Relații valutar-financiare Internaționale

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 16 fișiere: doc, ppt
Pagini : 258 în total
Cuvinte : 57417
Mărime: 1.54MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Eleonora

Extras din document

Tema 1. Conceptul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale

1. Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale.

2. Sistemul valutar financiar-internaţional: elementele constituente şi evoluţia lui.

3.Integrarea monetară europeană.

1 Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale.

Relaţiile economice internaţionale se desfăşoară sub forma unor schimburi de mărfuri şi servicii între firme situate în state diferite sau chiar între state ca atare. Orice schimb de bunuri sau utilităţi presupune un proces de transfer de proprietate care se face, de regulă, contra unei alte utilităţi, dar, de cele mai multe ori, contra unei mărfi universal valabile – banii, monede cu circulaţie şi garanţie internaţională.

Pe această cale, între economiile naţionale se creează raporturi băneşti, ca urmare a participării la circuitul economic mondial, care asigură o anumită distribuire şi chiar redistribuire a produsului mondial de bunuri şi servicii – denumite generic relaţii valutare şi financiare.

Relaţiile financiar valutare cuprind atât legăturile derivate din schimburile de mărfuri, cât şi relaţiile de credit internaţional şi transferurile de capital, asigurările internaţionale etc.

Prima condiţia a unor astfel de relaţii constă în existenţa unui anumit mijloc de plată recunoscut şi acceptat de toate economiile naţionale, adică a unei monede sau valute cu circulaţie internaţională, garantată de un anumit for-stat sau organizaţie cu o bancă specializată în acest scop şi acceptată sau recunoscută de alte state, toate acceptând convertibilitatea acesteia în bunuri şi servicii sau chiar în aur.

Participarea statelor şi diferitelor organisme la activitatea de schimburi economice internaţionale atrage după sine formarea relaţiilor financiar-valutare ca relaţii băneşti exprimate în diferite valute.

Grupate sistematic, tranzacţiile economico-financiare se pot prezenta în trei categorii, fiecărei dintre care le corespund şi anumite tipuri de operaţiuni şi anume:

Prima categorie include schimbul de mărfuri respectiv, operaţiile comerciale, dintre care cea mai mare parte – operaţiile de export şi import,

Categoria a doua cuprinde schimburile de servicii, deci, include operaţiile necomerciale ce ţin de prestarea serviciilor legate de schimbul de mărfuri, turism, întreţinerea reprezentanţelor diplomatice etc.

A treia categorie se referă la schimburile de capital, cărora le corespund operaţiile financiare, care sunt caracterizate de existenţa unei durate de timp în care au loc aceste schimburi şi se împart în trei componente:

- operaţiuni pe termen scurt (plasări pe termen scurt cu dobândă înaltă). În cele mai dese cazuri acestea au caracter speculativ şi sumele de bani circulă în căutarea pieţelor monetare cu cel mai ridicat nivel al dobânzilor;

- operaţiuni pe termen mediu;

- operaţiuni pe termen lung (plasări de capital în scopul obţinerii unor profituri).

În cadrul operaţiunilor pe termen mediu şi lung, creditele sunt acordate sau primite de către organismele financiare internaţionale şi ele fac parte din categoria împrumuturilor internaţionale.

În aceasta categorie - schimburile de capital - se includ şi investiţiile directe de capital (investiţii efectuate prin credite materializate în monedă), respectiv finanţarea sau cumpărarea de unităţi economice în străinătate.

Activitatea economică internaţională este prezentă în domeniul – producţiei, repartiţiei, schimbului şi consumului cu specificul pe care îl impune contextul internaţional de desfăşurare.

Relaţiile financiare internaţionale contribuie la realizarea circuitului economic mondial dintre economiile naţionale şi diferitele instituţii şi organisme internaţionale privind schimburile de mărfuri, schimburile de servicii, cooperarea tehnico-ştiinţifică, internaţională, constituirea şi utilizarea resurselor financiare de creditare şi finanţare.

O funcţie importantă a relaţiilor financiar-valutare o constituie conţinutul economic al relaţiei de repartiţie care are loc pe plan internaţional.

Astfel, prin relaţiile financiare internaţionale se realizează dezvoltarea şi modernizarea economiilor şi acţiunilor social-culturale naţionale, sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare, acordarea de ajutoare, împrumuturi pentru diferite termene, participarea la diferite organizaţii şi instituţii internaţionale.

Resursele financiare care stau la baza relaţiilor financiare internaţionale se constituie din disponibilităţile caselor de economii şi ale băncilor, din resursele băneşti ale agenţilor economici, resursele financiare ale diferitelor instituţii şi organisme internaţionale, resursele financiare existente la nivelul guvernelor.

O altă funcţie o reprezintă relaţia de creditare privind constituirea şi repartizarea resurselor de creditare pe plan internaţional. Resursele de creditare se constituie de la organismele bancare naţionale şi internaţionale, de la persoane juridice şi fizice. Creditele se acordă pentru diferite scopuri pe termen scurt, mijlociu şi lung.

Aceste funcţii se realizează prin sistemul financiar-valutar, care se ocupă cu constituirea şi dirijarea resurselor financiar-valutare, potrivit principiilor şi normelor în vigoare.

Conţinutul activităţii economice internaţionale, legităţile de desfăşurare, în special, în domeniul repartiţiei financiare şi de credit şi a circulaţiei monetare reprezintă obiectul de studiu al RVFI (relaţiilor valutar-financiare internaţionale).

3. Elementele şi evoluţia sistemului valutar financiar-internaţional: sistemele valutare internaţionale de la Paris, Genova, Bretton Woods, Jamaica.

Sistemul financiar-monetar internaţional poate fi privit sub două aspecte şi anume:

• Sistemul financiar-monetar internaţional poate fi definit generic ca fiind ansamblul de norme şi tehnici, convenite şi acceptate pe baza unor reglementări instituţionalizate menite să coordoneze şi să organizeze comportamentul ţărilor membre în domeniul fluxurilor financiare şi monetare internaţionale generate de derularea unor operaţiuni comerciale sau necomerciale internaţionale.

Preview document

Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 1
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 2
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 3
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 4
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 5
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 6
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 7
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 8
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 9
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 10
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 11
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 12
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 13
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 14
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 15
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 16
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 17
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 18
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 19
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 20
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 21
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 22
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 23
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 24
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 25
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 26
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 27
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 28
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 29
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 30
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 31
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 32
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 33
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 34
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 35
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 36
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 37
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 38
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 39
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 40
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 41
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 42
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 43
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 44
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 45
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 46
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 47
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 48
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 49
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 50
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 51
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 52
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 53
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 54
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 55
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 56
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 57
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 58
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 59
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 60
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 61
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 62
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 63
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 64
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 65
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 66
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 67
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 68
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 69
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 70
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 71
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 72
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 73
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 74
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 75
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 76
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 77
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 78
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 79
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 80
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 81
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 82
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 83
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 84
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 85
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 86
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 87
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 88
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 89
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 90
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 91
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 92
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 93
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 94
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 95
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 96
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 97
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 98
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 99
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 100
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 101
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 102
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 103
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 104
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 105
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 106
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 107
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 108
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 109
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 110
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 111
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 112
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 113
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 114
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 115
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 116
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 117
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 118
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 119
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 120
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 121
Relații valutar-financiare Internaționale - Pagina 122

Conținut arhivă zip

 • Relatii Valutar-Financiare Internationale
  • Suport curs_RVFI_1.ppt
  • Suport curs_RVFI_2.ppt
  • Suport curs_RVFI_3.ppt
  • Suport curs_RVFI_4.ppt
  • Suport curs_RVFI_5.ppt
  • Suport curs_RVFI_7.ppt
  • Suportcurs_RVFI_6.ppt
  • t2.doc
  • t4.doc
  • T7.doc
  • T8.doc
  • t_1.doc
  • T_3.doc
  • t_5.doc
  • t_6.doc
  • t_9.doc

Alții au mai descărcat și

Definirea și Cuantificarea Riscului Valutar

1. Riscul valutar – definire și aspecte generale Riscul valutar s-a manifestat pregnant după 1973, când a avut loc introducerea regimului...

Riscul Valutar

Prin risc valutar se subînţelege probabilitatea unui câştig sau unei pierderi în urma modificării dimensiunilor valorice ale etaloanelor monetare...

Investițiile de Portofoliu

Procesul de investire are multiple fatete: el poate sa presupuna a investi bani în obligatiuni sau actiuni comune sau proprietati sau orice alte...

Mecanismul Cursului Valutar

1.Modelul actual al etalonului monetar. În lunga istorie a monedei, componentele sale, componenta-etalon şi cea semn, au evoluat, modificându-şi...

Managementul Riscului Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Gestiunea Portofoliului de Active

Prezentare Prin intermediul acestui material dorim sa facem o prezentare a principalelor modalitati de gestiune si administrare a unui portofoliu...

Piețe de Capital

Unitatea de învãtare nr. 1 Piata financiarã si piata bursierã 1.1. Piata de capital în acceptiunea economicã Bursa este cea mai reprezentativã...

Gestiune Bancara

CAPITOLUL I GESTIUNEA BANCARĂ 1.1. Diversificarea serviciilor bancare Băncile, prin ampla lor implicare în viaţa economică şi socială,...

Te-ar putea interesa și

Fondul Monetar Internațional

Fondul Monetar International a fost creat în mod oficial la 27 decembrie 1945 când 29 de state au ratificat statutul sau, adoptata la conferinta de...

Caracteristica Relațiilor Valutare Internaționale și a Sistemului Monetar-financiar Internațional

1. Bazele teoretice ale sistemului valutar-financiar internaţional Ca şi alte domenii de activităţi umane, apariţia şi dezvoltarea unor acţiuni de...

Obiectivele si Functiile Fondului Monetar International - Relatiile cu Tarile Membre

Introducere Fondul Monetar Internaţional este o instituţie internaţională care facilitează cooperarea interguvenamentală în domeniul monetar şi...

Rolul BNR

CAPITOLUL I ISTORICUL BNR Banca Nationala a Romaniei reprezinta o institutie care a fost infiintata prin Legea organica din 23 aprilie 1880, in...

Evoluția, organizarea și perspectivele pieței valutare din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Agenții economici specializați în importul și exportul de bunuri materiale și servicii, de materii...

Analiza contului curent al BPE a Republicii Moldova

INTRODUCERE Importanța proiectului. Analiza soldului contului curent al BPE a R.Moldova, cât și a componentelor sale prin intermediul unui șir de...

Piata Valutara, Componeneta a Pietei Financiare

I. PIATA FINANCIARÃ I.1. Definire si descriere Orice economie nationalã, indiferent de nivelul sãu de dezvoltare, este caracterizatã de existenta...

Operatiuni Valutare

Relatiile economice internationale sunt compuse din totalitatea tranzactiilor economice dintre partenerii de afaceri ai statelor lumii. Ele cuprind...

Ai nevoie de altceva?