Rezumat finante

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 2710
Mărime: 26.93KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Finanțele reprezintă știința constituirii și administrării mijloacelor bănești la dispoziția unui agent economic, folositepentru îndeplinirea obiectului său de activitate, a funcțiilor și sarcinilor sale.

În sens larg, conținutul economic al finanțelor se exprimă prin procese și relații economice în formă bănească care au loc între participanți la reproducția socială.

În sens restrâns, conținutul ec. al fin constă în proc și rel econ de repatiție sub formă bănească a PIB și se concretizează în procurarea de resurse la fondurile bănești care se constituie și apoi se utilizează pe destinația corespunzătoare fiecărei entități.

În raport cu semnificațiile atribuite conceptului de finațe și cu conținutul economic pe care îl exprimă acestea, finanțele pot fi definite ca processe economice și relații sociale prin care se constituie, se distribuie și se utilizează fonduri bănești pentru îndeplinirea funcțiilor și obiectivelor diferitelor entități economico-sociale, inclusiv pentru îndeplinirea funcțiilor statului.

2. Funcția finațelor desemnează capacitatea de a mijloci în condiții optime dessfășurarea anumitor procese economice exprimate în formă bănească care au loc în cadrul repartiției sociale, mai ales procese de repartiție a PIB, permițând formarea, repartizarea și utilizarea rațională a funcției bănești, necesară în acest scop.

Funcția de repartiție exprimă capacitatea finanțelor de a mijloci repartițiaPIB exprimat în formă bănească ca premisă a repartiției acestuia în formă materială. Manifestarea finanțelor prin funcția de repartiție presupune realizarea unor fluxuri financiare vizând constituirea de fonduri bănești și distribuirea acestora pe diversse niveluri ale organizării economico-sociale. Îndeplinirea acestei funcții se realizează în două etape:

a.) Constittuirea de fonduri bănești aflate la dispoziția entitățior economico-sociale, inclusiv ladispoziția statului

b.) Distribuirea pe destinațiile adecvate a activitățior din entitățile respective, a fondurilor bănești contituite în faza anterior

Constituirea fondurilor condiționează distribuire, care se poate înfăptui numai în măsura în care s-au creat premisele pentru formarea fondurilor din prima fază.

Funcția de repartiție în cele două faze alesale se concretizează prin fluxuri financiare realizate în corespondență cu fluxuri reale, manifestându-se o întrepătrundere obiectivă, în sensul că între procesul de constituire a fondurilor și cel de distribuire și utilizare a lor au loc fluxuri reale de ieșire; cele din urmă se concretizează prin livrarea de bunuri și servicii cărora le corespund fluxuri financiare de intrare și reconstituire a fondurilor bănești.

Funcția de control exprimă capacitatea finațelor de a mijloci exercitarea controlului prin bani și relații financiare, proces cunoscut sub numele de control bănesc ce evidențiază forma bănească pe care se bazează controlul.

Necesitatea controlului asupra derulării proceselor economico-sociale decurge din condițiile specifice în care sunt administrate diferitele patrimonii incluzând și preocuparea pentru asigurarea veridicității stării de fapt în toate domeniile și creării unor premise favorabile obținerii de rezultate pozitive în toate domeniiile de activitate

Exercitarea controlului financiar în plan obiectiv presupune existența ca suport a relațiilor financiare inclusiv a unor operațiuni bănești pe care se grefează controlul financiar, dar mai presupune și manifestarea funcției de repartiție cu cele două faze de constituire și distribuire.

Între cele două funcții, cea de repartiție și cea de control, se realizează raporturi de intercondiționare în sensul că activitatea financiară ce reflectă funcția de repartiție permite exercitarea controlului financiar și controlul financiar favorizează îndeplinirea funției de repartiție uneori generând noi procese de repartiție.

Există două direcții principale de exercitare a funcției de control:

a.) Includerea proceselor materiale, consumatoare de resurse financiare;

b.) Includerea proceselor materiale, generatoare de produse noi, implicit de resurse financiare noi

Obiectivele controlului financiar : eficiența, oportunitatea și economicitatea operațiunilor financiare efectuate, operativitatea și legalitatea acestora, rezultatele obținute pe seama consumului de resurse financiare.

Preview document

Rezumat finante - Pagina 1
Rezumat finante - Pagina 2
Rezumat finante - Pagina 3
Rezumat finante - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Rezumat finante.docx

Alții au mai descărcat și

Dimensiune si Structura Cheltuielilor Publice la Nivel de Stat in Germania pe Perioada 2005-2009

Cap. I. Notiuni generale despre Germania Republica Federala Germania (in germana Bundesrepublik Deutschland), denumita colocvial Germania...

Analiza echilibrului financiar în cadrul diagnosticului financiar

Cap. 1 Consideratii teoretice privind diagnosticul financiar in cadrul unei intreprinderi 1.1 Consideratii generale privind diagnosticul financiar...

Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011

1. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioada anilor 2006-2011 1.1 Tabel cu principalele cheltuieli bugetare Tabel nr. 1 Cod...

Sistemul Cheltuielilor Locale la Nivelul Judetului Galati

I. Notiuni generale 1.1.Bugetul local Bugetul local este documentul prin care sunt prevăzute și aprobate annual veniturile și cheltuielile...

Modalitati de finantare a deficitului bugetar

Introducere Deficitul bugetar a devenit un fenomen caracteristic al lumii contemporane. Un deficit bugetar cronic de proporţii poate provoca...

Referat Finante Publice

1. Sistemul pârghiilor financiare Noţiunea de pârghie provine din fizică, cu semnificaţia unei forţe care dă un impuls unui anumit fenomen sau...

Coordonatele politicii fiscal-bugetare promovată în România în perioada 2009-2014 și efectele acesteia

Capitolul I Definirea conceptului de politică fiscal-bugetară 1.1 Conceptul de politică fiscală Conceptul de politică fiscal este definit cu...

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de...

Ai nevoie de altceva?