 146
Produse și Servicii Bancare - Pagina 147
Produse și Servicii Bancare - Pagina 148
Produse și Servicii Bancare - Pagina 149
Produse și Servicii Bancare - Pagina 150
Produse și Servicii Bancare - Pagina 151
Produse și Servicii Bancare - Pagina 152
Produse și Servicii Bancare - Pagina 153
Produse și Servicii Bancare - Pagina 154
Produse și Servicii Bancare - Pagina 155
Produse și Servicii Bancare - Pagina 156
Produse și Servicii Bancare - Pagina 157
Produse și Servicii Bancare - Pagina 158
Produse și Servicii Bancare - Pagina 159
Produse și Servicii Bancare - Pagina 160
Produse și Servicii Bancare - Pagina 161
Produse și Servicii Bancare - Pagina 162
Produse și Servicii Bancare - Pagina 163
Produse și Servicii Bancare - Pagina 164
Produse și Servicii Bancare - Pagina 165
Produse și Servicii Bancare - Pagina 166
Produse și Servicii Bancare - Pagina 167
Produse și Servicii Bancare - Pagina 168
Produse și Servicii Bancare - Pagina 169
Produse și Servicii Bancare - Pagina 170
Produse și Servicii Bancare - Pagina 171
Produse și Servicii Bancare - Pagina 172
Produse și Servicii Bancare - Pagina 173
Produse și Servicii Bancare - Pagina 174
Produse și Servicii Bancare - Pagina 175
Produse și Servicii Bancare - Pagina 176
Produse și Servicii Bancare - Pagina 177
Produse și Servicii Bancare - Pagina 178
Produse și Servicii Bancare - Pagina 179
Produse și Servicii Bancare - Pagina 180
Produse și Servicii Bancare - Pagina 181
Produse și Servicii Bancare - Pagina 182
Produse și Servicii Bancare - Pagina 183
Produse și Servicii Bancare - Pagina 184
Produse și Servicii Bancare - Pagina 185
Produse și Servicii Bancare - Pagina 186
Produse și Servicii Bancare - Pagina 187
Produse și Servicii Bancare - Pagina 188

Conținut arhivă zip

  • Produse si Servicii Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de gestiune a portofoliului

Gestionarea portofoliului este arta și știința selectării și supravegherii unui grup de investiții care îndeplinesc obiectivele financiare pe...

Sistemul Bancar

Capitolul 1. I.Banca– concept şi funcţiile ei în economie. O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti...

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Moneda și Sistemul Bancar

10.1. Masa monetară şi sistemul monetar al Republicii Moldova Masa monetară reprezintă un indicator care reprezintă toate instrumentele de plată...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Investițiile de Portofoliu

Procesul de investire are multiple fatete: el poate sa presupuna a investi bani în obligatiuni sau actiuni comune sau proprietati sau orice alte...

Analiza economico-financiară

CAPITOLUL 1 Continutul aplicativ si metodologic al analizei activitatii economico-financiare 1.1. Necesitatea, tipurile si rolul analizei...

Finantele Intreprinderii

1. GENEZA FINANTELOR Intreprinderile evolueaza intr-un mediu financiar care le ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar le...

Te-ar putea interesa și

Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre BCR

CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL PRIVIND CERCETARILE DESPRE PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE EXISTENTE 1.1. Caracterizarea generala a produselor si...

Rolul concurenței în dezvoltarea produselor și serviciilor bancare

Cuvinte cheie • Produse bancare • Servicii bancare • Concurenta economica • Comportament concurential • Strategia concurentiala •...

Marketingul Produselor și Serviciilor Bancare

Introducere În prezent, știinţa marketingului a ajuns să fie considerată o filosofie de afaceri şi un element cheie în succesul oricărei...

Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România

Introducere Un canal de distribuţie este un mijloc prin care un produs sau serviciu bancar devine disponibil şi ajunge la client. Canalul de...

Calitatea Produselor și Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Succesul este posibil doar dacă cerinţele, nevoile şi aşteptările clienţilor sunt nu numai integral cunoscute, inclusiv în dinamica...

Dezvoltarea Activitatii de Piata prin Diversificarea, Modernizarea si Promovarea Produselor si Serviciilor Bancare in Reteaua de Unitati a Bancii Comerciale Romane - Sucursala Judeteana Harghita

Laureatul premiului Nobel în economie, John Kenneth Galbraith, aprecia că menirea unui sistem economic este să procure bunurile şi să presteze...

Produse și Servicii Bancare

I. Noţiuni generale privind produsele şi serviciile bancare În cadrul sistemului bancar românesc îşi desfăşoară activitatea atât persoanele...

Analiza Ofertei de Produse și Servicii Bancare

Cap.1. Introducere in marketingul bancar Marketingul serviciilor bancare are ca scop dezvoltarea cunostintelor personalului bancar referitoare la...

Ai nevoie de altceva?