Realizarea situațiilor financiare anuale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2585
Mărime: 24.94KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian M. Draghici
Curs complet de RSF, (inafara de notele explicative)

Extras din document

Situatia financiara anuala

Este alcatuita din documente oficiale de prezentare a situatiilor economice financiare care reflecta o imagine fidela privind:

- performanta si pozitia financiara

- alte informatii referitoare la activitatea desfasurata

Fluxul operatiilor de prelucrare a informatiei contabile este urmatorul

OPERATII ECONOMICE => DOCUMENTE JUSTIFICATIVE => REGISTRU JURNAL =>

REGISTRU CARTE MARE => BALANTA DE VERIFICARE => SIT. FINANCIARE ANUALE

La sfarsitul anului calendaristic se vor efectua lucrari de incheiere a exercitiului financiar. Lucrari care sunt surse analizate si aprobate de consiliul de administratie.

Orice exercitiu financiar are 12 perioade de gestiune.

EXERCITIUL FINANCIAR = 1 AN CALENDARISTIC

Dupa aprobarea lucrarilor de incheiere a exercitiului financiar se intocmeste raportul annual.

RAPORT ANUAL => SITUATII FINANCIARE ANUALE => RAPORTUL ADMINISTRATORULUI => RAPORTUL AUDIT SAU RAPORT DE VERIFICARE (dupa caz) => PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI SAU DE ACOPERIRE A PIERDERII

Raportul administratorilor cuprinde informatii referitoare la:

- dezvoltarea firmei

- actualitati legate de domeniul cercetarii si dezvoltarii

- achizitii de actiuni

- reguli privind numirea sau inlocuirea membrilor din consiliul de administrare.

Raportul de auditie reprezinta o exprimare profesionala realizata de catre specialistii autoritatii din domeniul financiar contabil care sunt cunoscuti sub denumirea de auditori. Acestia isi exprima punctual de vedere in legatura cu realitatea sau corectitudinea informatiei contabile.

Auditul se realizeaza in cazul firmelor (intreprinderilor) mari si mijlocii. (cautati legea 133/1999)

2-9 angajati = microintreprinderi

10-49 angajati = intreprinderi mici

50-249 angajati = intreprinderi mijlocii

250-999 angajati = intreprinderi mari

1000 – angajati = intreprinderi foarte mari

Daca o firma realizeaza o cifra de afaceri (annual) de cel putin 8 milioane de euro este considerata ca fiind intreprindere mare.

Modele de situatii financiare

Setul de formulare care alcatuiesc situatia financiara anuala reprezinta documente de sinteza cu ajutorul carora se evidentiaza in mod fidel (real) situatia activelor, datoriilor, a pozitiei financiare, a profitului sau a pierderii.

Formatul si continutul situatiei financiare anuale sunt stabilite de catre ministerul finantelor publice ( M.E.P) precum si normele metodologice privitoare la intocmirea si utilizarea acestora.

Pe langa cele mentionate se vor intocmii:

- in cazul situatiilor financiare complete:

o situatia activelor imobilizate

o situatia amortizarilor activelor imobilizate

o data informative

Situatiile financiare anuale se pot intocmii in doua variante:

- Situatii financiare complete

- Situatii financiare simplificate

Diferenta intre aceste variante este data de urmatoarele criterii stabilite prin lege:

1. Cifra de afaceri neta 7.300.000 euro

2. Total active (jumatate CA) 3.650.000 euro

3. Numar de angajati: 50

Firmele care indeplinesc concomitant cel putin 2 din conditiile mentionate precum si firmele care sunt listate la bursa, au obligatia de a intocmii situatiile financiare complete.

Firmele care nu indeplinesc cel putin 2 din criteriile mentionate precum si firmele care nu sunt listate la bursa pot intocmii situatii financiare simplificate.

Situatiile financiare anuale vor fii semnate de persoanele in drept sau abilitate sa intocmeasca acest document, caz in care se vor preciza:

- numele si prenumele persoanei care le-a intocmit.

- Calitatea acestuia (director, contabil)

- Numarul de inregistrare de la organismul specializat.

Potrivit legii contabilitatii (82/1991) CONTABILITATEA SE TINE IN LEI PRECUM SI IN LIMBA ROMANA.

Contabilitatea operatiilor effectuate in valuta se calculeaza dupa cursul BNR.

Situatiile financiare anuale se pastreaza in arhiva unitatii timp de 50 de ani (la fel ca sistatele de plata a salariatilor).

In cazul in care societatea isi inceteaza activitatea atunci registrele contabile si situatiile financiare anuale vor fi predate la arhivele statului.

Bilantul reprezinta o componenta a situatiilor financiare anuale de asemenea bilantul constituie un procedeu specific al metodei contabilitatii.

Procedeele specifice ale contabilitatii sunt: balanta de verificare, bilantul, cont de profit si pierdere.

Bilantul reprezinta documente de sinteza prin care sunt prezentate la situatiile financiare al exercitiului financiar, situatia activelor, datoriilor, a capitalurilor proprii.

Bilantul contabil poate fi intocmit annual, dar si la perioade mai scurte de timpo (ex: semestrial)

Ecuatia fundamentala a bilantului in forma verticala este urmatoarea:

a. bilant orizontal

ACTIV = PASIV

b. bilant vertical

ACTIV = Capitaluri Proprii + Datorii

Bilantul contabil poate fi prezentat in urmatoarele forme: Bilant prescurtat sau normal.

Preview document

Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 1
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 2
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 3
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 4
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 5
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 6
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 7
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 8
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 9
Realizarea situațiilor financiare anuale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Realizarea Situatiilor Financiare Anuale.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Fiscalitate

Curs 1. Fiscalitate Sistemul fiscal 1. Sistemul fiscal cuprinde urmatoarele: a) totalitatea actelor normative cu caracter fiscal (legi,...

Finanțele întreprinderii

Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii)....

Gestiunea fiscală

I. GESTIUNEA FISCALĂ, EFICACITATEA FISCALĂ ŞI STRATEGIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor...

Control Financiar

1.1. Conceptul de control – funcţie esenţială a managementului Funcţia de control are foarte mare importanţă între funcţiile managementului în...

Buget și trezorerie

- CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument...

Control Financiar

BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 1.1. Definirea notiunii de control Într-o manierã foarte simplã controlul ar...

Finanțe publice

1. Definiția finanțelor Finanțele = acea parte a relațiilor economico-sociale exprimate în formă bănească, care se folosesc în procesul...

Te-ar putea interesa și

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Situațiile Financiare Anuale

INTRODUCERE „Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni”, sbliniază, fără echivoc, savantul Oskar...

Situațiile Financiare Anuale

Situaţiile financiare anuale, reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea şi generalizarea datelor agenţilor...

Comitetul de audit în guvernanța corporativă

1. Introducere în sfera guvernanței corporative Termenul de guvernanță provine din limba latină de la cuvântul „guvernare”, care semnifică „a...

Investiții imobiliare în România - evoluție și tendințe

Abstract Obiectul principal al cercetării întreprinse, este de a analiza politicile contabile stabilite de entităţile din România şi din Ungaria...

Plan de lecție - clasa a XII-a - situațiile financiare anuale

1. Propunatorul: 2. Data: 13.03.2007 3. Clasa: a XII-a D 4. Aria curriculara: Tehnologii 5. Profilul: Servicii 6. Disciplina: Realizarea...

Ai nevoie de altceva?